Radek Majdan

14-10-2018
Wszystko o: Radek Majdan - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Radek Majdan

 • Sp髍 o ostrzykni阾e piersi na Instagramie Ma砱orzaty Rozenek

  Nie, nie chodzi o jej piersi. Jak wygl眃a koniec 秝iata na Instagramie? Gdy u Anny Lewandowskiej proszkowany burak mieszany jest z robieniem kariery na nazwisku m昕a, czy gdy u Ewy Chodakowskiej doszukuje si wype硁iaczy w ustach? Na IG przyczepi si mo縩a o wszystko np. o piersi Rados砤wa Majdana. Ma砱orzata Rozenek standardowo pochwali砤 si ...

 • Jacek Rozenek o Ma砱orzacie i Radziu w Azja Express

  Co powiedzia by硑 m笨 Perfekcyjnej? Ma砱orzata Rozenek ma do舵 przedstawie i cyrku, jaki wywo硊je publiczna awantura z inn gwiazd. Zobacz: Nie zgadniesz, dok眃 Ma砱orzata Rozenek z Radkiem jad w podr罂 po秎ubn! Wizerunek by砮j 縪ny pr骲uje ociepli jej by硑 m笨, Jacek. Pan i pani Rozenek mimo rozwodu pozostaj ze sob w ...

 • Ma砱orzata Rozenek i Radek Majdan po縠gnali si z fanami i...

  Za ich znikni阠ie odpowiedzialna jest... Ewa Chodakowska! Ostatnie tygodnie nie by硑 砤twe dla Ma砱orzaty Rozenek i Rados砤wa Majdana. ie縪 upieczeni Pa駍two Majdan zacz阬i swoje "縴li d硊go i szcz甓liwie" od wojny z Renat Kaczoruk i Kub Wojew骴zkim. Zobacz: O prezencie Ewy Chodakowskiej dla pa駍twa Majdan體 m體i dzi wszyscy Majdanowie ...

 • Rozenek i Majdan zorganizowali imprez. Internauci natychmiast zadali TO pytanie

  Domy秎acie si, o co chodzi? Konflikt miedzy Ma砱orzat Rozenek a Renat Kaczouk rozpocz背 si na planie programu Azja Experess. Jednak to by tylko przedsmak tego, co wydarzy si mi阣zy paniami. Zobacz: Rados砤w Majdan odpowiada Kubie Wojew骴zkiemu. OSTRO! Do ich konfliktu w潮czy si Kuba Wojew骴zki, kt髍y zada cios najwi阫szego kalibru ...

 • O prezencie Ewy Chodakowskiej dla pa駍twa Majdan體 m體i dzi wszyscy

  Co podarowa komu, kto ma ju wszystko? W niedziel wszyscy m體ili o sukni Ma砱orzaty Rozenek, wczoraj o tym, 縠 na jej 秎ubie pojawi砤 si policja, wtorek to dzie obgadywania prezent體. Zobacz: Na 秎ubie Ma砱orzaty Rozenek i Radka Majdana zjawi砤 si policja! Podobno pa駍two Majdanowie zdecydowali, 縠 wszystkie podarunki przeka勘 fundacji ...

 • Ma砱orzata Rozenek o relacji Radka z jej by硑m m昕em

  Jak panowie si dogaduj? Ma砱orzata Rozenek jest jest gwiazd strzeg眂 swojej prywatno禼i. Zdj阠ia z jej 秎ubu zosta硑 sprzedane kilku kolorowym magazynom. Sama Ma砱osia ch阾nie wypowiada si na temat swojego 縴cia prywatnego. Zobacz: KOLEJNA suknia 秎ubna Ma砱orzaty Rozenek zrobi砤 ogromne wra縠nie! (FOTO) W Vivie zdradza, jak dogaduj ...

 • Akurat wczoraj? Doda pokaza砤, 縠 z Ma砱orzat Rozenek sporo j 潮czy

  Chodzi o mod i styl. Wczoraj odby si 秎ub Ma砱orzaty Rozenek i Radka Majdana, co ciekawe kiedy media zastanawia硑 si, czy obecna b阣zie na nim Doda. Wszystko przez pewn wypowied. Zobacz: Fotografia Ewy Chodakowskiej ze 秎ubu Ma砱orzaty Rozenek podbija Internet Pami阾am, jak kiedy le縠li秏y na pla縴 w Izraelu, jeszcze jako m硂dy, ...

