Patrycja Wojnarowska

14-10-2018
Wszystko o: Patrycja Wojnarowska - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Patrycja Wojnarowska

 • Marcin Prokop dogryz Patrycji Wojnarowskiej w DDTVN?

  Rozmowa dotyczy砤 powi阫szania po秎adk體. Kiedy panie chcia硑 mie jak najmniejsz pup, teraz wzoruj si na Jennifer Lopez, czy Kim Kardashian i chc mie siedzisko w rozmiarze XL. Jedn z nich jest Patrycja Wojnarowska, kt髍a by砤 dzi go禼iem w DDTVN i m體i砤 o ch阠i powi阫szenia po秎adk體: - Ja my秎a砤m jaki czas temu o powi阫szeniu ...

 • Patrycja Wojnarowska powi阫szy sobie pup na wizji! VIDEO

  "Chc mie brazylijskie po秎adki". Cho pupa Patrycji Wojnarowskiej za spraw kontrowersyjnej kreacji na imprezie Playboya by砤 ju s硑nna w mediach, to i tak gwiazda postanowi砤 nam o niej przypomnie. W rozmowie z agencj Newseria Lifestyle wyzna砤 w砤秐ie, 縠 zamierza powi阫szy po秎adki na wizji: - Projekt nazywa si "Zmiana ...

 • Patrycja Wojnarowska dosta砤 w砤sny program w tv! (VIDEO)

  "Wojna wed硊g Wojnarowskiej" b阣zie hitem? Patrycja Wojnarowska robi眂a w砤sny program w Afganistanie? To nie 縜rt! Okazuje si, 縠 modelka w砤秐ie dosta砤 propozycj (i zgodzi砤 si na ni) kr阠enia trudnych materia丑w dla Telewizji Warszawa: - Wraz z Danielem Wroc砤wkiem i Telewizj Warszawa robimy fascynuj眂y, troch niebezpieczny ...

 • Czy to ch硂pak Patrycji Wojnarowskiej? (FOTO)

  Mieszkaj pod jednym dachem i... Wcze秐iej niemal nikt o niej nie s硑sza. Pojawi砤 si na imprezie Playboya w sukience ods砤niaj眂ej pup i nagle zrobi硂 si g硂秐o. Oczywi禼ie, mowa o Patrycji Wojnarowskiej. Wszystko wskazuje na to, 縠 gwiazdka zamierza zawojowa polski show-biznes. Wczoraj na gali Blog Roku Patrycja pojawi砤 si w ...

 • Gwiazdy na pokazie mody Kossman (FOTO)

  Kto si skusi? Polskie gwiazdy kochaj pokazy mody. Bywa, 縠 przybywaj na nie tak t硊mnie, 縠 brakuje miejsc siedz眂ych. Pami阾acie "afer krzese砶ow" na pokazie Joanny Przetakiewicz? Wczoraj swoj najnowsz kolekcj prezentowa砤 marka Kossmann. Kto si pojawi na tym evencie? Monika Morozowska pozowa砤 w niebieskiej sukience. Aktorka by砤 ...

 • Patrycja Wojnarowska coraz bardziej stylowa? (FOTO)

  Da si? Kiedy lubi硑 eksponowa swoje wdzi阫i na salonach. Jedna pokaza砤 go潮 pup, druga wietrzy砤 piersi i nie tylko. Teraz obie staraj si by eleganckie. Mowa o Monice Pietrasi駍kiej i Patrycji Wojnarowskiej. Ta pierwsza przyby砤 na premier filmu Jack Stron w szarym kombinezonie, kt髍y zakrywa j od st髉 do g丑w (Monika Pietrasi駍ka ...

 • Chcia砤 wygl眃a jak Beyonce? (FOTO)

  Patrycja Wojnarowska w syreniej sukni. Gala wr阠zenia Telekamer zgromadzi砤 wczoraj spor rzesz celebryt體 i gwiazd. Ranga imprezy zobowi眤a砤 wszystkich do pokazania si w wieczorowych kreacjach. Na wysoko禼i zadania stan瓿a - ba! wr阠z wyskoczy砤 ponad poprzeczk - Patrycja Wojnarowska. Celebrytka, kt髍a na salonach zadebiutowa砤 pokazuj眂 ...

