Oczy

14-10-2018
Wszystko o: Oczy - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Oczy

 • Te nawyki niszcz Tw骿 wzrok!

  Zareaguj jak najszybciej! Coraz wi阫sza cz甓 populacji zg砤sza si do okulist體 z dolegliwo禼iami narz眃u wzroku. Zar體no osoby m硂dsze, jak i starsze, kobiety czy m昕czy糿i skar勘 si na przem阠zenie oczu, pogorszenie jako禼i widzenia, a tak縠 bardziej powa縩e objawy chorobowe. Przyczyn mo縠 by wiele, jednak lekarze coraz cz甓ciej wspominaj o ...

 • El縝ieta Zapendowska prawie nie widzi

  Jest za砤mana. El縝ieta Zapendowska, jurorka Must be the Music ma powa縩y problem ze wzrokiem, kt髍y pogarsza si z dnia na dzie. Ma jaskr oraz za鎚. Cho niedawno przesz砤 operacj, po kt髍ej jej wada zmniejszy砤 z minus 18 dioptrii do minus 8, to jednak nie jest dobrze. Sytuacja jest na tyle powa縩a, 縠 Zapendowska ma problemy z ...

 • Przeszywaj眂e spojrzenie Daphne Guiness (FOTO)

  Przy s硑nnej dziedziczce nawet Gaga mo縠 si schowa. Prawdopodobnie najs硑nniejsza cz硂nkini piwnego klanu Guiness, Daphne, od lat uchodzi za prawdziw ikon mody, o wzgl阣y kt髍ej zabiegaj najwi阫si projektanci i redaktorzy presti縪wych pism. Nic dziwnego, 縠 fashionistka robi wszystko, aby nie wypa舵 z obiegu i dok砤da wszelkich stara, ...

 • Anna Czartoryska ju nie jest Kopciuszkiem (FOTO)

  By bal. A na balu - wiadomo! Anna Czartoryska jeszcze nigdy nie l秐i砤 takim blaskiem, jak na wczorajszej gali Z硂tych Kaczek. Jej dwie stylizacje skojarzy硑 si nam z Kopciuszkiem, kt髍y wybra si na bal. By砤 dziewczyna Adamczyka zaprezentowa砤 si w d硊giej czarnej sukni oraz drugiej, czarno-bia砮j kreacji. ...

 • Ania Piszcza砶a zakr阠i砤 w硂sy (FOTO)

  I pozwoli砤 sobie na mocniejszy makija. Jak si Wam podoba? Na jubileuszowej imprezie marki Yes pojawi硂 si sporo celebryt體, w秗骴 nich jedna z finalistek 1. edycji Top model, Ania Piszcza砶a. Modelka, kt髍a z tr骿ki najlepszych kandydatek do tytu硊 top modelki robi chyba najbardziej spektakularn karier, tym razem zaprezentowa砤 si ...

 • Agnieszka Szulim zapomnia砤 pomalowa oczy? (FOTO)

  Wygl眃a jako niewyra糿ie... Agnieszka Szulim wyra糿ie jest zm阠zona makija縠m, jaki musi nak砤da na twarz pracuj眂 w telewizji. Po pracy prezenterka preferuje bardziej naturalny look. Ostatnio, na urodzinach Eski Rock, Szulim pokaza砤, jak wygl眃a jej spojrzenie bez kresek, cieni i grubej warstwy maskary. ie縪 i naturalnie czy ...

 • Anna Czartoryska powinna si tak zawsze malowa (FOTO)

  Po wizycie w studio TV aktorka wygl眃a砤 fantastycznie. Anna Czartoryska ceni sobie naturalno舵. St眃 jej proste stylizacje, minimalistyczne sukienki i niewielka ilo舵 dodatk體. Aktorka nie lubi te zbyt mocnego makija縰. Nawet na imprezach zdarza硂 si jej pojawia si zaledwie mu秐i阾 pudrem i tuszem. Tymczasem 砤dny makija potrafi ...

 • Zimna uroda Amandy Seyfried zniewala (FOTO)

  W kreacji Prabal Gurung wygl眃a砤 wspa-nia-le! O tym, 縠 Amanda Seyfried jest bardzo 砤dn dziewczyn, wiedzieli秏y od dawna. Nie widzieli秏y jednak jeszcze aktorki w tak udanej, jak ta obok, stylizacji. ietna kreacja od Prabal Gurung, prosta, ale dopracowana fryzura. I makija, kt髍y podkre秎i niesamowite spojrzenie gwiazdy. ...

