Adopcja

14-10-2018
Wszystko o: Adopcja - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Adopcja

 • Borys Szyc zach阠a do adopcji psiak體 (VIDEO)

  Popatrz na to z ICH punktu widzenia... Borys Szyc wspiera kampani spo砮czn Dobre wyj禼ie dla psa to Ty. To akcja po秝i阠ona problemowi bezdomnych i porzucanych ps體. Aktor wyst眕i w spocie promuj眂ym projekt, wyre縴serowanym przez Piotra iskowskiego. Obaj arty禼i zaanga縪wali si w kampani charytatywnie, bo jak zgodnie twierdz, chc ...

 • Tyra Banks powa縩ie my秎i o adopcji

  My秎icie, 縠 b阣zie dobr mam? W pewnym wieku niemal ka縟a marzy, aby w jej 縴ciu pojawi si ma硑, s硂dki brzd眂, kt髍emu mog砤by po秝i阠i si bez reszty. Na tym w砤秐ie etapie jest obecnie Tyra Banks, kt髍a wyzna砤 ostatnio, 縠 coraz powa縩iej zastanawia si nad adopcj. Ju kiedy mia砤m dziewi赕 lat m體i砤m: "Mamo, chc mie dziecko,...

 • Selena Gomez i Justin Bieber zostali rodzicami...

  ... uroczego psiaka. Wygl眃a na to, 縠 Selena Gomez i Justin Bieber na powa縩ie planuj ju wsp髄n przysz硂舵. Nie tak dawno idol nastolatek na ca硑m 秝iecie wyzna, 縠 chcia砨y zosta m硂dym ojcem, a ju wczoraj wysz硂 na 秝iat硂 dziennie, 縠 przynajmniej po硂wicznie uda硂 mu si spe硁i to marzenie. Wraz z ukochan postanowi on ...

 • Kristin Davis adoptowa砤 dziewczynk (FOTO)

  Zupe硁ie jak w Seksie w wielkim mie禼ie. 46-letnia Kristin Davis zosta砤 mam! Aktorka powita砤 c髍eczk Gemm Rose. Dziewczynka zosta砤 przez ni adoptowana. Wbrew panuj眂ym w Hollywood trendom Davis zosta砤 mam dziecka ze Stan體 Zjednoczonych, a nie innego pa駍twa. - Bardzo chcia砤m tego ju od d硊縮zego czasu - powiedzia砤 zachwycona. ...

 • Charlize Theron adoptuje dziecko?

  "Dlaczego nie? Jestem otwarta na wszystko, co niesie 縴cie". Kiedy by砤 w zwi眤ku ze Stuartem Townsend, Charlize Theron zapewnia砤, 縠 nie potrzebuje 縜dnego papierka, by czu si 縪n. Teraz, gdy zwi眤ek rozpad si, a aktorka jest sama, zaczyna coraz cz甓ciej my秎e o dziecku. Nie ma partnera, ale ma warunki, by wychowa pociech. ...

 • Denise Richards pokaza砤 adoptowan c髍eczk (FOTO)

  "Jestem w niej zakochana po uszy..." Kilka tygodni temu pisali秏y Wam, 縠 Denise Richards, kt髍a ze zwi眤ku z Charlie Sheenem posiada dwie c髍eczki, adoptowa砤 kilkutygodniow dziewczynk, kt髍a otrzyma砤 imiona Eloise Joni. W magazynie Us Weekly aktorka po raz pierwszy pokaza砤 ma潮 Eloise. - Ona przynios砤 nam tyle rado禼i &#...

 • Ewan McGregor i jego 縪na adoptowali dziewczynk

  To ich czwarte dziecko, ale drugie adoptowane. Ewan McGregor zdradzi, 縠 on i jego 縪na, Eve Mavrakis, adoptowali dziewczynk. 40-letni aktor podzieli si t wiadomo禼i promuj眂 film Beginners w Los Angeles. Zaledwie 4-miesi阠zne dziecko jest czwartym w rodzinie Ewana i Eve, a drugim adoptowanym. Aktor nie chcia powiedzie nic ...

