Toni Braxton

14-10-2018
Wszystko o: Toni Braxton - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Toni Braxton

 • Toni Braxton: B骻 ukara mnie za aborcj autyzmem syna

  Chorob t硊maczy te w inny spos骲. 46-letnia Toni Braxton opisuje w wydanej w砤秐ie ksi笨ce - pami阾niku Unbreak My Heart szczeg髄nie dramatyczne momenty swojego 縴cia. Wspomina, jak podj瓿a trudn decyzj usuni阠ia ci笨y. Pisze, 縠 za zabicie dziecka zosta砤 potem ukarana. Nagle stan瓿am twarz w twarz z decyzj, o kt髍ej nigdy nie my秎a砤m, ...

 • Nie wiedzia砤, 縠 wida niemal wszystko? (FOTO)

  Kolejna wpadka na salonach. Wpadki na salonach zdarzaj si ostatnio coraz cz甓ciej. To wina kreacji? A mo縠 kobiety po prostu chc by zbyt seksowne i nadmiernie ryzykuj z doborem sukienek? Trudno powiedzie. Dopiero co Jamie Alexander pokaza砤 krocze na premierze Thor The Dark World (wi阠ej tutaj), a ju kolejna gwiazda zd笨y砤 za秝ieci tym, ...

 • Toni Braxton te wyst眕i砤 bez bielizny (FOTO)

  Sukienka zsun瓿a si z po秎adk體. Kr髏kie i fantazyjne sukienki potrafi by niesforne, zw砤szcza, je秎i zapomnimy o bieli糿ie. Ostatnio promocj nowego serialu 痽cie na bogato przy鎚i硑 narz眃y intymne Moniki Pietrasi駍kiej(wi阠ej tutaj). Wpadki zdarzaj si nie tylko na czerwonych dywanach, ale te na scenie. Tego wyst阷u Toni Braxton ...

 • Toni Braxton jest ju oficjalnie rozw骴k

  Ma晨e駍two z muzykiem Kerim Lewisem to ju przesz硂舵. Piosenkarka Toni Braxton by砤 w separacji z m昕em od 2009 roku. W 秗od wyda砤 o秝iadczenie, informuj眂 o tym, 縠 jest oficjalnie rozwiedziona. Sze禼iokrotna laureatka nagrody Grammy wzi瓿a 秎ub w 1998 roku. Z by硑m m昕em, Kerim Lewisem ma dw骳h syn體 - 11-letniego Denima i 10-...

 • Toni Braxton: Nie czuj ju pasji do muzyki

  Zad硊縪na gwiazda ko馽zy muzyczn karier. Toni Braxton ma na swoim koncie 8 statuetek Grammy i 66 milion體 sprzedanych p硑t. Mimo takiego sukcesu artystycznego piosenkarka od dawna boryka si z problemami finansowymi. Kilka razy og砤sza砤 bankructwo, by czas, 縠 d硊gi gwiazdy przekracza硑 pi阠iokrotnie wielko舵 jej maj眛ku! Ostatnio ...

 • Gwiazdy w czerwonych sukniach na Mercedes Fashion Week

  Szczytna idea, pi阫ne kreacje. Zobaczcie zdj阠ia. To ju tradycja: co roku gwiazdy ubrane w pi阫ne, czerwone suknie, przechadzaj si po wybiegu podczas Mercedes Fashion Week. Jest to element kampanii pomagaj眂ej walczy z chorobami serca oraz ogranicza ryzyko tych縠 chor骲 w秗骴 kobiet. W tym roku na wybiegu mogli秏y ogl眃a m.in. Kelly ...

 • Toni Braxton powraca z nowym klipem I Heart You (VIDEO)

  44-latka w 秝ietnej muzycznej formie. Toni Braxton postanowi砤 raz jeszcze zawalczy o serca m硂dszych s硊chaczy, a pom骳 jej w tym mam najnowszy klip do utworu I Heart You. 44-latka podrywa w nim o wiele m硂dszego, fantastycznie umi甓nionego m昕czyzn, kt髍y nie ukrywa, 縠 jest ni wyra糿ie zafascynowany. Trudno si dziwi. Z ...