 • Pierwsza stylizacja Micha砤 Szpaka w Ta馽u z gwiazdami FOTO

  Jest mocny makija, ale o sukience zapomnijcie! Wyst阷y Micha砤 Szpaka w tanecznym show TVN b阣 nam dostarcza wielu wra縠. Jeszcze zanim zobaczyli秏y uczestnika X-Factora na parkiecie, trwa砤 dyskusja czy Szpak poradzi sobie z podnoszeniem partnerki albo czy aby nie zechce ta馽zy w sukienkach. I oto mamy pierwsz stylizacj ...

 • Vivienne Westwood krytykuje makija ksi昕nej Catherine

  Jest zbyt ostry. Kate Middleton, czyli ksi昕na Catherine, jest ostatnio obiektem krytyki ze strony 秝iata mody i show-biznesu. Niedawno skrytykowa砤 j Kelly Osbourne, teraz przysz砤 kolej na ikon mody, Vivienne Westwood. S眃z, 縠 ona ma problem z makija縠m oczu - zawyrokowa砤 projektantka. - Ostra linia eye-linera sprawia, 縠 twarz ...

 • Maja Sablewska o kolorze swoich oczu

  "... mia砤m wszczepian t阠z體k". Ogl眃aj眂 zdj阠ia Mai Sablewskiej wielu z Was zwraca硂 uwag na jej oczy. Nie da si ukry, 縠 Sablewska ma t阠z體ki r罂nego koloru. Czasami to dzie硂 samej natury, jednak w przypadku Mai okazuje si, 縠 jako nastolatka przesz砤 skomplikowan operacj oka. - Kolory moich oczu to wynik operacji, kt髍 ...

 • Ania Piszcza砶a jak zombie (FOTO)

  Bo ka縟a modelka musi czasem brzydko wygl眃a. Do ko禼io砤 pewnie by si tak nie wymalowa砤. Ani na randk. Ale modeling rz眃zi si swoimi prawami i na pokazie kolekcji Gosi Baczy駍kiej Ania Piszcza砶a wygl眃a砤 jak zombie. W podobnych makija縜ch zaprezentowa硑 si wszystkie modelki paraduj眂e tego wieczoru po wybiegu. Po pracy ...

 • Dorota Naruszewicz zaczyna lans? (FOTO)

  W drapie縩ych klimatach coraz cz甓ciej pojawia si na imprezach. Odesz砤 z Klanu, ale nie odesz砤 z show-biznesu. Dorota Naruszewicz coraz ch阾niej udziela si na r罂nych imprezach - zw砤szcza tych zwi眤anych z mod. Przy okazji prezentuje nieco inne, ni w serialu "o zupie" (jak pisz nasi Czytelnicy) oblicze. Drapie縩e wzorki na ...

 • Nietypowy makija Moniki Brodki (FOTO)

  Piosenkarka zn體 zaskakuje stylem. Monika Brodka fundowa砤 nam w swej karierze r罂ne ciekawe stylizacje. Piosenkarka zmienia si jak kameleon, lubi eksperymenty tr眂眂e nutk szale駍twa. Tym razem r體nie nie zawiod砤. Podczas koncertu pojawi砤 si na scenie w azjatyckiej stylizacji. Szczeg髄nie ciekawy okaza si jaskrawo矿硉y ...

 • Makija Magdaleny Schejbal - hit czy kit? (FOTO)

  Tym razem nie 縜硂wa砤 cieni, kredki i tuszu. Do tej pory Magdalena Schejbal preferowa砤 naturalny makija. By mo縠 jednak ostatnia sesja dla Twojego Stylu sprawi砤, 縠 aktorka postanowi砤 troch poeksperymentowa z wygl眃em i podkre秎i nieco bardziej swoj urod. Efektem by od秝ie縪ny wizerunek, jaki Schejbal zaprezentowa砤 w czasie ...

 • Sophia Vergara: W pewnym wieku t硊szczyk si przydaje (FOTO)

  Seksowna modelka i prezenterka w Shape Magazine. Niedawno zwr骳ili秏y uwag, 縠 Sophia Vergara robi si "modna". Jakby na potwierdzenie naszych s丑w modelka i prezenterka pojawi砤 si ostatnio w dw骳h miejscach - na reklamie dietetycznej Pepsi i na ok砤dce magazynu Shape. Na pytanie, jaka jest jej najbardziej pon阾na cz甓 cia砤, modelka ...

 • Mila Kunis: By砤m 秎epa na jedno oko

  I przez lata bardzo niewiele os骲 o tym wiedzia硂! Ka縟a gwiazda ma sekrety - mniejsze czy wi阫sze, ale ma. Mila Kunis skrywa砤 przed 秝iatem fakt, 縠 jest 秎epa na jedno oko. A w砤禼iwie by砤, bo po niedawnej operacji 27-letnia gwiazda mo縠 cieszy si zdrowymi oczami. Gwiazda przez lata walczy砤 z zapaleniem t阠z體ki, kt髍e spowodowa硂 ...

