Intercyza

14-10-2018
Wszystko o: Intercyza - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Intercyza

 • Russel Brand mo縠 dosta od Perry 31 milion體 dolar體!

  Nie podpisywali intercyzy. Maj眛ek powinien by podzielony. Przed wyj禼iem za m笨 za Russella Branda Katy Perry nie podpisa砤 intercyzy, kt髍a regulowa砤by maj眛kowe sprawy w razie ewentualnego rozstania pary. Teraz za to zap砤ci. I to s硂no. Wed硊g prawa obowi眤uj眂ego w Kalifornii, pieni眃ze, kt髍e ka縟e z ma晨onk體 zarobi硂 podczas ...

 • Lista prezent體 秎ubnych Kim Kardashian

  Nie pali, ale za縴czy砤 sobie popielniczki za 800 dolar體. Kim Kardashian jest w trakcie przed秎ubnych przygotowa. To w jej wypadku oznacza r體nie opracowanie listy prezent體. Co mog硂 znale兼 si w takim zestawieniu? Mimo 縠 Kim i jej przysz硑 m笨, Kris Humphries nie pal, gwiazdka za縴czy砤 sobie popielniczki za 840 dolar體, marki ...

 • Szczeg蟪y intercyzy Kim Kardashian

  On nie dostaje nic, co zarobi ona... Kim Kardashian jest nie tylko celebrytk, ale te ca砶iem nie糽e radz眂 sobie businesswoman. Gwiazdka, kt髍a ze swojego 縴cia uczyni砤 秝ietnie prosperuj眂y interes, zarobi nawet na 秎ubie. Znane s ju szczeg蟪y intercyzy, kt髍 ona i Kris Humphries maj podpisa. Dokument w ca硂禼i zabezpiecza ...

 • Kim Kardashian i Kris Humphries - b阣zie intercyza

  W razie rozwodu zwr骳i wart 2 miliony dolar體 pier禼ionek? Kris Humphries co prawda nie szcz阣zi grosza na imponuj眂y pier禼ionek zar阠zynowy (nota bene dro縮z kopi tego, kt髍y Kim sama kupi砤 par lat wcze秐iej) - wyda na niego przesz硂 dwa miliony dolar體. Drogi kamie nie jest jednak gwarantem szcz甓cia ma晨e駍kiego, o czym wie ju ...

 • To Kim Kardashian b阣zie rz眃zi w ma晨e駍twie?

  Celebrytka wnosi posag 3 razy wi阫szy, ni maj眛ek przysz砮go m昕a. Kim Kardashian nie musi szuka bogatego ksi阠ia. Celebrytka jest w砤禼icielk imponuj眂ej fortuny i raczej nie musi liczy na wk砤d przysz砮go m昕a. Kris Humphries do biednych jednak nie nale縴. Jego rodzina dysponuje sporym maj眛kiem, w kt髍ym sw骿 udzia ma r體nie narzeczony ...

 • Ksi笨 William ka縠 podpisa Kate Middleton intercyz?

  S pewne naciski. Ksi笨 William i Kate Middleton pobieraj si z mi硂禼i i z pewno禼i nikt w to nie w眛pi. Brytyjscy prawnicy rodziny kr髄ewskiej wol mie si jednak na baczno禼i i dmucha na zimne - w ko馽u nigdy nic nie wiadomo. Dlatego te radz Williamowi, by on i Kate spisali przed 秎ubem intercyz. Co ciekawe, dokument mia砨y ...

 • Jessica Simpson podpisuje intercyz

  To ona nalega砤. W ko馽u w przysz硑m roku b阣zie miliarderk. ie縪 zar阠zona Jessica Simpson my秎i wbrew pozorom do舵 trze紈o. Mi硂舵 mi硂禼i, pieni眃ze swoj drog. Dlatego gwiazda postanowi砤, 縠 ona i jej ukochany podpisz przed 秎ubem intercyz. Eric Johnson najwyra糿iej przysta na tak propozycj, bo pono nie by硂 w tej ...

 • Liszowska nie wysz砤 za m笨 dla pieni阣zy?

  Przed 秎ubem podpisa砤 intercyz. Jak dowiedzia si Fakt, zanim Joanna Liszowska powiedzia砤 sakramentalne "tak" nowemu m昕owi Oli Serneke, podpisa砤 intercyz przedma晨e駍k. Na podstawie tego dokumentu s regulowane kwestie finansowe, w razie ewentualnego rozpadu zwi眤ku. Wed硊g informatora gazety, intercyza podpisana przez gwiazd ...

