Przest阷stwo

14-10-2018
Wszystko o: Przest阷stwo - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Przest阷stwo

 • Szeryf internetu okrada babcie metod na wnuczka

  61-letni Marek O. chcia by jedynym sprawiedliwym. Sam okaza si oszustem. Marek O. z Poznania zas硑n背 jako "szeryf internetu", gdy w sieci zamie禼i filmiki, za pomoc kt髍ych na w砤sn r阫 chcia walczy z notorycznymi kradzie縜mi, jakie mia硑 miejsce w jego sklepie przy ul. G硂gowskiej. Portal Radia Wroc砤w poda jednak, 縠 m昕czyzna sam ...

 • Haker w砤ma si na Twittera Dianny Agron

  Pono chcia wykra舵 tajemnice kolejnych odcink體 serialu Glee. Biedna Dianna Agron to kolejna gwiazda, kt髍a pad砤 w砤秐ie ofiar zuchwa砮go hakera. Podczas gdy blond pi阫no舵 smacznie sobie spa砤 na jej koncie w serwisie spo砮czno禼iowym Twitter grasowa nadal niezidentyfikowany przest阷ca. Korzystaj眂 z okazji wys砤 on ca潮 mas ...

 • Ojciec Shia LaBeoufa to przest阷ca seksualny!

  Nic dziwnego, 縠 aktor ma problemy z kobietami. Je秎i kiedykolwiek zastanawiali禼ie si dlaczego Shia LaBeouf co rusz pakuje si w kolejne tarapaty, to by mo縠 odpowied ujrza砤 w砤秐ie 秝iat硂 dzienne. Okazuje si, 縠 cho aktor pr骲uje zgrywa z砮go ch硂pca, to w por體naniu do rodzonego ojca spokojnie mo縠 nadal uchodzi za ...

 • Roman Pola駍ki przeprasza po 33 latach

  Czy Samantha Greimer w og髄e na to czeka砤? Jego ofiara mia砤 13 lat, gdy Roman Pola駍ki odby z ni stosunek. Re縴ser zapewne wielokrotnie 縜硂wa p蠹niej tego, co zrobi, nie tylko z powodu wyrzut體 sumienia. Sprawa ci眊n瓿a si przez lata, a jeszcze jaki czas temu by砤 powodem wielkiej afery - Pola駍ki mia by s眃zony w Stanach, ...

 • C髍ka Billy'ego Boba Thorntona skazana za zab骿stwo dziecka

  Dziecko zmar硂 b阣眂 pod jej opiek. S眃 w stanie Floryda uzna Amand Brumfield, c髍k znanego aktora Billy'ego Boba Thorntona (nota bene by砮go m昕a Angeliny Jolie), winn 秏ierci rocznego dziecka. Sprawa ci眊n瓿a si od trzech lat i dopiero teraz zapad wyrok. Do zdarzenia dosz硂 w 2008 roku, gdy 32-letnia obecnie Brumfield opiekowa砤 si ...

 • Lindsay Lohan skazana na 120 dni wi陑ienia (FOTO)

  Zamiast czerwonego dywanu fotoreporterzy pod budynkiem s眃u. To i 秏ieszne, i straszne, ale prawdziwe - Lindsay Lohan zamieni砤 czerwony dywan na nieustanne "wycieczki" do s眃u. I tak te zdaje si je traktowa. Media za ka縟ym razem omawiaj, co za硂縴砤 gwiazdka na przes硊chanie. Jedna z jej kreacji, bia砤 sukienka, zosta砤 uznana za ...

 • Ted Williams - bezdomny o z硂tym g硂sie - to niez砮 zi蟪ko

  Ju zgarn瓿a go policja. Ted Williams zosta nowym ulubie馽em Ameryki po tym, jak sympatyczny bezdomny o z硂tym g硂sie trafi do medi體, opowiadaj眂 wzruszaj眂 histori swojego upadku, trze紈ienia i wychodzenia z na硂gu, a w ko馽u szcz甓liwego trafu, kiedy to kto zamie禼i nagranie z nim na YouTube. Okazuje si jednak, 縠 53-letni ...

