Galeria

14-10-2018
Wszystko o: Galeria - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Galeria

 • Iwona Guzowska w roli dresiary, katuj眂ej wsp蟪wi昙niark

  W roli ofiary Julia Pietrucha. Uwaga, mocne zdj阠ia! Je秎i 秎edzicie serial Galeria, to przygotujcie si, 縠 ju niebawem pojawi si w nim nowa posta - dresiara Daria, w kt髍 wcieli砤 si sama Iwona Guzowska. 痚by nie zdradza zbyt wiele, napomkniemy tylko, 縠 wejdzie ona na wojenn 禼ie縦 z Anit, bohaterk gran przez Juli Pietruch. ...

 • Co pojawi si na antenie TVP1 zamiast Galerii?

  Nowa produkcja Ilony pkowskiej. W czerwcu TVP 1 zako馽zy emisj serialu Galeria. Nowa produkcja, kt髍a pojawi砤 si zamiast Plebani nie spe硁i砤 oczekiwa stacji pod wzgl阣em ogl眃alno禼i i dlatego w砤dze TVP 1 zdecydowa硑 o zako馽zeniu jej nadawania. Co zobaczymy zamiast serialu o pracownikach i klientach centrum handlowego? Ju w ...

 • Kasia Mo i Tax Free pierwszymi finalistami Mbtm (FOTO)

  Zobaczcie galeri z pierwszego odcinka na 縴wo. We wczorajszym, pierwszym odcinku p蟪fina硂wym na 縴wo Must be the Music. Tylko muzyka, emocji nie brakowa硂. Na scenie zaprezentowa硂 si o秏iu p蟪finalist體, kt髍ych wyst阷y by硑 na wysokim poziomie i tak naprawd trudno by硂 wytypowa najlepsz dw骿k. Widzowie zdecydowali jednak, 縠 w finale ...

 • Fotogaleria ze 秝i眛ecznego odcinka Bitwy na g硂sy (FOTO)

  Po縠gnali秏y ostatni dru縴n z kobiecym liderem. i眛eczny odcinek Bitwy na g硂sy obfitowa w wiele niespodzianek. Tym razem podczas wyst阷體 liderzy grup wspierali wokalnie swoje zespo硑. Widzowie zdecydowali, 縠 tym razem najlepsza by砤 dru縴na Kamila Bednarka, Ryszard Rynkowski musia si tym razem zadowoli drugim miejscem, a na trzecim ...

 • 32. p蟪finalist體 3. edycji Must be the Music (FOTO)

  Kto jest Waszym faworytem? Za nami ju pi赕 odcink體 castingowych muzycznego show Must be the Music. Tylko Muzyka. El縝ieta Zapendowska, Kora, Adam Sztaba i zo podczas panelu jurorskiego wybrali 32. uczestnik體, kt髍zy przez nast阷ne 4 tygodnie wyst眕i w programach na 縴wo. Decyzja ta okaza砤 si nie砤twa. - Na castingach cz阺to w ...

 • Fotki z pi眛ego odcinka Bitwy na g硂sy 2 (FOTO)

  Natapirowana Szulim, G髍niak jako Ziemia. Ostatni odcinek Bitwy na g硂sy nie rozczarowa nas. By硂 wzruszenie, zaskoczenie, du縪 energii i 秝ietna zabawa. Z programem po縠gna砤 si kolejna kobieta. Widzowie zdecydowali, 縠 to Edyta G髍niak razem ze swoj opolsk dru縴n opu禼i program. Na polu bitwy zosta砤 nam ju tylko Monika Kuszy駍ka w ...

 • B硑szcz眂e kreacje w Bitwie na g硂sy (FOTO)

  Zobaczcie galeri zdj赕 z ostatniego odcinka show. W ostatnim odcinku dw骿kowego programu Bitwa na g硂sy emocji nie zabrak硂. Nie brakowa硂 r體nie b硑szcz眂ych kreacji, w kt髍ych wyst眕i硑 Natalia Kukulska, Edyta G髍niak i Agnieszka Szulim. Nie zapominajmy o Mezo, kt髍y w srebrnych, obcis硑ch spodniach r體nie b硑szcza. Do潮cz do naszych ...

