Solange Knowles

14-10-2018
Wszystko o: Solange Knowles - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Solange Knowles

 • Siostra Beyonce jest powa縩ie chora

  Solange Knowles odwo砤砤 koncert sylwestrowy. Co jej dolega? Solange Knowles, siostra Beyonce, w Sylwestra mia砤 wyst眕i na koncercie w Republice Po硊dniowej Afryki. Gwiazda odwo砤砤 jednak wyst阷. Fanom wyja秐i砤, 縠 jest chora i od pi阠iu miesi阠y pr骲uje pokona problemu zdrowotne. Ju wiadomo, co sta硂 si z twarz Solange na jej 秎ubie ...

 • Jay Z po o s硑nnej b骿ce z Solange w windzie: Ona jest jak...

  Mamy w ko馽u wyja秐ienie? Pami阾na b骿ka, do jakiej w 2014 roku dosz硂 mi阣zy Jayem Z a siostr jego 縪ny, Solange Knowles, nigdy nie zosta砤 skomentowana przez 縜dn ze stron. Ten szczeg蟪 z winy, w kt髍ej Solange bi砤 Jaya Z wyja秐ia wszystko Teorii na temat b骿ki by硂 kilka. Jedna z nich m體i砤, 縠 Solange po prostu si upi砤 i ...

 • Solange Knowles bardziej naturalna ni jej siostra Beyonce?

  Kobieca, ale nie krzykliwa. Kiedy Beyonce (34 l.) pojawia si na czerwonym dywanie, mamy wra縠nie, 縠 wcze秐iej podpisa砤 ze swymi stylistami umow, i b阣zie najja秐iejsz gwiazd na ca砮j gali. Rzadko si zdarza, by ktokolwiek przy鎚i piosenkark na imprezie. Na czerwonych dywanach diva prezentuje si tak, by m體iono o niej jeszcze przez co ...

 • Solange Knowles pokaza砤 rodzinne fotki sprzed lat (FOTO)

  Podczas 秝i眛 wzi瓿o j na wspomnienia. Cho wszyscy pr骲uj uchodzi za kochaj眂 si rodzink, a piarowcy staj na g硂wie by秏y w to wierzyli, familia Beyonce wcale nie jest jak z obrazka. Ojciec gwiazdy, Matthew Knowles, ma spore problemy z wierno禼i. Tina Knowles rozwiod砤 si z nim po 31 latach ma晨e駍twa, gdy na jaw wysz硂, 縠 pan Knowles ...

 • Ju wiadomo, co sta硂 si z twarz Solange na jej 秎ubie

  Sk眃 te b眀le? Taki scenariusz przyj阠ia weselnego to prawdziwy koszmar ka縟ej panny m硂dej. Wybierasz kreacj, w kt髍ej wygl眃asz doskonale, uk砤dasz fryzur, korzysta z us硊g makija縴stki i kosmetyczki. Wszystko po to, by ol秐i pana m硂dego i pozosta硑ch go禼i. A gdyby tak tego dnia na twarzy pojawi硑 si ogromne czerwone b眀le? Niestety, dla ...

 • ubna kreacja Solange Knowles ju krytykowana (FOTO)

  Bo 秝ieci砤 biustem... Wyobra縜cie sobie 秎ub w polskim show-biznesie, na kt髍ym panna m硂da 秝ieci biustem? Owszem, zdarza硑 si ju suknie przed kolano, czy z prze紃oczysto禼iami, ale odwa縩e dekolty raczej nie s na porz眃ku dziennym. Za granic bywa nieco inaczej... Wczoraj 秎ubne przyj阠ie urzadzi砤 Solange Knowles, m硂dsza siostra Beyonce....