 • Przez co przesz砤 oszpecona kwasem Katie Piper? (VIDEO)

  Uwaga, drastyczne zdj阠ia! Nie pierwszy raz piszemy o historii Katie Piper, by砮j prezenterce i modelce, kt髍ej by硑 ch硂pak zleci swojemu znajomemu oblanie jej silnie 縭眂ym kwasem, wskutek czego jej twarz zosta砤 trwale oszpecona i zniekszta砪ona. Dzi, po dw骳h lata latach, Katie pokazuje si publicznie bez opor體, ale to, przez co ...

 • Poparzona kwasem Katie Piper wygl眃a pi阫nie (FOTO)

  Chocia sk髍 pokrywaj blizny, a rysy twarzy s zniekszta砪one. Historia 26-letniej Katie Piper to materia na film. I to wzruszaj眂y, pe砮n emocji. Rok temu 秝iat dowiedzia si o dziewczynie, kt髍a wcze秐iej pracowa砤 jako modelka. A zazdrosny by硑 ch硂pak kaza oszpeci j 縭眂 substancj. Wynaj阾y napastnik w 2008 roku wyla na jej ...

 • Lindsay Lohan jest chor psychicznie alkoholiczk

  ...i narkomank. Kolejny test na obecno舵 narkotyk體 pozytywny! Koniec ko馽a i... ko馽a ko馽a nie wida. Bo te ile razy "ko馽zy砤" si Lindsay Lohan? Ka縟e wie禼i na jej temat s gorsze od poprzednich. Teraz okazuje si, 縠 gwiazdka, kt髍a jest uzale縩iona od alkoholu i narkotyk體, przesz砤 drugi test na obecno舵 zakazanych ...

 • Lindsay Lohan przyzna砤, 縠 bra砤 kokain

  "Uzale縩ienie nie przechodzi w jedn noc." Lindsay Lohan, kt髍 najprawdopodobniej czeka 30-dniowe wi陑ienie, przyznaje, 縠 wzi瓿a narkotyki cho wiedzia砤, 縠 b阣zie poddawana badaniom kontrolnym. Gwiazdka po raz kolejny da砤 przyk砤d absolutnego braku my秎enia i odpowiedzialno禼i. Za to w wi陑ieniu b阣 my秎e za ni. - Jestem gotowa ...

 • Wokalistka No Angels oskar縪na o zara縜nie HIV!

  Nadja Benaissa mia砤 zataja wiadomo舵 o wirusie przed swoimi partnerami. Jak podaje radio Tok FM, wokalistka niemieckiego zespo硊 No Angels, Nadja Benaissa, zosta砤 oskar縪na o zatajenie przed kilkoma partnerami, 縠 jest nosicielk wirusa HIV. Nadji postawiono zarzuty ci昕kiego uszkodzenia cia砤 i pr骲y uszkodzenia cia砤. Godzi jej od sze禼iu ...

 • Kolejna kobieta oskar縜 Pola駍kiego

  Edith Vogelhut: Zaku mnie w kajdanki i brutalnie zgwa砪i. Kolejna ofiara Romana Pola駍kiego przerwa砤 milczenie. Edith Vogelhut, by砤 modelka, obecnie redaktorka Glamour, twierdzi, 縠 w 1974 r., maj眂 21 lat, zosta砤 brutalnie zgwa砪ona przez re縴sera. Edith pozna砤 Pola駍kiego podczas przyj阠ia w Hollywood, po kt髍ym uda砤 si z re縴serem ...

 • Katie Piper - oszpecona kwasem modelka pomaga innym (FOTO)

  Zobaczcie dzieln 26-latk. Katie Piper to wzruszaj眂a historia pi阫nej modelki i prezenterki, kt髍 zgwa砪i i oszpeci ch硂pak. Kiedy wzbudza砤 zachwyt urodziw twarz, dzi z godn podziwu si潮 znosi spos骲, w jaki przysz硂 jej 縴 z okaleczon i niekszta砪on twarz. Czytaj wi阠ej: Szokuj眂a historia Katie Piper ...

