Opole

14-10-2018
Wszystko o: Opole - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Opole

 • Hejt na piosenk mundialow: DNO i tragedia!

  Utw髍 zespo硊 Kombi "Polska dru縴na", nie przypad internautom do gustu. Jest gorszy ni muzyczne porno Si髎tr Godlewskich? Podczas pierwszego dnia Festiwalu w Opolu wybrano hit na Mundial w Rosji. Siedmiu artyst體 zaprezentowa硂 w眛pliwej jako禼i utwory, kt髍e mia硑 szans sta si "hymnem polskiej prezentacji". Widzom najbardziej ...

 • B阣zie festiwal w Opolu - JugendFestivalM硂dych ju we wrze秐iu

  Organizatorem b阣 organizacje mniejszo禼i niemieckiej w Polsce. Opole w tym roku sta硂 si najbardziej "obgadanym" miastem w Polsce. Wszystko przez festiwalow zawieruch, k丑tnie i spory, kt髍ych fina砮m jest brak dorocznej imprezy w mie禼ie. Zobacz: Doda w Opolu - z w髗kiem i gromadk dzieci (FOTO) Nie by硂 festiwalu polskiej piosenki, ...

 • Czes砤w Mozil o Opolu: Brakuje szacunku dla artyst體

  Czes砤w do潮czy do ch髍u krytykuj眂ych najwi阫szy festiwal polskiej piosenki. Jubileuszowy, bo 50. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu zebra ca潮 mas negatywnych opinii. G硂s w sprawie postanowi zabra tak縠 jeden z wyst阷uj眂ych muzyk體 - Czes砤w Mozil. Opole, pogadamy? Ja chcia砨ym pogada, zale縴 mi. Dlaczego POLSAT lub kto ...

 • Konferencja 49. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (FOTO)

  Kto za秔iewa na tegorocznej imprezie? Ju 1 i 2 czerwca b阣zie mia miejsce 49. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, podczas kt髍ego odb阣zie si sze舵 koncert體. W ramach SuperPremier zaprezentuj si mi阣zy innymi Monika Kuszy駍ka i Enej. Podczas koncertu SuperJedynek wyst眕i mi阣zy innymi Sylwia Grzeszczak, Blue Cafe i Kamil Bednarek. ...

 • Kto wyst眕i podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu?

  Dziesi阠iu uczestnik體, m.in. Monika Kuszy駍ka. Tegoroczny Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu rozpocznie si ju 1 czerwca. W drugim dniu Festiwalu, podczas Koncertu SuperPremiery 2012 w Opolu us硑szymy 10. wspania硑ch wykonawc體, za秔iewa mi阣zy innymi Monika Kuszy駍ka, kasz Zagrobelny, grupa Enej i Piotr Kupicha. Komisja kwalifikacyjna ...

 • Studni體ka Anny Ba硂n (FOTO)

  Jak kreacj modelka wybra砤 na uroczysty wiecz髍? Anna Ba硂n nie ma ostatnio zbyt wiele czasu dla siebie. Rozkr阠anie kariery w modelingu jest niezwykle czasoch硂nne - nawet na studni體k do rodzinnego Opola Ba硂n wpad砤 w ostatniej chwili. Kamera Dzie Dobry TVN by砤 z pocz眛kuj眂 modelk w salonie fryzjerskim, u kosmetyczki i w sklepie, ...

 • Kasia Wilk opatruje siniaki po Opolu [VIDEO]

  Mog砤 si po砤ma, ale upadek ze sceny sko馽zy si pot硊czeniami. Podczas wyst阷u na festiwalu w Opolu Kasia Wilk da砤 emocjonuj眂y wyst阷. By砤 tak pe硁a energii, 縠 wr阠z roznosi砤 scen. Ogl眃aj眂 relacj z jej wyst阷u w TV nie zauwa縴li秏y nawet, 縠 co jest nie w porz眃ku. Tymczasem patrz眂 na filmy, kt髍e ju kr笨 po YouTube wyra糿ie ...

