Sarah Stage

14-10-2018
Wszystko o: Sarah Stage - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Sarah Stage

 • Sarah Stage miesi眂 po porodzie pokaza砤 p砤ski i umi甓niony brzuch

  Szcz甓ciara? Nawet Anna Lewandowska miesi眂 po porodzie nie wygl眃a砤 tak fit mama Sara Stage (33 l.). Z tym wyj眛kiem, 縠 wielu pod znakiem zapytania stawia ilo舵 trening體 modelki. Sara potrafi trenowa po kilka godzin dziennie. Miesi眂 temu Stage urodzi砤 drugie dziecko. Rodzi砤 przez cesarskie ci阠ie. Mimo 縠 modelka zapowiada, 縠 do ...

 • Sarah Stage w 9. miesi眂u ci笨y pozuje NAGO (ZDJ蔆IA)

  Czy tak wygl眃a kobieta przed porodem? Fanki maj w眛pliwo禼i. O Sarah Stage (33 l.), fotomodelce z Los Angeles, kt髍a reklamuje bielizn, zrobi硂 si g硂秐o podczas jej pierwszej ci笨y. AFERA! Dziecko Sarah Stage le縴 NA PODDZE w przymierzalni Stage zosta砤 wtedy okrzykni阾a "ci昕arn modelk z sze禼iopakiem". Wiele os骲 nie mog硂 ...

 • Nie uwierzysz, 縠 Sarah Stage jest w SI覦MYM miesi眂u ci笨y! (ZDJ蔆IA)

  Powinna si WSTYDZI! - pisze internauta. Pami阾acie na pewno Sarah Stage. 33-letnia modelka fitness z Instagrama zrobi砤 furor b阣眂 w ci笨y, kt髍ej... nie by硂 wida. AFERA! Dziecko Sarah Stage le縴 NA PODDZE w przymierzalni Do 髎mego miesi眂a Sarah niemal nie mia砤 brzuszka. Internauci straszyli j, 縠 dziecko urodzi si ma砮 i s砤be. ...

 • Internautki krytykuj Chontel Duncan - fit mam

  Posz硂 o to zdj阠ie. Pami阾acie Chontel Duncan? Mama 2-tygodniowego ch硂pca, Miah, sta砤 si gwiazd internetu pod koniec ci笨y. Podobnie jak inna mama z sze禼iopakiem, Sarah Stage, internautka pokazywa砤 w sieci zdj阠ia swojego niewielkiego ci笨owego brzuszka. W 9. miesi眂u wygl眃a砤 tak, jak wiele innych kobiet w 4-5 miesi眂u. Zobacz: CHONTEL ...

 • Straszyli, 縠 jej dziecko urodzi si za ma砮 (Instagram)

  Chontel Duncan, trenerka fitness, urodzi砤 syna. Ile wa縴 dziecko? Po Sarah Stage, fotomodelce, kt髍a podbi砤 internet swoim sze禼iopakiem w ci笨y, nasta砤 moda na chwalenie si ma硑mi ci笨owymi brzuszkami i wysportowanymi figurami przze kobiety oczekuj眂e dzieci. Zobacz: Coo? Ta modelka fitness jest w 髎mym miesi眂u ci笨y? (Inst) Nast阷na w ...

 • Coo? Ta modelka fitness jest w 髎mym miesi眂u ci笨y? (Inst)

  Chontel Duncan jeszcze chudsza ni Sarah Stage. Pami阾acie Sarah Stage, modelk z sze禼iopakiem w 9. miesi眂u ci笨y? Kilka miesi阠y temu o tej celebrytce by硂 bardzo g硂秐o. Nikt nie m骻 uwierzy, 縠 kobieta, kt髍a lada dzie urodzi dziecko, paraduje z tak ma硑m brzuszkiem! Ma硂 tego - Sarah, kt髍a przez ca潮 ci笨 鎤iczy砤, nie przyty砤 w innych ...

