Stare Zdj阠ia

14-10-2018
Wszystko o: Stare Zdj阠ia - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Stare Zdj阠ia

 • NAGIE zdj阠ia Natalii Siwiec sprzed lat: Kiedy jej C覴KA to zobaczy!

  Po ci笨y ju nie b阣zie pozowa nago? Natalia Siwiec (34 l.) zanim jeszcze si ustatkowa砤 by砤 stale zapraszana na pikantne sesje zdj阠iowe. Do CKM pozowa砤 trzy razy w 2004, 2006, 2010 i 2013 roku! 22-letnia gwiazda CKM: wol d縠ntelmen體 starej daty Jej odwa縩e sesje zdj阠iowe pocz眛kowo nie da硑 jej du縠j popularno禼i. Dopiero w 2012 ...

 • 13-letnia Kim Kardashian (FOTO)

  "S砳t focia" z Nicole Richie. To dopiero fotka! Kim Kardashian wzi瓿o na wspominanie - podzieli砤 si starym zdj阠iem, na kt髍ym pozuje z przyjaci蟪k, Nicole Richie. Fotka zosta砤 zrobiona, gdy 33-letnia dzi Kim mia砤 13 lat. Psiapsi蟪ki pozuj z kciukami uniesionymi do g髍y. U秏iechni阾e bu糼i (na z阞ach Richie l秐i aparat ortodontyczny)....

 • Edyta G髍niak pokaza砤 stare fotografie (FOTO)

  Artystka wrzuci砤 do sieci zdj阠ia z prywatnego archiwum. Edycie G髍niak zebra硂 si na wspominki - na swoje facebookowe konto wrzuci砤 prywatne zdj阠ia ze swojego dzieci駍twa i m硂do禼i. Zdj阠ia ciesz si sporym zainteresowaniem fan體 i przyjmowane s z wielkim entuzjazmem, tym bardziej, 縠 nie by硑 one nigdzie wcze秐iej publikowane. No ...

 • Przypomnijcie sobie star Tatian Okupnik (FOTO)

  Jurorka X-Factora jest z nami dobrych par lat. Trudno uwierzy, 縠 na miejscu, kt髍e dzi zajmuje Dominika Gaw阣a, by砤 kiedy Tatiana Okupnik. By砤 wokalistka Blue Cafe zawojowa砤 swoim g硂sem ca潮 Polsk. Potem, gdy wycofa砤 si ze wsp蟪pracy z zespo砮m, zacz瓿a solow karier i napotka砤 na mur (jako nie mog砤 go przebi ...

 • Dzi urodziny Rihanny

  Gwiazda ko馽zy 24 lata. Rihanna 秝i阾uje dzi 24. urodziny. Piosenkarka, kt髍a na 秝iat przysz砤 na Barbadosie, jest dzi jedn z najwi阫szych gwiazd popu i r&b. Wyzywaj眂a, pewna siebie, piekielnie seksowna, 秝iadoma swoich atut體. Jednocze秐ie zadziorna, lubi眂a prowokacj. Ostatnie plotki na jej temat ...

 • Zab骿cze szpilki Kasi Zieli駍kiej (FOTO)

  I rzut oka na b硑szcz眂e rajstopy z roku 2008. Kasia Zieli駍ka to bohaterka najwi阫szej bodaj metamorfozy, jak przysz硂 nam ogl眃a w ci眊u minionych kilkunastu miesi阠y. Jeszcze niedawno kr眊砤, zawsze u秏iechni阾a, cz阺to kiczowata Kasia zamieni砤 si w dostojn, pe硁 powagi i dystansu Katarzyn. Dzi Katarzyna nie zak砤da r罂owych ...

 • Ma砱orzata Rozenek b阣zie bardzo seksown pani domu (FOTO)

  Wiedzieli, kogo zatrudni. Ma砱orzata Rozenek, czyli nowa perfekcyjna pani domu by砤 go禼iem porannego programu TVN. 痮na aktora, Jacka Rozenka, reklamowa砤 siebie i sw骿 program. Stwierdzi砤, 縠 cho nie jest urodzon pedantk, to kocha prowadzi dom, sk砤da r阠zniki i porz眃kowa szafy. Rozenek stwierdzi砤, 縠 po pierwszych spotkaniach z ...