 • Taylor Swift malowa砤 oczy markerem

  W ekstremalnych warunkach nauczy砤 si robi perfekcyjny makija. Taylor Swift przyzna砤, 縠 miewa niekonwencjonalne pomys硑. W jednym z ostatnich wywiad體 wr骳i砤 do tematu dziwnego makija縰, jaki robi砤 sobie dwa lata temu w samolocie. Zamiast eyelinera u縴砤 w體czas... markera. - Nie mia砤m ze sob kosmetyk體 do makija縰, wi阠 ...

 • Jak Monika Brodka umila砤 zakupy (FOTO)

  Zobaczcie, komu. Ostatnio zapanowa砤 moda na wieczorne kupowanie. Sklepy organizuj imprezy "po godzinach" - zapraszaj celebryt體 i w ten prosty spos骲 promuj najnowsze kolekcje. Z takiego przepisu na reklam skorzysta砤 marka Reserved. Na sw Beautiful Story Night Reserved zaprosi nie tylko kupuj眂ych, ale jeszcze umili im zakupy ...

 • Seksowna Anna Wyszkoni (FOTO)

  Sk髍zany top i bombka eksponuj眂a nogi. Kolejny pokaz mody Macieja Zienia zgromadzi tradycyjnie rzesz wielbicielek talentu projektanta. W秗骴 go禼i pojawi砤 si, ostatnio do舵 rzadko bywaj眂a na tego typu imprezach, Anna Wyszkoni. Piosenkarka, kt髍a niedawno rozsta砤 si z zespo砮m y, bardzo dba o sw骿 wizerunek. Popatrzcie na fotki ...

 • Kim wygl眃a najgorzej z si髎tr Kardashian? (FOTO)

  Tym razem zupe硁ie si nie popisa砤. U Kim Kardashian nast眕i wyra糿y spadek formy. Mo縠 to kilka dodatkowych kilogram體, mo縠 秝iadomo舵, 縠 sko馽zy砤 30 lat, a mo縠 po prostu zbieg okoliczno禼i sprawi硑, 縠 celebrytka w ci眊u minionych tygodni prezentowa砤 si ci昕ko i ma硂 finezyjnie. Podobnie by硂 przy okazji promocji karty ...

 • Natalia Kukulska czy Natasza Urba駍ka? (FOTO)

  Kt髍a gorzej wygl眃a w ostrym makija縰? Natalia Kukulska nie boi si modowych eksperyment體. Swoje upodobania stylistyczne zmienia do舵 cz阺to - podobnie jak fryzury. Jej wizerunek cz阺to zaskakuje i nie wszystkim przypada do gustu. Jedno jest pewne - piosenkarka jest oryginalna. Dobrze 秝iadczy o tym ostatnie wyst眕ienie gwiazdy. Kukulska ...

 • Taylor Momsen i jej wielkie, straszne oczy (FOTO)

  M硂da gwiazdka ma sk硂nno禼i do przesady. Taylor Momsen za wszelk cen chce podkre秎i sw骿 indywidualizm. Zazwyczaj czyni to za pomoc stroju i makija縰 - wyrazistego, krzykliwego. Niekiedy zdarza si jej przedobrzy i zamiast po勘danego efektu tajemniczej, mrocznej kobiety, serwuje nam raczej zabawny wizerunek. Zobaczcie zdj阠ia ...

 • Beth Ditto nie zamierza si odchudza (FOTO)

  Podoba si sobie taka, jaka jest. Trudno j nazwa sexbomb, ale wielu uwa縜, 縠 Beth Ditto co w sobie ma. Niezaprzeczalnie wokalistka ma charyzm i sw骿 styl. Charakterystyczny makija i fryzura to jej znaki rozpoznawcze. Poza tym Ditto jest bezkompromisowa. Kiedy powiedzia砤, 縠 dra縩i j lansowanie si Katy Perry na plecach ...

 • Kylie Minogue i jej hipnotyzuj眂e spojrzenie (FOTO)

  Czyli gwiazda w sesji dla Blacbook Magazine. Kylie Minogue to kolejna 40 latka, kt髍a ma tyle seksapilu, 縠 mog砤by si podzieli z niejedn kobiet. Gwiazda pomimo up硑wu lat nadal wygl眃a m硂do i jest coraz bardziej gor眂a. Jeste秏y pewni, 縠 wielu panom (i paniom) za ka縟ym razem, kiedy natrafi na zdj阠ia Kylie, mi阫n kolana. I ...

 • Szok! Co si sta硂 z Whitney Houston?

