Pomimo natłoku zajęć udało się jej napisać i obronić pracę magisterską w terminie. Omawiała w niej światopogląd newage’owski jako ruch spirytualistyczno-kosmologiczny. Tytuł pracy: Jak wpływ umiejscowienia kontroli wpływa na światopogląd postmodernistyczny i newage\’owy. Cichopek dowodziła, że osoby, które szukają przyczyn na zewnątrz, a nie w sobie, wyznają światopogląd newage\’owy.

– Umiejscowienie kontroli to zmienna psychologiczna – wyjaśnia Kasia. – Jest student, który uważa, że zdał egzamin na piątkę, ponieważ dużo się uczył i miał wiedzę na ten temat. To jest umiejscowienie kontroli wewnętrzne. I jest drugi student, który twierdzi, że zdał, bo planeta Wenus weszła w orbitę Marsa. Bo dzisiaj miał korzystny biometr. I to jest umiejscowienie zewnętrzne. [New Age] to ruch pirytualistyczno-kosmologiczny. Jego wyznawcy wierzą w to, co mówią im wróżki, że wszystko jest zapisane w gwiazdach. (…) To odpowiedź na kryzys współczesności – dodaje.

Bardzo dobrze, Kasiu. Siadaj, piątka.