Sylvester Stallone

14-10-2018
Wszystko o: Sylvester Stallone - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Sylvester Stallone

 • Sylvester Stallone i Benedykt XVI UIERCENI przez media!

  Tego samego dnia. Sylvestra Stallone i Benedykt XVI zostali dzisiaj... u秏ierceni przez media. Fa硈zywe informacje rozprzestrzeni硑 si z pr阣ko禼i 秝iat砤. Sylvester Stallone spr骲owa pilates ze swoj c髍k i... (FOTO) W硂ski dziennikarz, Tommasso Debenedetti, poda na swoim profilu spo砮czno禼iowym fake news na temat 秏ierci papie縜. We ...

 • Sylvester Stallone spr骲owa pilates ze swoj睜c髍k i... (FOTO)

  Oj! To ju nie te lata?! Sylvester Stallone (70 l.) to bez w眛pienia jeden z najbardziej znanych aktor體 na 秝iecie. iatow s砤w隊przynios砤 mu rola Rocky'ego oraz Johna Rambo. Co wi阠ej, mimo up硑wu lat nadal mo縠 utrzyma 秝ietn kondycj i wygl眃. Zobacz wi阠ej: Pi阫ne i Bestia, czyli Sylvester Stallone ze swoimi paniami Jednak縠 ...

 • C髍ki Sylvestra Stallone na czerwonym dywanie podczas gali Z硂tych Glob體 (FOTO)

  Postawi硑 na czer. To ju tradycja - Sylvester Stallone (70 l.) co roku zabiera ze sob c髍ki na gal wr阠zenia Z硂tych Glob體. I co roku wzbudza w ten spos骲 wielkie zainteresowanie. bo cho nie ukrywa swoich c髍ek i na co dzie chwali si nimi na przyk砤d na swoim Instagramie, mo縧iwo舵 "wyprowadzenia" ich na czerwony dywan i wylansowania u ...

 • Z硂te Maliny 2016 rozdane! Kt髍y film "triumfuje"?

  Zas硊縴li na te "nagrody"? Jak co roku, w przeddzie rozdania Oscar體, rozdawane s Z硂te Maliny dla najgorszych produkcje i najgorszych aktor體 minionego roku. Tym razem najwi阠ej statuetek otrzyma硑 50 twarzy Greya oraz Fantastyczna Czw髍ka. To w砤秐ie film z Dakot Johnson zosta okrzykni阾y najgorszym filmem roku. Krytycy byli wobec niego ...

 • Od c髍ek Sylvestra Stallone trudno oderwa wzrok (FOTO)

  iczne! Dzieci gwiazd potrafi rozgrza portale plotkarskie do czerwono禼i. Sporo m體i si ostatnio mi阣zy innymi o c髍ce Cindy Crawford, kt髍a wyrasta na pi阫no舵. Si w modelingu pr骲uje te c髍ka Vanessy Paradis. Sylvester Stallone pochwali si ostatnio dwoma 秎icznotkami. Wczoraj pojawi si z Sistine i Sophi na pokazie marki Saint ...

 • Dlaczego dom Sylvestra Stallone jest przekl阾y? (FOTO)

  Tak okre秎a go sam aktor. Pi阫na willa w Kalifornii, zbudowana w hiszpa駍kim stylu, wyposa縪na w 4 sypianie, pi阫n piwniczk z winami, barek, spa, kino domowe, przytulny salon, wielkie tarasy, basen - czego chcie wi阠ej? Takie rzeczy tylko za 4,2 miliona dolar體, co na hollywoodzkie standardy nie jest zbyt wyg髍owan cen. Sylvester Stallone (69 ...

 • Pi阫ne i Bestia, czyli Sylvester Stallone ze swoimi paniami

  Ca砤 rodzinka na czerwonym dywanie. C髍ki Sylvestra Stallone (69 l.) maj apetyt na s砤w! Wida to po Instagramie aktora. W 1997 roku aktor po raz trzeci w swoim 縴ciu stan背 na 秎ubnym kobiercu. Trzeci wybrank jego serca zosta砤 modelka, Jennifer Flavin (47 l.), z kt髍 mi甓niak doczeka si tr骿ki c髍ek - Sophie (19 l.), Sistine Rose ...