 • Lindsay Lohan i jej wiadomo舵 na paznokciu: F*ck you!

  Widz眂 to s阣zia na pewno nie 縜硊je wyroku. Lindsay Lohan wiedzia砤, 縠 na swojej rozprawie b阣zie dok砤dnie filmowana i fotografowana. Musia砤 si te spodziewa wyroku (przypomnijmy: gwiazdka dosta砤 90 dni w wi陑ieniu, cho by mo縠 odsiedzi zaledwie 1/5 kary), bo pokaza砤 pewn wiadomo舵 na palcu 秗odkowym. Paznokie zdobi ...

 • Paris Hilton wysz砤 na wolno舵

  Na komisariacie tak mia砤 pierwszorz阣n obs硊g. S阣zia wypu禼i Paris Hilton na wolno舵. Przypomnijmy: gwiazdka zosta砤 aresztowana, gdy przy砤pano j na paleniu marihuany na jednym z mecz體 podczas Mundialu. Po kr髏kim przes硊chaniu Paris zosta砤 wypuszczona. Zanim jednak do niego dosz硂, obs硊ga przynios砤 jej siedem pizz i sze舵 ...

 • Paris Hilton aresztowana na Mundialu!

  Zaledwie przylecia砤, a ju j dopadli... Paris Hilton jeszcze niedawno chwali砤 si swoim "podr阠znym baga縠m" w postaci 13 waliz i toreb podr罂nych - dziedziczka wybiera砤 si do RPA na Mundial. Tymczasem kr髏ko po przybyciu gwiazdka zosta砤 aresztowana przez tamtejsz policj. Pow骴? Marihuana - Paris przy砤pano na paleniu jointa podczas ...

 • Ilona Felicja駍ka skazana na rok wi陑ienia!

  Dosta砤 rok za kratkami w zawieszeniu na trzy lata. Ilona Felicja駍ka jeszcze par dni temu brylowa砤 na salonach z tajemniczym przyjacielem. Teraz ju nie ma powod體 do rado禼i. eFakt podaje, 縠 by砤 modelka zosta砤 skazana na rok wi陑ienia w zawieszeniu na trzy lata, dodatkowo s眃 zadecydowa o pozbawieniu prawa jazdy na okres ...

 • Lindsay Lohan na rozprawie s眃owej (VIDEO)

  Ma now bransoletk i grymas niezadowolenia na twarzy. 痑dnych narkotyk體, 縜dnego alkoholu, 縜dnej pracy poza Los Angeles - tak zarz眃zi砤 s阣zia. Aha, i jeszcze jedno: Lindsay Lohan dosta砤 now bransoletk monitoruj眂 zawarto舵 alkoholu w organizmie, kt髍a niekoniecznie wpisuje si w najnowsze trendy. Je秎i gwiazdka nie chce trafi do ...

 • Pola駍ki zmusi do stosunku 16-latk? (VIDEO)

  Kolejna kobieta podaj眂a si za ofiar re縴sera wychodzi z ukrycia. Roman Pola駍ki wpad z deszczu pod rynn: kolejna kobieta twierdzi, 縠 b阣眂 nastolatk zosta砤 przez niego wykorzystana seksualnie. Brytyjska aktorka, 42-letnia Charlotte Lewis, twierdzi, 縠 re縴ser zmusi j do seksu, gdy mia砤 zaledwie 16 lat. Do ...

 • Doda ma swoje 5 minut za granic

  Napisa o niej <i>Daily Telegraph</i>. Niestety, w kiepskim 秝ietle. Doda marzy o zagranicznej karierze, musi wi阠 cieszy j moment s砤wy i przeb硑sku w 秝iatowych mediach. Brytyjski dziennik Daily Telegraph opisa niedawny skandal z jej udzia砮m, artyku tytu硊j眂 niezwykle wymownie: Gwiazda popu twierdzi, 縠 Bibli napisali pijani. ...

