Robert Leszczy駍ki

14-10-2018
Wszystko o: Robert Leszczy駍ki - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Robert Leszczy駍ki

 • Mocne s硂wa c髍ki zmar砮go Roberta Leszczy駍kiego: Bez ciebie czuj si SBA!

  "Jestem codziennie zraniona." Nag砤 秏ier Roberta Leszczy駍kiego poruszy砤 nas wszystkich. Dziennikarz zmar w 2015 roku w wyniku problem體 z cukrzyc. Osieroci dwie c髍ki, 12-letni Paulin i o trzy lata starsz Vesn. Pi阾nastolatka przed rocznic 秏ierci ojca zamie禼i砤 w social mediach wpis, kt髍y poruszy nawet najtwardsze serca. C髍ka ...

 • Oni odeszli w 2015 roku (FOTO)

  Wspominamy... Spieszmy si kocha ludzi... Lista gwiazd, kt髍e odesz硑 w tym roku jest bardzo d硊ga. Jeszcze raz sk砤damy kondolencje. Ena Kadic, Miss Austrii zgin瓿a w pa糳zierniku. 26-letnia kr髄owa pi阫no禼i mia砤 wypadek. Codziennie uprawia砤 jogging w g髍ach. W tajemniczych okoliczno禼iach, spad砤 z wysoko禼i 40 metr體. Po wypadku Ena ...

 • S wyniki sekcji zw硂k Roberta Leszczy駍kiego

  Jest te opinia toksykologiczna. 1 kwietnia 2015 roku zmar nagle Robert Leszczy駍ki, dziennikarz i krytyk muzyczny. Wst阷na sekcja zw硂k wykaza砤, 縠 przyczyn 秏ierci Leszczy駍kiego by砤 niewydolno舵 wielonarz眃owa. Krytyk chorowa na cukrzyc - powik砤nia tej choroby mia硑 doprowadzi do tragedii. Dzi prokuratura ujawni砤 ostateczne wyniki ...

 • Matka Leszczy駍kiego: To by硂 dobre dziecko!

  Ho硂wnia o pogrzebie: "Nastr骿 by taki, jakby by z nami Leszcz: przekomarzanki, anegdoty..." W pi眛ek odby si pogrzeb Roberta Leszczy駍kiego. Dziennikarz muzyczny zmar 1 kwietnia. Cia硂 Leszczy駍kiego znalaz砤 w jego mieszkaniu siostra. Pocz眛kowo podawano, 縠 秏ier Leszczy駍kiego by砤 efektem nieleczonej cukrzycy. Prokuratura bada ...

 • Na pogrzebie Roberta Leszczy駍kiego nie b阣zie ksi阣za

  Szczeg蟪y ju s znane. Kiedy w mediach pojawi硑 si pierwsze informacje na temat jego odej禼ia, byli tacy, kt髍zy uznali to za ponury 縜rt z okazji 1-ego kwietnia. Niestety, smutne doniesienia okaza硑 si prawd - Robert Leszczy駍ki nie 縴je. Robert by cenionym krytykiem muzycznym i dziennikarzem. Wielu kojarzy go z jurorowania w programie Idol. ...

 • S wyniki sekcji zw硂k Roberta Leszczy駍kiego

  Jaka by砤 przyczyna 秏ierci dziennikarza? Tydzie temu, 1 kwietnia Maciej Nowak poinformowa w studio TVN 24 o 秏ierci Roberta Leszczy駍kiego (+48 l.). Pocz眛kowe niedowierzanie ust眕i硂 miejsca 縜lowi. Leszczy駍ki by m硂dym cz硂wiekiem, mia jeszcze sporo plan體, osieroci dwie c髍ki. Przyjaciele krytyka 縠gnali go za po秗ednictwem medi體. Na ...

 • To nie cukrzyca by砤 przyczyn zgonu Roberta Leszczy駍kiego?

  Jest 秎edztwo! Ta wiadomo舵 by砤 tak nieprawdopodobna, 縠 niekt髍y odebrali j jako ponury 縜rt. Pierwszego kwietnia krytyk teatralny, Maciej Nowak, poinformowa na antenie TVN24, 縠 Robert Leszczy駍ki nie 縴je. Ta wiadomo舵 wstrz眘n瓿a show-biznesem. Robert by cenionym krytykiem muzycznym i dziennikarzem. Wielu kojarzy go z jurorowania w ...