 • Znamy menu ze 秎ubu Ma砱orzaty Rozenek i Radka Majdana

  Czy wszystkie szczeg蟪y ujrz 秝iat硂 dzienne? Pami阾acie, jak wygl眃a 秎ub Oli Kwa秐iewskiej? Paparazzi by硂 wi阠ej ni go禼i. C罂, niekt髍e s砤wy s tak uzale縩ione od grzania si w ciepe砶u fleszy, 縠 nie wyobra縜j sobie TEGO dnia bez t硊mu fotograf體. Zobacz: S pierwsze zdj阠ia z miejsca 秎ubu i wesela Rozenek i Majdana (FOTO) Do tej ...

 • Ma砱orzata Rozenek podsyca plotki o trzeciej ci笨y

  Powiedzia砤 za du縪? Ma砱orzata Rozenek wychowuje dw骿k syn體 z ma晨e駍twa z Jackiem Rozenkiem, Stasia i Tadeusza. Zobacz: Kiedy zachwycasz si nogami Rozenek, p蠹niej robisz ZOOMA na twarz i widzisz TO! Nied硊go na anten TVN-u wejdzie kolejny program z Perfekcyjn, tym razem pojawi si w nim ze swoim nowym partnerem, Rados砤wem Majdanem. ...

 • Komentarze pod zdj阠iem Radka Majdana i Ma砱osi Rozenek MIA疍!

  Nie takich wypowiedzi internaut體 si spodziewali禼ie. Ma砱orzata Rozenek jest tak polsk "Bojonse". Oczywi禼ie nie w kwestii g硂su, wygl眃u, ubierania czy zachowania. Mowa o mijaniu si z prawd w kwestii wieku. Zobacz: Ma砱orzata Rozenek pokaza砤 si w bikini (Instagram) Zwykle pod zdj阠iami Perfekcyjnej grono hejter體 wytyka jej, 縠 ...

 • Ma砱orzata Rozenek sta砤 si bardzo rozmowna w kwestii swojego 秎ubu

  Zdradza coraz to nowe szczeg蟪y. Ma砱orzata Rozenek zdecydowanie nie ma zamiaru trzyma szczeg蟪體 swojego 秎ubu w tajemnicy. Ilekro gwiazda ma szans wypowiedzie si w kwestii zbli縜j眂ej si imprezy, korzysta z niej. Zobacz: Ma砱orzata Rozenek pochwali砤 si swoj wakacyjn figur Ostatnio narzeczona Rados砤wa Majdana wyzna砤, 縠 秎ub ...

 • Rozenek o 秎ubie: Mia硂 by skromnie, ale wyjdzie jak zawsze

  "Jak zawsze" - czyli z ok砤dk tabloidu. Na jakie 秎uby w Pollywood czeka polska prasa? Na zmian statusu zwi眤ku Agnieszki Szulim i Piotra Wo糿iaka-Staraka oraz Ma砱orzaty Rozenek i Rados砤wa Majdana. Zobacz: Czy Radek Majdan nie obrazi si za te posty Ma砱orzaty Rozenek? S to dwie kontrowersyjne polskie pary - nikt przecie by nie ...

 • Czy Radek Majdan nie obrazi si za te posty Ma砱orzaty Rozenek?

  Ponios硂 j! Jeszcze niedawno Ma砱orzata Rozenek zniecierpliwiona apelowa砤: - Ja chcia砤bym, 縠by Euro zwr骳i硂 mi mojego m昕a! Zobacz: Czy Ma砱orzata Rozenek niechc眂y zdradzi砤 wielki sekret? (VIDEO) Zdanie poruszy硂 fan體 Perfekcyjnej Pani Domu, kt髍a - wedle powszechnej wiedzy - nie jest jeszcze 縪n Radka Majdana. Pomy秎eli秏y, 縠 ...

 • Ma砱orzata Rozenek lubi, gdy Radek pachnie...