 • Ania D眀rowska z rodzin (FOTO)

  Na Festiwalu w Opolu. Na tegoroczny Festiwal w Opolu Ania D眀rowska przyby砤 ze swoim wieloletnim partnerem, producentem muzycznym Paw砮m J蠹wickim i z prawie rocznym synkiem Stasiem. Podczas koncertu wokalistka wykona砤 jeden z utwor體 Ewy Demarczyk - Groszki i r罂e. Ca砤 rodzinka razem, u秏iechni阠i i w dobrych nastrojach tworzyli ...

 • Sablewska z podopieczn Kazadi w Opolu (FOTO)

  Patrycja dosta砤 dzik kart. Maja Sablewska zd笨y砤 ju odrobi "straty w ludziach", jakie przyni髎 jej udzia w X-Factor. Mened縠rka ma nowych podopiecznych - Tol Szlagowsk, a od niedawna tak縠 Patrycj Kazadi. Ta ostatnia dzi阫i dzikiej karcie dosta砤 mo縧iwo舵 zaprezentowania swego nowego singla Ha砤s na Festiwalu w Opolu. ...

 • Koncert w Opolu: To by砤 cha硉ura i gniot!

  Tak o jednej z imprez m體i dyrektor artystyczny Festiwalu. Nie ma to jak samokrytyka... To, co zauwa縴硂 wielu widz體 ogl眃aj眂ych opolski koncert "Serialowy przeb骿 lata", zauwa縴 r體nie dyrektor artystyczny ca砮go festiwalu, Jaros砤w K阠ik. W wywiadzie dla Nowej Trybuny Opolskiej powiedzia on wprost, 縠 koncert by... cha硉ur i gniotem. ...

 • Ju dzi wieczorem Doda wyst眕i w Opolu

  Mamy dla Was zdj阠ia z pr骲. Wiadomo, 縠 Doda prze縴wa ostatnio ci昕kie chwile. Mimo choroby ukochanego Adama Darskiego postanowi砤 jednak nie przerywa swoich plan體 koncertowych. Dzi阫i temu, ju dzi wieczorem b阣ziemy mogli ogl眃a jej wyst阷 na opolskiej scenie. Bior眂 pod uwag zamieszczone poni縠j zdj阠ia, zapowiada si naprawd ...

 • Doda jest wyczerpana!

  Musi bra kropl體ki. Doda prze縴wa ostatnio ci昕kie chwile. Jej ukochany, Adam Darski, trafi do szpitala, a ona pr骲uje po潮czy prac z codziennymi wizytami u niego. Takie tempo musia硂 negatywnie odbi si na jej zdrowiu. Mama artystki twierdzi, 縠 jej c髍ka jest wyczerpana i niestety, ale musi wspomaga si kropl體kami. -...

 • Co nowego u Dody?

  Opole, niezgodno舵 szpiku i s眃 nad g硂w. Doda 縴je jak na karuzeli. Opr骳z problem體 ze zdrowiem ukochanego, ma jeszcze kilka innych, powa縩ych kwestii do za砤twienia. Po pierwsze, jak donosi eFakt, s眃 nie zgodzi si na umorzenie sprawy dotycz眂ej jej wypowiedzi na temat Biblii. Przypomnijmy, 縠 Ryszard Nowak, przewodnicz眂y ...

 • Konkurs Superjedynki 2010 (FOTO)

  Zobaczcie, kto zosta nominowany w kategorii Wokalistka. Kolejny festiwal Superjedynki coraz bli縠j. Jak co roku zostan wr阠zone nagrody w 8 kategoriach. Jedn z nich jest kategoria "Wokalistka". Znamy ju list piosenkarek, kt髍e zawalcz o ten tytu. Niekt髍e od dawna znajduj si polskim show biznesie, inne ...

