Słuchajcie, robiłam już wywiady więzienne. Ludzie tacy jak bracia Menendez [którzy wspólnie zamordowali swoich rodziców – przyp. red.] – to dopiero były ważne historie! A sprawa Paris taką nie była. I chociaż miałam już spisane pytania, poczułam, że to nie jest odpowiednie dla mojego standardu zadowego. Czułam się… jakby…tandetnie. Ta cała sprawa była poniżej moich możliwości

Barbara Walters w odpowiedzi dlaczego zrezygnowała z wywiadu z Paris Hilton.