 • Denise Richards adoptowa砤 noworodka

  Ma teraz trzy c髍eczki. 40-letnia Denise Richards ze swoim by硑m m昕em Charlie Sheenem ma ju dwie c髍eczki 7-letni Sam i 5-letni Lol. Aktorka ma w sobie jednak tyle mi硂禼i, 縠 zapragn瓿a stworzy dom jeszcze jednemu dziecku. Postanowi砤 zaadoptowa dziewczynk. Kilkutygodniowy noworodek nazywa si Eloise Joni Richards. Imi Eloise ...

 • Sandra Bullock adoptuje kolejne dziecko?

  Zrozumia砤, jak wielk rado舵 daje macierzy駍two. Rozpad ma晨e駍twa Sandry Bullock musia by dla aktorki jak upadek z bardzo du縠j wysoko禼i. W opanowaniu stresu i w powrocie do r體nowagi pom骻 gwie糳zie inny m昕czyzna - ma硑 Loius. Bullock adoptowa砤 dziecko i odkry砤, 縠 macierzy駍two jest jej powo砤niem. Ostatnio na plotkarskich ...

 • Kim Kardashian adoptuje dziecko?

  Co zrobi砤by, 縠by o niej pisano? Kim Kardashian nie mo縠, niestety, pochwali si udanym 縴ciem osobistym. Od d硊縮zego czasu jest sama. 30-latka nie ma partnera, dlatego du縪 czasu sp阣za z rodzin - g丑wnie z siostrami. Temat dzieci jest tam obecny na co dzie - Kourtney ma synka, a siostry pomagaj jej dzielnie w opiece nad malcem. ...

 • Jennifer Aniston szykuje si do adopcji?

  P骿dzie w 秎ady Sandry Bullock? Wed硊g doniesie magazynu Star Jennifer Aniston jest ju blisko sfinalizowania adopcji dziecka. Gazeta pisze, 縠 Aniston zamyka niezb阣ne formalno禼i. Aktorka, kt髍a w lutym sko馽zy 42 lata, podj瓿a pono decyzj o wychowywaniu adoptowanej pociechy, kt髍 wybra砤 w jednym z meksyka駍kich dom體 dziecka. ...

 • Justin Bieber namawia do adopcji

  Zwierz眛. Wspiera PETA. Justin Bieber znalaz chwil czasu w swym, jak縠 napi阾ym, grafiku i udzieli wsparcie PETA. Wyst眕i w filmie "edukacyjnym" i zgodzi si na publikacj swego zdj阠ia na plakacie nawo硊j眂ym do adopcji zwierz眛 ze schronisk. Justin zwr骳i te uwag na tragiczny los, jaki czasem spotyka zwierz阾a trzymane w domach. ...

 • Angelina Jolie adoptuje si骴me dziecko?

  Zahara bardzo namawia do tego mamusi. W砤禼iwie nie jest to niemo縧iwe ani nieprawdopodobne, bo Angelina Jolie i Brad Pitt wielokrotnie powtarzali, 縠 na sze禼iorgu dzieci si nie sko馽zy i zamierzaj powi阫sza swoj rodzin. Magazyn InTouch twierdzi, 縠 aktorka odczuwa "g丑d adopcji", podczas gdy wyczerpany Brad stara si j odci眊n辨 od ...

 • Agnieszka Orzechowska adoptowa砤... ma硃k (FOTO)

  Co musi - w ko馽u chce by polsk Angelin Jolie. Agnieszka Orzechowska zawsze podkre秎a swoje (sami os眃糲ie czy realne) podobie駍two do Angeliny Jolie. A z czego s硑nie Angelina - oczywi禼i opr骳z charakterystycznej urody? S硑nie tak縠 z fascynacji macierzy駍twem, kt髍a przek砤da si na adopcje dzieci z r罂nych stron 秝iata. ...

