1/13

Uzależnienie od telefonu nazwane zostało w języku młodych ludzi jako choroba:

Quiz Kozaczka

Odpowiedź nie została wybrana