 • Khloe Kardashian jako blondynka (FOTO)

  Z okazji 秝i眛 zebra硂 si jej na wspominanie. i阾a to w rodzinie Kardashian體 czas wielkiego familijnego zjazdu. Przy stole gromadzi si ca砤 rodzina, pojawiaj si tak縠 przyjaciele. To r體nie czas przegl眃ania starych zdj赕 i wspominania. W tym roku wstecz spogl眃a砤 Khloe, kt髍a na swoim blogu zostawi砤 mn髎two starych fotek - zar體no ...

 • Blake Lively dawniej i obecnie (FOTO)

  Zawsze by砤 taka seksowna? Sprawd糲ie! Blake Lively jest jedn z seksowniejszych aktorek w Hollywood. Ale czy zawsze taka by砤? Okazuje si, 縠 kilka lat temu nie wygl眃a砤 tak pi阫nie jak dzisiaj. Ale czy to tylko czas sprawi, 縠 dzisiaj Lively zachwyca? Niekoniecznie. Z pewno禼i mia砤 tutaj miejsce mi阣zy innymi interwencja chirurga ...

 • Izabella komska-Py縜lska now celebrytk (FOTO)

  Pani prezes coraz cz甓ciej na salonach. Na pocz眛ku tego roku plotkarskie media by硑 podekscytowane pojawieniem si w sportowym 秝iatku Izabelli komskiej-Py縜lskiej, kt髍a zosta砤 prezesem Warty Pozna. Kiedy modelka, pozuj眂a mi阣zy innymi do Playboya, w kolejnych latach zaj瓿a si biznesem. Mamy wra縠nie, 縠 teraz seksowna pani prezes ...

 • Powr髏 do przesz硂禼i - Katarzyna Skrzynecka [FOTO+VIDEO]

  Stare fotki, nagrania - mo縩a si zdziwi. Zapowiada砤 si na niez潮 piosenkark. Gdy w 1990 roku wygra砤 koncert debiut體 w Opolu, mia砤 mn髎two fan體 i 秝ietlan przysz硂舵 przed sob. Potem by flirt z kamer i zakochanie w telewizji. Delikatna, subtelna i naturalna Kasia zamienia砤 si w dojrza潮 Katarzyn. By czas szale駍tw,...

 • Agnieszka W硂darczyk - powr髏 do przesz硂禼i [FOTO+VIDEO]

  W klipie K.A.S.Y, spalona na heban, w kr髏kich w硂sach. Gdyby gwiazdy mog硑 wymazywa z archiw體 swoje stare fotki i nagrania, z pewno禼i ch阾nie by to robi硑. To, co kiedy by硂 trendy, dzi mo縠 by szczytem obciachu. To, co budzi硂 t阺kne spojrzenia, dzi mo縠 bawi. Zabawmy si wi阠 w powr髏 do przesz硂禼i - nie tak zn體 ...

 • Stare zdj阠ia Joanny Krupy (FOTO)

  Jak wygl眃a砤, gdy zaczyna砤 si pojawia na ameryka駍kich salonach? Cho o Joannie Krupie w Polsce zrobi硂 si g硂秐o dopiero w ubieg硑m roku, za oceanem modelka mia砤 ju od dawna grup swoich wiernych fan體. Joanna karier fotomodelki zacz瓿a ju dawno, od kilku lat jest te sta潮 bywalczyni salon體 w Hollywood. Przez ostatnie ...

 • Metamorfoza Karoliny Korwin-Piotrowskiej (FOTO)

  Od intelektualistki do celebrytki. Chyba wszystkim, kt髍zy ogl眃ali zdj阠ia z konferencji jesiennej ram體ki TVN, rzuci砤 si w oczy stylizacja Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Dziennikarka zmienia sw骿 styl pod wp硑wem stylist體 Top Model, programu, w kt髍ym jest jedn z jurorek. Przejrzeli秏y starsze zdj阠ia celebrytki, 縠by prze秎edzi, ...

 • Poznajecie t dziewczynk? (FOTO)

  Ju jako dziecko uwielbia砤 pozowa. Bar Refaeli pozowanie przed aparatem ma we krwi. Najlepiej 秝iadcz o tym zdj阠ia, kt髍e modelka zamie禼i砤 na Twitterze. Spogl眃a z nich dziewczynka - na jednej fotce w wieku oko硂 10 lat, odgarniaj眂a w硂sy z twarzy, na drugiej m硂dsza, w stroju baletnicy, s硂dko u秏iechaj眂a si do obiektywu. ...

