Rihanna Chris Brown

14-10-2018
Wszystko o: Rihanna Chris Brown - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Rihanna Chris Brown

 • Chris Brown i Rihanna rozstali si przez dziecko!

  Spodziewaliby禼ie si? Rihanna naprawd kocha砤 Chrisa Browna, by砤 w stanie wybaczy mu pobicie i ponowie podarowa砤 swoje serce. Wiedzia砤, 縠 to, co do niego czuje jest powa縩e i niepowtarzalne, dlatego powiedzia砤 mu, 縠 go kocha i w przysz硂禼i chce mie z nim dziecko, nie teraz, ale kiedy. To by砤 z jej strony deklaracja prawdziwej ...

 • Rihanna ma spos骲 na rozstania (FOTO)

  I to nie zasada: klin klinem. Rihanna wr骳i砤 do LA po d硊gim tournee po Europie. Wr骳i砤 do pustego domu, bo jakby nie by硂, wcze秐iej czeka na ni Chris Brown. Ale RiRi ma spos骲 na wype硁ienie pustki - wype硁ia j ubraniami, dos硂wnie. - Robi porz眃ne zakupy. Ona zawsze musi by do przodu z trendami, ona je kreuje. A je秎i chodzi o ...

 • Czy Rihanna i Chris Brown wr骳 do siebie?

  Ma facet wzi阠ie. Co wiemy o sercowych sprawach Chrisa Browna? Rozsta si z Rihann, wr骳i do Karrueche Tran, a teraz twierdzi, 縠 jest singlem. Portale zagraniczne szepcz o mo縧iwej reaktywacji zwi眤ku RiRi i Browna. Znajomi pary szybko ucinaj plotki: - Rihanna kocha Chrisa i 縴czy mu wszystkiego dobrego. Ich zwi眤ek by dobry, z硑, ...

 • Rihanna: To g*** nie jest dziennikarstwem

  Co tak zdenerwowa硂 piosenkark? Rihanna ostro obsmarowa砤 na swoim Instagramie Liz Jones - redaktork Daily Mail, kt髍a skrytykowa砤 w swoim artykule piosenkark za jej spos骲 bycia na scenie, 縴cie osobiste, stroje i wykorzystywanie medi體 spo砮czno禼iowych. Do潮czy砤 do tego zdj阠ia Barbadoski z wielkimi jointami dodaj眂, 縠 gwiazda mo縠 ...

 • Rihanna nadal kocha Chrisa Browna

  Ale ju do niego nie wr骳i. Alleluja! Rozstanie nie jest jednoznaczne z wyga秐i阠iem uczucia. Przekona砤 si o tym Rihanna. Mimo 縠 rozsta砤 si z Chrisem Brownem, to jej serce nadal nale縴 do niego. - Rihanna jest zm阠zona grami, kt髍e prowadzi Chris, ona po prostu jest na to ju za du縜. Zaszli razem daleko, to m昕czyzna jej 縴cia, zawsze ...

 • Rihanna jeszcze nigdy nie czu砤 si tak seksownie...

  ...jak teraz, gdy rozsta砤 si z Chrisem Brownem. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuj na to, 縠 Rihanna zm眃rza砤. Piosenkarka og硂si砤, 縠 nie ma zamiaru wr骳i do Chrisa Browna i 縴czy mu w 縴ciu pomy秎no禼i. Brown d硊go nie rozpacza po utracie RiRi, media szumi od plotek o jego powrocie do Karrueche Tran. Tymczasem Rihanna ma si ...

 • Chris Brown nadal kocha Karrueche Tran

  Zdecydowanie niezdecydowany co do zwi眤k體. Rihanna czy Karrueche Tran? Oto dylemat Chrisa Browna. Okazuje si, 縠 uczucia artysty do by砮j dziewczyny jeszcze nie wygas硑. - Nie wiem, czy Chris jest zakochany w Karrueche, ale na pewno j kocha. Bycie zakochanym, a kochanie to dwie odr阞ne sprawy. On teraz pr骲uje wybra najlepsz dla ...

