S眃

14-10-2018
Wszystko o: S眃 - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

S眃

 • Najg硂秐iejszy proces s眃owy w historii show-biznesu!

  Potomkowie Micheala Jacksona walcz o miliardowe odszkodowanie. Troje dzieci Michaela Jacksona: 16-letni Prince, 15-letnia Paris i 11-letni Blanket oraz jego matka Katherine wnie秎i cywilne oskar縠nie przeciwko AEG Live, organizatorowi trasy koncertowej This Is It. Firma AEG Live organizowa砤 planowane w Londynie koncerty Jacksona, kt髍e latem ...

 • Magda Schejbal w tarapatach!

  Aktorka musi walczy w s眃zie z by硑m pracodawc. Niedawno g硂秐o by硂 o konflikcie Magdy Schejbal z produkcj serialu Szpilki na Giewoncie. Gwiazda zrezygnowa砤 z roli w serialu co spowodowa硂 jego kl阺k. W pi眛ek odb阣zie si rozprawa pomi阣zy Studiem filmowym Paise a Schejbal. Na pocz眛ku 2011 roku celebrytka poinformowa砤 wszystkich, ...

 • Conrad Murray uznany winnym 秏ierci Michaela Jacksona

  Propofol z innymi lekami spowodowa zgon. S眃 w Los Angeles uzna doktora Conrada Murraya winnym nieumy秎nego spowodowania 秏ierci Michalea Jacksona. Podczas trwaj眂ego 6 tygodni procesu przes硊chano 49 秝iadk體. Murray oskar縪ny by o nieumy秎ne spowodowanie 秏ierci poprzez podanie Jacksonowi dawki silnego leku przeciwb髄owego. Propofol w ...

 • Durczok z Ziemkiewiczem w s眃zie

  Za nazwanie prezentera TVN "ur縩i阾ym". Jak podaje portal Wirtualne Media, odby砤 si ju pierwsza rozprawa w procesie wytoczonym przez Kamila Durczoka Rafa硂wi Ziemkiewiczowi. Durczok oskar縜 Ziemkiewicza o naruszenie d骲r osobistych. Sprawa dotyczy dw骳h tekst體 Ziemkiewicza - jednego opublikowanego w Galicyjskim Tygodniku Informacyjnym ...

 • Kim Kardashian procesuje si z Old Navy

  Za reklam z Meliss Molinaro. Reklama GAP z Meliss Molinaro jest emitowana ju od lutego, a w sieci robi furor od kilku miesi阠y. Dziwne, 縠 Kim Kardashian dopiero teraz si wkurzy砤 i zdecydowa砤 wyst眕i przeciwko firmie na drog prawn... By mo縠 Kim zdenerwowa fakt rosn眂ej popularno禼i Melissy Molinaro, obecnej dziewczyny by砮go ...

 • Edyta G髍niak: Dla dziecka wytrzymam wszystko [VIDEO]

  Piosenkarka opowiada o trudnych relacjach z by硑m m昕em. Nie mog眂 rozstrzygn辨 o podziale maj眛ku jej i by砮go m昕a, Edyta G髍niak za硂縴砤 w s眃zie spraw. Teraz to wymiar sprawiedliwo禼i zadecyduje, w jaki spos骲 podzieli dobra, kt髍ymi w trakcie ma晨e駍twa gwiazdy dysponowa砤 ona i Darek Krupa. Tymczasem G髍niak w rozmowie z Wirtualn ...

 • Doda i czenko chc wytoczy Sablewskiej proces?

  Nie wype硁i砤 ustale zawartych w umowach? Wed硊g informacji, do jakich dotar Fakt, dwie by砮 podopieczne Mai Sablewskiej - Doda oraz Marina czenko zamierzaj wytoczy proces swej by砮j mened縠rce. Chodzi o niedope硁ienie ustale zawartych w umowach mened縠rskich, jakie Sablewska podpisywa砤 z piosenkarkami. Mened縠rowie ...

 • G髍niak i Krupa id do s眃u

  B阣zie proces o podzia maj眛ku. Mia硂 by szybko i bezbole秐ie, a jest - jak zwykle. Po roku od og硂szenia rozwodu Edyta G髍niak i Dariusz Krupa nie doszli do porozumienia w sprawie podzia硊 maj眛ku. Teraz sporn kwesti zajmie si s眃 - oboje ju z硂縴li pozwy w tej sprawie. G髍niak posz砤 do s眃u w 秗od, Krupa twierdzi, 縠 papiery z硂縴 ...

 • Oksana wynaj瓿a 39 prawnik體!