  Nalana twarz. Na koncercie non stop zamkni阾e oczy. Z Whitney Houston nie jest dobrze. Piosenkarka zmieni砤 si w ostatnim czasie nie do poznania. Chyba jednak nie poradzi砤 sobie ze wszystkimi problemami, kt髍e sprawi硑, 縠 znikn瓿a ze sceny na kilka lat. Na koncercie w Danii piosenkarka pokaza砤 now twarz. Spuchni阾a, nabrzmia砤. W og髄e ...

 • Jennifer Love Hewitt chcia砤 wygl眃a jak Kleopatra? (FOTO)

  Nowy image aktorki 秗ednio przypad nam do gustu. Niedawno Jennifer Love Hewitt sko馽zy砤 znajomo舵 z kolejnym m昕czyzn jej 縴cia, Jammiem Kannedy. Nowy rozdzia przypiecz阾owa砤 now fryzur. Na jednej z ostatnich imprez mo縩a by硂 zobaczy Hewitt w kr髏szych w硂sach. Troch szkoda, 縠 aktorka zdecydowa砤 si obci辨 tak pi阫ne w硂sy, ...

 • Edyta G髍niak postawi砤 na blado舵 (FOTO)

  Czy by硂 jej w niej do twarzy? Edycie G髍niak nie mo縩a odm體i urody. Niestety od pewnego czasu piosenkarka pokocha砤 bardzo mocny makija. Gwiazda przywita砤 Nowy Rok razem z t硊mem ludzi w Warszawie, wcze秐iej jednak wyst眕i砤 na koncercie sylwestrowym w Sali Kongresowej. Elegancka czarna sukienka zosta砤 ozdobiona du縴 bia硑m ...

 • Czyje to oczy? [QUIZ]

  Rozpoznaj zagraniczne gwiazdy po ich spojrzeniu.

 • Jak zawsze ekscentryczna Agyness Deyn (FOTO)

  Agusiu, a dlaczego ty masz takie wielkie oczy? Agyness Deyn to blondynka o posturze trzciny. Cho zesz砤 z wybiegu, jej 縴cie nadal jest podporz眃kowane modzie. Swoim wizerunkiem Deyn udowadnia, 縠 moda to niemal religia, a niekt髍zy s jej wiernymi wyznawcami. Agyness pojawi砤 si przedwczoraj na 2009 ACE Awards (tej samej, podczas kt髍ej ...

 • Dlaczego David Bowie ma takie dziwne oczy?

  Prawie mu je wydrapano. A wszystko przez dziewczyn! David Bowie opowiedzia histori swoich niezwyk硑ch oczu. Nie jest to cecha wrodzona, lecz pami眛ka po wypadku z dzieci駍twa. Artysta twierdzi, 縠 od tamtego czasu zosta mu "dziwaczny wygl眃" i "uczucie zak硂potania", ilekro kto patrzy mu w oczy. - Kiedy mia砮m 14 lat, ...

 • Awangardowe oko Nataszy Urba駍kiej (FOTO)

  Nie boi si eksperyment體. Ma硂 kt髍a z naszych rodzimych gwiazd i gwiazdek odwa縴砤by si na makija, w jakim pokaza砤 si na imprezie Prix de Beaute Cosmopolitan 2009, Natasza Urba駍ka. Prawd m體i眂 poczuli秏y si troch tak, jakby w Warszawie wyl眃owa砤 gwiazda pokroju kontrowersyjnej Lady GaGa. Urba駍ka si nie ba砤, za co ...

 • Krzysztof Ibisz mia operacj plastyczn?

  Kaza sobie wyci辨 worki pod oczami? Specjali禼i nie maj w眛pliwo禼i - Krzysztof Ibisz wygl眃a tak, jakby niedawno podda si operacji plastycznej - pisze Fakt. Ekspert, kt髍ego gazeta poprosi砤 o opini stwierdzi: - Bez w眛pienia Ibisz podda si zabiegowi i trzeba przyzna, 縠 w jego przypadku by砤 to s硊szna decyzja. Ten pan ...

 • Czyje to oczy? [QUIZ]

  Tym razem prosty quiz. Rozpoznajcie gwiazdy po ich oczach.

 • Anna Mucha ma problem ze wzrokiem

  Bez szkie widzi tylko wielk, 矿硉 plam. Kilka lat temu Anna Mucha na planie filmowym (na przyk砤d w obrazie Panna Nikt) wyst阷owa砤 w okularach. Teraz, cho ich nie nosi, nadal zmaga si z dokuczliw kr髏kowzroczno禼i. - Mam a minus 8 dioptrii! To bardzo du縪. Musz nosi okulary lub szk砤 kontaktowe - przyznaje aktorka na 砤mach Rewii. ...