 • AFERA! Dziecko Sarah Stage le縴 NA PODDZE w przymierzalni

  Modelka robi砤 selfie. Sarah Stage sta砤 si gwiazd internetu, gdy pokaza砤 swoje zdj阠ia w zaawansowanej ci笨y. Modelka w 髎mym, a nawet w dziewi眛ym miesi眂u ci笨y mia砤 bardzo ma硑 brzuch i wci笨 mocno widoczne mi甓nie. Pisano o niej "modelka z sze禼iopakiem w ci笨y". Po urodzeniu pi阫nego synka Stage nadal jest bardzo aktywna w mediach ...

 • Sarah Stage mia砤 cesark - nie rodzi砤 naturalnie

  Dlaczego tu po wygl眃a砤 jak milion dolar體? Tak nie wygl眃a kobieta zm阠zona porodem - w硂sy u硂縪ne jak spod fryzjerskiej r阫i, 縜dnego 秎adu wysi砶u. Ba! Na twarzy delikatny, nietkni阾y makija. Pot? Nie, sk眃. Teraz ju wiadomo, dlaczego tak si sta硂. Sarah Stage, zwana "modelk z sze禼iopakiem", zdecydowa砤 si opowiedzie o swoim ...

 • Najbardziej znienawidzona matka show-biznesu? (FOTO)

  I zarazem najbardziej seksowna. Sexy mamy nie maj 砤two. Kobiety, kt髍e po urodzeniu dziecka szybko wracaj do formy, chwal si zgrabnym cia砮m i pon阾nymi kszta硉ami, cz阺to bywaj obiektem krytyki. Pami阾acie Mari Kang, kt髍a b阣眂 mam trzech syn體 mia砤 czelno舵 zachowa fantastyczn figur i znale兼 czas na treningi? Oj, dosta硂 si jej. ...

 • Sarah Stage pokaza砤, jak karmi piersi synka (Instagram)

  Intensywny lans 秝ie縪 upieczonej mamy. Sarah Stage, czyli s硑nna "mama z sze禼iopakiem", nie marnuje czasu. Odk眃 na 秝iat przyszed jej synek, modelka dokumentuje ka縟y dzie sp阣zony z male駍twem. Sarah Stage, kt髍a w砤禼iwie nie wraca砤 do formy po porodzie, bo nigdy tej formy nie straci砤, zafundowa砤 ma砮mu Jamesowi Hunterowi kilka ...

 • Synek Sarah Stage robi si coraz pi阫niejszy (FOTO)

  Nic dziwnego, 縠 dumna mama chwali si nim na Instagramie. Sarah Stage jest zach硑秐i阾a mi硂禼i do swojego nowo narodzonego synka. Gwiazda, kt髍a zaledwie kilka dni temu zosta砤 mam, szybko pochwali砤 si nie tylko doskona潮 figur i p砤skim brzuchem po ci笨y, ale i tym, jak wspaniale wygl眃a jej latoro秎. Modelka nie zapomnia砤 udowodni ...

 • Sarah Stage pokaza砤 kolejne zdj阠ie synka (FOTO)

  Chcecie wiedzie, ile przyty砤? To niebywa砮, jak sztywny szkielet stanowi硑 silne mi甓nie brzucha Sarah Stage. 30-letnia modelka, kt髍a sta砤 si znana dzi阫i swojej ci笨y i ledwo zauwa縜lnemu brzuszkowi, nawet w 9. miesi眂u, przyty砤 w ci笨y prawie 13 kilo i urodzi砤 zdrowe, prawie 4-kilowe dziecko - synka Jamesa Huntera. Na zdj阠ie ...

 • Sarah Stage ju pokaza砤 brzuch po ci笨y (Instagram)

  Zdj阠ie zrobi砤 cztery dni po porodzie. O tej modelce by硂 ostatnio wyj眛kowo g硂秐o. Niedawno zosta砤 m硂d mam. W ci眤y ch阾nie pokazywa砤 swoje zdj阠ia na Instagramie. Nie brakowa硂 fotek w bikini. Uwag internaut體 zwraca brzuch Sarah Stage, kt髍y niemal do samego porodu nie w niczym nie przypomina ci笨owego. Mama przed zaj禼iem w ci笨 ...

