Teatr

14-10-2018
Wszystko o: Teatr - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Teatr

 • Joanna Osyda pokazuje drug twarz (FOTO)

  Co si sta硂 ze s硂dk Majk? Jako 縠 wi阫szo禼i z Was Joanna Osyda kojarzy si jedynie z rol s硂dkiej Majki z serialu TVN, to spieszymy poinformowa, i aktorka ch阾nie wyst阷uje r體nie w teatrze. W obecnej chwili przygotowuje si ona do spektaklu Marzenie Nataszy wystawianego w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Na scenie ...

 • Pawe Ma砤szy駍ki z 縪n w teatrze (FOTO)

  Dawno go nie widzieli秏y, podsy砤my zdj阠ia fankom. Pawe Ma砤szy駍ki, jak ka縟y aktor, ma okresy wzmo縪nej aktywno禼i i zimowego snu. Ostatnio chyba przechodzi ten drugi okres - sporadycznie pojawia si na imprezach, premier filmowych te u nas jak na lekarstwo, nie mamy zatem mo縧iwo禼i podgl眃ania przystojnego aktora. Ale oto mi砤 ...

 • Zaro秐i阾y Bartosz Obuchowicz (FOTO)

  Troch si zmieni od czas體 Na dobre i na z砮... Bartosz Obuchowicz nie jest ju ch硂pcem, kt髍ego gra przed laty w serialu Na dobre i na z砮. Dzi aktor jest przyk砤dnym ojcem, rzadko pojawia si na celebryckich imprezach. Wkr髏ce b阣zie go za to mo縩a zobaczy w teatrze Capitol. Obuchowicz gra w sztuce Carmen. Zobaczcie, jak wygl眃a....

 • 砶owska i Holtz na jednej scenie (FOTO)

  Prywatnie matka i c髍ka, na scenie zgraj... matk i c髍k. Joanna 砶owska i Paulina Holtz, prywatnie matka i c髍ka, na scenie zagraj... matk i c髍k. Na deskach Teatru Polonia trwaj ostatnie pr骲y do spektaklu zatytu硂wanego Po co s matki. Premiera zapowiedziana jest na 28 sierpnia. Sztuka opowiada o problemie w relacji matka &...

 • Natalia Lesz debiutuje w teatrze (FOTO)

  Jest ju piosenkark, tancerk, aktork serialow i teatraln! Natalia Lesz nie ogranicza si do jednej aktywno禼i artystycznej, ale pr骲uje swych si w r罂nych dziedzinach. W砤秐ie zadebiutowa砤 na deskach teatru Praga, gdzie wcieli砤 si w posta gwiazdy wspominaj眂ej sw骿 wyst阷 dla 縪硁ierzy stacjonuj眂ych za granic. ...

 • Subtelna Keira Knightley (FOTO)

  Magnetyzuj眂a uroda wystarczy - nie musi wymy秎a krzykliwych stylizacji. Ostatnio znacznie cz甓ciej ni na premierach film體 i imprezach bran縪wych mo縩a spotka Keir Knightley na deskach teatru. Aktorka pokazuje, 縠 r體nie ten 縴wio nie jest dla niej obcy i 縠 秝ietnie sobie radzi r體nie w trudniejszym, teatralnym repertuarze. ...

 • Marta 痬uda-Trzebiatowska trenuje (FOTO)

  W po縠gnalnej sztuce na deskach teatru Kwadrat. Teatr Kwadrat opu禼i sw dotychczasow siedzib przy ulicy Czackiego i przeni髎 si do Klubu Dow骴ztwa Garnizonu Warszawa przy Alei Niepodleg硂禼i 141. Z okazji rozstania z dawnym lokum aktorzy teatru wystawili po縠gnaln sztuk Kiedy Harry pozna Sally. Na deskach mo縩a by硂 ...

 • Kasia Cichopek pokazuje biust w teatrze (FOTO)

  Czy to by jej pomys? Kasia Cichopek w sztuce Testament cnotliwego rozpustnika w Teatrze Kamienica gra ognist Hiszpank. Pierwsze zdj阠ia z teatralnych desek pokazywa硑 j w charakterystycznym kostiumie, ale na premierze okaza硂 si, 縠 gwiazda doda砤 nieco "pieprzu" do swojego stroju. Podszewka od sp骴nicy okaza砤 si... c罂, ...

 • Kasia Cichopek jako ognista Hiszpanka (FOTO)

  Tym razem nie zobaczycie jej s硂dkiego u秏iechu! Oto nowa twarz Kasi Cichopek. Aktorka, kt髍a wkr髏ce zadebiutuje na deskach Teatru Kamienica, w spektaklu Testament cnotliwego rozpustnika wcieli si w rol gor眂ej Hiszpanki, Dony Anny. Na zdj阠iach z pr骲 wida, 縠 pod okiem Emiliana Kami駍kiego Cichopek nauczy砤 si nawet rzuca gromy ...

