Po upadku Dody w Gwiazdy tańczą na lodzie i ciętym języku Edyty Górniak w Jak Oni śpiewają spodziewaliśmy się jakiejś atrakcji, która sprawiłaby, że o programie byłoby szczególnie głośno. Niestety, albo na szczęście, było grzecznie i tanecznie.

\"taniec \"taniec

\"taniec

\"taniec

\"taniec

\"taniec

\"taniec \"taniec

\"taniec \"taniec

\"taniec \"taniec

\"taniec

\"taniec

\"taniec

\"taniec

\"taniec

\"taniec

\"taniec \"taniec

\"taniec

\"taniec

\"taniec