 • Ojciec Chrisa Browna: Synu, znajd sobie now dziewczyn

  Uwa縜, 縠 zwi眤ek Chrisa i Riri sko馽zy si tragicznie. Ojciec Chrisa Browna - Clinton Brown - uwa縜, 縠 zwi眤ek jego syna i Rihanny zmierza ku tragedii. Zdaniem pana Browna m硂dzi s za bardzo do siebie podobni. Za to ojciec Chrisa bardzo lubi Karrueche Tran - nie obnosi砤 si z sadomasochizmem, paleniem trawki i nie pokazywa砤 swojego ...

 • Rihanna: Chris to ten jedyny, jeste秏y niezniszczalni!

  Szczery wywiad piosenkarki dla Elle UK. Cytujemy najciekawsze fragmenty! Jako, 縠 ka縟y ma pono tak mi硂舵, na kt髍 w swoim mniemaniu zas硊guje, z uwag przeczytali秏y najnowszy wywiad z Rihann, jaki pojawi si w marcowym numerze pisma Elle UK. Piosenkarka wreszcie przerwa砤 milczenie i wyzna砤, dlaczego ona i Chris Brown postanowili na ...

 • Chris Brown: Pobicia Rihanny 縜硊j najbardziej w 縴ciu

  "C罂 mog powiedzie? Ona mnie kocha!" Chris Brown po czterech latach od s硑nnego pobicia Rihanny artysta wyznaje, 縠 tego czynu 縜硊je najbardziej. Artysta zosta skazany na 180 rob髏 publicznych i dosta te pi阠ioletni wyrok w zawieszeniu. Po tym, jak Riri w ubieg硑m miesi眂u przyzna砤 oficjalnie, 縠 ona i Chris znowu s par, Brown m體i: ...

 • Katy Perry unika Rihanny

  Poniewa nie akceptuje jej zwi眤ku z Brownem. Katy Perry i Rihanna przez ostatnie kilka lat by硑 przyjaci蟪kami. Ich relacje mocno si och硂dzi硑 po tym, jak Rihanna wr骳i砤 do by砮go ch硂paka. Katy poprosi砤 nawet, aby podczas uroczysto禼i wr阠zania nagr骴 Grammy posadzono j jak najdalej od Riri. Gwiazdy pok丑ci硑 si o Chrisa Browna. ...

 • Rihanna i Chris Brown ZAR蔆ZYLI SI? (FOTO)

  A mo縠 zdj阠ie tego ogromnego pier禼ionka to kolejna prowokacja? By砤 ju ca砤 seria zdj赕 z Twittera, niby-rozstanie, bardzo zreszt publiczne, otwarty list i ultimatum postawione raperowi przez piosenkark: albo wybierze j, albo swoj by潮 dziewczyn. Wygl眃a na to, 縠 przed i阾ami zago禼i砤 zgoda. Na jak d硊go, nie wiadomo. Rihanna ...

 • Kolejne intymne zdj阠ie Rihanny i Chrisa Browna (FOTO)

  Intensywnie pracuj nad zwi眤kiem. Po wielu perturbacjach Rihanna wr骳i砤 do swego dawnego oprawcy i ch硂paka w jednym. Cho publicznie nie wyst阷uj jeszcze razem (mo縩a ich spotka jedynie na nieoficjalnych imprezach), wokalistka nie zamierza chowa przed 秝iatem swego szcz甓cia. Wczoraj na Instragramie pojawi砤 si nowa fotka gwiazdy w ...