 • Maja Ostaszewska w wyj眛kowo niekorzystnym wydaniu (FOTO)

  Na szcz甓cie to tylko teatralny kostium. Maja Ostaszewska miewa砤 stylizacyjne wzloty i upadki. Jednak ostatnimi czasy zwykle prezentowa砤 si nienagannie. Tym bardziej zdziwi硑 nas zdj阠ia, na kt髍ych gwiazda wygl眃a co najmniej dziwacznie. W硂sy zakr阠one na baranka, intensywny pomara馽zowy makija oraz sukienka dobrana pod kolor w ...

 • Magda Cielecka zostanie facetem!

  Jak j sobie wyobra縜cie w m阺kich ciuchach? 37-letnia Magdalena Cielecka uznawana jest za jedn z naj砤dniejszych polskich aktorek. My秎icie, 縠 by砤by r體nie urodziwym m昕czyzn? Niebawem mo縩a si b阣zie przekona. Na deskach warszawskiego Teatru IMKA aktorka odegra posta samego Witolda Gombrowicza. Cielecka wyst眕i w ...

 • Matylda Dami阠ka z brzuszkiem? (FOTO)

  Ale jakim nier體nym i wymi阾oszonym. Matylda Dami阠ka pokaza砤 nam swoje nowe oblicze. Na zdj阠iach z pr骲y do spektaklu Paso縴ty, kt髍y przygotowuje do wystawienia Tatr Druga Strefa, widzimy aktork w niecodziennej stylizacji. Matyldzie przytwierdzono do brzucha jaki pakunek, kt髍y ma chyba pe硁i funkcj ci笨owego brzuszka. ...

 • Jaka jest tajemnica Kasi Cichopek?

  Jakie b阣zie jej najnowsze wcielenie? Kasia Cichopek w teatrze? Takie wiadomo禼i pojawi硑 si ju jaki czas temu. Wiele os骲 nie kry硂 oburzenia. Jak si jednak okazuje dzisiaj aktorem mo縠 zosta niemal ka縟y, nawet Kasia, kt髍a nigdy nie zdradza砤 szczeg髄nego talentu w tym kierunku. Fakt dowiedzia si, 縠 28-letnia Cichopek ...

 • Cichopek zagra w teatrze!

  Anna Mucha uczy, jak si gra, wi阠 co to za problem? Taki jest dzisiejszy stan polskiego aktorstwa: Anna Mucha, nie b阣眂 absolwentk 縜dnej polskiej szko硑 teatralnej (cho aktorstwa uczy砤 si par semestr體 za granic), uczy gra innych. Dzi ka縟y mo縠 by aktorem przy odrobinie szcz甓cia i nie potrzeba tu szko硑. Kasia Cichopek do ...

 • Czy Krzysztof Ibisz wygl眃a jak przedwojenny amant?

  Tak uwa縜 Emilian Kami駍ki, kt髍y zaproponowa mu rol. I to nie byle jak rol! Krzysztof Ibisz ma w jednej ze sztuk wystawianych na deskach Teatru Kamienica (teatr jest w砤sno禼i Emiliana Kami駍kiego) zagra i za秔iewa. - Czytaj眂 sobie sztuk, pomy秎a砮m, 縠 jest mi potrzebny do obsady taki przedwojenny amant o odpowiedniej fizjonomii ...

 • Ma砱orzata Ko縰chowska jako ksi昕niczka (FOTO)

  Ascetyczna, jak na ni przysta硂. Ma砱orzata Ko縰chowska znana jest ze swej surowej elegancji. Ulubiony styl towarzyszy jej nawet na scenie - w sztuce Ksi昕niczka na opak wywr骳ona wciela si w rol arystokratki. Spektakl b阣zie mia swoj premier 24 kwietnia, jednak ju mo縠my zobaczy, jak prezentuje si aktorka w roli Diany, ksi昕niczki ...

 • Tomasz Karolak otworzy sw骿 teatr (FOTO)

  Kto nast阷ny? Dzi, by si realizowa, nie wystarczy by aktorem. Dzi trzeba... otworzy sw骿 teatr. Nowe przybytki kultury wyrastaj jak grzyby po deszczu. Janda, Kami駍ki, 痚browski, a teraz Karolak. Uroczyste otwarcie teatru IMKA odby硂 si w czwartek. Jako premierow sztuk wystawiono O p蟪nocy przyby砮m do Widawy, czyli Opis Obyczaj體 ...