 • Siostra Beyonce, Solange Knowles, wzi瓿a 秎ub! (FOTO)

  Mamy mn髎two zdj赕. Przes眃y g硂sz, 縠 jako go舵 weselny nie powinno si zak砤da bia硑ch sukienek i garnitur體, by nie przy鎚i pa駍twa m硂dych. Wygl眃a na to, 縠 Solange Knowles ma w nosie takie teorie. Na jej ceremonii wszyscy byli sk眕ani w bieli. W czerwcu g硂秐o by硂 o tym, 縠 siostra Beyonce zar阠zy砤 si z Alanem Fergusonem. Alan jest ...

 • Ju wiadomo, dlaczego Solange pobi砤 Jaya Z!

  Skandali ma晨e駍kich ci眊 dalszy. Czy縝y w ma晨e駍twie Beyonce i Jaya Z naprawd dzia硂 si 糽e, a s硂dkie zdj阠ia na Instagramie by硑 tylko zas硂n dymn przed wzrokiem fan體 i dziennikarzy? Jaki czas temu magazyn In Touch og硂si, 縠 para postanowi砤 si rozwie舵. Wcze秐iej, a dok砤dnie 5 maja, Solange Knowles rzuci砤 si z pi甓ciami na m昕a ...

 • Solange Knowles przerywa milczenie po rodzinnej b骿ce

  Jak si t硊maczy砤? To video wstrz眘n瓿o ca硑m 秝iatem show-biznesu. Mowa o nagraniu z windy, kt髍e wyciek硂 po gali MET. Przypomnijmy, 縠 Solange Knowles rzuci砤 si w體czas z pi甓ciami na szwagra, Jaya Z. Obok sta砤 niewzruszona Beyonce. Do dzi nie wiadomo co by硂 powodem b骿ki. Plotkuje si o zdradach m昕a Bey i pr骲ie nadmiernego ...

 • Solange Knowles zar阠zona!

  Jej wybranek jest od niej 23 lata starszy. Czy縝y szykowa si w砤秐ie kolejny medialny 秎ub? Solange Knowles 秝i阾owa砤 we wtorek swoje 28 urodziny i, jak twierdzi MediaTakeOut mia砤 pow骴 do rado禼i. W poniedzia砮k mia o秝iadczy si jej partner, z kt髍ym spotyka si ju 5 lat, Alan Ferguson. Alan jest starszy od swojej wybranki o 23 lata i ...

 • Dlaczego Beyonce nie zareagowa砤 podczas b骿ki?

  Jak skomentowa砤 potyczk Solange i Jaya Z? O tym zdarzeniu w mediach z pewno禼i b阣zie g硂秐o jeszcze przez d硊gi czas. Mowa o zaj禼iu, jakie mia硂 miejsce podczas gali MET. W jednej z wind Solange Knowles z niewiadomych przyczyn rzuci砤 si z pi甓ciami na Jaya Z. Beyonce nie zareagowa砤 na b骿k, cho sta砤 obok. Dlaczego? Jak wynika z ...

 • Internet 秏ieje si z b骿ki Solange i Jaya Z (MEMY)

  Internauci s bezlito秐i. Ta s砤wna para zapewne da砤by wiele, by to video nie ujrza硂 秝iat砤 dziennego. Jak ju informowali秏y. do medi體 wyciek硂 nagranie z windy, na kt髍ym wida, jak Solange Knowles rzuca si z pi甓ciami na Jaya Z. Co ciekawe, wida te Beyonce, kt髍a nie reaguje na zaistnia潮 sytuacj. Co si sta硂? Na razie oficjalne ...

 • Co s硑cha na Mercedes-Benz Fashion Week Spring? (FOTO)

  Kto zosta przyuwa縪ny? Nowym Jorkiem zaw砤dn背 Fashion Week. Modelki, projektanci i gwiazdy bardziej lub mniej zwi眤ane z mod skupi硑 si w Wielkim Jab砶u i p阣z z pokazu na pokaz. Paparazzi uchwycili Olivi Palermo - blogerka szuka inspiracji? Nie mog硂 zabrakn辨 pierwszych dam 秝iatowej mody - Anny Wintour i Carine Roitfeld. ...