 • Dzieci Mela Gibsona nie chc z nim rozmawia

  I co dalej? Mel Gibson w trudnych chwilach zwi眤anych z rozwodem nie b阣zie m骻 liczy na pocieszenie ze strony najbli縮zych. Jego w砤sne dzieci nie chc mie z nim nic do czynienia. S roz縜lone ca潮 sytuacja i nie mog pogodzi si z faktem, 縠 ich ojciec, po 28 latach ma晨e駍twa, zostawi swoj 縪n. 痑dne z siedmiorga pociech nie odbiera ...

 • Grzegorz Markowski przeprosi narzeczonego Patrycji

  Za intercyz. Narzeczony Patrycji Markowskiej, Jacek Kopczy駍ki prostuje plotki na temat swego zwi眤ku. Czyni to na 砤mach Twojego Imperium. Partner wokalistki m體i, 縠 nie jest 縜dn kur domow na utrzymaniu kobiety. Twierdzi, 縠 na planie serialu Samo 縴cie sp阣za nieraz ca硑 dzie, podczas gdy Patrycja siedzi w domu i zajmuje si ich ...

 • Patrycja Markowska - bez intercyzy nie b阣zie 秎ubu

  Tato dba o interesy c髍ki. Plotki o 秎ubie Patrycji Markowskiej z Jackiem Kopczy駍kim, ojcem jej dziecka, pojawia硑 si co jaki czas w ubieg硑m roku. Fakt pisze jednak, 縠 piosenkarce wcale nie 秔ieszy si do legalizacji zwi眤ku. A je秎i ju - ona i jej rodzina stawiaj warunek - ma晨onkowie podpisz wcze秐iej intercyz. Nie jest ...

 • Zdj阠ia ze 秎ubu Madonny i Guya Richie

  Strze縪ne przez 8 lat, teraz mo縠cie je obejrze. Przez 8 lat trwania ma晨e駍twa Madonny i Guya Richiego nie by硂 szans, 縠by zobaczy zdj阠iach z ich 秎ubu. Teraz przy rozwodzie nie ma z tym problemu. Magazyn Daily Mail opublikowa kilka fotek z ich ceremonii 秎ubnej i wesela. Jak Wam si podoba piosenkarka w sukni 秎ubnej? ...

 • Madonnie seks jest nie potrzebny

  Kolejne szczeg蟪y dotycz眂e rozwodu piosenkarki. Od razu, gdy og硂szono, 縠 Madonna rozwodzi si ze swoim m昕em Guyem Richie, na jaw wysz硑 kolejne informacje dotycz眂e ich zwi眤ku. Nie od dawna wiadomo, 縠 piosenkarka jest maniaczk 鎤icze. Tak bardzo si od nich uzale縩i砤, 縠 zast眕i硑 jej seks. To, 縠 gwiazda wygina si na scenie jak ...

 • Ile b阣zie kosztowa Modonn rozw骴?

  dnych kilkana禼ie milion體 funt體. Rozw骴 b阣zie Madonn drogo kosztowa. Jak podaje Daily Mail piosenkarka b阣zie musia砤 zap砤ci swojemu jeszcze m昕owi Guyowi Ritchiemu 75 milion體 funt體. Oczywi禼ie suma wzros砤by, gdy gwiazda nie podpisa砤 intercyzy. Obecnie producent otrzyma po硂w 80 milion體 funt體, jakie para zarobi砤 ...

 • Jamie Lynn: ubu nie b阣zie

  Bo Casey nie chce podpisa intercyzy. Czyli jest tak, jak wszyscy si spodziewali: Casey Aldridge zwi眤a si z Jamie Lynn Spears dla jej pieni阣zy. Teraz na horyzoncie pojawi砤 mo縧iwo舵 powa縩ego wzbogacenia si - przyszli ma硂letni rodzice planuj w ko馽u 秎ub. A raczej planowali. Wygl眃a bowiem na to, 縠 秎ubu nie b阣zie, bo Casey ...

 • Ashlee i Pete podpisali intercyz

  Zgadnijcie, czyj to by pomys? Co za pytanie, prawda? Wiadomo, 縠 je秎i chodzi o pieni眃ze w rodzinie Simpson, to m骻 za tym sta tylko Papa Joe. Joe przekona Ashlee i Pete'a do podpisania intercyzy. Wed硊g OK! Magazine Joe ba si, 縠 ewentualny rozw骴 m硂dych m骻砨y przynie舵 powa縩e straty finansowe - tak, jak wcze秐iejszy rozw骴 ...

 • Mariah Carey podpisa砤 intercyz

  "Nie jestem upo秎edzona". Mariah Carey postanowi砤 zaspokoi ciekawo舵 medi體, kt髍e od kilku dni spekuluj na dwa tematy dotycz眂e jej osoby. Pierwszy: Czy naprawd wysz砤 za m笨 za Nicka Cannona? I drugi: Czy podpisa砤 intercyz, czy te by to spontaniczny 秎ub i w razie rozwodu konto piosenkarki zostanie odchudzone o kilka milion體. "...