 • Szymon Majewski z 縪n na premierze (FOTO)

  Wygl眃aj razem jak studenci! Oto jak konserwuje poczucie humoru. Latka lec, a Szymon Majewski w og髄e si nie starzeje. No, mo縠 troszeczk. Ale przyznacie, 縠 showman trzyma si ca砶iem nie糽e (staro舵 chyba bardziej daje si we znaki koledze po fachu, Kubie Wojew骴zkiemu). A jako 縠 Szymon jest wiecznym ch硂pcem o niespo縴tej energii, ...

 • Katarzyna Figura zmieni砤 wizerunek? (FOTO)

  Gdzie si podzia砤 blond czuprynka? Na co dzie Katarzyna Figura preferuje sportowy, wygodny styl. Tak te wybra砤 dla siebie fryzur - kr髏kie blond w硂sy, kt髍ych nie trzeba uk砤da godzinami. Jednak na scenie aktorce zdarza si wygl眃a zupe硁ie inaczej. Wkr髏ce Figur b阣zie mo縩a zobaczy na deskach teatru Capitol ...

 • Liszowska jak 縪na bogatego biznesmena (FOTO)

  Futro i bia砤 torebka z napisem "Prada". Joanna Liszowska nigdy nie nale縜砤 do najlepiej ubranych Polek, ale 縠by a tak? Spokojnie, to tylko str骿, kt髍y przywdzia砤 na potrzeby roli - w sztuce Wydmuszka wciela si w 縪ny bogatego biznesmena (je秎i szcz甓cie dopisze, niebawem b阣zie ni i w prawdziwym 縴ciu). Aktorka - jak ...

 • Gor眂a Maria Nikli駍ka (FOTO)

  Udowadnia, 縠 nie jest ju Marysi. <br /> Maria Nikli駍ka, c髍ka prezenterki telewizyjnej, Jolanty Fajkowskiej, przez d硊gi czas funkcjonowa砤 jako grzeczna c髍eczka swojej mamusi. Wdzi阠zna, mi砤, zawsze u秏iechni阾a, cierpia砤 jednak na chroniczny brak wyrazu. W ostatnim czasie zauwa縴li秏y u niej pewne zmiany. Chyba zacz瓿o si od ...

 • Mucha zagra w teatrze

  "Naturszczyk bez wykszta砪enia aktorskiego." 30-letnia Anna Mucha, kt髍 Fakt nazwa "naturszczykiem bez wykszta砪enia aktorskiego", niebawem zagra w teatrze, obok dyplomowanych aktor體. Zaszczyt? Z pewno禼i. I na pewno mi硑 dodatek do jej kariery, kt髍a niedawno nabra砤 bardzo szybkiego tempa - pod wygranej w Ta馽u z gwiazdami Mucha ...

 • Ewa Kasprzyk w scenach pe硁ych erotyzmu (FOTO)

  Po raz kolejny pokaza砤, 縠 jest jak wino. Jaki czas temu pisali秏y ju o tym, 縠 Ewa Kasprzyk szykuje si do pikantnej roli. Dzi mamy zdj阠ia z pr骲y do spektaklu Showtime, kt髍y b阣zie pokazywany w warszawskim teatrze Praga. Aktorka zn體 udowodni砤, 縠 sekrety mi硂snej gry zna ju bardzo dobrze i potrafi 秝ietnie wcieli si w rol ...

 • Keira Knightley w zimowym wydaniu (FOTO)

  Przyci眊a t硊my do teatru. W grudniu, w jednym z teatr體 West Endu, swoj premier mia Mizantrop Moliera. Nie by硂by w tym mo縠 nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, 縠 w sztuce zagra砤 Keira Knightley. Od dnia premiery spektakl cieszy si ogromn popularno禼i - ka縟y chce zobaczy znan z du縠go ekranu Knightley w nowej, odmiennej roli. ...

 • Pamela Anderson z synem w teatrze

  Czy wyro秐ie z niego 砤macz damskich serc? Pamela Anderson albo pokazywa砤 si sama na r罂nych imprezach, albo u boku kolejnego ze swoich kochank體. Teraz to si zmieni硂. W New Wimbledon Theatre w Londynie pojawi砤 si w towarzystwie swoich syn體, Brandona i Dylana. Ch硂pcy pewnie ju ...

 • Anna Korcz - nie b阣zie dziecka?

  To bzdura! - m體i m笨 aktorki. Ca砤 Warszawa (i nie tylko!) a huczy od plotek na temat domniemanej ci笨y Anny Korcz. Tymczasem okazuje si, 縠 縪na Paw砤 Pigonia b阣zie mia砤 brzuszek, ale tylko... na deskach teatru! - Ania gra ci昕arn w spektaklu Teatru Dramatycznego w Bia硑mstoku. Prywatnie ni nie jest! - zarzeka si 縴ciowy partner ...