 • Heather Locklear aresztowana za ucieczk z miejsca wypadku!

  Ignorowanie policji kosztuje j teraz du縪 wi阠ej, ni mandat. Heather Locklear trafi砤 do aresztu - niebawem pojawi si zatem kolejne zdj阠ie gwiazdy z policyjnej kartoteki. Gwiazda uciek砤 z miejsca wypadku. I cho nikomu nic si nie sta硂 (ucierpia jedynie znak drogowy), Locklear aresztowano. Aktorka zniszczy砤 znak parkingowy i nie ...

 • Michael Douglas prosi o u砤skawienie syna

  Postanowi wykorzysta s砤w dla dobra dziecka. Michael Douglas postanowi wykorzysta s砤w, by pom骳 synowi, kt髍y trafi do wi陑ienia za handel narkotykami. Cameron Douglas nie tylko by uzale縩iony, ale r體nie rozprowadza nielegalne substancje. Senior przekonuje, 縠 "zaopiekuje si" synem. Aby wyprosi u砤skawienie b眃 chocia ...

 • Jest wyrok: Peja nak砤nia do pobicia

  Nie pomog砤 skrucha. Jak donosi portal Onet.pl, Peja us硑sza dzi wyrok w g硂秐ej sprawie 15-latka pobitego na jego koncercie w Zielonej G髍ze. Do incydentu dosz硂 12 wrze秐ia 2009 roku. Sprawa sta砤 si g硂秐a, gdy do internetu trafi硂 wideo, na kt髍ym Peja krzyczy do t硊mu: - Wiecie co z nim zrobi: wszystko na m骿 koszt. Tak ko馽z ...

 • Ilona Felicja駍ka straci砤 100 tys. z硂tych przez alkohol

  Przecie 縜dna firma motoryzacyjna ju nie chce, by to ona j reklamowa砤... Ilona Felicja駍ka przez niedawny wypadek, kt髍y spowodowa砤 prowadz眂 samoch骴 i maj眂 2,3 promila alkoholu we krwi, straci砤 nie tylko reputacj, ale i niema潮 kwot. Fakt dowiedzia si, 縠 by砤 modelka mia砤 reklamowa pewn w硂sk firm motoryzacyjn. Kontrakt ...

 • Felicja駍ka spowodowa砤 wypadek pod wp硑wem alkoholu!

  Mia砤 2,3 promila! FOTKI Ilona Felicja駍ka mia砤 wypadek, kt髍y spowodowa砤, prowadz眂 samoch骴 pod wp硑wem alkoholu! Jak donosi Fakt, do zdarzenia dosz硂 w nocy, z poniedzia砶u na wtorek. Felicja駍ka jecha砤 osiedlow uliczk na warszawskim Ursynowie, kiedy nagle straci砤 panowanie nad swoim alfa romeo i wbi砤 si w 2 ...

 • Skandal! Model Prady proponowa seks policjantom

  Nick Snider: "Poss wam, jak mnie pu禼icie!" Czy to koniec kariery wzi阾ego modela, Nicka Snidera? W sam por na Tydzie Mody! Top model, Nick Snider, zosta zatrzymany za oferowanie us硊g seksualnych policjantom. Niemoralna propozycja pojawi砤 si, kiedy policja zatrzyma砤 Snidera za awanturowanie si. Model by w體czas pod wp硑wem ...

 • Obrabowali Paris Hilton bo... jest g硊pia!

  Jak mo縩a zostawia klucz pod wycieraczk? Paris Hilton do najbystrzejszych nie nale縴 i ta historia stanowi tylko kolejny dow骴 na potwierdzenie tej tezy. W zesz硑m roku gwiazdka zosta砤 obrabowana. Teraz okazuje si, 縠 praktycznie sama na to pozwoli砤. Jak z硂dzieje dostali si do domu? Wcale nie musieli si wysila - dziedziczka zostawi砤 ...