 • Rajskie ptaki na gali UNICEF (FOTO)

  Macademian Girl, Patrycja Wojnarowska i Ilona Felicja駍ka. Na gali UNICEF Wszystkie Kolory Mody celebrytki przybra硑 kolory t阠zy. Najbardziej barwne by硑 Macademian Girl, Ilona Felicja駍ka i Patrycja Wojnarowska. - G硂秐e, kolorowe, niezbyt m眃re i przekonane o swojej warto禼i - m體i砤 kiedy Karolina Korwin-Piotrowska o blogerkach. Do ...

 • UNICEF Gala Wszystkie Kolory Mody (FOTO)

  Niekt髍e panie wzi瓿y sobie ten tytu do serca. Wczoraj odby砤 si gala Unicef - Wszystkie kolory mody. Imprez urozmaici pokaz mody Bohoboco, a 禼iank ozdobi砤 ca砤 rzesza polskich gwiazd i celebrytek - niekt髍e nawet wzi瓿y sobie nazw gali do serc, st眃 te barwne kreacje. Zaczynamy od Dody i Natalii Siwiec - wygl眃a硑 prawie elegancko - ...

 • Rok 2013 w show-biznesie to golizna, p砤cz i upadek?

  Czyli ostre s硂wa Roberta Patolety. Komu si oberwa硂? Dziennikarze wprost uwielbiaj komentowa w ostrych s硂wach to, co dzieje si na naszych salonach. Uszczypliwe teksty co rusz wychodz m.in. spod r阫i Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Ostatnio na niemi砮 podsumowanie tego, co w tym roku dzia硂 si w show-biznesie zdecydowa si Kuba Wojew骴zki. ...

 • Patrycja Wojnarowska zaatakowana NO疎M!

  Kto jej grozi?! Trudno powiedzie, czy to by przypadek, czy mo縠 komu nie podoba si spos骲 bywania Patrycji Wojnarowskiej na salonach, a mo縠 gwiazdka dorobi砤 si ju psychofana (oby nie by tak nachalny jak psychofanka Micha砤 Wi秐iewskiego)? Jedno jest pewne - wczoraj kto zaatakowa j no縠m. Patrycja zamie禼i砤 na swoim Facebooku wpis,...

 • Angelika Fajcht i Patrycja Wojnarowska - kt髍a gorzej?

  Trudny wyb髍? Maj ze sob wiele wsp髄nego, podobny pu砤p s砤wny i zaistnienie przez skandal. Obie wyp硑n瓿y dzi阫i cz甓ciom cia砤, kt髍ych zwykle na co dzie si nie pokazuje. Angelika Fajcht zas硑n瓿a w Top Model, gdzie jej piersi zosta硑 poddane testowi na prawdziwo舵. Patrycja Wojnarowska pokaza砤 pup na imprezie Playboya, a p蠹niej ...

 • Gwiazdy na Gali Aladyn (FOTO)

  Kto znalaz czas dla chorych dzieci? Wczoraj w Teatrze Kwadrat w Warszawie odby砤 si Gala Aladyn organizowana przez Fundacj Spe硁ionych Marze. Podczas tego wydarzenia wr阠zano statuetki Aladyna osobom i instytucjom dzia砤j眂ym na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi. Znalaz硑 si gwiazdy, kt髍e gotowe by硑 zrezygnowa z pokazu mody ...

 • Za du縜 sukienka, czy zbyt szczup砮 cia硂? (FOTO)

  Ta gwiazda na AMA 2013 nie czu砤 si dobrze. Czy縝y Nicole Richie nie zmierzy砤 dobrze swojej kreacji przed AMA 2013? A mo縠 krawcowa zawiod砤 albo gwiazda od czasu przymiarki nieco schud砤? Trudno powiedzie, ale jedno jest pewne- Nicole nie czu砤 si dobrze w swojej kreacji. Piosenkarka przyby砤 w d硊giej bia砮j sukni ze wyci阠iami na linii ...