 • Tamar Braxton.com (VIDEO)

  Nie ma dyskusji.org. Ruszy硂 w砤秐ie nowe show, kt髍e ma sprawi, 縠 Kardashianki zaczn ba si o swoj pozycj w show biznesie. Siostry Braxton ju trafi硑 do internetu - Tamar sta砤 si sensacj YouTube przez swoje powiedzonka, kt髍e ko馽zy dobitnym "dot com" (.com). Z ni nie ma dyskusji.com, bo si zdenerwuje.org. A wtedy jest ...

 • Toni Braxton promuje siostry (FOTO)

  The Braxtons maj by powa縩ym zagro縠niem dla Kardashianek. Toni Braxton i jej cztery siostry chc znowu zawojowa show biznes. Maj ambicje, by by drugimi Kardashiankami, cho bez seks-ta秏y w tle. Pi眛ka si髎tr formowa砤 kiedy zesp髄 The Braxtons. Teraz nie wracaj do 秔iewania - b阣 mia硑 swoje reality show, Braxton Family Values. ...

 • Toni Braxton zagrozi Kardashianom (FOTO)

  Ona te b阣zie mia砤 swoje reality show. Kardashianowie goni jeden program kolejnym - a to siostry jad do Nowego Jorku, a to Khloe i Lamar Odom pokazuj swoje ma晨e駍kie 縴cie. Toni Braxton te postanowi砤 zarabia w podobny spos骲. Piosenkarka notorycznie borykaj眂a si z powa縩ymi problemami finansowymi b阣zie 砤ta bud縠t w砤snym ...

 • Gwiazdy na imprezie pre-Grammy (FOTO)

  Zobaczcie, w czym przysz硑. Wczoraj pokazali秏y Wam pierwsze zdj阠ia gwiazd, kt髍e brylowa硑 na czerwonym dywanie gali Pre-GRAMMY. Opr骳z Miley Cyrus, Ciary czy Katy Perry na imprezie mo縩a by硂 podziwia drapie縩 Keri Hilson, robi眂 z siebie ciotk-Klotk Kelly Osbourne, a tak縠 pokazuj眂 udo Toni Braxton. Mamy wra縠nie, 縠 wi阫szo舵 ...

 • Kto pokaza dekolt? (FOTO)

  Ta gwiazda jest naprawd zdesperowana. Zastanawiamy si co pr骲owa砤 udowodni Toni Braxton zak砤daj眂 na siebie bluz, pod kt髍 nie mia砤 縜dnego podkoszulka. Czy縝y chcia砤 w ten spos骲 zacz辨 powoli przyzwyczaja opini publiczn do widoku swoich ods硂ni阾ych piersi? W ko馽u jaki czas temu piosenkarka wyzna砤, ze jednym z jej marze ...

 • Toni Braxton zbankrutowa砤!

  Znowu! Pieni眃ze nie trzymaj si uroczej piosenkarki. Toni Braxton nie ma szcz甓cia do pieni阣zy. Artystka zbankrutowa砤. I to nie po raz pierwszy. W ci眊u swojej 18-letniej kariery ju raz mia砤 identyczn sytuacj. W 1998 roku r體nie zbankrutowa砤, ale zdo砤砤 wyci眊n辨 si z finansowego do砶a po sukcesie albumu The Heat. P蠹niej ...

 • Toni Braxton - wida latka (FOTO)

  Chocia piosenkarka wci笨 wygl眃a 秝ietnie. Toni Braxton kilka lat temu by砤 na samym szczycie popularno禼i - pi阫na, zawsze w peruce z d硊gich w硂s體 i bardzo seksowna. Dzi gwiazda wygl眃a nieco inaczej. Jest ci昕sza o kilka kilogram體, a z peruk zrezygnowa砤. Wygoda? By mo縠. Jej najnowsza piosenka i tak si podoba, a ona sama wci笨 ...

 • Nowa piosenka Toni Braxton [VIDEO]

  Gwiazda powraca. Czy b阣zie to powr髏 w wielkim stylu? Fani Toni Braxton z pewno禼i ciesz si, 縠 ich idolka nakrywa kolejne piosenki i wr骳i砤 do show biznesu. Gwiazda 秝ietnie sprawdza si w balladach, ale szybsze rytmy te nie s dla niej problemem. W internecie pojawi si w砤秐ie najnowszy singiel pod tytu砮m Make My Heart. ...