 • C髍ki Sylvestra Stallone wyrastaj na prawdziwe pi阫no禼i

  Gwiazdor ch阾nie chwali si dzie鎚i na Instagramie. Zrobi wielk karier w showbiznesie, ale to, czym chwali si najbardziej i co - zapewne - najbardziej go cieszy - to rodzina. Aktor by 縪naty trzy razy. Z pierwsz 縪n, Sash Czack, mia dw骳h syn體 (u jednego z nich lekarze zdiagnozowali autyzm). Rozwiedziony zwi眤a si ponownie z ...

 • Sylvester Stallone z dwiema kobietami swojego 縴cia (FOTO)

  Nie zgadniecie, ile lat ma jego 縪na. Pi阠ioro dzieci, trzy ma晨e駍twa. Taki schemat w Hollywood to nic zaskakuj眂ego. Sylvester Stallone swoj pierwsz 縪n pozna w kinie, w kt髍ym oboje pracowali. Do rozwodu z Sash Czack dosz硂 w 1985 roku. Para doczeka砤 si dw骿ki dzieci (u jednego z ch硂pc體 wykryto autyzm). Kilka miesi阠y p蠹nej aktor ...

 • Sistine Stallone, c髍ka Sylvestra, chce zosta modelk

  Dumny ojciec chwali si zdj阠iem z 16-latk. A w domu jeszcze dwie pi阫ne c髍ki. Sylvester Stallone (68 l.) jest twardzielem, ale je秎i chodzi o rodzin, jego serce mi阫nie. Ojciec trzech c髍ek dopinguje wszystkim w ich edukacji i karierze. Gwiazdor ch阾nie chwali si zdj阠iami swoich pi阫nych pociech. Wczoraj na Instagramie pokaza wsp髄ne ...

 • Zgadniecie, ile lat ma Sylvester Stallone? (FOTO)

  Twardziel! Wygl眃a na sw骿 wiek? Jak ten czas leci... Jeszcze niedawno on i Arnold Schwarzenegger trz甓li ca潮 bran勘 film體 akcji, a dzi to ich dzieci wkraczaj w wiek, gdy zaczyna si robi karier. Sylvester Stallone sko馽zy kilka dni temu 68 lat. Teraz wypoczywa z rodzin - 縪n Jennifer Flavin i trzema c髍kami - Sophi, Sistine oraz ...

 • Stallone nazwa Willisa leniwym chciwcem

  A teraz si z tego wycofuje. Sylvester Stallone chcia zaanga縪wa do filmu Niezniszczalni 3 Bruce`a Willisa. Gwiazdor za cztery dni zdj阠iowe za勘da czterech milion體 dolar體... Producenci mieli "tylko" 3 miliony na rol, kt髍 mia zagra Willis. Ostatecznie rozmowy zosta硑 zerwane, za Sylvester Stallone wkurzy si i na ...

 • Czym wo勘 si gwiazdy? (FOTO)

  Kto ma najlepsz gablot w mie禼ie? Samochody gwiazd to temat rzeka. Ka縟a s砤wa ma ich po kilka, a nawet po kilkadziesi眛. Maj by szybkie, drogie, czasem zabytkowe, odblaskowe, komfortowe i bezpieczne. Wszystkiego na raz mie nie mo縩a, dlatego gwiazdy maj 砤dne kolekcje samochod體. Inny na czerwony dywan, inny na lotnisko, cabrio na lunch z ...

 • Wygl眃am jak wiewi髍ka z orzechami w ustach!

  Jackie Stallone przyzna砤 si do 50 serii zastrzyk體 wype硁iaczami. 91-letnia matka Sylvestra Stallone przyzna砤 si w wywiadzie, 縠 zagalopowa砤 si w od秝ie縜niu swego wygl眃u. W efekcie zbyt intensywnego stosowania wype硁iaczy (m. in. Juvedermu), Jackie Stallone ma dzi mocno zniekszta砪one rysy twarzy. - Jestem po wielu operacjach, ...