 • Herbu i Wa酬sa - prawdziwe psiapsi蟪ki (FOTO)

  Wsz阣zie razem. Trzeba piel阦nowa tak wi昙. Przyja捡 Edyty Herbu i Marii Wiktorii Wa酬sy nadal nie traci na mocy. Dziewczyny prawie wsz阣zie chodz razem i oczywi禼ie wspieraj si w ka縟ej sytuacji. Wczoraj odby砤 si premiera spektaklu Kto dogoni psa, w kt髍ej jedn z g丑wnych r髄 zagra砤 Edyta. Na deskach teatru na Ochocie towarzyszy ...

 • Hugh Jackman przerwa wyst阷, bo komu zadzwoni telefon!

  Nauczy widza dobrych manier. Hugh Jackman to aktor, kt髍y lwi cz甓 swojego czasu sp阣za w teatrze. O tym, jak wielk wag przywi眤uje do pracy na scenie 秝iadczy niedawny incydent - podczas niedawnego wyst眕ienia przysz硂 mu nauczy dobrych manier jednego z widz體. W trakcie spektaklu na widowni rozleg si d紈i阫 telefonu kom髍kowego. ...

 • Anna Guzik znika z telewizji?

  Nowych wyzwa szuka w teatrze. Anna Guzik od d硊縮zego ju czasu nie pojawia si na salonach. Unika imprez, premier filmowych i skandali. Pami赕 o aktorce postanowi砤 tymczasem od秝ie縴 Gala. Z rozmowy przeprowadzonej z aktork wynika, 縠 w najbli縮zym czasie zamierza si ona odda pasji, jak jest teatr: - W wyniku zobowi眤a serialowych ...

 • Agata Kulesza odchodzi w zapomnienie?

  Jej serial ma znikn辨 z anteny. Je秎i prawd oka勘 si plotki na temat serialu Synowie, produkowanego przez Polsat, w kt髍ym jedn z g丑wnych r髄 gra Agata Kulesza, mo縠 si okaza, 縠 aktorka zniknie z ma砮go ekranu. Jak pisze Fakt, telewizja nie zamierza kr阠i dalszych odcink體. Dla Kuleszy mo縠 to oznacza konieczno舵 powrotu do r髄 ...

 • Marta 痬uda-Trzebiatowska debiutuje w teatrze (FOTO)

  Zobaczcie zdj阠ia z pr骲y. Marta 痬uda-Trzebiatowska nie chce, by kojarzono j wy潮cznie z Ta馽em z gwiazdami oraz rolami w serialach telewizyjnych. Chce pokaza, 縠 jest aktork z krwi i ko禼i. Tak, kt髍a poradzi sobie na deskach teatru. Marzenia 痬udy s ju bliskie spe硁ienia. Wkr髏ce w Teatrze Kamienica premiera sztuki Motyle s ...

 • Kto za硂縴 koron? (FOTO)

  A podobno Kr髄owa jest tylko jedna. Susan Sarandon po raz kolejny zago禼i砤 na deskach Broadway'u. Jak wiadomo aktorka nie tylko 秝ietnie czuje si przed kamer, ale potrafi tak縠 nawi眤a rewelacyjny kontakt z publiczno禼i w teatrze. Gwiazda wcieli砤 si w posta by砮j 縪ny kr髄a, w tragikomedii Eugene'a Ionesco Exit the King. ...

 • Hollywoodzki przystojniak? (FOTO)

  Nie, to m笨 jednej naszych gwiazd. Magdalena Walach nie rozstaje si z m昕em, Paw砮m Okrask nawet w pracy. Na deskach Teatru Polonia graj w spektaklu Romulus Wielki re縴serowanym przez Krzysztofa Zanussiego. Teatralna stylizacja odmieni砤 zw砤szcza m昕a Walach. Okraska jako prefekt konnicy prezentuje si niemal jak hollywoodzki 砤macz ...

 • Marta 痬uda idzie w 秎ady Muchy

  Nie b阣zie serialow aktork. W wywiadzie dla Super Expressu Marta 痬uda Trzebiatowska m體i砤 o planach na najbli縮z przysz硂舵. Okazuje si, 縠 aktorka chce si sprawdzi w rolach teatralnych. Dosta砤 propozycj wsp蟪pracy od jednego z warszawskich teatr體, wkr髏ce maj rozpocz辨 si pr骲y do spektaklu. Premiera sztuki, o kt髍ej ...

 • Natasza Urba駍ka - za 17 dni ma termin porodu

  Dalej wyst阷uje, ale ju nie ta馽zy. Dla Nataszy Urba駍kiej zbli縜 si czas rozwi眤ania. Lekarze wyznaczyli jej termin porodu na 20. grudnia. W wywiadzie dla Gali przysz砤 mama opowiada o tym, jak wygl眃a jej 縴cie dzi i jakie ma plany na przysz硂舵. Ci笨a nie wp硑n瓿a zanadto na zmiany w zawodzie. Do tej pory Urba駍ka pracuje w teatrze, ...