Bracia Figo Fagot, czyli discopolowy prześmiewczy duet ma wystąpić na Juwenaliach Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mimo że to sami studenci w głosowaniu wybrali zespół, środowisko naukowe wystosowało do organizatorów list protestacyjny, w którym domaga się wykreślenia koncertu z programu studenckiego święta.

A nie mówiłem moja kochana, wyskrob proszę tego cygana. Cygan to złodziej i tak już zostanie, Pan Jezus w Biblii ma to napisane – między innymi takie teksty oburzyły uczestników zorganizowanego na UAM sympozjum Polityka wobec Romów – doświadczenia i perspektywy.

– To, co wyprawia ten zespół, to… hipsterski rasizm. Śpiewają: „każdy cygan to złodziej”, „nic tak nie boli, jak zdrada z cyganem”. Niby żartem. Ale na zakończenie jednego z ich koncertów tłum skandował „jebać cygana”! Czy jako przedstawiciele środowiska akademickiego możemy pozwolić na to, by taki zespół wystąpił na juwenaliach – pytali uczestnicy sympozjum.

Bracia Figo Fagot to swojego rodzaju muzyczny kabaret. Przyjęta przez kapelę konwencja discopolowa niemal sama narzuca cygańską tematykę. W taki sposób śpiewały zespoły disco polo w latach 90-tych, a Bracia Figo Fagot czerpią inspiracje właśnie z tamtych muzycznych klimatów.

– Nie. Rasistami nie jesteśmy, a teksty o Cyganach pojawiają się u nas zupełnie z d*py. Po prostu kojarzą nam się oni z disco polo – wyjaśniali Bracia Figo Fagot w jednym z wywiadów.

Organizatorzy koncertu są zdziwieni całym zamieszaniem. Odpowiadają krótko: zespół wystąpi, bo chcą tego studenci. A teksty? To po prostu żarty, zespół robi sobie jaja.

Cała sprawa pokazuje prawdę znaną od zawsze: studenci chcą się dobrze bawić, zaś zbyt daleko posunięta poprawność polityczna może doprowadzić do absurdalnych sytuacji.

Szkoda tylko, że środowisko naukowe ze śmiertelną powagą podchodzi do pastiszu, jakim posługuje się zespół.

Posłuchajcie i sami oceńcie, czy Bracia Figo Fagot nawołują do rasizmu.

Aktualizacja:
Organizatorzy poznańskich juwenaliów wydali oświadczenie, w którym odcinają się od promowania idei rasizmu, wierząc jednocześnie, że studencki odbiorca jest inteligentny i potrafi szerzej spojrzeć na kontekst i ofertę rynku muzycznego.

Tekst oświadczenia znajdziecie tutaj.