1/7

"Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie"

Odpowiedź nie została wybrana