 • Kobieca ods硂na Ewy Bukowskiej (FOTO)

  Tym razem mia砤 niewiele wsp髄nego z wampem. Jaki czas temu pokazali秏y Wam pierwsze zdj阠ia aktorki, kt髍a pojawi si w nowym serialu TVP zatytu硂wanym Galeria. Ewa Bukowska - bo o niej mowa - wygl眃a砤 na fotkach niczym wamp - elegancka fryzura, makija podkre秎aj眂y urod aktorki. Ostatnio Bukowska go禼i砤 w porannym programie ...

 • Ewa Bukowska - b阣zie nowa serialowa gwiazda? (FOTO)

  Nie wygl眃a na sw骿 wiek. Wkr髏ce z ekran體 naszych telewizor體 zniknie Plebania, a na jej miejsce wejdzie nowy serial zatytu硂wany Galeria. W jednej z g丑wnych r髄 zobaczymy serialow aktork, Ew Bukowsk, kt髍a - by mo縠 - zostanie serialow gwiazd. Ma ku temu wszelkie predyspozycje - jest 砤dna, ma oryginalna urod, rzuca si w oczy i ...

 • Magdalena Turczeniewicz w serialu, kt髍y zast眕i Plebani

  TVP szykuje Galeri. By砤 Plebania, teraz b阣zie Galeria. TVP szykuje dla swoich widz體 nowy serial, kt髍ego akcja b阣zie osadzona w... galerii handlowej. Pomys do舵 ryzykowny, ale kto wie - mo縠 chwyci. Tytu硂wa galeria jest po prostu odbiciem 秝iata, w kt髍ym 縴j Polacy. St眃 b阣 mogli identyfikowa si z losami bohater體. Z ...

 • Naturalna Julia Pietrucha (FOTO)

  Ona nie potrzebuje mocnego makija縰, aby wygl眃a 秝ietnie. S gwiazdy, kt髍e nawet nak砤daj眂 na swoj twarz przys硂wiow ton tapety nigdy nie b阣 wygl眃a tak pi阫nie, jak Julia Pietrucha. M硂da aktorka ma bowiem to niebywa砮 szcz甓cie, 縠 aby wygl眃a rewelacyjnie wystarczy, 縠 lekko poci眊nie oczy tuszem, a na usta na硂縴 ...

 • Fotki z fina硂wego odcinka Must be the Music 2 (FOTO)

  Bohaterem wieczoru zosta 17-letni Maciej Czaczyk i jego gitara. Wczorajszy wiecz髍 obfitowa w wielkie emocje. W finale rywalizowa砤 dziesi眛ka najlepszych wykonawc體 2. edycji show Must be the Music. Tylko muzyka. Atrakcj wieczoru by wyst阷 zwyci陑c體 1. edycji programu - grupy Enej, oraz zespo硊 Aformental z zem na czele. Do潮cz do ...

 • Kto wpad na imprez urodzinow magazynu MaleMen? (FOTO)

  Wiele pi阫nych pa i eleganckich pan體. Z okazji 3. urodzin magazynu MaleMen odby砤 si wielka impreza. Magazyn dla m昕czyzn, ale na urodzinach nie mog硂 zabrakn辨 r體nie pi阫nych pa. W秗骴 t硊mnie przyby硑ch go禼i wypatrzyli秏y wiele gwiazd, gwiazdek i celebryt體. Pojawili si mi阣zy innymi Maja Sablewska, Agnieszka Szulim, Andrzej Piaseczny ...

 • Ostatni p蟪fina Must be the Music (FOTO)

  Znamy ju prawie wszystkich finalist體. Jeszcze tylko dzikie karty. W niedzielny wiecz髍 poznali秏y ostatnia dw骿k finalist體 wybran podczas ostatniego na 縴wo odcinka p蟪fina硂wego. Do fina硊 g硂sami telewidz體 przeszli beatboxowe trio Bruk Braders i 17-letni Maciej Czaczyk i tym samym do潮czyli do znanej nam wcze秐iej sz髎tki ...

 • Kto wpad na otwarcie salonu Benettona? (FOTO)

  Celebrytki z b硑skiem w oku buszowa硑 mi阣zy wieszakami. Celebrytki, gwiazdy i gwiazdki, jak ka縟e kobiety uwielbiaj r罂nego rodzaju pokazy mody, otwarcia, promocje i wyprzeda縠. Mog si pokaza, a przy okazji zaopatrzy si w co fajnego. Tak jak na uroczystym otwarciu nowego salonu Benettona, podczas kt髍ego odby si r體nie ma硑 pokaz ...