 • Depp o Pola駍kim: Dlaczego teraz?

  "Kto z kim zawar uk砤d." Podczas gdy wi阫szo舵 gwiazd nie my秎i ju o sprawie Romana Pola駍kiego, a na pewno nie komentuje wydarze, Johnny Depp zabra g硂s w tej kontrowersyjnej sprawie. - Dlaczego teraz? - pyta retorycznie w jednym z najnowszych wywiad體. - Najwyra糿iej co jest na rzeczy. Kto z kim zawar uk砤d. Mo縠 w gr wchodz ...

 • Syn Michaela Douglasa skazany na 10 lat wi陑ienia

  Aktor twierdzi, 縠 "zawi骴 jako ojciec". Michael Douglas nie ma powod體 do rado禼i - jego syn sp阣zi co najmniej 10 lat w wi陑ieniu federalnym. 31-letni Cameron Douglas przyzna si przed s眃em do posiadania du縴ch ilo禼i metaamfetaminy i kokainy. Cameron by ju na odwyku, jednak - jak wida - z kiepskim skutkiem. Narkotyki zamawia ...

 • Roman Pola駍ki poleci do USA

  B阣zie musia wzi辨 udzia w rozprawie. Roman Pola駍ki i jego adwokaci liczyli na to, 縠 re縴serowi uda si unikn辨 kontaktu z ameryka駍kim wymiarem sprawiedliwo禼i. Z硂縴li wniosek o to, by Pola駍ki m骻 zosta w szwajcarskim Gstaad na czas rozprawy. Nic z tego - re縴ser b阣zie musia uda si od USA po 30 latach nieobecno禼i w tym kraju. ...

 • Pola駍ki przerywa milczenie

  "Jestem poruszony" - pisze w swoim pierwszym oficjalnym li禼ie. Roman Pola駍ki od czasu aresztowania nie wyda 縜dnego oficjalnego o秝iadczenia. Wymownie milcza, ale dopiero teraz postanowi przerwa t ciut niezr阠zn cisz. Re縴ser zosta zatrzymany na lotnisku w Szwajcarii na podstawie wydanego 30 lat temu listu go馽zego. Ma ...

 • Wniosek Pola駍kiego odrzucony!

  B阣zie ekstradycja. S眃 odrzuci wniosek o umorzenie post阷owania karnego. S眃 apelacyjny w stanie Kalifornia odrzuci wniosek adwokat體 Romana Pola駍kiego o umorzenie post阷owania karnego, jakie toczy si przeciwko re縴serowi. Chodzi o s硑nn spraw z 1977 roku, kiedy to Pola駍ki odby stosunek p砪iowy z odurzon 13-latk, Samanth Geimer ...

 • Pasierbowi Pavlovi grozi do 10 lat wi陑ienia!

  Dla rodziny nadchodz眂e 秝i阾a b阣 wyj眛kowo trudne. Nadchodz眂e 秝i阾a Bo縠go Narodzenia b阣 trudne dla Ivony Pavlovi - jej 19-letni pasierb, Jakub O., przebywa w areszcie, czekaj眂 na proces. Jak podanie magazyn Rewia, grozi mu do 10 lat wi陑ienia. Ch硂pak trafi za kratki pod koniec sierpnia. Razem z grup znajomych wda si w b骿k, ...

 • Stockingerowi jednak grozi wi陑ienie!

  I to a 4,5 roku. To nie przelewki. Tomasz Stockinger mo縠 jednak odpowiedzie za jazd po pijanemu i spowodowanie wypadku, a na ko馽u ucieczk z miejsca zdarzenia. Tygodnik Twoje Imperium donosi, 縠 zmieniono zarzuty. Kobieta, kt髍a ucierpia砤 w zdarzeniu sp阣zi砤 w szpitalu ponad siedem dni. To zmienia kwalifikacj czynu na spowodowanie ...