 • J髗efowicz: To jest niedopatrzenie Nataszy

  Dlaczego Urba駍ka nie wyst眕i砤 w Opolu. W wywiadzie dla Vivy Janusz J髗efowicz opowiada o kulisach skandalu, jakiego bohaterk zosta砤 niedawno jego 縪na, Natasza Urba駍ka. Piosenkarka mia砤 wyst眕i na festiwalu z piosenk Ma砤, o kt髍ej pisano, 縠 by砤 plagiatem. - Mamy przyjaciela, kt髍y z Serbii przywi髗 nam trzy piosenki do ...

 • G髍niak bierze Krup do Opola

  Ale do Stan體 jedzie z kim innym. Tak jej by硂 dobrze bez nadzoru Darka Krupy, ale zdecydowa砤, 縠 podczas wyst阷體 w Opolu to w砤秐ie on b阣zie jej towarzyszy. Edyta G髍niak najwyra糿iej przemy秎a砤 ca潮 spraw i wyci眊n瓿a odpowiednie wnioski. O tym, 縠 m笨 piosenkarki jedzie z ni na festiwal do Opola, pisze Na 縴wo. Gazeta cytuje opinie ...

 • Justyna Steczkowska za秔iewa w Opolu

  Zamiast Urba駍kiej. Urszula zrezygnowa砤 sama. Podczas konkursu Premiery na Festiwalu w Opolu wyst眕i Justyna Steczkowska - poda onet.pl w oparciu o o秝iadczenie Telewizji Polskiej S.A. Organizator konkursu sam zaprosi wokalistk po tym, jak z koncertu odpad砤 Natasza Urba駍ka. Piosenka tej drugiej nosi砤 znamiona plagiatu. Tymczasem Justyna ...

 • Natasza Urba駍ka nie za秔iewa w Opolu!

  NIE MO疎. Z砤ma砤 regulamin. Dopiero pisali秏y o tym, 縠 tegoroczny festiwal w Opolu mo縠 si okaza szans dla Nataszy Urba駍kiej, a ju dostajemy wie禼i, 縠 piosenka artystki zosta砤 wycofana z konkursu premier. Na stronie TVP pojawi硂 si wyja秐ienie - donosi onet.pl. Wynika z niego, 縠 utw髍 Ma砤, kt髍y jako premierowy mia砤 ...

 • Czy Opole pozwoli Urba駍kiej rozwin辨 skrzyd砤?

  Przyda硑by si lukratywne kontrakty. Tygodnik iat & Ludzie pochyli si nad sytuacj finansow ma晨e駍twa Nataszy Urba駍kiej i Janusza J髗efowicza. Jak na pewno pami阾acie, oboje kupili w ubieg硑m roku dworek w Jajkowicach - pi阫n, lecz kosztown posiad硂舵, kt髍a wci笨 wymaga nowych inwestycji. Tymczasem g丑wnym 紃骴砮m dochodu obojga ...

 • Jak tato wspiera Natali Lesz

  Kto wysy砤 na ni SMS-y w konkursie opolskim? Tygodnik Twoje Imperium przyjrza si kulisom s砤wy Natalii Lesz. Nie jest tajemnic, 縠 piosenkark wspiera jej ojciec - Aleksander Lesz, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. Gazeta pisze, 縠 w czasie opolskiego koncertu Debiut體 sukces Natalii zagwarantowa硑 ponad 33 tysi眂e SMS-體, dzi阫i ...

 • Edyta G髍niak - diva w starej sukience

  Czy gwie糳zie to przystoi? Edyta G髍niak chyba nie mia砤 na siebie pomys硊. Si阦n瓿a wi阠 po kreacj sprzed dw骳h lat - podczas tegorocznej Cyga駍kiej nocy w硂縴砤 bia潮 sukienk, t sam, kt髍 mia砤 na sobie dwa lata temu na Festiwalu w Opolu. Ca硂舵 ozdobi砤 czerwonymi dodatkami - szalem i ozdob z pi髍, kt髍e przyczepi砤 od spodu. ...