 • Co si sta硂 z jej piersiami? (FOTO)

  Nie powinna rezygnowa ze stanika? Czy縝y pokazywanie pupy wychodzi硂 Patrycji Wojnarowskiej lepiej od eksponowania piersi? Wystarczy砤 zmiana g髍nych partii odzienia, by zdarzy si klops... Kilka dni temu Partycja pojawi砤 si na Gali Luksusowa Marka Roku. Mia砤 w體czas na sobie obcis砮 czarne spodnie i lu糿 koszul, spod kt髍ej przeziera ...

 • Kto bawi si na preparty MTV EMA? (FOTO)

  Powt髍ka z wczoraj? Wydaje si, 縠 ca砤 ekipa z Glam Awards um體i砤 si na MTV EMA preparty. Ponownie zatem witamy obsad Mi硂禼i na bogato plus tym razem pojawi砤 si te Ekipa z Warszawy. Szokowali? Margaret i Natalia Siwiec przyby硑 w futrach, taki dodatek do ods硂ni阾ego biustu wybra砤 te Monika Pietrasi駍ka. Drugi dzie z rz阣u na ...

 • Tak wygl眃a硂 rozdanie Glam Awards (FOTO)

  Czy prawdziwe gwiazdy zosta硑 wyparte z salon體? Ta impreza doskonale odzwierciedli砤 to, co dzieje si w polskim show biznesie. Zamiast gwiazd na rozdaniu Glam Awards pojawi硑 si... blogerki, celebrytki znane z pokazywania cia砤 i gwiazdy Mi硂禼i na bogato. Zacznijmy wi阠 od blogosfery - Maffashion zosta砤 Modow Blogerk Roku. Na imprezie ...

 • Patrycja Wojnarowska w wersji luksusowej? (FOTO)

  Kto j zaprosi? S硂wo "luksus" dzia砤 na gwiazdy i gwiazdki jak magnes? Co w tym jest. Wczoraj w Hotelu Courtyard Marriott odby砤 si czwarta ju Wielka Gala Luksusowa Marka Roku, na kt髍 przyby硂 wiele znanych twarzy. Jednym z go禼i by砤 Patrycja Wojnarowska. Celebrytka pozowa砤 w obcis硑ch spodniach i w硂縪nych w nie koszul, spod kt髍ej ...

 • Miley Cyrus si zakry砤! (FOTO)

  A gdzie piersi, gdzie p阷ek, gdzie ten j陑yk? Miley Cyrus zaszokowa砤 po raz kolejny! Na imprez Night of Stars przysz砤... ubrana! Jej znany brzuch by zas硂ni阾y, a j陑yk i piersi schowane. Mo縠 uzna砤, 縠 nie wypada szokowa na eleganckiej gali? Zmiana stylu na pewno nie wchodzi w gr. Piosenkarka pojawi砤 si w zielonej, b硑szcz眂ej ...

 • Kto zaprosi Patrycj Paj眐 na premier swojego teledysku?

  Tak, tak, znalaz si 秏ia砮k. Patrycja Paj眐 zawar砤 ju pierwsze znajomo禼i w showbiznesowym 秝iatku. Jej pierwszymi ca硊秐ymi kole縜nkami zosta硑 Patrycja Wojnarowska i Patty. A grono "ziomk體" z dnia na dzie si poszerza. Wczoraj na imprezie z okazji z premiery teledysku (dzisiaj ka縟y pow骴 do zrobienia imprezy ze 禼iank jest znakomity) ...

 • Fashion Magazine rozdane, kto jest najlepiej ubrany? (FOTO)

  I czy wida to na czerwonym dywanie? Wczoraj odby硂 si wielkie rozdanie nagr骴 Fashion Magazine. To ju druga edycja gali, na kt髍ej uhonorowani zostaj najlepiej ubrani Polacy. Tylko czy te wybory s trafne? W dziedzinie kultury popularnej... najlepiej ubran kobiet zosta砤 Katarzyna Zieli駍ka - czy to jest faktycznie najlepiej ubrana pani? ...