 • Poznajecie t dziewczyn? (FOTO)

  Kiedy 秏iali si z jej wydatnych ust. Dzi pon阾ne usta stanowi jej "znak firmowy". By jednak czas, 縠 charakterystyczna uroda Rosie Huntington-Whiteley by砤 przyczyn zaczepek i wy秏iewania. Dzia硂 si to kilkana禼ie lat temu, kiedy modelka chodzi砤 do szko硑. Ale nie tylko du縠 usta by硑 powodem do szykanowania dziewczynki. Rosie ...

 • Stare zdj阠ia Nicki Minaj (FOTO)

  Nie zawsze prezentowa砤 si tak interesuj眂o jak dzi... Wydawa by si mog硂, 縠 Nicki Minaj urodzi砤 si po to, aby szokowa. Gdy jednak spojrzymy na jej stare fotografie okazuje si, i gwiazda nie zawsze skupia砤 na sobie spojrzenia innych ludzi. Co wi阠ej, przez spor cz甓 swojego 縴cia prezentowa砤 si raczej przeci阾nie. Mamy dzi ...

 • Poznajecie tego ch硂pca? (VIDEO)

  Dzi 砤mie serca hollywoodzkich gwiazd. Dzi Jake Gyllenhaal ma 30 lat, ale karier aktorsk zaczyna ju dawno. Jako 10-latek Jake pojawi si w filmie City Slikckers. W filmie zagra obok Billy'ego Crystal'a, kt髍y wcieli si w posta ojca ch硂paka. Podczas wizyty Gyllenhaala w studio telewizji ABC (aktor promowa tam sw骿 najnowszy ...

 • Magazyn Out od秝ie縴 Madonn z lat 80. (FOTO)

  Da砤by rad w dzisiejszych warunkach? W kwietniu magazyn Out daje swym czytelnikom wyb髍. Mog oni wybiera mi阣zy dwiema ok砤dkami pisma - na jednej widnieje Britney Spears, na drugiej Madonna sprzed lat. W magazynie znalaz硂 si miejsce dla niepublikowanej dot眃 sesji gwiazdy autorstwa Richarda Cormana. Zdj阠ia pochodz z 1982 roku, Madonna ...

 • Maja Sablewska w 2003 roku [VIDEO]

  Troch si zmieni砤 od tamtego czasu... Maja Sablewska wyrasta nam powoli na celebrytk, nic wi阠 dziwnego, 縠 wielbicieli plotek interesuje to, jak zaczyna砤 karier by砤 mened縠rka Dody i Edyty G髍niak. Jeden z naszych Czytelnik體 podes砤 nam film z 2003 roku umieszczony na YouTube. Jest to fragment reality show Jestem jaki jestem, kt髍ego ...

 • Poznajecie t dziewczynk? (FOTO)

  Jej u秏iech nie zmieni si od lat. W marcu Eva Longoria sko馽zy 36 lat. Te urodziny nie b阣 chyba zbyt radosne - aktorka, kt髍a od kilku lat marzy砤 o szcz甓liwym dope硁ieniu swego ma晨e駍twa i urodzeniu dziecka, kilkana禼ie tygodni temu zosta砤 sama. Zdradzona przez m昕a musi stawi czo砤 wielkiemu rozczarowaniu. Nie daje si - my秎ami ...

 • Sara Mannei o Arturze Borucu: jest ostro縩y (FOTO)

  A kiedy... dobrze ta馽zy, 秔iewa Krawczyka i Zuzi. W Sylwestra kana NSport wyemitowa film dokumentalny o Arturze Borucu. W filmie wypowiadaj si dawni znajomi bramkarza oraz jego trenerzy i opiekunowie. Dzi pow禼i眊liwy Boruc by kiedy troch "odjechany". Kiedy mia dobry humor, 秔iewa piosenki Krawczyka, Czerwonych gitar, a ...

 • Bogumi砤 Wander walczy z czasem (FOTO)

  67-letnia prezenterka prac w TV zaczyna砤 50 lat temu! Na otwarciu Muzeum TV pojawi砤 si garstka os骲, kt髍e z polsk telewizj by硑 zwi眤ane od lat 60. ubieg砮go wieku. W秗骴 go禼i znalaz砤 si Bogumi砤 Wander - obok Krystyny Loski, Jana Suzina i Edyty Wojtczak jedna z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek. Pani Bogumi砤 dobiega powoli 70-...

 • Jolie i Pitt - najgor阾sza para show-biznesu (FOTO)

  Zobaczcie, jak zmieniali si na przestrzeni lat. Gor眂y romans dopad ich na planie filmowym. Wkr髏ce potem Brad Pitt opu禼i 縪n, Jennifer Aniston, i zwi眤a si (nieformalnie rzecz jasna) z kontrowersyjn, pi阫n i nieco diaboliczn Angelin Jolie. Na czerwonych dywanach nieodmiennie wzbudzaj szalone wr阠z zainteresowanie. S ...