 • Tak bawi si szlachta (FOTO)

  Czyli Sylvester Stallone w aucie za gruby milion.

 • By硑 nagrania dowodz眂e, 縠 Stallone zn阠a si nad siostr?

  Ta秏y zosta硑 jednak zniszczone. Jak pisali秏y kilka dni temu, Toni-Ann Filti, siostra Sylvestra Stallone szanta縪wa砤 s砤wnego aktora. Oskar縜砤 go o zn阠anie si. Sprawa nie trafi砤 do s眃u, poniewa Sylvester zgodzi si zap砤ci okr眊潮 sumk (przeczytasz o tym tutaj) Na podstawie ugody podpisanej w 1987 roku, Toni-Ann przekaza砤 prawnikom ...

 • Sylvester Stallone by szanta縪wany przez siostr

  Twierdzi砤, 縠 Sly latami zn阠a si nad ni. Za spraw dziennikarzy New York Post sprawa sprzed kilkunastu lat, dotycz眂a Sylvestra Stallone, ujrza砤 秝iat硂 dzienne. Jak donosi dziennik, s硑nny Rocky zgodzi si p砤ci siostrze olbrzymie pieni眃ze, aby unikn辨 skandalu. Toni-Ann Filiti, siostra Sylvestra Stallone twierdzi砤, 縠 gwiazdor ...

 • Jackie Stallone ma 90 lat i szaleje (FOTO)

  Za pieni眃ze urody nie kupisz... Mimo swoich 90 lat Jackie Stallone wci笨 ma si nie糽e, a wigoru i ch阠i zabawy mog jej pozazdro禼i du縪 m硂dsze panie. Jeszcze niedawno (dok砤dnie w 2005 roku) mama Sylvestra Stallone pojawi砤 si w reality show Big Brother. Zas硑n瓿a wtedy s硂wami, kt髍e rzuci砤 wszystkim na powitanie - Yeah! Jackie!. Z ...

 • Brigitte Nielsen lubi si napi w plenerze (FOTO)

  To upad砤 aktorka. Dos硂wnie. Sami zobaczcie! 49-letnia Brigitte Nielsen, supermodelka z lat 80. i by砤 縪na Sylvestra Stallone'a, upija si w samotno禼i na zielonej kalifornijskiej trawce. Takie zdj阠ia Brigitte z butelk w骴ki w r阠e obieg硑 秝iat i wywo砤硑 szok. iadkowie sytuacji m體i, 縠 by砤 tak pijana, i nie mog砤 wsta o ...

 • Sylvester Stallone b砤ga o spok骿

  "Nie ma wi阫szego b髄u..." W ostatni pi眛ek policja znalaz砤 zw硂ki Sage'a Stallone, syna Sylvestra. S硊縝y wtargn瓿y do domu syna gwiazdora po tym, jak znajomi 36-letniego m昕czyzny zaalarmowali, 縠 nie mog si z nim skontaktowa od kilku dni. Okaza硂 si, 縠 cia硂 syna gwiazdora mog硂 le縠 w domu nawet przez tydzie. Policja wyda砤 ju ...

 • Nie 縴je syn Sylvestra Stallone'a

  Czy to by硂 samob骿stwo? The New York Post donosi, 縠 cia硂 36-letniego Sage'a Stallone'a zosta硂 znalezione w jego apartamencie w Hollywood. W zwi眤ku z tym rzecznik jego ojca wyda o秝iadczenie: Sylvester Stallone jest zdruzgotany i pogr笨ony w smutku po tak nag砮j 秏ierci swojego syna. 1czy si we wsp蟪czuciu z matk Sage'a, Sash. ...

