Zuza Walkowiak

14-10-2018
Wszystko o: Zuza Walkowiak - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Zuza Walkowiak

 • Zuza Walkowiak: W 60% uratuj praw nog!

  Zostaje chodzenie o kulach. Zuza "Zula" Walkowiak w zesz硑m tygodniu trafi砤 do szpitala po tym, jak przed swoim domem po秎izgn瓿a si na 秎iwkach i upad砤. Modelka trafi砤 pod opiek lekarzy bez czucia w obu nogach. Problem sprawia砤 prawa ko馽zyna - jeszcze wczoraj nie by硂 wiadomo, czy Zula b阣zie mog砤 porusza si o w砤snych ...

 • Zuza Walkowiak z Top Model mia砤 gro糿y wypadek

  Straci砤 czucie w nogach! Zuza Walkowiak, finalistka pierwszej edycji show Top model. Zosta modelk trafi砤 do szpitala bez czucia w nogach. Wszystko to po gro糿ym wypadku. Walkowiak po秎izn瓿a si na 秎iwkach le勘cych na ziemi przed jej rodzinnym domem upad砤 na plecy. Si砤 uderzenia by砤 du縜. Do wypadku modelki dosz硂 tu przed jej ...

 • Zdj阠ia z gali Viva Comet (FOTO)

  Zobaczcie, kto jeszcze przyszed na imprez. Opr骳z gwiazd i celebrytek, o kt髍ych ju dzi pisali秏y od rana, na rozdaniu nagr骴 Viva Comet pojawi砤 si jeszcze ca砶iem spora grupa go禼i. Nic dziwnego - ta impreza co roku gromadzi t硊mek celebryt體 勘dnych lansu. Pojawiaj si zar體no znane twarzy, jak i mniej znane osoby, kt髍ym bardzo ...

 • Zuzanna Zula Walkowiak si zar阠zy砤

  Ma dopiero 19 lat... Zuzanna "Zula" Walkowiak, znana g丑wnie z udzia硊 w TopModel, zar阠zy砤 si. Pyskata uczestniczka show, kt髍a niedawno prowokowa砤 wyznaniami na temat swoich lesbijskich sk硂nno禼i (kt髍e to o秝iadczenie p蠹niej odwo硑wa砤), za po秗ednictwem portalu spo砮czno禼iowego pochwali砤 si pier禼ionkiem zar阠zynowym. ub ...

 • Zula z Top Model w CKM-ie! (FOTO)

  Zobacz zdj阠ia najodwa縩iejszej z uczestniczek <i>Top Model</i>. Zula, czyli Zuzanna Walkowiak, ju wcze秐iej pochwali砤 si swoim udzia砮m w sesji zdj阠iowej dla magazynu CKM. Teraz mamy okazj oceni, jak wypad硑 fotki. Dziewczyna, kt髍a "nikomu nie poka縠 pupy nawet za milion dolar體", pokaza砤 za to w programie swoje cz甓ci ...

 • Zuza 'Zula' Walkowiak rozebra砤 si dla CKM-u!

  Za miesi眂 trafi na ok砤dk. Zuza Walkowiak, znana te jako Zula, ju miesza w polskich mediach. Z programu odpad砤 jako jedna z pierwszych, ale robi wszystko, by by硂 o niej najg硂秐iej. Podczas gdy Paulina Papierska zapewnia, 縠 b阣zie grzeczn dziewczynk, wyszczekana Zula pokazuje wdzi阫i - za miesi眂 b阣ziemy mogli j zobaczy na ok砤dce ...

 • Zuza Walkowiak z Top Model: Nie jestem lesbijk

  "Wymy秎i砤m par rzeczy dla beki". Zuza Walkowiak wpad砤 wczoraj do studia Mi阣zy kuchni a salonem, by na gor眂o skomentowa plotki (kt髍e zreszt sama pos砤砤 w 秝iat) na temat swej orientacji seksualnej oraz poszukiwania partnera. - Te moje wypowiedzi wzi瓿y si st眃, 縠 te wszystkie portale nie maj o czym pisa. Wi阠 wymy秎i砤m 縠 ...

 • Zuza Walkowiak z Top Model chce zosta raperk

  W砤秐ie nagrywa debiutanck p硑t. Pomaga jej Peja! Jeden program, par kontrowersji i ju idzie z g髍ki. Zuza Walkowiak, jedna z najbardziej niepokornych uczestniczek Top Model, nie ma zamiaru podbija wybieg體 - w砤秐ie nagrywa debiutanck p硑t hip-hopow. Zul zaopiekowa si Peja. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Wida jednak, 縠 ta ...

 • Zuza Walkowiak z Top Model jest lesbijk?

  "Musz si przyzna do swojej orientacji". Zuza Walkowiak podkr阠a atmosfer wok蟪 swej osoby. Niedawno na Facebooku o秝iadczy砤, 縠 szuka partnera przez internet. Casting si zako馽zy, a uczestniczka Top Model napisa砤 na swoim profilu: Wszem i wobec stwierdzam jestem lesbijk (hahahahahahah) niestety te g硊pie artyku硑 sprawi硑,...

 • Zuzanna Walkowiak szuka m昕a przez internet

  Zobaczcie, jakie ma wymagania. Zuzanna Walkowiak w programie Top Model. Zosta modelk go禼i砤 zaledwie chwil. Ale i tak zyska砤 popularno舵 - g丑wnie dzi阫i niewyparzonemu j陑ykowi i zadziornemu charakterkowi. Teraz Zuza postanowi砤 pobawi si jeszcze sw "s砤w". iadoma, 縠 media 秎edz jej kroki w internecie, og硂si砤 casting na m昕a....

 • Zuzanna Walkowiak odpad砤 z Top Model

  Najg硂秐iejsza i najbardziej pyskata opu禼i砤 will. Z grona 13 dziewczyn walcz眂ych o tytu Top Model odpad砤 Zuzanna Walkowiak z Poznania. Zuza by砤 chyba najbardziej rozpoznawan uczestniczk show. Pyskata, bezczelna, chcia砤 pokaza, 縠 nie jest s硂dk dziuni, ale dziewczyn z charakterkiem. Okaza硂 si jednak, 縠 jej tupet to za ma硂, ...