 • Czyje jest to ko禼iste rami? (FOTO)

  Bardzo schud砤 - teraz to wida. Rihanna od d硊縮zego czasu jest du縪 szczuplejsza, ni kiedy. Wida to szczeg髄nie na jej najnowszym zdj阠iu, jakie zamie禼i砤 na Twitterze. Czarno-bia砮, ciut niewyra糿e, ale jedno mo縩a 砤two dostrzec: chude, ko禼iste rami piosenkarki. Pozuje topless, a zdj阠ie wyra糿ie zrobi kto inny - ...

 • Rihanna opublikowa砤 zdj阠ie Browna 秔i眂ego w jej 丑縦u

  Czy potrzeba kolejnych dowod體 na to, 縠 tych dwoje oficjalnie si zesz硂? Wygl眃a na to, 縠 Rihanna mia砤 ju do舵 spekulacji na temat relacji 潮cz眂ej j z Chrisem Brownem i postanowi砤 uci辨 je wszystkie, publikuj眂 na twitterze zdj阠ie muzyka le勘cego w jej 丑縦u. Gwiazdy bez makija縰 Para nie wyda砤 co prawda jeszcze oficjalnego ...

 • Katy Perry zerwa砤 przyja捡 z Rihann?

  Pono nie mo縠 patrze na to jak przyjaci蟪ka rujnuje sobie 縴cie. Czy縝y to by koniec jednej z najwi阫szych przyja糿i w show-biznesie? Katy Perry ma ju pono do舵 przemawiania do rozs眃ku Rihannie, kt髍a w jej opinii na w砤sne 縴czenie rujnuje sobie 縴cie. Jak nie trudno si domy秎i ko禼i niezgody jest oczywi禼ie zwi眤ek Riri z Chrisem ...

 • Rihanna prosto z imprezy wyl眃owa砤 w studiu (FOTO)

  Wida, ze bardzo jej zale縴, aby nowa p硑ta ukaza砤 si na czas... W zwi眤ku z p硑t, kt髍a ma ukaza si ju na dniach, Rihanna ma teraz pe硁e r阠e roboty. Nic dziwnego, 縠 nawet b阣眂 na imprezie, piosenkarka nie mo縠 przesta my秎e o goni眂ych j terminach. W miniony weekend prosto z jednego z najmodniejszych klub體 w Los Angeles, ...

 • Rihanna ca硊je Chrisa Browna! (VIDEO)

  Czy ten poca硊nek w usta co znaczy? Ostatnio by硂 du縪 zamieszania wok蟪 24-letniej Rihanna i jej wspomnie zwi眤anych z Chrisem Brownem. Udzieli砤 wywiadu u Oprah Winfrey. Rozp砤ka砤 si wtedy i nazwa砤 Chrisa mi硂禼i swojego 縴cia, co oczywi禼ie, podchwyci硑 media i zach砤nnie cytowa硑. Po tym wzruszaj眂ym wyst阷ie zacz阾o si zastanawia,...

 • Rihanna o Chrisie Brownie: Kocham go!

  "Kochamy si i zawsze b阣ziemy." On pobi j trzy lata temu. Ona od tamtego czasu nie potrafi砤 znale兼 nikogo, kogo pokocha砤by r體nie mocno. I teraz, po latach debaty na temat jej zwi眤ku z Chrisem Brownem, Rihanna przyznaje otwarcie, 縠 ca硑 czas go kocha. - Na nowo zbudowali秏y zaufanie - powiedzia砤 w rozmowie z Oprah Winfrey. - ...

 • Rihanna 縜硂wa砤 swojego oprawcy

  "Potrzebowa pomocy, a ludzie widzieli w nim tylko potwora". Rihanna otworzy砤 si w programie Oprah Winfrey i opowiedzia砤 o swoim by硑m ch硂paku, Chrisie Brownie. W czasie rozmowy 24-letnia wokalistka nie kry砤 wzruszenia. - To by硂 縠nuj眂e, poni縜j眂e - wspomina砤. - Straci砤m najlepszego przyjaciela. Wszystko, co wiedzia砤m, zmieni硂 ...