Paulina Krupińska namawia rodziców, by uczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy – te lekcje mogą uratować życie