Pok硂sie

14-10-2018
Wszystko o: Pok硂sie - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Pok硂sie

 • Maciej Stuhr nabija si z polskich seriali

  Wed硊g aktora koniec 秝iata ma swoje plusy. Zdaniem Macieja Stuhra, nadchodz眂y koniec 秝iata wcale nie b阣zie taki z硑. Dzi阫i temu nikt nie b阣zie musia ogl眃a nakr阠onych przez polskie telewizje seriali i program體 rozrywkowych. Najwyra糿iej aktor ma o wspomnianych produkcjach nie najlepsze zdanie. Do plus體 ko馽a 秝iata zaliczy砨ym ...

 • Maciej Stuhr: Nie zast眕i砮m Figurskiego

  To zupe硁ie nowa audycja. Maciej Stuhr wyst眕i w talk show 20m2 kasza. Aktor opowiada m.in. o udziale obok Kuby Wojew骴zkiego w porannej audycji Eski Rock - Zwolnienie z WF-u. Maciej Stuhr zapewnia, 縠 nie czuje si, aby zast阷owa kogokolwiek, poniewa audycja ma nowy tytu oraz inn formu酬. Zapytany o obawy przed por體naniami do ...

 • Maciej Stuhr: Internauci por體nuj moje zdj阠ia do Breivika

  Aktor w talk show Kuby Wojew骴zkiego. Film Pok硂sie poruszy i por罂ni Polak體. Kontrowersje wok蟪 produkcji to jeden z g丑wnych medialnych temat體 ostatnich dni. Do debaty postanowi si w潮czy Kuba Wojew骴zki, zapraszaj眂 do swojego programu odtw髍c g丑wnej roli w Pok硂siu - Macieja Stuhra. Rozmowa dotyczy砤 oczywi禼ie kwestii ...

 • W砤dys砤w Pasikowski broni Macieja Stuhra (VIDEO)

  I pisze list do Moniki Olejnik. Jak pisali秏y niedawno, Maciej Stuhr wyst眕i w Kropce nad i Moniki Olejnik, gdzie opowiada o zamieszaniu wok蟪 filmu Pok硂sie. Dziennikarka stwierdzi砤, 縠 najlepiej by硂by, gdyby filmu broni sam tw髍ca - W砤dys砤w Pasikowski. Re縴ser odpowiedzia listem, kt髍y opublikowa portal gazeta.pl. W砤dys砤w ...

 • Maciej Stuhr t硊maczy si z historycznej wpadki

  Burza wok蟪 Pok硂sia. Maciej Stuhr w wywiadzie dla Stopklatki powiedzia, 縠 Polacy przywi眤ywali w bitwie pod Cedyni dzieci jako tarcze. Wypowied wywo砤砤 lawin krytyki ze strony internaut體, kt髍zy wytykali aktorowi niewiedz historyczn. Na Facebooku powsta硑 nawet grupy, kt髍e na秏iewa硑 si ze Stuhra - Maciej Stuhr na Ministra Edukacji ...

 • Maciej Stuhr: Przesta砮m by uwa縜ny za Polaka

  W niekt髍ych kr阦ach. Maciej Stuhr zagra jedn z g丑wnych r髄 w filmie Pok硂sie. Jest to powr髏 na du縴 ekran re縴sera W砤dys砤wa Pasikowskiego, tw髍cy kultowych Ps體. Film odnosi si do wydarze historycznych - do pogromu 痽d體 w Jedwabnem. Tyle wystarczy硂, jak m體i sam aktor, 縠by przez niekt髍e 秗odowiska przesta by uwa縜ny za ...