 • Madonna zn體 adoptuje!

  Piosenkarka pragnie pom骳 kolejnemu potrzebuj眂emu dziecku. Wygl眃a na to, 縠 Madonna posiada ca砮 pok砤dy niewykorzystanej mi硂禼i! Przyjaciele piosenkarki wyznali mediom, 縠 gwiazda jeszcze w tym roku planuje odby podr罂 do Malawi. Podobno nieustannie pozostaje w kontakcie z miejscowym sieroci馽em. Wp硑w na decyzj Madonny mia砤 pono ...

 • Angelina Jolie zbiera砤 zdj阠ia trup體!

  Okleja砤 nimi 禼iany i... marzy砤 o adopcji. Angelina Jolie lubi砤 seks, w kt髍ym znacz眂 rol odgrywa硑 no縠, kocha砤 krew i wszystko to, co innych przera縜. Tymczasem Franklin Meyer, jej niegdysiejszy dealer narkotykowy wyzna, 縠 aktorka mia砤 przez pewien czas jeszcze jedn makabryczn pasj - zbiera砤 zdj阠ia martwych cia. - Kiedy ...

 • Katherine Heigl: male駅a Naleigh to spe硁ienie moich marze

  31-letnia aktorka opowiada o uczuciach zwi眤anych z adopcj. Min背 ju rok odk眃 gwiazda serialu Chirurdzy, Katherine Heigl, podj瓿a wraz z m昕em decyzje o adopcji dziewczynki z Korei. Obojgu bardzo zale縜硂 na tym aby m骳 zapewni normalny dom jakiej ma砮j, bezbronnej istotce. Aktorka o swojej c髍eczce Naleigh m體i, 縠 zmieni砤 ca砮 jej 縴cie: ...

 • M硑narska wprowadza Sylwi Mor na salony (FOTO)

  Obie panie pojawi硑 si na otwarciu restauracji. Party z okazji otwarcia nowej restauracji Magdy Gessler sta硂 si pretekstem do wyj禼ia "na salony" Agaty M硑narskiej i jej adoptowanej c髍ki, Sylwii. Sylwia ma dzi 23 lata. M硑narska zacz瓿a si opiekowa dziewczyn pod koniec lat 90. Zacz瓿o si od kontakt體 zawodowych, a sko馽zy硂 ...

 • Jennifer Aniston chce mie dziecko

  P骿dzie 秎adem Sandry Bullock i Sheryl Crow? Ta plotka pojawia si w sieci ju po raz kolejny. Jennifer Aniston chce zaadoptowa dziecko. Do tego kroku aktork gor眂o namawia jej przyjaci蟪ka, Sheryl Crow, kt髍a ju adoptowa砤 dwoje dzieci. Nie czekaj na faceta, 縠by za硂縴 rodzin! Tu nie chodzi o pieni眃ze, ale o czas! - takie ...

 • Scarlett Johansson i Ryan Reynolds chc adoptowa dziecko

  Pono maj ju za sob pierwsze rozmowy. Coraz g硂秐iej robi si wok蟪 tematu ewentualnego macierzy駍twa Scarlett Johansson. Aktorka wraz z m昕em, Ryanem Reynoldsem ju nie tylko rozwa縜, ale podejmuje kolejne kroki, by zaadoptowa dziecko. Maluch mia砨y pochodzi z Afryki. Tabloidy pisz, 縠 gwiazdy s ju po pierwszych rozmowach na ten temat. ...

 • Burza przed lipcow parad gej體 i lesbijek?

  Kukiz, Nowak, Jackowski i inni ostrzegaj, 縠 to pierwszy krok do zalegalizowania adopcji dzieci przez homoseksualist體. Fundacja Mamy i Taty opublikowa砤 niedawno list, pod kt髍ym podpisa硂 si 31 os骲 ze 秝iata nauki i kultury, ostrzegaj眂y przed uczestnictwem w lipcowej paradzie gej體 i lesbijek, kt髍a odb阣zie si w Warszawie. ...