  Czym pachnie Radek Majdan? Rados砤w Majdan dzia砤 na kobiety jak magnes. M昕czyzna ma niesamowite powodzenie, co doceni砤 firma Vabum, gdy wchodzi砤 na polski rynek. Tak Radek zosta twarz perfum, kt髍e internauci 縜rtobliwie okrzykn阬i mianem Giorgio Majdani. Zobacz: Czy ten str骿 Ma砱osi na pewno podoba si Radkowi Majdanowi? Aktualnie ...

 • Czy ten str骿 Ma砱osi na pewno podoba si Radkowi Majdanowi?

  Najwi阫sze "zakocha馽e" w Pollywood. Ona - "prawie" perfekcyjna, 秝ie縪 rozwiedziona uczy砤 Polki, jak zachowa porz眃ek w domu, on - kontrowersyjny od zawsze, nikt nie zestawi砨y go ze s硂wem "perfekcyjny" czy "sprz眛anie". A jednak, z wybuchowej mieszanki, jak niew眛pliwie s Ma砱orzata Rozenek i Rados砤w Majdan, wysz砤 najgor阾sza para w ...

 • Doda na 秎ubie Radka Majdana i Ma砱orzaty Rozenek?

  Mamy odpowied piosenkarki! Doda i Radek Majdan byli ulubion par polskich medi體 w latach 2005-2008. Rozstali si zanim hollywoodzkie pary wykreowa硑 trend na rozej禼ia w przyja糿i. Zobacz: To zdj阠ie Dody z premiery wywo砤硂 ogromne KONTROWERSJE Od czasu rozstania z pi砶arzem, piosenkarka by砤 dziewczyn Nergala czy Emila Haidara. Nigdy ...

 • Rozenek o Majdanie: Najlepiej wygl眃a nago

  I ona uczy jak dam by? Ma砱orzata Rozenek i Rados砤w Majdan s jedn z ciekawszych par w Pollywood. By硑 m笨 Dody ma osobliwy wp硑w na styl swoich kobiet - dobitnie m體i眂 panie... zaczynaj przy nim eksponowa swoje wdzi阫i. Ma砱osia na tyle zmieni砤 styl, 縠 w砤dze TVN-u mia硑 zasugerowa jej, 縠 nie przystoi "damie" w jej wieku i pozycji ...

 • Radek Majdan spotka na 禼iance by潮 縪n (FOTO)

  Kt髍? Co si dzieje, gdy byli kochankowie spotykaj si na 禼iance? Podobno agent Jennifer Aniston pilnuje, by jego klientka nie spotka砤 na 禼iance Brada Pitta i Angeliny Jolie. Gdy raz nad by潮 pani Pitt wisia硂 widmo lecenia tym samym samolotem, co obecna pani Pitt, odwo砤砤 lot. Radek Majdan potrafi rozsta si z klas? Zdaniem jego by砮j ...

 • Wow! Majdan i Rozenek skomentowali wreszcie TE plotki

  ub, czarna lista przyjaci蟪, nowy program, kryzysy - sporo powiedzieli. Pami阾acie te czasy, kiedy Ma砱orzata Rozenek by砤 縪n Jacka Rozenka? Sporo si zmieni硂 i to nie tylko w 縴ciu zawodowym. Kiedy Ma砱osia zacz瓿a pojawia si na mie禼ie z Radkiem Majdanem pod pach, wiele os骲 nie wierzy硂 w plotki. Wreszcie ona i on pokazali si razem na ...

 • Ma砱orzata Rozenek na imprezie z Radkiem i synami (FOTO)

  Stylowa rodzinka? Wielu obstawia硂, 縠 ich 秎ub odb阣zie si latem. Wszystko wskazuje jednak, 縠 Agnieszka Szulim szybciej powie "tak" od Ma砱orzaty Rozenek (37 l.). Ma砱osia i Radek Majdan wci笨 s w fazie przygotowa do wesela. Ostatnio Perfekcyjna na r阠e pe硁e pracy - przygotowuje si do nowego programu, w kt髍ym ma uczy stylu i manier. ...

 • By砤 縪na Majdana: Bardzo lubi Rados砤wa

  Sylwia nie zamierza zmieni nazwiska na panie駍kie. Jeszcze przed g硂秐ym zwi眤kiem z Dod, Rados砤w Majdan by m昕em Sylwii, projektantki mody. Ich zwi眤ek przetrwa jedynie dwa lata, ale jak zapewnia artystka, nie zostawi po sobie niemi硑ch wspomnie. Sylwia do dzisiaj projektuje pod nazwiskiem "Majdan", podkre秎a jednak, 縠 nie ma to wp硑wu ...

