Czym jest sztuka? Czy sztuką może być komercja? Czy celebrities mogą być elementem sztuki? Jak się zaraz przekonamy – może, chociaż dywagacje na ten temat zostawmy ekspertom.

Faktem niezaprzeczalnym jest natomiast nieco niekonwencjonalne dzieło, którego autorką jest amerykañska malarka Kate Kertz. Obraz zatytułowany „Blessed Art Thou” (co można przetłumaczyć jako „Błogosławionaś Ty [między niewiastami]”) Angelinę Jolie (zobacz tapety) i jej dzieci. I nic nie byłoby w tym nadzwyczajnego gdyby nie to, że Angelina widnieje na nim w roli… Matki Boskiej, stojącej w chmurach. Namalowana została w ten sposób, że przypomina jednak wycięty z kartonu stand reklamowy.

Jak twierdzi sama artystka, inspirowały ją m.in. obrazy Rafaela, ale nie tylko. „Dziewica” i Zahara to luźne zapożyczenie z obrazów Van Dycka, Maddox przypomina obrazy Rafaela właśnie.

– Tytuł wzięłam z katolickiej modlitwy – pisze artystka na swoim blogu. – \”Zdrowaś Maryjo\”. Nasza kultura czyni z gwiazd bóstwa, lecz w Biblii to cisi ludzie są błogosławieni. Tytuł ma sprowokować ludzi do zastanowienia się nad tym.

Pani Kate wybrała Angelinę Jolie, ponieważ aktorka ciągle pojawia się w mediach jako niezmiennie, bosko piękna. Działalność aktorki jest w tym wypadku lekko zaczepna, biorąc pod uwagę rolę, jaką przyszło jej „odgrywać” w tym obrazie. Poniżej widać wielki supermarket. Zdaniem artystki to tam właśnie zaczyna się zjawisko gloryfikacji gwiazd i gwiazdeczek.

– Supermarkety to środowiska presji psychicznej – mówi. – W tym miejscu żądny sensacji konsument znajduje informacje o życiu gwiazd.

Kate Kretz jest profesorem na Florida International University. To bardzo uznana artystka: jej dzieła pokazywane były na wielu wystawach, znajdują się w muzeach i prywatnych kolekcjach. Jest absolwentką paryskiej Sorbony.