 • Wszyscy eleganccy, a ona w dresie na czerwonym dywanie FOTO

  Jessica Alba jakiej nie znacie. To co kiedy w 秝iecie mody by硂 zakazem, teraz staje si nakazem. Kiedy nie do pomy秎enia by硂 wyj禼ie na czerwony dywan w spodniach, a co dopiero w dresie. Jessica Alba zawsze zak砤da砤 kobiece sukienki i eleganckie zestawy. Do czasu imprezy Phillip Lim show for New York Fashion Week, na kt髍ej pojawi砤 si w ...

 • Beyonce z siostr nie przysz硑 na 秎ub ojca (VIDEO)

  Olewka czy wa縩y pow骴? Mathew Knowles - ojciec Beyonce, 30 czerwca o縠ni si z Gen Avery. Jego c髍ki nie zaszczyci硑 taty swoj obecno禼i na 秎ubie. Mathew stara si wyt硊maczy Bey i Solange: - Niestety, Beyonce i Solange mia硑 wcze秐iejsze zobowi眤ania - powiedzia US Weekly. Media natychmiast sprawdzi硑 kalendarz tej pierwszej. Co ...

 • Siostra Beyonce sko馽zy砤 25 lat (FOTO)

  Wygl眃a na troch wi阠ej. Solange Knowles nie jest ani tak znana, ani uwielbiana jak jej siostra, Beyonce. Jest celebrytk, sporadycznie wydaje nowe piosenki, wi阠ej energii po秝i阠a za to na zmiany wizerunku i lans. Ostatnio gwiazdka 秝i阾owa砤 25. urodziny. Po kr髏ko ostrzy縪nych w硂sach, jakie celebrytka zafundowa砤 ...

 • Ma parcie na s砤w - czy dor體na siostrze? (FOTO)

  Na razie pracuje g丑wnie nad wizerunkiem. Podczas gdy Beyonce niemal znikn瓿a nam z oczu i na portalach plotkarskich pojawia si sporadycznie, jej siostra Solange nadrabia stracone miesi眂e i pozuje, bryluje, pracuje. Mamy dla Was najnowsze zdj阠ia gwiazdki - tym razem Knowles pojawi砤 si na wernisa縰 wystawy fotograficznej i pokazie Roberta ...

 • Kto pojawi si publicznie w takim stroju?

  Ona nie zna poj阠ia obciachu. Solange Knowles robi co mo縠, aby brak dokona artystycznych nie wp硑n背 na spadek jej, i tak ju znikomej, popularno禼i. Siostra s硑nnej Beyonce po raz kolejny postanowi砤 nas zaszokowa i na imprezie magazynu Elle zaprezentowa砤 si w zestawie, kt髍y zwyczajnie nie m骻 pozosta niezauwa縪ny. ...

 • Solange Knowles w turbanie (FOTO)

  Jak pasuj jej takie etniczne klimaty? Solange Knowles w odr罂nieniu od swojej s硑nnej siostry Beyonce, aby zosta zauwa縪n musi stara si dwa razy bardziej. Nikogo nie powinny wi阠 dziwi jej liczne eksperymenty z mod, fryzur, makija縠m itp. Ostatnio gwiazda postawi砤 na klimaty etniczne i na jednej z hollywoodzkich imprez pojawi砤 w ...

 • Solange Knowles ma do舵 kr髏kich w硂s體? (FOTO)

  Ostatnio wyst眕i砤 z doczepionymi warkoczykami. Zachwyt nad kr髏k fryzurk u kobiet trwa zazwyczaj bardzo kr髏ko. Pocz眛kowa sensacja i zachwyt ko馽z si jednak do舵 szybko. Po kilku tygodniach zaczyna si monotonia - w硂s體 nie da si zwi眤a, niewiele mo縩a z nimi zrobi. Odrastaj, stercz, robi co chc. I wtedy - je秎i ma si ...

 • Solange Knowles: Katy Perry to porno dla dzieci!