 • Kasia Cichopek 秝i阾uje 10-lecie kariery

  Cho m體i, 縠 daleko jej do gwiazdy: "Mieszkam w bloku w dw骳h pokojach, gdzie mi si nic nie mie禼i". Mija w砤秐ie 10. rok naszej ekranowej znajomo禼i z Kasi Cichopek. Dekad temu aktorka pojawi砤 si w serialu M jak Mi硂舵, dzi阫i kt髍emu zyska砤 popularno舵 i sympati. Sama Kasia nie postrzega siebie jako gwiazdy: - No bez przesady,...

 • Angelina Jolie ze spr昕ystym biustem i bez tatua縴

  Zobaczcie, jak wygl眃a砤 19 lat temu. 19 lat temu dla Angeliny Jolie wszystko si zaczyna硂. By砤 m硂dziutka, 秎iczna i zgrabna. Zaczyna砤 wtedy jako modelka. Potem zagra砤 w kilku teledyskach, pojawi硑 si propozycje od producent體 filmowych. Dzi jest supergwiazd, cho po urodzeniu tr骿ki dzieci Angie nie wygl眃a ju tak poci眊aj眂o, jak ...

 • Kristen Stewart kilka lat wstecz

  dna, sympatyczna uczennica. Ciekawe, czy kiedy Kristen Stewart stawa砤 na planie Zmierzchu, przypuszcza砤, 縠 ten film zupe硁ie odmieni jej 縴cie. Ze 秗ednio znanej aktorki zamieni砤 si w gwiazd pierwszego formatu. Informacje na jej temat s dzi bardziej po勘dane, ni plotki na temat samej Angeliny Jolie. Z pozoru ...

 • Dereszowska zarobi砤 w tym roku 850 tys.!

  A zapowiada砤 si tak niepozornie... Zobacz zdj阠ie sprzed lat. Kiedy niewiele os骲 kojarzy硂 jej nazwisko, dzi jest praktycznie wsz阣zie. I nie zaszkodzi jej nawet romans z 縪natym m昕czyzn, po kt髍ym zbiera砤 ci阦i w秗骴 internetowych komentator體. Anna Dereszowska jest teraz jedn z najpopularniejszych polskich aktorek. Fakt wyliczy, ...

 • Dzisiaj 秎ub Cezarego Pazury i Edyty Zaj眂 (FOTO)

  Przypomnijcie sobie histori wielkiego romansu. To by naprawd gor眂y romans! Pierwsze zdj阠ia Cezarego Pazury z Edyt Zaj眂, jakie zamie禼ili秏y na Kozaczku, nie maj jeszcze roku. Para od samego pocz眛ku pokazywa砤 秝iatu, 縠 poza ukochan osob nic nie ma znaczenia. Poca硊nki, przytulanie, u秏iechy. Nami阾ny romans ...

 • Darek Krupa i Edyta G髍niak kiedy... (FOTO)

  I dzi. Na rozdaniu ESKA Music Awards pojawi si m笨 Edyty G髍niak, Darek Krupa. Mened縠r gwiazdy - prawdopodobnie ju by硑 - zmieni si w ostatnim czasie. Schud i... przesta si promiennie u秏iecha. A kiedy by硂 tak dobrze... Dzi... ... I kiedy

 • Spalona Doda i Mucha z plasterkiem (FOTO)

  Gwiazdy na starych zdj阠iach. Wystarczy spojrze na zdj阠ia zrobione kilka lat temu, by przekona si, jak wiele pracy mia硑 do zrobienia nasze dzisiejsze celebrytki. Niekt髍e ze stylu bazarowego przerzuci硑 si na kreacje od znanych projektant體. Inne usilnie stara硑 si znale兼 dla siebie najlepsz fryzur, w efekcie straci硑 sporo ...

 • Katy Perry w blond w硂sach (FOTO)

  Zobaczcie, jak wygl眃a砤 w czasach licealnych. Zanim zacz瓿a 秔iewa i bulwersowa s硂wami o lesbijskich poca硊nkach, Katy Perry by砤 grzeczn uczennic katolickiej szko硑 秗edniej. Trzeba przyzna, 縠 artystka zmieni砤 si nie do poznania. Kto by pomy秎a, 縠 z tej niewinnie wygl眃aj眂a blondynka zmieni si w szokuj眂 brunetk? &nbsp