 • Gala American Music Awards 2009 (FOTO)

  Mn髎two gwiazd w jednym miejscu - to lubimy. Gala rozdania nagr骴 American Music Awards to wielkie wydarzenie w 秝iecie muzyki. W tym roku na czerwonym dywanie roi硂 si od gwiazd, tych bardziej i mniej znanych. Styli禼i mieli pe硁e r阠e roboty, bo ka縟y chcia wygl眃a ol秐iewaj眂o. Zobaczcie, komu si to uda硂. ...

 • Toni Braxton rozwodzi si z m昕em

  Nie widzi ju szans, 縠by ten zwi眤ek m骻 przetrwa. O Toni Braxton nie jest ostatnio g硂秐o. Cho piosenkarka nadal koncertuje, media nie interesuj si ni tak jak par lat temu. Gwiazda mia砤 pewne problemy zdrowotne (cierpi na zapalenie osierdzia) i finansowe. Nie najlepiej te uk砤da硂 jej si w ma晨e駍twie z Kerim Lewisem z zespo硊 ...

 • Kto pami阾a Toni Braxton?

  Sko馽zy砤 42 lata. Zobaczcie, jak dzi wygl眃a. Dawno dawno temu za秔iewa砤 pami阾ny przeb骿 Un-Break My Heart, kt髍ym podbi砤 listy przeboj體 i serca fan體. Dzi Toni Braxton, z przerwami, ale jednak, nadal tworzy i wyst阷uje. Ostatnio pokaza砤 si na festiwalu Reggae Sunsplash, kt髍y odbywa si na Jamajce. Ponad 42-letnia wokalistka ...

 • Toni Braxton pl眘a na parkiecie

  Czy piosenkarka potrafi si rusza? Teraz jej s砤wa przygasa, wi阠 nie ma to jak o縴wi swoj popularno舵 udzia砮m w jakim show. A ju Dancing with the stars jest do tego idealne. Toni Braxton, gdy przycich硑 opowie禼i o tym, jak p阫 jej sylikon, posz砤 pl眘a na parkiet. Czy diva, kt髍a ma tak skal g硂su, potrafi si tak縠 rusza? ...

 • Toni Braxton odwo硊je koncerty

  Problemy ze zdrowiem wzi瓿y g髍. Kilka dni temu donosili秏y o tym, 縠 Toni Braxton zosta砤 hospitalizowana z powodu problem體 z sercem. Piosenkarka zosta砤 szybko zwolniona do domu, odwo砤砤 te koncert, kt髍y mia si odby nazajutrz. Management Toni przekonywa, 縠 jeden dzie urlopu w zupe硁o禼i wystarczy, aby ta dosz砤 do siebie. ...

 • Toni Braxton wyl眃owa砤 w szpitalu

  Ma problemy z sercem. Przedwczoraj Toni Braxton trafi砤 do szpitala w Las Vegas, skar勘c si na uporczywy b髄 w klatce piersiowej. Piosenkarka sp阣zi砤 pod opiek lekarzy ca潮 noc i wczoraj po po硊dniu zosta砤 wypisana do domu. Gwiazda cierpi na zapalenie osierdzia. O swojej chorobie dowiedzia砤 si prawie pi赕 lat temu. Nie pozostaje ...

 • Kto nosi taki nadruk?

  Chodz眂a reklama. Ponownie o Toni Braxton. Piosenkarka pojawi砤 si na gali Red Dress In Effort To Fight Heart Disease ubrana w sukienk, kt髍a zosta砤 zaprojektowana z my秎 o popularnych w USA zupkach Campbella. Firma ta sponsorowa砤 wy縠j wymienione wydarzenie. Mimo wszystko sukienka chyba jednak nie by砤 trafiona. Od tych napis體 mo縩a ...

 • Toni Braxton ma si 秝ietnie

  Przygotowuje si do powrotu. Ostatnio o tej pani by硂 w mediach cicho. Ale nie znaczy to, Toni Braxton marnowa砤 czas. Artystka pracuje nad nowym albumem, kt髍y w sklepach pojawi si ju w marcu. Braxton nagrywa we w砤snym studio, jako 縠 nie ma aktualnie podpisanej umowy z 縜dn z wytw髍ni. Trwaj jednak rozmowy z ich przedstawicielami i ...