Piotr Tymochowicz

14-10-2018
Wszystko o: Piotr Tymochowicz - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Piotr Tymochowicz

 • Pawelec: 縪na i dwoje dzieci na boku

  Zmieni zdanie i chce widywa si z dzieckiem. Marzena Popowska, partnerka Piotra Tymochowicza, wystosowa砤 ju o秝iadczenie, w kt髍ym opowiada, jak DJ Pawelec, czyli Pawe Trzoch, dowiedziawszy si o ci笨y, namawia j do aborcji. Teraz walczy o prawa do ma砮j Nataszy, pozuj眂 na 砤mach tygodnika Wprost z wynikami test體 DNA, kt髍e ...

 • Tymochowicz o Dodzie: W emocjach m體i si r罂ne rzeczy

  Ju nie nazywa jej "szmat"? Ca砤 Polska 秎edzi砤 przebieg konfliktu na linii Tymochowicz-Doda. Pad硑 ostre s硂wa skierowane pod jej adresem. Wszystko dlatego, 縠 Rabczewska publicznie og硂si砤, i c髍ka specjalisty od wizerunku nie jest jego biologicznym dzieckiem. Wzburzony Tymochowicz zapowiedzia walk o milion z硂tych odszkodowania, ...

 • Mieszko o Dodzie: To kliniczny przyk砤d hipokryzji!

  W dodatku "na granicy schizofrenii". Mieszko z Grupy Operacyjnej czuje si chyba wyj眛kowo mocno, komentuj眂 Dod - zw砤szcza po wygranym procesie o nazwanie j "blachar". Dlatego bez opor體 w潮cza si w jej konflikt z Piotrem Tymochowiczem, nazywaj眂 j "kataklizmem". (...) gdy si阦n背em po "SuperExpress" i ...

 • Doda (znowu) o Tymochowiczu (VIDEO)

  To ju si robi bardzo nudne. Afera Tymochowicz-Doda z Pewelcem w tle przerodzi砤 si w wyj眛kowo kiepsk telenowel. Rabczewska czuje si jednak g髍. W rozmowie z Robertem Patolet Wideoportalu nie wspomina ani s硂wa o dziecku - by mo縠 a za dobrze wie, 縠 posun瓿a si za daleko do publicznego prania brud體 wci眊aj眂 2,5 letni ...

 • Popowska: Pawelec chcia, bym usun瓿a ci笨!

  A teraz walczy o dziecko jak lew. A Doda mu pomaga. Doda, rozpoczynaj眂 atak na Piotra Tymochowicza i jego rodzin, rozpocz瓿a atak na dziecko. P蠹niej twierdzi砤, 縠 jest "wojowniczk prawdy", 縠 "pomaga znajomemu", kt髍y jest ojcem partnerki Tymochowicza, Marzeny Popowskiej. Kobieta postanowi砤 przerwa milczenie i opowiedzia砤 ca潮 ...

 • Doda vs. Tymochowicz: Ojcem dziecka jest m骿 znajomy

  "To on prosi o nag硂秐ienie tej sprawy!" - Ojciec tej dziewczynki jest moim koleg, kt髍y po prostu prosi o nag硂秐ienie tej sprawy. Ja mu teraz w tym momencie pomagam - paln瓿a Doda w rozmowie z portalem se.pl, zapytana o konflikt Tymochowicz-Doda. Przypomnijmy: Rabczewska zapytana o sw骿 stosunek do negatywnych komentarzy Tymochowicza ...

 • Tymochowicz o Dodzie: Nie mam szacunku za grosz dla szmat!

  "Nawet mafia ma swoje zasady. Tak robi recydywi禼i i szmaty!" Oj, dosz硂 ju do powa縩ej wojny. Piotr Tymochowicz nie porzuca tematu i udzieli dosadnego wywiadu portalowi se.pl, w kt髍ym por體nuje Dod do... szmaty! To mocne s硂wa - wida, jak Rabczewska zasz砤 mu za sk髍 stwierdzeniem, 縠 Tymochowicz nie jest biologicznym ojcem ...