 • Robert Patoleta: Precz z pustakami na salonach (VIDEO)

  Dosta硂 si te Natalii Siwiec. Robert Patoleta prze縴wa ostatnio swoje 5 minut, po cz甓ci zawdzi阠za je Edycie G髍niak. Dziennikarz umie禼i w sieci apel pt. "Precz z pustakami na salonach". M體i same truizmy - bo wiadomo, co wystarczy pokaza, by zab硑sn辨 w sieci. - Osoby, kt髍e chc zosta celebrytkami s coraz gorszego sortu. ...

 • Partrycja Wojnarowska - kiedy gorzej? (FOTO)

  Jak nie pupa, to buty. Patrycja Wojnarowska ma spos骲 na promocj. Ubiera si tak, 縠 nie spos骲 o niej nie napisa. Garderobiane wspomnienia zaczynamy od ods硂ni阾ej pupy, a ko馽zymy na kaloszach. Kaloszach na Warsaw Fashion Weekend. Na deszczow akcj w schronisku dla zwierz眛 by硑by idealne, ale na czerwony dywan i to w weekend, kt髍y mia ...

 • Warsaw Fashion Weekend - kto jeszcze przyby? (FOTO)

  Ka縟y chcia by modny, ale nie ka縟emu wysz硂. Rodzime gwiazdy i gwiazdeczki maj teraz sporo pracy. Impreza goni imprez - a to trafi si zaproszenie na pokaz mody X, a to urodziny stacji Y, a teraz Warsaw Fashion Weekend. I jak tu za wszystkim nad笨y? S tacy, kt髍ym si udaje. Kto zatem pojawi si na ostatnim evencie? Patrycja Wojnarowska ...

 • Warsaw Fashion Weekend, a one ubra硑 si jak do cyrku (FOTO

  Kogo moda poci眊a w z硑m kierunku? Salonowa 秏ietanka towarzyska ma na weekend modne plany - Warsaw Fashion Weekend. Kto interesuje si mod lub jedynie czerwonym dywanem? Patrz眂 po strojach niekt髍ych pa, mo縠my stwierdzi, 縠 bardziej ni moda interesuje je jedynie 禼ianka... Na pokazie mody roi硂 si od celebrytek i to wygl眃aj眂ych w ...

 • Patrycji Wojnarowskiej nie糽e si powodzi? (FOTO)

  Znana i lubiana? Czy縝y nasta硑 w砤秐ie dobre czasy dla Patrycji Wojnarowskiej? Trzy tygodnie temu w Na j陑ykach Agnieszki Szulim wyt硊maczy砤, 縠 秝iecenie go潮 pup na tegorocznej imprezie Playboya by硂 zaplanowan akcj maj眂 jedynie na celu promocj filmu o tandecie w polskim show-biznesie: - Gdyby Patrycja mia砤 parcie na szk硂, to nie ...

 • Go砤 pupa Patrycji Wojnarowskiej to zaplanowana akcja

  Sprytna promocja filmu. Pami阾acie Patrycj Wojnarowsk i jej go潮 pup na imprezie Playboya? T kreacj trudno zapomnie. W ostatnim odcinku Na j陑ykach Agnieszki Szulim Patrycja postanowi砤 si z tego wyt硊maczy: - My chcieli秏y obna縴 tandet w polskim show-biznesie, chcieli秏y pokaza jak to wszystko funkcjonuje, jak to dzia砤. ...

 • Drugiego dnia w Sopocie na Top Of The Top (FOTO)

  Co si dzia硂? Wczoraj z Opery Le秐ej by硂 s硑cha Lemon, Urszul,Sylwi Grzeszczak, Margaret, Honey, Edyt G髍niak i wiele innych gwiazd. Honey zaprezentowa砤 si w nowej fryzurze i ciekawym, a raczej sk眕ym stroju. Dominika Gaw阣a r體nie postanowi砤 pokaza troszk cia砤. W kombinezon wskoczy砤 Beata Fesser, a Margaret za硂縴砤 b硑szcz眂y ...

