Wo秔

14-10-2018
Wszystko o: Wo秔 - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Wo秔

 • Wiemy ile zarabia Owsiak! Pad砤 konkretna kwota

  Du縪? W ko馽u wiemy ile zarabia Jerzy Owsiak ! Kto by si spodziewa, 縠 w ko馽u padnie konkretna kwota, konkretne wynagrodzenie. Tyle lat by硂 to zagadk, a teraz ju to wiemy. Partnerka Durczoka: Ma硂 co WKURZA mnie tak, jak WO Za硂縴ciel fundacji WO od zawsze by pytany ile mo縠 zarabia. Wzbudza硂 to ogromne ilo禼i emocji oraz ...

 • Naklei硑 serduszka na piersi i dosta硑 HEJT

  "痚nada, lepiej pod latarnie z tymi cyckami tam si oferuj pustaku!" Siostry Godlewskie wystawi硑 na aukcj WO mo縧iwo舵 zjedzenia kolacji w ich towarzystwie. Licytacja zako馽zy砤 si sukcesem - kto zaoferowa 1000 z硂tych za mo縧iwo舵 sp阣zenia czasu z najbardziej kontrowersyjnymi siostrami o bynajmniej s硂wiczych g硂sach. Siostry ...

 • Nie zgadniecie, co Robert Lewandowski przekaza na aukcj WO

  Niekt髍zy komentuj z ironi. Robert Lewandowski (29 l.) podobnie jak jego 縪na przy潮czy si do tegorocznej zbi髍ki pieni阣zy na rzecz Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy. WO 2018 - co cennego odda硑 polskie gwiazdy? Anna Lewandowska na WO wystawi砤 aukcj, na kt髍ej oferuje jedno miejsce na swoim obozie treningowym. Co zaoferowa ...

 • Jessica Mercedes pobi砤 WSZYSTKICH swoj ofert na aukcj WO?

  "Pi阫ny gest! Pobi砤 wszystkich - najlepsza aukcja ze wszystkich!" pisz fanki. Z okazji 26. fina硊 Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy wiele gwiazd zaoferowa硂 r罂ne rzeczy lub wydarzenia do wylicytowania na Allegro. Pieni眃ze uzyskane z licytacji jak co roku maj zasili konto WO. Licytacja WO 2018 - Lewa czy Siostry Godlewskie? ...

 • Majdanowie u Owsiaka - na licytacj dali sw骿 秎ubny prezent (ZDJ蔆IA)

  Zabrali dzieci do sztabu WO. Trwa 26. fina Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy. Z udzia硊 w akcji zrezygnowa硂 wiele pa駍twowych instytucji, jednak ludzie nie przestaj wspiera Orkiestry - tak縠 gwiazdy zaanga縪wa硑 si w zbi髍k funduszy. Wiele z nich ofiarowa硂 na licytacj swoje rzeczy - kto i co przeczytacie tutaj i tutaj. Ma砱orzata ...

 • Co Agata Duda wystawi砤 na aukcj WO?

  Co jeszcze mo縩a licytowa? Ju dzisiaj odb阣zie si 26. Fina Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy. Gwiazdy co roku przekazuj cenne rzeczy, kt髍e mo縩a licytowa na internetowej aukcji. WO 2018 - co cennego odda硑 polskie gwiazdy? W akcji bierze udzia r體nie para prezydencka. Agata Duda postanowi砤 odda sw骿 komplet, kt髍y mia砤 na ...

 • Lara Gessler i Anna Starmach wystawi硑 na WO suknie 秎ubne

  Lara przy okazji pokaza砤 NOWE zdj阠ia ze 秎ubu. Z okazji WO gwiazdy maj najr罂niejsze pomys硑 na to, co odda na licytacj. Niekt髍e wybieraj rzeczy materialne, inni np. oferuj wsp髄n kolacj, jak siostry Godlewskie. Licytacja WO 2018 - Lewa czy Siostry Godlewskie? Anna Starmach i Lara Gessler postanowi硑 przekaza swoje suknie ...

 • Licytacja WO 2018 - Lewa czy Siostry Godlewskie?

  Co by禼ie woleli? Ju jutro odb阣zie si 26. Fina Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy. Jak co roku gwiazdy ofiarowa硑 cenne rzeczy, kt髍e mo縩a wylicytowa w internetowej aukcji. WO 2018 - co cennego odda硑 polskie gwiazdy? Ania Lewandowska w tym roku ofiarowa砤 zaproszenie na letni ob髗 By Ann. Zimowy ob髗 rusza za dwa tygodnie. ...

