Zagini阠ia

14-10-2018
Wszystko o: Zagini阠ia - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Zagini阠ia

 • Rodzina Piotra Kijanki 縠gna go we wpisie na Facebooku

  Ustalono dat pogrzebu. Tragiczny fina mia砤 akcja poszukiwania zaginionego w styczniu Piotra Kijanki. Po trzech miesi眂ach odnaleziono cia硂 m昕czyzny. Zw硂ki w Wi秎e odkry砤 przypadkowa osoba. Po identyfikacji okaza硂 si, 縠 cia硂 nale縴 do Piotra Kijanki. Oficjalna informacja: cia硂 znalezione w Wi秎e nale縴 do Piotra Kijanki To縮amo舵 ...

 • Przy zw硂kach wy硂wionych z Wis硑 znaleziono rzeczy Piotra Kijanki

  Po po硊dniu rodzina ma zidentyfikowa cia硂. Wczoraj na portalu Onet.pl pojawi砤 si informacja, 縠 przy stopniu wodnym D眀ie jeden z mieszka馽體 okolicy zauwa縴 w wodzie cia硂. Po jego wydobyciu okaza硂 si, 縠 na zw硂kach zidentyfikowano ubranie podobne do tego, kt髍e mia na sobie zaginiony w styczniu Piotr Kijanka. W Wi秎e znaleziono cia硂....

 • W Wi秎e znaleziono cia硂. Czy to Piotr Kijanka? AKTUALIZACJA

  Ma podobne ubranie do zaginionego na pocz眛ku stycznia. Onet.pl pisze, 縠 przy stopniu wodnym D眀ie mieszkaniec okolicy zauwa縴 w wodzie cia硂. Wezwane na miejsce s硊縝y wydoby cia硂. Wed硊g niepotwierdzonych informacji serwisu na wy硂wionych zw硂kach zidentyfikowano ubranie podobne do tego, kt髍e mia na sobie zaginiony w styczniu Piotr Kijanka....

 • Poruszaj眂e s硂wa 縪ny zaginionego Piotra Kijanki. M體i o reakcji ich syna

  "Gdy s硑sza sygna domofonu..." Piotr Kijanka zagin背 w nocy z 6 na 7 stycznia, kiedy wraca z urodzinowej imprezy swojej 縪ny. Miejski monitoring ostatni raz zarejestrowa m昕czyzn ko硂 godziny 0.30, w rejonie Mostu Kotlarskiego. Do tej pory nie uda硂 si ustali, co si wydarzy硂. By硑 prowadzone dzia砤nia w sprawie nieumy秎nego spowodowania ...

 • Zagini阠ie Piotra Kijanki: Oni mog zna prawd na temat tego, co si wydarzy硂

  Policja szuka 秝iadk體. Piotr Kijanka zagin背 6 stycznia w Krakowie. Wyszed z restauracji oko硂 23.30 i ju nie wr骳i do domu. Kamery monitoringu zarejestrowa硑 go na Placu Nowym kolejno przy ul. Kupa, Miodowej, Starowi秎nej, Halickiej i przy Bulwarze Kurlandzkim. Prawdopodobnie zmierza w stron miejsca zamieszkania, na os. D眀ie. Policja o ...

 • Policja o zagini阠iu Piotra Kijanki: Jest to dziwna sprawa

  Dochodzenie jest prowadzone pod k眛em nieumy秎nego spowodowania 秏ierci. Mija kolejny tydzie od zagini阠ia 34-letniego Piotra Kijanki. M昕czyzna nie wr骳i do domu po tym, jak p蠹nym wieczorem opu禼i lokal, w kt髍ym wcze秐iej 秝i阾owa z przyjaci蟪mi urodziny 縪ny. Kobieta wysz砤 z restauracji wcze秐iej, by odebra dziecko od opiekunki. 痮na ...

 • Policja i stra przeszukuj dno Wis硑, 縪na Piotra Kijanki wci笨 ma nadziej

  ...縠 jej m笨 縴je. Od poniedzia砶u policjanci i stra縜cy przeczesuj dno Wis硑 w poszukiwaniu ewentualnych 秎ad體 po zaginionym 6 stycznia Piotrze Kijance. M昕czyzna wyszed sam z lokalu, jednak do domu ju nie dotar. Kilka dni p蠹niej rodzina i przyjaciele zorganizowali akcj poszukiwa za po秗ednictwem medi體 spo砮czno禼iowych. Do tej pory te ...

 • Nowe doniesienia w sprawie tajemniczego zagini阠ia Piotra Kijanki

  Co wiadomo? Piotr Kijanka zagin背 6. stycznia w Krakowie. Wieczorem razem ze znajomymi 秝i阾owali urodziny 縪ny, Agnieszki. Ona wysz砤 z imprezy wcze秐iej, aby odebra synka od opiekunki. On wyszed z restauracji dwie godziny p蠹niej, oko硂 23.00 i ju nie dotar do domu. Zagin背 Piotr Kijanka z Krakowa - policja prosi o pomoc Policja ...

 • Zagin背 Piotr Kijanka z Krakowa - policja prosi o pomoc

  6 stycznia nie wr骳i do domu po imprezie. Krakowska policja poszukuje 34-letniego m昕czyzn, kt髍y 6 stycznia nie wr骳i do domu. Piotr Kijanka spotka si wieczorem ze znajomymi. i阾owali urodziny 縪ny zaginionego, Agnieszki. Kobieta z imprezy wysz砤 wcze秐iej, by odebra od opiekunki ich dwuletniego synka. Piotr wyszed z restauracji na Placu ...