Kontekst: Jarosław Jakimowicz opowiada o przeszczepie wątroby jego dziecka. Aktor był dawcą.

Jola Rutowicz: Ojej! To ty teraz żyjesz z jedną wątrobą?

Nie zdziwilibyśmy się wcale, gdyby Wielki Brat opluł sobie z „wrażenia\” monitor.