Weronika i Cezary Pazurowie są w separacji i ogłosili to oficjalnie. Oświadczenie w tej sprawie opublikował magazyn Twoje Imperium.

Pełnomocnik pary pisze:

W związku z pojawiającymi się ostatnio w prasie licznymi publikacjami dotyczącymi ich życia prywatnego, uznaję te artykuły za rażące naruszenie dóbr osobistych mych mocodawców.

Zostałem upoważniony do dochodzenia stosownych roszczeń na drodze sądowej oraz żądania wstrzymania publikacji na ten temat pod rygorem skutków prawnych.”

Dodatkowo pragnę poinformować, iż pomimo faktycznej separacji Weronika i Cezary Pazurowie pozostają w dobrych stosunkach oraz kontynuują współpracę zawodową.