 • Schwarzenegger i Stallone na wsp髄nym lunchu (FOTO)

  Spotkanie dw骳h legend wielkiego ekranu. Dwaj najwi阫si twardziele kina lat 80. i 90. Arnold Schwarzenegger i Sylvester Stallone to w 縴ciu prywatnym bardzo dobrzy kumple. Obaj ch阾nie spotykaj si na rodzinnych przyj阠iach i lunchach, co udowodnimy pokazuj眂 Wam zdj阠ia wykonane wczoraj w Beverly Hills. Wida na nich, 縠 w swoim ...

 • Weronika Rosati zagra u boku Sylvestra Stallone

  Coraz wi阠ej r髄, kariera w Hollywood si rozkr阠a? Najpierw Largo Winch 2 u boku Sharon Stone, potem rola w serialu Luck. A teraz Weronika Rosati zagra w filmie Bullet to the Head w re縴serii Waltera Hilla - donosi Plejada. Aktorka pojawi si na ekranie w drugoplanowej roli. Zagra Lol, a w秗骴 aktor體, kt髍zy tak縠 wyst眕i w obrazie, ...

 • Gwiazdy na premierze Niezniszczalnych

  Pokaz <i>The Expendables</i> przyci眊n背 gwiazdy i gwiazdki. Nie ma to jak grza si z cudzej s砤wie. Na premierach filmowych opr骳z tych prawdziwych gwiazd zobaczymy zawsze wszystkich tych celebryt體, kt髍zy szukaj okazji do lansu. I tak na brytyjskiej premierze filmu The Expendables (Niezniszczalni) pierwsze skrzypce gra砤 Katie Price. ...

 • 痮na mi甓niaka. dna? (FOTO)

  By砤 modelka nie糽e si konserwuje. Na premierze filmu Iron Man 2 Sylvester Stallone pojawi si z urodziw, dojrza潮 kobiet. To jego 縪na, 42-letnia Jennifer Flavin. Swojego m昕a pozna砤, gdy maj眂 19 lat zaczyna砤 karier modelki. Stallone, kt髍y ma za sob porno-przesz硂舵, od czasu znajomo禼i z Flavin nie szuka eksces體 - maj trzy ...

 • Sylvester Stallone i Arnold Schwarzenegger razem...

  ... W Bollywood. Sylvester Stallone i Arnold Schwarzenegger wyst眕i razem w filmie. Nie b阣zie to jednak ameryka駍ka produkcja, a indyjska, kr阠ona w USA. W filmie pojawi si oczywi禼ie r體nie bollywoodzkie gwiazdy: Ashkay Kumar i Kareena Kapoor. Roboczy tytu brzmi Kambakht Ishq (Incredible Love). B阣zie to pierwszy bollywoodzki film,...

 • Widzicie podobie駍two? (FOTO)

  Mniej s硑nne mamy bardzo s砤wnych dzieci. Podczas gdy ich dzieci robi (lub zrobi硑) osza砤miaj眂e kariery, one s w cieniu. Poza drobnymi wyj眛kami nie wygl眃aj szczeg髄nie hollywoodzko, chocia mamusia Sylvestra Stallone nas zaskoczy砤. Teraz wiadomo, po kim aktor ma te usta... &nbsp

 • Rambo po turecku

  Niesamowite efekty specjalne i genialna gra aktor體! Oskarowa produkcja! Pe硁o zwrot體 akcji, utalentowani aktorzy i niesamowite efekty specjalne. Turkom gratulujemy Rambo. Rzadko zdarza si, aby remake przebi orygina. Sylvestra Stallone'a po prostu zatka硂, kiedy zobaczy poni縮ze dzie硂. Samo zobaczcie i oce馽ie. Uwaga ...

 • Na dopingu

  Rambo zosta z砤pany na dopingu. Celnicy z Sydney z砤pali Sylvestra Stallone na posiadaniu niedozwolonych 秗odk體 dopinguj眂ych. Specjalistyczny sprz阾 wykry w jego baga縰 mas podejrzanych przedmiot體. Okaza硂 si, 縠 s to niedozwolone od縴wki i 秗odki dopinguj眂e dla kulturyst體. iadkowie twierdz, 縠 wygl眃a硂 to na ma硑 sklepik ...