My komentować nie będziemy. Za duże ryzyko, że napiszemy zbyt wiele.

\"Frytka