Piotr Dyma砤

14-10-2018
Odszukane plotki:

Piotr Dyma砤

 • Martyna Melosik rozkr阠a si (FOTO)

  D縤nsowe szorty i niegrzeczne minki. Martyna Melosik powoli, acz konsekwentnie zmienia sw骿 wizerunek. Kilka miesi阠y temu pojawi砤 si w Fabryce Gwiazd. By砤 wtedy skromnym dziewcz阠iem, juror體, kt髍zy troch szydzili z jej postawy, prosi砤, by oceniali jej 秔iew, a nie zasady, jakimi si kieruje. Potem by flirt z Piotrkiem Dyma潮, kt髍y ...

 • Martyna Melosik zn體 z Piotrkiem Dyma潮 (FOTO)

  W Sopocie. Lada moment rozpocznie si kolejny festiwal. Tym razem przysz砤 pora na Top Trendy. W Sopocie ju gromadz si gwiazdy, a w秗骴 nich para, kt髍 na pewno rozpoznaj widzowie Fabryki Gwiazd. Martyna Melosik i Piotr Dyma砤 zas硑n阬i w Fabryce jako zgrany duet. Wyl眃owali nawet w jednym 丑縦u, a ich ich rozmowy pod ko砫r przemkn瓿y ...

 • Fabryka Gwiazd - fina (Fotogaleria)

  Rado舵 Martyny Melosik, Julita Wo szuka m阺kiego ramienia. Pi眛kowy wiecz髍 w Fabryce gwiazd nale縜 do Martyny Melosik. To ona g硂sami widz體 wygra砤 rywalizacj i nagra p硑t z Adamem Sztab. Fina show zgromadzi wszystkich uczestnik體, kt髍zy 縠gnali si z Fabryk na r罂nych etapach. Przyjecha砤 Julita Wo, o kt髍ej od momentu ...

 • Martyna Melosik wygra砤 Fabryk Gwiazd!

  Drugi Dyma砤, trzecia Ma鎘owska. Ostatnie minuty rywalizacji w Fabryce gwiazd by硑 pe硁e emocji. Z pi眛ki uczestnik體, kt髍zy przeszli do dzisiejszego fina硊, zosta砤 najlepsza tr骿ka - Martyna Melosik, Piotr Dyma砤 oraz Marta Ma鎘owska. Wcze秐iej widzowie zadecydowali, 縠 poza podium stan Nick Sinckler oraz Roman Lasota. ...

 • Znamy finalist體 Fabryki Gwiazd

  Kasia Muszy駍ka zostawi砤 Romka w Akademii - ona ju nie za秔iewa. Dzisiejszy odcinek Fabryki Gwiazd przyni髎 sporo emocji. Po raz pierwszy o tym, kto odpad zadecydowa硑 wy潮cznie SMS-y widz體. Jury nie mia硂 ju g硂su, mog硂 tylko komentowa wyst阷y. Ostatecznie do fina硊 weszli: Marta Ma鎘owska, Martyna Melosik, Nick Sinckler, Piotr ...

 • Kasia Kowalska sk砤da 縴czenia Dymkowi (FOTO)

  Urodziny w Fabryce Gwiazd. Ma硑 Rycerzyk, czyli Piotrek Dyma砤, obchodzi wczoraj 21 urodziny. Z tej okazji Akademi odwiedzi砤 Kasia Kowalska. Artystka przynios砤 jubilatowi tort ze 秝ieczkami. W prezencie za秔iewa砤 Happy Birthday, dear Peter.... Dymek by zaskoczony, wypali, 縠 jeszcze nigdy nie obchodzi takich urodzin, i 縠 nigdy TA ...

 • Piotr Dyma砤 秔iewa dalej w Fabryce Gwiazd

  Mateusz Krautwurst odpad, ale nie sk砤da broni. Z pojedynku dw骳h wokalist體 - Piotra Dyma硑 oraz Mateusza Krautwursta zwyci阺ko wyszed ten pierwszy. "Ma硑 rycerzyk" decyzj widz體 zosta na kolejny tydzie w Akademii. Krautwurst, kt髍y dysponuje niez硑m g硂sem i wielokrotnie zbiera pochwa硑 od Kayah po縠gna si ze wszystkimi, ale ...