 • Tomasz Jacyk體 - Markowska jest fenomenalna

  Stylista ocenia opolskie kreacje. Z pewnym op蠹nieniem, ale zabra g硂s. W "Dzie Dobry TVN" niezast眕iony Tomasz Jacyk體 oceni image gwiazd z Opola. Dosta硂 si Irenie Jarockiej za czerwon sukni z falbanami. To sukienka dla dwudziestolatki - skwitowa Jacyk體. Sama Jarocka wygl眃a pi阫nie, ale suknia do niej nie pasowa砤 - doda. ...

 • Dobre, bo (o)polskie - fotki z koncertu (FOTO)

  Mamy si jeszcze czym chwali. Czasami.

 • Opole 2008 - kulisy (FOTO)

  Lu糿iejsza strona Festiwalu w Opolu. Tatiana Okupnik Paulina Chylewska Patrycja Markowska Tatiana Okupnik Kasia Glinka Kasia Cerekwicka i Ania Szarmach Maryla Rodowicz Piotr Kupicha Kasia Pietras Anna Popek ...

 • Festiwal w Opolu - cz甓 2 (FOTO)

  Doda, Zagrobelny, Flinta, Wrona, Feel i inni. Doda Natalia Lesz Joanna S硂wi駍ka kasz Zagrobelny Anna Popek i Doda Sebastian Karpiel-Bu砮cka Feel Bartek Wrona Ewelina Flinta Piotr Kupicha Doda ...

 • Festiwal w Opolu - cz甓 1 (FOTO)

  Powt髍ka z Festiwalu. Beata Kozidrak Beata Kozidrak z ch髍kiem, a w nim jej c髍ka, Kasia Pietras (druga od prawej). Biff Dorota Mi秌iewicz Leszcze Tatiana Okupnik Robert Gawli駍ki Kasia Klich ...

 • Doda bez makija縰 (FOTO)

  Doda podczas pr骲 do wyst阷u w Opolu zaprezentowa砤 si w wersji naturalnej. Zanim stan瓿a w blasku fleszy na opolskiej scenie, Dorota Rabczewska czyni砤 pr骲y przed swym wyst阷em. Naturalna, bez ostrego makija縰 i w砤禼iwych jej dodatk體, wygl眃a砤 zupe硁ie inaczej, ni zwykle. Jak si Wam podoba naturalna Doda? ...

 • Edyta G髍niak nie chcia砤 kiepskiego wyst阷u

  To dlatego odm體i砤 udzia硊 w festiwalu w Opolu. Kiedy Edyta G髍niak odm體i砤 wyst阷u na tegorocznego festiwalu w Opolu plotkowano, 縠 to wy潮cznie przez jej widzimisi i wymagania finansowe nie dosz硂 do show. Okazuje si jednak, 縠 piosenkarka nie chcia砤 zgodzi si na zbyt wczesn jej zdaniem godzin wyst阷u. - TVP og硂si砤 ...

 • Andrzejewicz przyparta do muru

  "To b阣zie kompromitacja." - Moja muzyka jest bardzo nowoczesna i wielk rol odgrywa w niej komputer, kt髍y generuje r罂ne d紈i阫i, bez kt髍ych nie spos骲 si obej舵. Ten zakaz to dla mnie absurd, bo musz za秔iewa, moje piosenki w innej aran縜cji, ni zna je publiczno舵 - powiedzia砤 Super Expressowi Gosia Andrzejewicz przera縪na ...

 • Broni Andrzejewicz

  Afera o playback. Zacz瓿o si od tego jak media obieg砤 wiadomo舵, 縠 Gosia Andrzejewicz nie zamierza 秔iewa na 縴wo w Opolu. Dla Kozaczk體 opisa to Bzyk19. Chwil potem odezwa砤 si wytw髍nia dla kt髍ej pracuje piosenkarka. Wydali o秝iadcznie, 縠 Zesp蟪, kt髍y towarzyszy artystce podczas czwartkowej pr骲y nie by przygotowany do ...