  Jej synek ogl眃a ukradkiem <i>California Gurls</i>. Solange Knowles, siostra Beyonce, nie ma najlepszego zdania o scenicznym stylu Katie Perry. Jej zdaniem to "pornografia dla dzieci". Faktycznie, infantylny styl Perry po潮czony z jej obfitym biustem, kt髍y mo縩a sobie cz阺to dok砤dnie obejrze, mo縠 budzi zastrze縠nia rodzic體 - niekt髍zy ...

 • Solange Knowles i jej czuprynka (FOTO)

  Nowy fryz siostry Beyonce. Solange Knowles nie jest tak popularna jak jej siostra Beyonce, ale i tak od czasu do czasu uda jej si zwr骳i na siebie uwag. Raz dzi阫i strojowi, kiedy indziej dzi阫i fryzurze. Piosenkarka ostatnio preferowa砤 kr髏kie, ch硂pi阠e obci阠ia zamiast bujnych, d硊gich lok體. Jednak na d硊go nie pozosta砤 przy ...

 • Solange Knowles nie zapuszcza w硂s體 (FOTO)

  Podczas wakacji ogoli砤 g硂w. Dzi nosi loczki - tu przy sk髍ze. Solange Knowles na plotkarskich stronach pojawia si o wiele rzadziej, ni jej siostra Beyonce. Nie robi tak spektakularnej kariery. Ostatnio na przyk砤d go禼i砤 na imprezie promuj眂ej now lini proszk體 i p硑n體 do prania Tide. W lipcu ubieg砮go roku pojawi砤 si w kr髏ko ...

 • Solange Knowles ma co w sobie (FOTO)

  I udowadnia to w swojej najnowszej sesji zdj阠iowej. Solange Knowles mo縠 nie ma urody laleczki, ale na pewno jej wygl眃 mo縠 przyci眊a. Doskonale wida to w najnowszej sesji zdj阠iowej siostry Beyonce, kt髍a do tej pory najcz甓ciej znajdowa砤 si na drugim planie. To, co m體i Solange w wywiadzie wskazuje jednak, 縠 jako kobieta ma do siebie ...

 • Solange Knowles ogoli砤 g硂w

  Pr骲a zwr骳enia na siebie uwagi? Coraz wi阠ej gwiazd 禼ina swoje w硂sy, co oczywi禼ie nie pozostaje bez komentarzy. Z pewno禼i o to w砤秐ie chodzi. W ko馽u, nie wa縩e co m體i, wa縩e, 縠by m體ili. Solange Knowles nie jest a tak s砤wna jak jej siostra, Beyonce, ale ci眊le podejmuje pr骲y zwr骳enia na siebie uwagi. Je秎i nie swoj muzyk ...

 • Beyonce z mam, siostr i siostrze馽em (FOTO)

  Szcz甓liwa rodzinka. Beyonce nale縩y do tych gwiazd, kt髍e nie maj na co narzeka. Jej kariera rozwija si w jak najlepszym kierunku, u boku ma kochanego m昕a i zawsze mo縠 liczy na swoj rodzin. Czy czego wi阠ej potrzeba do szcz甓cia? Gwiazda razem z mam Tin, siostr Solange i siostrze馽em Danielem wybrali si do Pary縜. Na trasie ...

 • Solange Knowles promuje bezpieczny seks (FOTO)

  Z takim wygl眃em powinna raczej dziki. Solange Knowles, czyli siostra boskiej Beyonce, patronuje kampanii Yes, Yes, Yes, kt髍a ma promowa bezpieczny seks. Z tej okazji gwiazda pojawi砤 si na imprezie zorganizowanej przez The Body Shop i MTV. Ubrana w obcis砮, podarte d縤nsy, wysokie pantofle w kolorze turkusu i bia潮 prze秝ituj眂 ...