  Zrobi wszystko by zniszczy Mela Gibsona. Wygl眃a na to, 縠

 • Britney Spears pozwana przez by潮 niani swoich syn體

  Podobno jest jej winna du縠 pieni眃ze. Kobieta, kt髍a w 2007 roku przez jeden miesi眂 pracowa砤 dla Britney Spears, oskar縜 piosenkark o niewyp砤cenie nale縩ej jej pensji przekraczaj眂ej 30 tysi阠y dolar體. Swoj drog to spora kwota jak na miesi阠zn opiek nad dw骿k ma硑ch dzieci. Ferial Zaltash twierdzi, 縠 Spears zatrudni砤 j w ...

 • S眃 nie odrzuci pozwu Weroniki Rosati

  Proces przeciwko Andrzejowi 痷砤wskiemu b阣zie kontynuowany. We wtorek rozpocz背 si proces o ochron d骲r osobistych wytoczony przez Weronik Rosati Andrzejowi 痷砤wskiemu. Rosati domaga si 200 tysi阠y z硂tych odszkodowania za naruszenie jej d骲r osobistych w ksi笨ce Nocnik autorstwa 痷砤wskiego. S眃 nie zgodzi si na odrzucenie pozwu, czego ...

 • George Michael idzie do wi陑ienia

  Za prowadzenie samochodu pod wp硑wem marihuany. Na pocz眛ku lipca George Michael wjecha swoim Range Roverem w witryn sklepu fotograficznego w Londynie. Policja zatrzyma砤 muzyka. Okaza硂 si, 縠 gwiazdor prowadzi samoch骴 pod wp硑wem marihuany. Narkotyk znaleziono r體nie przy Michaelu. Dzi s眃 skaza piosenkarza na osiem tygodni ...

 • Co nowego u Dody?

  Opole, niezgodno舵 szpiku i s眃 nad g硂w. Doda 縴je jak na karuzeli. Opr骳z problem體 ze zdrowiem ukochanego, ma jeszcze kilka innych, powa縩ych kwestii do za砤twienia. Po pierwsze, jak donosi eFakt, s眃 nie zgodzi si na umorzenie sprawy dotycz眂ej jej wypowiedzi na temat Biblii. Przypomnijmy, 縠 Ryszard Nowak, przewodnicz眂y ...

 • Paris Hilton pozwana o w硂sy!

  I to na sum 35 milion體 dolar體. Paris Hilton zn體 wpad砤 w tarapaty. Tym razem z powodu... w硂s體. Tak, tak w硂s體. Celebrytka podpisa砤 kontrakt z firm Hairtech International Inc, kt髍ej produkty mia砤 promowa. Przedstawiciele firmy twierdz, 縠 podczas r罂nych imprez Paris nosi砤 doczepiane, sztuczne w硂sy nie ich produkcji, ale ...

 • Grigorieva twierdzi, 縠 Gibson zn阠a si nad ni fizycznie

  Teraz to ona z硂縴砤 pozew przeciwko aktorowi. Zaczyna si walka. Kto wygra? Poniewa Mel Gibson z硂縴 pozew przeciwko Oksanie Grigorievie o ca砶owity zakaz zbli縜nia si, jego ex postanowi砤 si odp砤ci. Teraz to ona posz砤 do s眃u. Piosenkarka twierdzi, 縠 aktor zn阠a si nad ni fizycznie. Teraz boi si nie tylko o siebie, ale ...

 • Mariah Carey pozwana przez weterynarza

  Diva zn體 my秎i, ze wszystko jej si nale縴. Gwiazdy uwa縜j, 縠 wiele im si nale縴. W szczeg髄no禼i te ameryka駍kie s砤wy oczekuj uwielbienia i darmowych gad縠t體. Niekt髍e 縴j w przekonaniu, 縠 w og髄e im si wiele rzeczy nale縴 za darmo. Taka Mariah Carey oczekiwa砤, 縠 weterynarz, kt髍y opiekuje si jej trzema pupilami rasy terrier, robi to ...

 • Gibson z硂縴 pozew do s眃u przeciwko Oksanie Grigorievie

  Jego ex ma si do niego pod 縜dnym warunkiem nie zbli縜. Jak wida, od mi硂禼i do nienawi禼i jeden krok. Mel Gibson i Oksana Grigorieva jeszcze niedawno opowiadali o swoim wielkim uczuciu, a teraz... Aktor z硂縴 w砤秐ie w s眃zie pozew przeciwko swojej ex-dziewczynie i matce jego najm硂dszej pociechy, Luci, o ca砶owity zakaz zbli縜nia si ...

 • Majdan zap砤ci 4,5 tysi眂a za zniewa縠nie policjanta

  ierczewski skazany na 6 miesi阠y z zawieszeniu. Koszali駍ki s眃 wyda dzi wyrok w sprawie b骿ki i zniewa縠nia policjant體 w pensjonacie w Mielnie, w kt髍 zamieszany by Radek Majdan. Bramkarz zosta uznany winnym przemocy i zniewa縠nia. Musi zap砤ci grzywn w wysoko禼i 4,5 tysi眂a z硂tych oraz 450 z硂tych koszt體 s眃owych - podaje efakt. ...