 • Marina czenko pr骲uje kosmetyki (FOTO)

  Lustereczko powiedz przecie... Jak ka縟a gwiazda Marina czenko musi bardzo dba o sw骿 wygl眃. Piosenkarka przyk砤da wielk wag do wizerunku - wszak cz甓ciej pokazuje si jej zdj阠ia, ni puszcza piosenki. Urocza wokalistka szuka wi阠 odpowiednich kosmetyk體. Testuje, sprawdza, kupuje. Podczas jednej z takich sesji dopadli Marin ...

 • X-Factor, odcinek 4. - galeria (FOTO)

  Ten wiecz髍 nale縜 do Micha砤 Szpaka. We wczorajszym odcinku X-Factor po raz ostatni mieli秏y okazj ogl眃a wyst阷 Matsa Meguenni. Sympatyczny Norweg przegra w dogrywce z zespo砮m Dziewczyny i tym samym straci szans na wygran w ca硑m show. Wygl眃a na to, 縠 coraz bli縠j zwyci阺twa jest za to Micha Szpak, nad kt髍ym jury dos硂wnie ...

 • Dorota Gardias - czy縝y przed秝i眛eczne zakupy? (FOTO)

  Na razie pogodynka nie wywozi ze sklepu w髗k體 pe硁ych zakup體. Wiele os骲 zaczyna ju ogarnia przed秝i眛eczne szale駍two. Zakupy, prezenty, okazje - trudno si temu nie podda. W秗骴 robi眂ych zakupy w jednych z warszawskich delikates體 znalaz砤 si Dorota Gardias. Pogodynka dok砤dnie wybiera砤 artyku硑, potem sprawnie spakowa砤 je do ...

 • Gwiazdy na wr阠zeniu R罂 Gali (FOTO)

  Figura schud砤, Szulawiak z Top Model jako celebrytka. Wczoraj redakcja Gali po raz 髎my przyzna砤 statuetki R罂 Gali w sze禼iu kategoriach. Zanim poka縠my list laureat體, gar舵 ploteczek z imprezy. Pojawi硂 si naprawd mn髎two celebryt體 i gwiazd. Katarzyna Figura pokaza砤 now, odchudzon figur. Na bankiecie bawi砤 ...

 • Plejada gwiazd na pokazie Macieja Zienia (FOTO)

  Buziakom nie by硂 ko馽a! TUTAJ zobaczysz zdj阠ia z pokazu Macieja Zienia! Maciej Zie ma w秗骴 naszych celebrytek grono zagorza硑ch wielbicielek. S aktorki, kt髍e nie opuszczaj 縜dnych pokaz體. Zakochane w projektach Zienia nosz jego sukienki, a na imprezach ch阾nie fotografuj si u boku naszego modowego guru. Ostatni ...

 • Rodzinne zdj阠ia Johnny'ego Deppa (FOTO)

  Z Vaness i dzie鎚i. Na trop tych fotek naprowadzi nas dziennik.pl. To gar舵 zdj赕 z prywatnej kolekcji Johnny'ego Deppa, robionych w r罂nych okoliczno禼iach na przestrzeni kilku lat. Jest w秗骴 nich fotografia Vanessy Paradis trzymaj眂ej na r阫ach nowo narodzone niemowl, jest zdj阠ie, na kt髍ym ca砤 rodzina le縴 obok siebie z ...

 • Gwiazdy na obrazach mistrz體 malarstwa (FOTO)

  Mistrzowie Photoshopa bawi si w kola縠. Jak wygl眃a砤by Angelina Jolie sportretowana przez dawnego mistrza malarstwa? Jak wygl眃a砨y kr髄 Henryk VIII, gdyby mia twarz Seana Connery'ego? A mo縠 Michael Jackson jako modl眂y si mnich w ekstazie? Poni縠j mo縠cie zobaczy prace grafik體 ze strony Wort1000.com. Trzeba przyzna, 縠 ...

 • Joanna Liszowska w szponach na硂gu?

  Podobno ci眊le co kupuje. Super Ekspress martwi si o Joann Liszowsk. Fotoreporterzy tabloidu wypatrzyli aktork ganiaj眂 po warszawskich galeriach handlowych. Gazeta podejrzewa, 縠 to reakcja Liszowskiej na stres wywo砤ny rozstaniem z narzeczonym Tadeuszem G砤縠wskim. Jak w hipnotycznym amoku aktorka przemyka mi阣zy p蟪kami i wybiera, ...