Życie na Gorąco wyraźnie martwi się o Katarzynę Figurę, jej małżeństwo i macierzyństwo:

Od pewnego czasu z dziećmi aktorki widywany jest wyłącznie jej mąż. To on wychodzi z nimi na spacer, zabiera je na zakupy, do znajomych. Wszędzie widać tylko tę trójkę. Gdy już Kai [Schoenhals] pojawia się gdzieś bez dzieci, przeważnie nie ma przy nim żony.

Zapytany o powód odpowiada: praca.

Tylko że mąż aktorki też ją ma – prowadzi restaurację i zajmuje się domem.

Magazyn dopatruje się innej przyczyny tego stanu rzeczy – miałby być nim tajemniczy mężczyzna, z którym widziano Figurę, jak oglądała pewną nieruchomość.

Żegnając się wyglądali na kogoś więcej, niż tylko znajomych…