 • Rihanna kontra trener

  Czy gwiazda nie p砤ci swoim pracownikom? Gwiazdy nie maj lekko. Ka縟y pr骲uje na nich zarobi. Czasami jednak one same uwa縜j, 縠 od 秝iata nale縴 im si co za darmo. Czy tak by硂 w tym przypadku? S眃 rozstrzygnie. Rihanna zosta砤 bowiem pozwana przez swoj osobist trenerk za niep砤cenie za jej us硊gi. Rzekomo gwiazda jest jej winna ...

 • Lindsay Lohan na rozprawie s眃owej (VIDEO)

  Ma now bransoletk i grymas niezadowolenia na twarzy. 痑dnych narkotyk體, 縜dnego alkoholu, 縜dnej pracy poza Los Angeles - tak zarz眃zi砤 s阣zia. Aha, i jeszcze jedno: Lindsay Lohan dosta砤 now bransoletk monitoruj眂 zawarto舵 alkoholu w organizmie, kt髍a niekoniecznie wpisuje si w najnowsze trendy. Je秎i gwiazdka nie chce trafi do ...

 • Edyta Herbu pozwie Karolin Korwin-Piotrowsk

  A wszystko przez "lachona". Karolina Korwin-Piotrowska znana jest z ci阾ego j陑yka i sk硂nno禼i do krytykowania wszystkiego i wszystkich. W jednym z odcink體 programu Magiel towarzyski dosta硂 si Edycie Herbu. Tancerka spotyka si obecnie z 48-letnim re縴serem Mariuszem Treli駍kim. To w砤秐ie z jego powodu prowadz眂a nazwa砤 Edyt ...

 • Peja sk砤da wyja秐ienia

  Przyznaj si do winy, z jednym wykluczeniem... Peja zosta oskar縪ny o publiczne nawo硑wanie do pobicia 15-letniego ch硂paka za to, 縠 ten pokaza mu 秗odkowy palec. Jego rozprawa ruszy砤 wczoraj, a raper musia z硂縴 wyja秐ienia przed s眃em. Oto co powiedzia: Przyznaj si do winy z jednym wykluczeniem, 縠 nie namawia砮m do pobicia ...

 • Mieszko Sibilski o wyroku nakazuj眂ym mu przeprosi Dod

  "To jaka masakra, 縠nuj眂a sytuacja". Mieszko Sibilski by w pi眛ek go禼iem programu Dzie Dobry TVN. Muzyk dzieli si swoimi odczuciami po wydaniu przez S眃 Apelacyjny s硑nnego ju wyroku w sprawie nazwania Dody "blachar". Mieszko z trudem uwierzy, 縠 s眃 m骻 wyda taki wyrok: - To jaka masakra, 縠nuj眂a sytuacja - m體i w studio. ...

 • Mieszko Sibilski ma przeprosi Dod za blachar

  S眃 apelacyjny zmieni poprzedni wyrok. Jak podaje onet.pl, S眃 Apelacyjny w Poznaniu nakaza Mieszkowi Sibilskiemu przeproszenie Dody za naruszenie jej d骲r osobistych. Rabczewska poczu砤 si dotkni阾a nazwaniem j przez lidera Grupy Operacyjnej "blachar". W swojej piosence Podobne przypadki Mieszko nazwa r體nie Rabczewsk "縴wym ...

 • Lindsay Lohan pozywa na 100 mln dolar體 [VIDEO]

  Czy <i>Milkaholiczka</i> z reklamy to ona? Lindsay Lohan popada w totalna paranoj na punkcie w砤snej osoby. Celebrytka twierdzi, 縠 dziewczynka z reklamy E-Trade o imieniu Lindsay, nazwana r體nie mlekoholiczk (milkaholic), jednoznacznie kojarzy si z jej postaci. Aktorka z硂縴砤 pozew 2 dni temu. Jej prawnik wyja秐i, 縠 w spocie ...

 • Mucha b阣zie si procesowa o wykorzystanie jej nazwiska

  Nie wiedz眂 o tym, zosta砤 twarz 秗odka na odchudzanie. Odchudzanie Anny Muchy by硂 tematem tak wielu plotek, 縠 wydawa硂 si, i nic nowego nie mo縩a ju w tej kwestii wymy秎i. A jednak. Mucha po metamorfozie spodoba砤 si producentowi (b眃 te dystrybutorowi) specyfik體 na odchudzanie, kt髍y postanowi wykorzysta wizerunek aktorki w reklamie ...

