Tabloidom na całym świecie oferowane są zdjęcia ciała zmarłego Heatha Ledgera.

Fotografie wykonano ponoć niedługo po odkryciu ciała.

New York Post podał cenę takiego zdjęcia – 300 tys. dolarów.

Nawet nie próbujemy tego komentować.