 • Beyonce i Solange w reklamie marki Thavasa

  Dziewczyny bosmana. Siostry Beyonce i Solange Knowles udzieli硑 swych wizerunk體 japo駍kiej projektantce toreb - Samancie Thavasa. Gwiazdy pojawi硑 si w reklamie utrzymanej w marynarskim klimacie. W kusych wdziankach w stylu "dziewczyny bosmana" dzier勘 w d硂niach kolorowe torby. Jak si Wam podobaj siostrzyczki? ...

 • Solange Knowles pokocha砤 r罂 (FOTO)

  Dobrze, 縠 zna umiar. Solange Knowles nale縴 do rodziny, w kt髍ej ka縟a pani kocha mod. Jej mama, Tina Knowles i siostra Beyonce stworzy硑 w砤sn mark House of Dereon, kt髍a bardzo dobrze prosperuje. Jej natomiast co chwil zdarzaj si modowe faux pas. Tym razem postawi砤 na prostot. Zielona sukienka, br眤owa marynarka z paskiem i ...

 • Solange Knowles zemdla砤 w samolocie

  Natychmiast zosta砤 przewieziona do szpitala. Wiecz髍 po imprezie z okazji otwarcia nowego sklepu Armaniego, zako馽zy si dla Solange Knowles niezbyt przyjemnie. Piosenkarka zemdla砤 w samolocie, kt髍ym wraca砤 z przyj阠ia. Od razu udzielono jej pomocy, a po wyl眃owaniu czeka砤 na ni karetka. Zosta砤 przewieziona do szpitala, gdzie ...

 • Kto lubi taki styl? (FOTO)

  Siostra gwiazdy te lubi zab硑sn辨. Solange Knowles, siostra Beyonce, wci笨 pozostaje w cieniu swojej siostry. O wiele rzadziej ni ona bywa zapraszana na imprezy, jej muzyka nie cieszy si tak popularno禼i, jak ta wykonywana przez siostr. Solange s硑nie za to ze swych stylistycznych poszukiwa. Lubi eksperymentowa z mod, czasem z lepszym, ...

 • Beyonce z siostr dla L'Oreal (VIDEO)

  I Want It! Z nikim tak dobrze si nie wsp蟪pracuje jak z w砤sn siostr. Dlatego Beyonce nie mia砤 縜dnego problemu z nakr阠eniem reklamy dla firmy L'Oreal. Razem z siostra Solange zach阠aj w niej do kupna najnowszych farb do w硂s體.

 • Beyonce i Solange Knowles

  Kt髍a z si髎tr 砤dniejsza? Obie pi阫ne i utalentowane, ale kt髍a z nich bardziej przyci眊a uwag? Czy maj眂a za sob kilkana禼ie muzycznych sukces體 Beyonce, czy tak naprawd dopiero rozkr阠aj眂a swoj karier Solange. Jedno wiadomo obie odziedziczy硑 po mamie nie tylko urod, ale i zainteresowanie mod. A wed硊g Was, kt髍a z si髎tr ...

 • Kto zak砤da legginsy na gal? (FOTO)

  Musi by 勘dny s砤wy. M硂dsza siostra Beyonce - Solange Knowles promowa砤 w Las Vegas swoj now p硑t Sol-Angel and the Hadley St. Dreams. Na imprez za硂縴砤 eleganck b硑szcz眂a sukienk, tali podkre秎i砤 szerokim pasem i zepsu砤 ca硑 wizerunek legginsami, kt髍e po硑skiwa硑 w blasku fleszy. Czy my si nie znamy, czy to Solange ...

 • Oj, Solange, co ty masz na sobie?! (FOTO)

  W takim tempie nied硊go zostanie kr髄ow kiczu. R罂ne s sposoby na s砤w. Solagne ma s硑nn siostr, ale wiadomo, 縠 drug Beyonce nigdy nie b阣zie. Czy to dlatego postanowi砤 obra inn taktyk? Od pewnego czasu Solange pokazuje si w kreacjach, kt髍e mog co najmniej wywo砤 u秏iech, je秎i nie salwy 秏iechu. Pi髍a, koraliki i typowo ...