 • Mieszko dostaje listy od Dody

  Jak pisze: "Kr髄owej z Ciechanowa" i "polskiej pie秐iarki ludowej". Na swoim blogu Mieszko z Grupy Operacyjnej chwali si regularn korespondencj, jak prowadzi z Dod. Soczystym, barwnym j陑ykiem, nie szcz阣z眂 przytyk體 pod adresem Rabczewskiej, Mieszko opisuje listy, jakie od niej dostaje: Te pachn眂e ja秏inem i 秝ie縴mi ...

 • Pola駍ki przerywa milczenie

  "Jestem poruszony" - pisze w swoim pierwszym oficjalnym li禼ie. Roman Pola駍ki od czasu aresztowania nie wyda 縜dnego oficjalnego o秝iadczenia. Wymownie milcza, ale dopiero teraz postanowi przerwa t ciut niezr阠zn cisz. Re縴ser zosta zatrzymany na lotnisku w Szwajcarii na podstawie wydanego 30 lat temu listu go馽zego. Ma ...

 • Wniosek Pola駍kiego odrzucony!

  B阣zie ekstradycja. S眃 odrzuci wniosek o umorzenie post阷owania karnego. S眃 apelacyjny w stanie Kalifornia odrzuci wniosek adwokat體 Romana Pola駍kiego o umorzenie post阷owania karnego, jakie toczy si przeciwko re縴serowi. Chodzi o s硑nn spraw z 1977 roku, kiedy to Pola駍ki odby stosunek p砪iowy z odurzon 13-latk, Samanth Geimer ...

 • Mama dziecka Nicolasa Cage'a pozwa砤 go

  Aktor zn阠a si nad ni psychicznie i fizycznie. W Hollywood chyba zapanowa砤 nowa moda na "pozywanie". Co chwil kto sk砤da pozew przeciwko jakiej gwie糳zie. Tym razem pad硂 na Nicolasa Cage'a, kt髍y i tak ma spore k硂poty. Christina Fulton, z kt髍 ma dziecko, oskar縜 go o psychiczne i fizyczne zn阠anie si nad ni. Cho ich ...

 • Sacha Cohen pozwany na 70 milion體 funt體!

  Nagrabi sobie za rol Bruna. Rola Bruna, zagrana przez Sach Cohena, zosta砤 odebrana z r罂nym entuzjazmem. Ayman Abu Aita, palesty駍ki sprzedawca warzyw i czynny aktywista, nie by zbytnio zadowolony z tego, jak on i jego rodacy zostali przedstawieni w filmie. Podobno od czasu premiery otrzymuje gro糱y, a interesy nie id ju tak dobrze....

 • G髍niak zn體 triumfuje przed s眃em

  S眃 apelacyjny utrzyma wcze秐iejszy wyrok dotycz眂y zakazu rozpowszechniania ksi笨ki o piosenkarce. S眃 Apelacyjny zabroni rozpowszechniania ksi笨ki Edyta G髍niak: Bez cenzury w cz甓ci naruszaj眂ej prywatno舵 gwiazdy oraz niekt髍ych stron z jej zdj阠iami - czytamy na portalu rp.pl. Wyrok taki oznacza, 縠 ksi笨ka Piotra Krysiaka nie mo縠 by ...

 • Roman Pola駍ki wyjdzie za kaucj!

  Wczoraj szwajcarski s眃 orzek, 縠 re縴ser mo縠 wyj舵. Roman Pola駍ki by mo縠 wyjdzie z wi陑ienia - szwajcarski s眃 zarz眃zi, 縠 re縴ser b阣zie m骻 opu禼i cel za kaucj, poda砤 agencja The Associated Press. Zdobywca Oskara nie zosta jeszcze wypuszczony. Mo縧iwe, 縠 szwajcarski rz眃 zdecyduje si na apelacj, na co ma 10 dni. ...

 • Pei postawiono zarzut pod縠gania do pobicia

  Grozi mu do 3 lat wi陑ienia. Prokuratura w Zielonej G髍ze przedstawi砤 Pei zarzut pod縠gania do pobicia 15-letniego ch硂paka - poda dzi portal onet.pl za Polsk Agencj Prasow. To odpowied na zaj禼ie, kt髍e mia硂 miejsce 12 wrze秐ia w czasie koncertu rapera w Zielonej G髍ze. Peja nawo硑wa wtedy do pobicia ch硂paka, kt髍y mia mu pokaza ...

 • Doda sk砤da apelacj

  "Dla nas zawsze wolno舵 s硂wa ko馽zy si tam, gdzie zaczyna si poni縜nie i obra縜nie innych." Doda pojawi砤 si w polskim showbiznesie z wielkim hukiem. Nie m體iono jednak o jej muzyce, a o wizerunku i nieprzemy秎anych wypowiedziach, tak縠 takich, kt髍e obra縜硑 innych. Teraz, gdy jej pozycja jest ju ugruntowana, Rabczewska stara si ...