 • Ma砱orzata Rozenek ju nie chce by bohaterk plotek? FOTO

  Koniec szale駍tw? Zobaczcie jej balow stylizacj. Robi砤 co mog砤, by - ilekro pojawi砤 si "na salonach" - dostarczy gor眂ych temat體 plotkarskim mediom. Ma砱orzata Rozenek (37 l.) a to stan瓿a tak, 縠 pokaza砤 bielizn, a to zn體 za硂縴砤 najkr髏sze na ca砮j imprezie szorty. Na jednym z pokaz體 Perfekcyjna Pani Domu pobi砤 rekord w ...

 • Ma砱orzata Rozenek mocno przej瓿a si meczem Radka

  I te nogi! Jeszcze nie tak dawno by砤 znana jako 縪na Jacka Rozenka. Kiedy kto zaproponowa jej prowadzenie programu Perfekcyjna Pani Domu, jej 縴cie obr骳i硂 si o 180 stopni. Wtedy to ona by砤 bardziej rozpoznawalna od aktualnego m昕a. Wraz ze s砤w przyszed do舵 nieoczekiwany rozw骴. Dzi Ma砱orzata Rozenek jest zakochana po uszy w by硑m ...

 • Wr骲lewska: Pani Rozenek jest prawie jak Pani Doda (FOTO)

  Faktycznie, kierunek zmian obra硑 taki sam. Wyst阷 Ma砱orzaty Rozenek na pokazie Paprockiego&Brzozowskiego 秏ia硂 mo縩a nazwa salonowym show. Show przez du縠 SZ. Celebrytka w 矿硉ek sukience z trenem i ogromnym dekoltem sta砤 si bezapelacyjnie gwiazd numer jeden pokazowej 禼ianki. Czytaj wi阠ej: Ma砱orzata Rozenek w brudnej, 矿硉ej sukience ...

 • Ogromny sukces Radka Majdana

  Rozenek p阫nie z dumy? Radek Majdan (42 l.) pr骲owa swoich si nie tylko w pi砪e no縩ej. To jednak ze sportem kojarzymy go najbardziej. Wygl眃a na to, 縠 Ma砱orzata Rozenek ma kolejne powody do dumy. Robert Krassowski, prezes zarz眃u MBF Group S.A. poinformowa w komunikacje gie砫owym, 縠 Radek zosta prezesem sp蟪ki Vabun S.A. Firma b阣zie ...

 • Mama Radka Majdana pu禼i砤 par z ust (FOTO)

  Zdradzi砤 szczeg蟪y odno秐ie zar阠zyn i 秎ubu. Jeszcze do niedawna kojarzono go z dawnego ma晨e駍twa z Dod, ona by ukochan Jacka Rozenka. Kiedy w mediach pojawi硑 si pierwsze plotki o tym, 縠 Ma砱orzata Rozenek i Radek Majdan s par, wielu przeciera硂 oczy ze zdumienia. A jednak! Tych dwoje dogaduje si doskonale i ju nie kryje ze swoim ...

 • Perfekcyjna przy砤pana z Majdanem i dzie鎚i (FOTO)

  Zakochani wybrali si na Rajd Barb髍ki. Jeszcze nie tak dawno ona pozowa砤 u秏iechni阾a z Jackiem Rozenkiem. On ma za sob kilka zwi眤k體, w tym g硂秐e ma晨e駍two z Dod. Teraz Ma砱orzata Rozenek i Radek Majdan s par. Na pocz眛ku ukrywali sw骿 zwi眤ek. Teraz nie kryj si z uczuciem. Co jaki czas paparazzi przy砤puj zakochanych na wsp髄nych ...

 • Majdan i Rozenek nie szcz阣zili sobie czu硂禼i (FOTO)

  Fotoreporterzy nie opuszczali ich ani na krok. Kiedy w mediach pojawi硑 si pierwsze plotki na temat ich zwi眤ku, nie ka縟y w nie wierzy. W ko馽u, kiedy dziennikarze pytali Ma砱orzat Rozenek (36 l.) i Radka Majdana (42 l.) o ich sprawy sercowe, milczeli jak gr骲 lub dawali pokr阾ne odpowiedzi. Wreszcie odwa縴li si pokaza 秝iatu. Od jakiego ...