 • WO 2018 - co cennego odda硑 polskie gwiazdy?

  Licytujecie? Ju w niedziele odb阣zie si 26. Fina Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy. Jak co roku gwiazdy ofiarowa硑 cenne rzeczy, kt髍e mo縩a wylicytowa w internetowej aukcji. Na li禼ie licytacji znalaz砤 si kolacja z Robertem Wi阠kiewiczem w restauracji Adama Gesslera U Kucharzy w Arsenale. Dlatego - drogie Panie - je秎i ...

 • Afera z Wiadomo禼iami i WO

  Internauci nie kryj oburzenia. Jedni zachwalaj, odk砤daj pieni眃ze, a nawet zostaj wolontariuszami. Sprz阾 zakupiony za pieni眃ze zebrane przez Wielk Orkiestr Pomocy uratowa硑 ju 縴cia tysi阠y os骲. Pojawiaj si jednak g硂sy, 縠 Jurek Owsiak demoralizuje m硂dzie, mn髎two pieni阣zy wyrzuca w b硂to i r罂ne inne zarzuty. W tym roku w ...

 • Pose PiS grozi s硊縝om mundurowym anga縰j眂ym si w WO

  Czy w tym roku fina Wielkiej Orkiestry odb阣zie si bez policji i wojska? Zbli縜 si 24. fina Wielkiej Orkiestry i眛ecznej pomocy, kt髍a od kilku lat wzbudza coraz wi阫sze emocje i kontrowersje. Mo縠 si okaza, 縠 zbli縜j眂a si impreza po raz pierwszy od dawna odb阣zie si bez wsparcia s硊縝 mundurowych - policji, wojska i stra縴 ...

 • Jurek Owsiak: Mieszkam w bloku, p砤c ZUS, a m骿 OFE jest...

  ...ch*jowy." Wszed na st蟪 i z硂禼i si, jak nigdy. By podsumowa 22. fina Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy, Jurek Owsiak zwo砤 konferencj prasow. Ta jednak sko馽zy砤 si szybko i nieoczekiwanie. Posz硂 o pytania dotycz眂e zarzut體 defraudacji, jakie niekt髍zy formu硊j pod adresem Owsiaka. Tym razem dyrygent WO mia wyra糿ie ...

 • Kasia Tusk dorzuci砤 co na WO (FOTO)

  Zrehabilitowa砤 si po pr骲kach kosmetyk體? Kiedy inne gwiazdy ofiarowa硑 na aukcje Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy a to wieczorowe suknie, a to buty czy torebki, Kasia Tusk postanowi砤 odda pr骲ki kosmetyk體 (artyku czytajcie tutaj). Do tego dosz硂 co jeszcze - blogerka przy潮czy砤 si aukcji zorganizowanej przez portal fashionistek. ...

 • Chcesz mie wsp髄ne zdj阠ie z Dawidem Woli駍kim w windzie?

  Najbardziej oryginalna aukcja na WO. Dawid Woli駍ki wystawi na aukcj mo縧iwo舵 zrobienia sobie z nim zdj阠ia. Chodzi o kultow ju fotk w windzie - projektant od pewnego czasu wrzuca na Instagram takie w砤秐ie "focie z r眘i". W niedziel w nocy wsp髄na fotka z Woli駍kim kosztowa砤 445 z硂tych. Do ko馽a licytacji zosta硑 jeszcze 2 ...

 • Co Weronika Rosati odda砤 na WO? (FOTO)

  Kasiu Tusk, bierz przyk砤d. Oto wspania硑 przyk砤d tego, co mo縩a odda na licytacj Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy nie robi眂 sobie wstydu. Podczas gdy Kasia Tusk oddaje pr骲ki kosmetyk體, Weronika Rosati wraz z mam Teres Rosati, postanowi硑 odda kreacj, w kt髍ej Weronika wyst眕i砤 na gali charytatywnej zorganizowanej przez Eltona ...

 • Buty Honey, koszulka Natalii Siwiec, czyli... (FOTO)

  ...co gwiazdy ofiarowa硑 na aukcje WO. Zbli縜 si kolejny fina Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy. W tym roku zbi髍ka pieni阣zy na zakup sprz阾u dla dzieci阠ej medycyny ratunkowej i opieki medycznej senior體 odb阣zie si 12 stycznia. Gwiazdy te bior udzia w akcji. Na Allegro pojawi硂 si sporo aukcji "z serduszkiem". Alicja ...