 • Sandra Bullock znowu adoptuje?

  Aktorka marzy o siostrzyczce dla synka Louisa. To nie koniec adopcji dla Sandry Bullock, kt髍a niedawno zosta砤 mam ma砮go Louisa. Aktorka, b阣眂 秝ie縪 upieczonym rodzicem, przeprowadzi砤 si do Nowego Orleanu, by tam w spokoju m骳 po秝i阠i si rodzinie i zacz辨 nowe 縴cie. Okazuje si jednak, 縠 gwiazda planuje kolejne dziecko - tym ...

 • Sheryl Crow zaadoptowa砤 kolejnego synka

  Ma硑 Wyatt ma teraz braciszka. Sheryl Crow to gwiazda, kt髍a po raz drugi zdecydowa砤 si na adopcj. W 2007 roku w jej 縴ciu pojawi si Wyatt. Teraz maluch ma rodze駍two. Levi James przyszed na 秝iat 30 kwietnia. Szcz甓liwa piosenkarka poinformowa砤 o tym 秝iat poprzez swoj oficjaln stron internetow. ...

 • Mama Scarlett Johansson zaadoptowa砤 ma潮 dziewczynk

  Aktork ma siostrzyczk. Mama Scarlett Johansson, Melanie Sloan, w砤秐ie zaadoptowa砤 ma潮 dziewczynk. Male駍two o imieniu Fenan pochodzi z Etiopii i ma 19-20 miesi阠y. To w砤秐ie z jej powodu Melanie nie pojawi砤 si na premierze Iron Man 2. By砤 wtedy w trakcie podr罂y do Etiopii. Niestety z powodu wybuchu wulkanu i wstrzymania ruchu ...

 • M硑narska adoptowa砤 dwie sieroty... kilkana禼ie lat temu!

  M體i o tym dopiero teraz. Dlaczego? Adopcje s modne. Modne jest wychowywa porzucone dzieci, albo... przyznawa si do tego. Trzeba przyzna, 縠 Agata M硑narska zaskoczy砤 wszystkich i to bardzo pozytywnie. B阣眂 go禼iem Dzie Dobry TVN wyzna砤, 縠 kilkana禼ie lat temu adoptowa砤 dwie dziewczynki - wychowywa砤 zatem nie dw骿k, a czw髍k ...

 • Synek Sandry Bullock ju kr髄uje na ok砤dkach (FOTO)

  By硂 <i>People</i>, teraz czas przyszed na <i>Hello!</i>. Louis, synek Sandry Bullock, kt髍ego adopcj aktorka trzyma砤 w najwi阫szej tajemnicy, jest obecnie jednym z najgor阾szych temat體 w mediach. 3,5 miesi阠zny ch硂pczyk ju kr髄uje na ok砤dkach magazyn體. Niedawno pojawi si z mam w People, teraz ozdabia najnowsze wydanie Hello!. ...

 • Sandra Bullock nie odsunie m昕a od adoptowanego syna

  Jest bardzo wyrozumia砤. Cho papiery rozwodowe zosta硑 ju z硂縪ne, Sandra Bullock nie chce odsuwa Jessego Jamesa od wychowywania adoptowanego syna, Louisa Bardo Bullocka. W wywiadzie dla magazynu People, przed kt髍ym aktorka pochwali砤 si macierzy駍twem, twierdzi砤, 縠 sama zajmie si dzieckiem. Teraz jednak m體i co innego. W rozmowie z ...

 • Jesse James: Kocham adoptowanego Louisa!

  M笨 Sandry Bullock jest pe砮n skruchy. Jesse James ju odpowiedzia na publikacj w magazynie People, na 砤mach kt髍ego Sandra Bullock ju pochwali砤 si adoptowanym dzieckiem, 3-miesi阠znym Louisem. W rozmowie z tym samym czasopismem Jesse m體i: - Ca砮 moje 縴cie pe硁e by硂 trudnych decyzji. Decyzja, by da wolno舵 mojej 縪nie i ...