 • Sarah Stage pokaza砤 nowo narodzonego synka (Instagram)

  Z ma砮go brzuszka wyszed sporych rozmiar體 ch硂piec. T ci笨 縴硑 portale plotkarskie - ameryka駍ka modelka Sarah Stage donosi砤 do porodu ma硑, 砤dny brzuch ze s硂dkim maluchem w 秗odku. Wbrew opiniom, 縠 malutki brzuch modelki mo縠 糽e wp硑n辨 na dziecko, Stage urodzi砤 zupe硁ie zdrowego i wcale nie drobnego ch硂pca. Po dw骳h dniach od ...

 • Ile w skali Apgar mia synek Sarah Stage?

  Modelka z sze禼iopakiem urodzi砤 zdrowe dziecko... Wbrew hejtowi. Sarah Stage, zwana "ci昕arn modelk z sze禼iopakiem", urodzi砤. Wbrew temu, czego spodziewa硑 si rzesze ludzi (g丑wnie hejter體), kobieta urodzi砤 zdrowe i du縠 dziecko. Bobas wa縴 3,9 kilo, mierzy 56 cm. W skali Apgar otrzyma mi阣zy 8-9 punkt體. Sarah, kt髍a ...

 • Modelka z ma硑m ci笨owym brzuszkiem urodzi砤

  Wiadomo, ile wa縴 dziecko. Modelka z Los Angeles, Sarah Stage sta砤 si bohaterk portali plotkarskich z powodu bardzo ma砮go ci笨owego brzuszka. Celebrytka przyzna砤, 縠 w ci笨y przyty砤 zaledwie niewiele ponad 9 kilogram體. Do ostatniego tygodnia ci笨y Stage nosi砤 obcis砮, seksowne sukienki, fotografowa砤 si w bieli糿ie i pokazywa砤 ...

 • W 9. miesi眂u w takiej seksownej sukience? (FOTO)

  Sarah Stage pojedzie w takiej kreacji na porod體k? S kobiety, kt髍e ju w po硂wie ci笨y czuj si du縠, ci昕kie i rezygnuj z dopasowanych ubra. Jednak jest te grupa przysz硑ch mam, kt髍e za wszelk cen staraj si nie przyty za bardzo - 鎤icz, kontroluj diet i wag. Patronk wszystkich fanek bycia fit w ci笨y jest Sarah Stage. O ...

 • Czy to ju ostatnie zdj阠ie ci昕arnej Sarah Stage? (FOTO)

  Tu po porodzie zapewne poka縠 superp砤ski brzuch. Sarah Stage - wcze秐iej nikomu nie znana modelka bielizny - zyska砤 mi阣zynarodow s砤w dzi阫i swojemu umi甓nionemu ci昕arnemu brzuchowi. Teraz przysz砤 mama jest ju w 39 tygodniu ci笨y i - jak sama pisze na Instagramie - w砤秐ie zrobi砤 sobie chyba ostatni fotk w b硂gos砤wionym stanie. Co ...

 • Sarah Stage jest ju w 38. tygodniu ci笨y (FOTO)

  Fit mama urodzi lada dzie. A jej 縠bra wci笨 wida! O Sarah Stage, modelce mieszkaj眂ej w Los Angeles, zrobi硂 si g硂秐o kilkana禼ie dni temu. Internautka, kt髍a jest w ostatnim trymestrze ci笨y, zosta砤 okrzykni阾a najbardziej fit mam sieci. Sarah przez ca潮 ci笨 鎤iczy砤 i dba砤 o form. W efekcie do ostatnich tygodni pozuje w bikini i ...

 • Ta modelka jest w 覵MYM miesi眂u ci笨y (FOTO)

  Ci眊le pozuje w bieli糿ie. Kobiety pisz, 縠 wygl眃aj gorzej nie b阣眂 w ci笨y. Sarah Stage (30 l.) jest fotomodelk. Najcz甓ciej pozuje w sesjach reklamuj眂ych bielizn. W ubieg硑m roku zawodowe plany Sarah stan瓿y pod znakiem zapytania - przynajmniej na pewien czas. Modelka zasz砤 w ci笨. Stage nie przesta砤 jednak dba o siebie. Ci笨y nie ...