 • Jerzy Owsiak ostro atakuje s硊縝 zdrowia

  Stawia pod znakiem zapytania sens wspierania przez WO polskich szpitali. Czy pompowanie w sprz阾 medyczny miliard體 z硂tych ma sens, skoro szpitale nie wywi眤uj si z obowi眤k體, do kt髍ych zosta硑 powo砤ne - zdaje si pyta Jerzy Owsiak. Razem z ma晨onk, Lidi napisa do PAP alarmuj眂e o秝iadczenie. Oto co mo縠my w nim przeczyta: ...

 • Zako馽zono licytacj cyrkowej kreacji Dody

  Za jak kwot sprzedano b硑szcz眂e body z pi髍ami? Dorota Rabczewska na aukcj Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy odda砤 cyrkowy kostium, kt髍y mia砤 na sobie w pa糳zierniku ubieg砮go roku, wje縟縜j眂 na s硂niu do cyrku Arena. (wi阠ej szczeg蟪體 znajdziecie tutaj: Co Doda odda砤 na aukcj WO?) Aukcja, kt髍a od pocz眛ku cieszy砤 si sporym ...

 • Upier***y st蟪 z Fakt體 TVN sprzedany za 15 tys. z

  Kwota ta zasili kas WO. Kilka lat temu film, na kt髍ym Kamil Durczok w niewybrednych s硂wach wyrazi niezadowolenie ze stanu czysto禼i sto硊 w studio Fakt體, obieg ca潮 Polsk. S砤wny mebel stacja odda砤 na licytacj WO. Okazuje si, ze aukcja cieszy砤 si du縴m powodzeniem. O s砤wny mebel walczy硂 a 22 internaut體. Najwy縮z kwot &#...

 • Kinga Rusin znowu bohaterk 縜rt體 Kuby Wojew骴zkiego

  Robi si miniserial. Kinga Rusin obok Mai Sablewskiej jest jedn z celebrytek, b阣眂ych ulubionym celem k倍liwych uwag Kuby Wojew骴zkiego. Fakt, 縠 prezenterka TVN wystawi砤 na aukcj WO swoj sukni 秎ubn, a p蠹niej spraw we w砤禼iwy sobie spos骲 skomentowa砤 na blogu (przeczytasz o tym

 • Owsiak do Terlikowskiego: Rock & roll mo縠 pana uratowa

  Nieoczekiwana konfrontacja katolickiego publicysty z szefem WO. Katolicki publicysta i redaktor naczelny portalu Fronda.pl, Tomasz Terlikowski mocno skrytykowa Jerzego Owsiaka i jego wypowiedzi na temat eutanazji. W swoim artykule okre秎i dyrygenta Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy jako "秝i阾ego Eutanazego". Wczoraj dosz硂 ...

 • Kinga Rusin prowokuje Tomasza Lisa do licytacji

  Swoim wpisem na blogu na temat sukni 秎ubnej. Najwi阫sza orkiestra w Polsce rozpocz瓿a dzisiaj koncert. I nie ma w niej fa硈zywych nut, cho wiele os骲 si ich doszukuje. Na licytacjach WO wystawiono ca潮 mas przekazanych przez celebryt體 przedmiot體. Jednym z nich jest suknia 秎ubna Kingi Rusin, kt髍 mia砤 na sobie w czasie 秎ubu z ...

 • Natalia Siwiec na WO da砤 brudn(!) koszulk (FOTO)

  S ch阾ni aby j mie? Ju w niedziel, 13 stycznia rusza 21. Fina Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy. Gwiazdy ch阾nie w潮czaj si w charytatywn pomoc i oddaj na aukcje swoje rzeczy. Natalia Siwiec wymy秎i砤, 縠 odda na aukcj kalendarz ProfiAuto ze swoimi zdj阠iami na rok 2013 oraz koszulk, w kt髍ej pozowa砤 do kalendarza - dodajmy, 縠 ...

 • Facet z trzema penisami - dar Anny Dymnej dla WO (FOTO)

  plus dwie go砮 kobiety! Znana z dobrego serca Anna Dymna, kt髍a bardzo ch阾nie bierze udzia w r罂nego rodzaju akcjach charytatywnych, postanowi砤 wesprze Wielk Orkiestr i眛ecznej Pomocy i podarowa砤 na aukcj rzecz nie byle jak - obraz swojego zmar砮go m昕a Wies砤wa Dymnego. Rysunek polskiego plastyka, aktora, scenarzysty filmowego, ...