 • Sandra Bullock ma synka!

  3,5-miesi阠zny Louis Bardo Bullock z Nowego Orleanu. A to ci niespodzianka! Mo縩a si troch zdziwi ogl眃aj眂 ok砤dk najnowszego numeru magazynu People. Widzimy na niej Sandr Bullock trzymaj眂 w r阫ach bobasa. Okazuje si, 縠 s硂dki Murzynek jest synem aktorki! 3,5-miesi阠zny Louis Bardo Bullock urodzi si w Nowym Orleanie. Sandra ...

 • Josh Duhamel chcia砨y mie siedmioro dzieci

  Ale Fergie nie ma teraz czasu na macierzy駍two. Rozwa縜j wi阠 adopcj. 37-letni Josh Duhamel, m笨 35-letniej Fergie, uwielbia dzieci. Nie ukrywa, 縠 bardzo chcia砨y zosta ojcem. W jednym z wywiad體 Josh wyzna, 縠 by砨y szcz甓liwy maj眂 jedno dziecko, ale najwi阫sz rado舵 da砤by mu... si骴emka pociech. Jest jednak pewien problem. Cho ...

 • Jessica Alba - druga Angelina Jolie?

  W jednym w program體 telewizyjnych og硂si砤 swoje plany. Jessica Alba chce adoptowa i ju m體i o tym g硂秐o. Matka 22-miesi阠znej Honor Marie nie zamierza poprzesta na jednym dziecku i w przysz硂禼i powi阫szy rodzin. - Moja mama wychowywa砤 si w wielkiej rodzinie, zawsze chcieli mie wi阠ej dzieci. A ja na to: "Dlaczego po prostu nie ...

 • John Travolta adoptuje haita駍k sierot

  Je秎i nie Angelina, to on. 55-letni John Travolta, kt髍y rok temu straci syna, chce adoptowa haita駍k sierot. Niedawno plotkowano, 縠 Angelina Jolie ma podobne plany, lecz aktorka szybko je zdementowa砤. Gwiazdor i jego 縪na, Kelly Preston, podj阬i decyzj podczas niedawnej wyprawy do miejsca, kt髍e dotkn瓿o silne trz阺ienie ziemi. ...

 • Angelina Jolie zaadoptuje haita駍k sierot?

  Skomentowa砤 doniesienia na ten temat. Kiedy Angelina Jolie uda砤 si na Haiti, by wspom骳 ofiary tamtejszego trz阺ienia ziemi, pojawi硑 si plotki, 縠 zamierza adoptowa jedn z tamtejszych sierot. CNN zapyta samej zainteresowanej, ile w tym prawdy. - Jestem otwarta na dzieci z ca砮go 秝iata. Jeste秏y tak w砤秐ie rodzin. Brad i ja ...

 • Cox i Arquette chc adoptowa dziecko

  S wyczerpani nieudanymi pr骲ami pocz阠ia. <br /> Courteney Cox i David Arquette chc adoptowa drugie dziecko. Para ma ju c髍eczk, kt髍a zosta砤 pocz阾a metod in vitro. Niestety, pr骲y ponownego zaj禼ia w ci笨 przez Courteney nie powiod硑 si. Ma晨e駍two jest zm阠zone brakiem efekt體 i chce powi阫szy rodzin przez adopcj. - ...

 • Peter Andre pop砤ka si podczas wywiadu [VIDEO]

  Nie pozwoli, 縠by ktokolwiek odebra mu dzieci. Peter Andre, w przeciwie駍twie do Katie Price, nie opowiada tak wylewnie o ich ma晨e駍twie i rozwodzie. Podczas niedawnego wywiadu, kt髍y udzieli, nie oby硂 si bez pyta o szybki 秎ub Jordan z Alexem Reidem oraz o adopcj Harveya. Piosenkarz powiedzia, 縠 pokocha Harveya jak ...