 • Ma砱orzata Rozenek jest zazdrosna o... DOD!

  "Denerwuj j kobiety, kt髍e wyra糿ie z nim flirtuj". Legenda g硂si, 縠 Rados砤w Majdan to... idea. Nic wi阠 dziwnego, 縠 Ma砱orzata Rozenek kurczowo trzyma si swojego sportowca i zielenieje z zazdro禼i, gdy na horyzoncie pojawiaj si fanki Radzia albo jego... by砤 縪na, Doda. M體i砤, 縠 w ko馽u znalaz砤 ksi阠ia z bajki, 縠 Radek nie ma wad....

 • Rozenek i Majdan molestowani przez pras

  O co mo縠 chodzi? Rados砤w Majdan i Ma砱orzata Rozenek stali si ulubion par polskiego show biznesu. Dlaczego? Z pozoru nie pasuj眂y do siebie celebryci nagle zapa砤li do siebie mi硂禼i. Ma砱osia zosta砤 nawet okrzykni阾a now Dod, po tym jak powi阫szy砤 usta. Nic dziwnego, 縠 prasa naciska na t zakochan dw骿k, by w ko馽u udzielili ...

 • Perfekcyjna ona i... on, czyli Majdan i Rozenek na balu TVN

  Zostaliby najpi阫niejsz par wieczoru? Gdyby na balu Fundacji TVN wybierana by砤by para wieczoru, to z pewno禼i zostaliby ni Ma砱orzata Rozenek i jaj partner, Radek Majdan. Perfekcjonizmem pani domu mo縩a by obdzieli tych dwoje zakochanych. Radek i Gosia dotychczas unikali wsp髄nego pozowania przed paparazzi. Teraz 秏ia硂 wystawili si na ...

 • Rozenek i Majdan zamieszkali razem!

  Perfekcyjnie? Media od dawna snu硑 domys硑 na temat wsp髄nego gniazdka Ma砱orzaty Rozenek (36 l.) i Radka Majdana (41 l.). Ma砱osia mia砤 kupi mieszkanie po s眘iedzku ze swoim by硑m m昕em, Jackiem Rozenkiem, co mia硂 u砤twia cz阺te kontakty ojca z dzie鎚i. Teraz nast眕i prze硂m w zwi眤ku perfekcyjnej pani domu i by砮go pi砶arza. Radek i ...

 • Co Radek Majdan da Rozenek na imieniny?

  Luksusowo? Prezenty gwiazd to temat rzeka. Szczeg髄nie trudno maj ci m昕czy糿i, kt髍ych 縪ny sta na co dzie na drogie ubrania i torebki. Wtedy trzeba w潮czy kreatywno舵. Wiecie, 縠 Kanye West podarowa Kim Kardashian jej nagi portret z dopiskiem "Perfekcyjna s*ka" jako prezent 秎ubny. Niedawno Ma砱orzata Rozenek obchodzi砤 swoje imieniny. ...

 • Zakochana para - Ma砱osia i Radzio (FOTO)

  Narzeczony towarzyszy swojej perfekcyjnej pani podczas fina硊 "Bitwy o dom". Ma砱orzata Rozenek i Radek Majdan staj si nieroz潮czni! By硑 m笨 Dody towarzyszy wczoraj swojej perfekcyjnej pani podczas fina硊 Bitwy o dom. Nie macie wra縠nia, 縠 kobiety zaczynaj pokazywa swoje wdzi阫i u boku Radzia? Doda przy nim na ka縟ym kroku lansowa砤 ...

 • Ma砱orzata Rozenek sama zaprojektuje sobie sukni 秎ubn?

  Wie, 縠 zrobi to perfekcyjnie? Nikt, 潮cznie z Ma砱orzat Rozenek iRadkiem Majdanem, nie przypuszcza, 縠 perfekcyjna pani domu zar阠zy si z by硑m m昕em Dody. Jednak sta硂 si - zakochani w przysz硑m roku maj powiedzie sobie "tak". Niew眛pliwie przedmiotem zainteresowania medi體 jest suknia 秎ubna, w kt髍ej stanie przed o硉arzem Ma砱osia. ...