 • Witkowski do Leszczy駍kiego: Chla砮, 鎝a砮 i m體i砮...

  ...縠 chcesz umrze m硂do. Ale mi jest smutno. Rycza砮m ca潮 noc." Wielu my秎a硂, 縠 to bardzo kiepski primaaprilisowy 縜rt. Okaza硂 si jednak, 縠 to smutna prawda. W 秗od, 1 kwietnia zmar Robert Leszczy駍ki. Dziennikarza i krytyka muzycznego wspomina硂 wielu jego znajomych. Jednak najwi阫sze wra縠nie zrobi na nas wpis na blogu Micha砤 ...

 • Robert Leszczy駍ki nie 縴je

  Mia 48 lat. Krytyk muzyczny Robert Leszczy駍ki nie 縴je. Poinformowa o tym krytyk teatralny Maciej Nowak na antenie TVN24. Nowak powiedzia, 縠 prawdopodobn przyczyn 秏ierci dziennikarza by砤 niezdiagnozowana cukrzyca. Leszczy駍ki zmar dzi oko硂 po硊dnia. Na t przykr wiadomo舵 zareagowali przyjaciele Leszczy駍kiego: - To brzmi jak ...

 • Robert Leszczy駍ki wr罂y koniec Edycie G髍niak

  Je秎i nie wr骳i pod skrzyd砤 Darka Krupy. Po kr髏kim okresie wsp蟪pracy z Rochstar Managment Edyta G髍niak zosta砤 sama. Rinke Rooyens zrezygnowa z promowania artystki. Teraz w mediach pojawiaj si komentarze os骲 z bran縴 muzycznej. Ciekawe spostrze縠nia ma w tej kwestii Robert Leszczy駍ki, kt髍y uwa縜, 縠 nikt nie b阣zie lepszym agentem ...

 • Robert Leszczy駍ki zap砤ci Isis Gee 100 tys. z硂tych?

  Tyle kosztowa go b阣zie nazwanie jej "transseksualist". Doigra si - Robert Leszczy駍ki oraz tygodnik Wprost musz przeprosi wokalistk Isis Gee i zap砤ci jej 100 tysi阠y z硂tych zado舵uczynienia, donosi portal Gazetal.pl. Mowa o g硂秐ym artykule z 2008 roku na 砤mach wspomnianego tygodnika. Dziennikarz sugerowa w體czas, 縠 Isis by砤 ...

 • Tatusiowe z c髍eczkami na premierze Kr髄ewny ie縦i (FOTO)

  Bo rodzice te lubi bajki. <br /> Na premierze Kr髄ewny ie縦i i siedmiu krasnoludk體 w gronie wielbicieli bajek dostrzegli秏y znane postaci. W kinie ze swymi c髍eczkami zjawili si Robert Leszczy駍ki i Bartosz Opania. Tatusiowie dzielnie zajmowali si pociechami, a nawet popychali w kierunku sceny (patrz Robert Leszczy駍ki)....

 • Robert Leszczy駍ki: Justyno! Dlaczego to robisz?

  Po co genialna artystka wdaje si w k丑tnie z Dod? Robert Leszczy駍ki, kt髍y by go禼iem poniedzia砶owego programu Happy Hour m體i na temat konfliktu Dody i Justyny Steczkowskiej. Dziennikarz stwierdzi, 縠 jego zdaniem k丑tnie mi阣zy obiema gwiazdami nie s re縴serowane. To po prostu zas硊ga dobrego wyboru obsady programu przez ...

 • Agata Buzek aresztowana

  Razem z ni inni arty禼i. (Aktualizacja) Agata Buzek, Robert Leszczy駍ki, Tomek Makowiecki i Kamil Bulonis zostali aresztowani przez bia硂ruskie w砤dze. W sumie zatrzymano 12 os骲, na czele z Angelik Borys, szefow Zwi眤ku Polak體 na Bia硂rusi. Agata Buzek od dawna jest na celowniku bia硂ruskich w砤dz - informuje ...

 • Isis Gee nago!