 • Patrycja Wojnarowska na spacerze z nieznajomym (FOTO)

  Mo縠cie poczu si rozczarowani: "rowek" jest tym razem zakryty. Znana z kontrowersyjnej sukienki ods砤niaj眂ej po秎adki na imprezie Samoch骴 Playboya 2013 - Patrycja Wojnarowska, zosta砤 przy砤pana na spotkaniu z tajemniczym blondynem. Najpierw odwiedzili jedn z warszawskich kawiarni, a p蠹niej wybrali si na kr髏ki spacer. Wida, 縠 ...

 • Wojnarowska o PiKeju: BURDELBOY!

  "Ch硂pcze, zajmij si prowadzeniem agencji towarzyskiej." Mamy kolejn wojenk w show-biznesie. Tym razem po dw骳h stronach barykady znale糽i si Patrycja Wojnarowska i Piotr Kukulski - PiKej. Zacz瓿o si s硂dko - od wsp髄nej fotki z go潮 pup Pati. Kukulski napisa, 縠 zrobi sobie z ni zdj阠ie "dla beki" i zasugerowa, 縠 to dzi阫i tej fotce ...

 • Pikej o Wojnarowskiej: Ta z go潮 d*p wydaje sigiel!?

  Odbierze mi "hejter體". Pikej nie mo縠 przebole tego, 縠 na imprezie Playboya pozowa do zdj赕 z Patrycj Wojnarowsk. Pomijamy to, 縠 dziewczyna Kukulskiego nie糽e si zdenerwowa砤. Jest co gorszego. Pikej zrozumia, 縠 pom骻 w ten spos骲 w promocji nowej celebrytki. Teraz szczeg髄nie mocno martwi go fakt, 縠 Wojnarowska wydaje sw骿 ...

 • Patrycja Wojnarowska dostaje pogr罂ki na Facebooku! (VIDEO)

  Za丑 gacie, bo ci...? Patrycja Wojnarowska, kt髍a na imprezie Playboya, "celowo pokaza砤 si z go硑m ty砶iem" dostaje pogr罂ki na Facebooku. - Teraz jeste celebrytk wielbion przez serwisy plotkarskie - zacz背 Robert Patoleta. - Ja dostaj bardzo du縪 pogr罂ek na Facebooku. W og髄e nie wiem, czy tak wielbion. (...) Rzeczywi禼ie [s盷 ...

 • Patrycja Wojnarowska wyst眕i砤 NAGO w teledysku (VIDEO)

  Eksponowanie cia砤 to dla niej 縜dna nowo舵. Okazuje si, 縠 eksponowanie cia砤 to dla Patrycji Wojnarowskiej 縜dna nowo舵. Ju 2 lata temu rozebra砤 si w teledysku nieznanego artysty o pseudonimie Martynian. W體czas jednak nikt nie s硑sza o Wojnarowskiej i klip do piosenki Jak masz na imi pozosta bez echa. By mo縠 teraz, gdy 22-latka ...

 • Czy Doda zazdro禼i Partycji Wojnarowskiej po秎adk體? (VIDEO)

  Plus historia "go砮j pupy". Okazuje si, 縠 Patrycja Wojnarowska ju od d硊縮zego czasu chce zosta gwiazd. Obra砤 prost drog do kariery - poka kotku, co masz w 秗odku, droga ta nie by砤 砤twa, a gwiazdeczka uczy si na b酬dach. W zesz硑m roku r體nie by砤 go禼iem imprezy Samoch骴 roku Playboya wtedy pokaza砤 si w prze秝ituj眂ej sukience, ...

 • Paj眐 i Wojnarowska zagraj w horrorze

  Dwie Patty we Wrotach piekie. To mog by role ich 縴cia - Patrycja Paj眐 i Patrycja Wojnarowska zagraj w polskim horrorze Wrota piekie 3D. ie縪 upieczone celebrytki, kt髍e do tej pory s硑n瓿y g丑wnie z pokazywania pupy i piersi, tudzie wzajemnego obmacywania, teraz dostan szans b硑秐i阠ia aktorskimi talentami. Paj眐 napisa砤 wczoraj na ...