 • Poznajcie oficjalny hymn WO (VIDEO)

  "Najgro糿iejsze zwierz 秝iata" - zespo硊 Lipali. Piosenka grupy Lipali zatytu硂wana Najgro糿iejsze zwierz 秝iata zosta砤 oficjalnym hymnem 21. Fina硊 Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy, kt髍y rusza ju 13 stycznia 2013 roku. Muzycy polskiego zespo硊 rockowego przekazali WO sw骿 kawa砮k, kt髍y rozpoczyna si od s丑w Zr骲 mo縠 kiedy co ...

 • Jurek Owsiak wyl眃owa w szpitalu

  Rzecznik WO nie chcia wyjawi, co jest powodem przymusowej hospitalizacji. Cho wydawa by si mog硂, 縠 Jurek Owsiak to nie cz硂wiek, ale tytan, okazuje si, i jego r體nie nie omijaj powa縩e problemy ze zdrowiem. Jak poda硂 wczoraj Polskie Radio tw髍ca Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy zamiast jak zwykle w czwartek pojawi si w ...

 • Anna Mucha wystawi砤 na aukcj swoja sukienk z premiery

  Kreacja od Mariusza Przybylskiego dla WO. Anna Mucha przy潮czy砤 si do Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy - wystawi na aukcji Allegro swoj sukni od Mariusza Przybylskiego. Aktorka pojawi砤 si w kreacji na ubieg硂rocznej premierze filmu Och Karol 2. Sukienka uszyta i zaprojektowana przez Mariusza Przybylskiego (fantastyczny ...

 • Doda i jej p砤szczyk za 2 tysi眂e z硂tych

  Tak ma硂 za wdzianko Kr髄owej? Dorota Rabczewska mog砤 przekaza wi阠ej na WO, ale da砤 do licytacji tylko sw骿 bia硑 p砤szcz. To w nim wyst眕i砤 podczas Festiwalu w Sopocie w 2005 roku i zdoby砤 nagrod S硂wika Publiczno禼i. Wszyscy, a na pewno wokalistka, liczyli na to, 縠 kto zap砤ci spor sum, 縠by m骳 mie w domu ciuszek Dody. ...

 • Katarzyna Cichopek w TVP 2: Jestem szcz甓ciar

  Trwa licytacja sukni 秎ubnej przysz砮j mamy. W porannym programie telewizyjnej Dw骿ki studio odwiedzi砤 Katarzyna Cichopek. Towarzyszy jej Maciej Zie, kt髍y zaprojektowa sukni 秎ubn dla aktorki. Kreacja zosta砤 wystawiona na licytacj dla WO. Cichopek ma nadziej na bardzo wysok kwot. Jak m體i sam projektant, na uszycie sukni trzeba ...

 • XVII fina Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy (FOTO)

  Zn體 pad rekord. Co roku Wielka Orkiestra i眛ecznej Pomocy rozgrzewa ca潮 Polsk i pomaga zebra pieni眃ze na specjalistyczny sprz阾 dla szpitali. Tym razem zn體 pad rekord. Na konto WO wp硑n瓿y ju 32,5 miliona z硂tych, czyli wi阠ej ni rok temu. Organizator ca砮j akcji

 • Tede te ma gest

  Odda swoje bia砮 BMW dla Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy. Nie tylko Agata Kulesza ma wielki gest, Tede r體nie postanowi wesprze tegoroczn Wielk Orkiestr i眛ecznej Pomocy. W licytacji obok porsche, oddanego przez zwyci昕czyni ostatniej edycji programu Taniec z Gwiazdami, stanie pi阫ne, bia砮 BMW, przekazane przez rapera. Ka縟y kto ...

 • Agata Kulesza przeka縠 porsche Owsiakowi

  Wspania硑 gest aktorki. Agata Kulesza nie tylko pi阫nie ta馽zy ale i dotrzymuje s硂wa. Aktora zapowiedzia砤 wcze秐iej, 縠 porsche wygrane w Ta馽u z gwiazdami przeka縠 na cele dobroczynne. Super Express podaje, 縠 luksusowy samoch骴 zostanie zlicytowany podczas XVII Fina硊 Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy, kt髍y odb阣zie si 11 stycznia. ...