  Przys硂ni阾a tylko polsk flag... Dziennikarz Goran Iovanovic i fotograf Zoran Ilic wybrali najbardziej urodziwe w ich mniemaniu reprezentantki r罂nych kraj體, kt髍e wyst眕i na konkursie Eurowizji. Pa jest sze舵, w tym "nasza" Isis Gee. Posta ma sesja zdj阠iowa, podczas kt髍ej ka縟a z piosenkarek przys硂ni阾a b阣zie tylko flag ...

 • Isis Gee udowadnia p砮?

  Pokaza砤 zdj阠ia z dzieci駍twa. Robert Leszczy駍ki nawo硊je, aby przyzna砤 si, 縠 zmieni潮 p砮. Ona w odpowiedzi zamierza poda go do s眃u. Aby jednak nikomu nie przysz硂 do g硂wy w眛pi w jej kobieco舵 pokazuje zdj阠ia z dzieci駍twa. Isis Gee na swojej oficjalnej stronie internetowej doda砤 fotki z przesz硂禼i. Wida na nich weso潮 ......

 • Wojew骴zki te twierdzi, 縠 Isis Gee jest facetem?

  Ton眂y brzydko si chwyta. To mo縠 by ironia, ale musimy bra pod uwag, 縠 wiele os骲, kt髍e ogl眃a programy Kuby Wojew骴zkiego, tej tak zwanej ironii nie rozumie. W swoim wczorajszym show Kuba rozmawiaj眂 z dziennikark Polityki, Janin Paradowsk, spyta: - Czy zna pani takiego faceta, kt髍y b阣zie nas reprezentowa na ...

 • Leszczy駍ki: Isis, przyznaj si!

  Dzi阫i temu mia砤by spore szanse na wygran w Eurowizji. Robert Leszczy駍ki, kt髍y nazwa Isis Gee transseksualistk, nie wycofuje sie co prawda ze swoich s丑w. Przekonuje jednak siebie, wszystkich wok蟪, a przede wszystkim Isis i jej m昕a, 縠 og硂szenie, i jest transseksualistk, mo縠 jej wyj舵 tylko na dobre. - 痚by spekulacje o ...

 • Leszczy駍ki wci笨 twierdzi, 縠 Isis by砤 facetem...

  Ansiton romansuje z Mayerem, a najpi阫niejsz wed硊g <i>People</i> jest... Najpi阫niejsz kobiet 秝iata wed硊g People jest... NEWS TUTAJ Wojtek zowski znowu daje wszystkim do zrozumienia, 縠 Marina czenko to jego dziewczyna. NEWS TUTAJ Jamie Lynn-Spears - ch硂piec czy dziewczynka? NEWS TUTAJ Madga Mo砮k potrafi si dobrze ubra. ...

 • Mam Talent - nowe show z Jacykowem?

  Czy on nadaje si do oceniania innych? Got Talent to show, kt髍e zrobi硂 wielk furor za granic. Wiadomo ju, 縠 szykuje si i polska edycja, ale wci笨 nie jest do ko馽a znany sk砤d jury. Kr笨y plotka, 縠 talenty uczestnik體 ocenia ma stylista o irytuj眂ym g硂sie, lubuj眂y si w obra縜niu ludzi - Tomasz Jacyk體. S osoby, kt髍e ...

 • Leszczy駍ki broni Rubika

  Czy縝y solidarno舵 platynowych kosmyk體? Znany z Idola krytyk muzyczny Robert Leszczy駍ki, do tej pory zajad硑 przeciwnym kiczu, stan背 w obronie Piotra Rubika. Czy縝y solidarno舵 platynowych kosmyk體? - Uwa縜m, 縠 Rubik edukuje muzycznie Polak體. To s bardzo rozbudowane rytmy i skomplikowane partytury - ciekaw jestem, czy kt髍ykolwiek z jego ...

 • Leszczy駍ki odpowiada Wi秐iewskiemu

  "Obra縜nie mnie po raz kolejny jest 100% przyk砤dem indolencji." Ostatnio g硂秐o jest o tym, 縠 Micha Wi秐iewski skrytykowa Roberta Leszczy駍kiego. A pada硑 ostre s硂wa. - Takich id眂ych na 砤twizn ciuli jak ty jest odrobin wi阠ej. Ale jeste faktycznie w秗骴 nich mistrzem! Tak gnid, kt髍 mo縩a por體na do AIDS - m體i ...