 • Krzysztof Ibisz zosta trenerem fitness (FOTO)

  Zobaczcie, jaki z niego nauczyciel! Krzysztof Ibisz znany jest z dba硂禼i o sw t昕yzn fizyczn. Jego wysi砶i doceni Darek Brzezi駍ki, trener uczestnik體 Fabryki Gwiazd. Zaprosi prezentera do Akademii, by przeprowadzi z jej mieszka馽ami lekcj pokazow. Ibisz okaza si dobrze przygotowanym nauczycielem. Nie tylko pomaga i udziela ...

 • Fabryka Gwiazd, odcinek 9. (FOTO)

  Zosta硂 ich siedmioro. Po pi眛kowej gali z programem Fabryka Gwiazd po縠gna砤 si Nina Kodorska. Teraz w Akademii zosta硂 ju tylko siedmiu uczestnik體 rywalizacji - trzy dziewczyny i czterech ch硂pak體. Przypomnijcie sobie atmosfer ostatnich wyst阷體, gdy go禼iem specjalnym show by砤 Lutricia McNeal. Roman ...

 • Nina Kodorska odpad砤 z Fabryki Gwiazd

  Piotr Dyma砤 oraz Mateusz Krautwurst zagro縠ni. - Mia砤m przeczucia... - powiedzia砤 Nina Kodorska, gdy dowiedzia砤 si, 縠 odchodzi z Fabryki Gwiazd. Kodorska zas硑n瓿a ze swego "czarnego" g硂su oraz dosy ci昕kiego charakteru. Na jej humory narzekali nie tylko mieszka馽y Akademii, ale i osoby prowadz眂e zaj阠ia z uczestnikami. Jak ...

 • Martyna Melosik nie taka 秝i阾a

  W 丑縦u z Dyma潮, a on ju my秎i o 秎ubie! Martyna Melosik z Fabryki Gwiazd do tej pory by砤 raczej postrzegana jako najbardziej "秝i阾a" z ca砮j ekipy. To dla niej w ka勘 niedziel rano do budynku Akademii puka ksi眃z, kt髍y odprawia msz. Tymczasem ostatnie dni pokaza硑, 縠 Melosik te ma swoje s砤bo禼i. Piotr Dyma砤, kt髍y zosta do舵 ...

 • Martyna Melosik ju zaczyna gwiazdorzy? (FOTO)

  Mieszkanka Akademii narzeka na brak warunk體 do pracy. Podczas dzisiejszej gali w Fabryce Gwiazd Martyna Melosik za秔iewa piosenk Edyty Bartosiewicz Jenny. Ale w tym tygodniu nie by硂 jej 砤two przygotowywa si do wyst阷u. Martyna jest ambitna i pracowita, dlatego d笨y do perfekcji. Tym razem w pr骲ach przeszkadzali jej wsp蟪lokatorzy ...

 • Czy Julita Wo opu禼i Fabryk Gwiazd?

  I kto dzi sprawi, 縠 jury mia硂 "ciary"? Poziom wyst阷體 uczestnik體 Fabryki Gwiazd jest z tygodnia na tydzie coraz wy縮zy. Zaczyna si typowanie do odej禼ia dobrze 秔iewaj眂ych os骲. Tak by硂 dzisiaj, kiedy w czw髍ce zagro縪nych pojawi砤 si Nina Kodorska, Marta Ma鎘owska, Mateusz Krautwurst oraz Julita Wo. Adam Sztaba uratowa Ma鎘owsk, ...

 • Edyta G髍niak w Fabryce Gwiazd

  Za秔iewa z uczestnikami. Jutro w Fabryce Gwiazd pojawi si Edyta G髍niak. Z uczestnikami programu ma za秔iewa piosenk Szcz甓liwej drogi ju czas. Na koniec G髍niak za秔iewa utw髍 Stop. W pi眛kowej gali cz硂nkowie Akademii b阣 wyst阷owa solo, w duetach, b阣zie te jeden tercet. Emocje mo縠 wzbudzi wyst阷 Julity Wo i Piotrka Dyma硑, ...

 • Romans Julity Wo i Piotrka Dyma硑

  W Fabryce Gwiazd robi si gor眂o? Piotr Dyma砤 od pocz眛ku pobytu w Akademii Fabryki Gwiazd interesowa si Julit Wo. Nie ukrywa, 縠 wpad砤 mu w oko. W pewnym momencie chyba machn背 r阫, bo jego zaloty nie trafia硑 na podatny grunt. Ale los (los albo szefostwo Akademii) chcia, 縠 para dosta砤 do przygotowania na najbli縮z gal ...