 • Tymochowicz: To b阣 najdro縮ze s硂wa Dody!

  "Pozw j o milion z硂tych! To jest jej koniec!" Trwa wojna pomi阣zy Dod a Piotrem Tymochowiczem, specjalist od wizerunku gwiazd i polityk體. Zacz瓿o si od krytyki ze strony Tymochowicza, kt髍y pojawienie si Doroty na Balu Dziennikarza i pozowanie do zdj赕 z Prezydentem opisa: - To jest tragiczne, Dorota Rabczewska mianowa砤 siebie ...

 • Tymochowicz: Marcinkiewicz b阣zie sam

  B阣zie prosi o wybaczenie 縪n, psa i kota. Na pro禸 Dziennika specjalista od wizerunku, Piotr Tymochowicz, stawia diagnoz zachowania Kazimierza Marcinkiewicza. - Jego dzia砤nia trudno t硊maczy kryzysem wieku 秗edniego - m體i Tymochowicz i podaje trzy elementy, kt髍e sk砤daj si na wizerunek by砮go premiera. Pierwszym jest syndrom ...

 • Jola Rutowicz chcia砤 kandydowa do Europarlamentu

  My秎a砤, 縠 Tymochowicz m體i serio. Z jednego 縜rtu zrobi砤 si niema砤 plotka. Piotr Tymochowicz, doradca medialny polityk體, za縜rtowa kiedy, 縠 Jola Rutowicz ze swoj rozpoznawalno禼i mia砤by spor szans w wyborach do Europarlamentu. Nikt chyba nie wzi背 tego na serio opr骳z samej Joli, kt髍a zadzwoni砤 do Tymochowicza m體i眂: - No, ...

 • Jola Rutowicz europos砮m?

  Czarna wizja Tymochowicza. Od zera do bohatera - Jola Rutowicz ma zadatki na polityka. Tak twierdzi Piotr Tymochowicz, specjalista od wizerunku. - Ona powinna wzi辨 udzia w wyborach do europarlamentu - powiedzia Super Expressowi. - Na pewno by te wybory wygra砤. I m體i to zupe硁ie powa縩ie. Jedni g硂sowaliby na ni, bo kojarz jej ...

 • Wi秐iewski: Wara od Dody!

  "Nale縴 k砤nia si Tomkowi Lubertowi i Dodzie." Micha Wi秐iewski pos硊guj眂 si cytatem z Kozaczka (紃骴硂 jednak pomini阾e), stan背 w obronie Dody. Mo縧iwe, 縠 "jecha po ca硂禼i" - wcze秐iej z rozw禼ieczeniem pisa na temat tych, kt髍zy skrytykowali jego wpis dotycz眂y napletka syna: kupa wariat體, idiot體 a przede ...

 • Tymochowicz: Zbli縜 si koniec Dody

  Specjalista od wizerunku na temat gasn眂ej gwiazdy. Doda si ko馽zy - tak twierdz wszyscy opr骳z niej samej. A przynajmniej zdecydowana wi阫szo舵. Coraz wi阠ej w mediach artyku丑w na temat jej osoby i nieudanych skandali. Szopka z rozwodem, k丑tnia z Mieszkiem, teksty, kt髍e zaczynaj nudzi i irytowa, zamiast - jak wcze秐iej - bawi. ...

 • Czy Doda gra nam na nosie?

  Tymochowicz: "Za kulisami zawsze b阣zie robi砤 odwrotnie." Hipokryzja od zawsze jest cz甓ci 秝iata, w kt髍ym 縴j gwiazdy. By砨ym wi阠 zdziwiony, gdyby Doda nie wykorzystywa砤 swego rozwodu do promocji. Oczywi禼ie zawsze b阣zie m體i砤, 縠 jej 縴cie prywatne to strefa zamkni阾a dla medi體 i nie zamierza wykorzystywa jej dla s砤wy. Ale ...