Wczoraj odbył się Wielki Test o Polskim Filmie. Imprezę poprowadzili Paulina Chylewska i Maciej Orłoś, których z wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty wspierał Przemysław Babiarz.

Kto zdecydował się sprawdzić? Odpowiadali m.in. Olga Bołądź, Marysia Sadowska, Renata Dancewicz, Anna Głogowska, czy Mateusz Damięcki.

Ostatecznie najwięcej poprawnych odpowiedzi podczas 5-ciu rund pytań udzielił duet Janusz Zaorski-Maria Szabłowska. Bardzo dobrze szło też Agnieszce Holland i Robertowi Biedroniowi.

Wybrano też największego amanta i amantkę polskiego kina. Tytuły przypadły Annie Dymnej i Andrzejowi Łapickiemu.

Gratulujemy!

&nbsp
Gwiazdy rozwiązują Wielki Test o Polskim Filmie (FOTO)
Urszula Grabowska

Gwiazdy rozwiązują Wielki Test o Polskim Filmie (FOTO)
Paweł Małaszyński

Gwiazdy rozwiązują Wielki Test o Polskim Filmie (FOTO)
Beata Pawlikowska

Gwiazdy rozwiązują Wielki Test o Polskim Filmie (FOTO)
Grażyna Torbicka

Gwiazdy rozwiązują Wielki Test o Polskim Filmie (FOTO)
Mateusz Damięcki

Gwiazdy rozwiązują Wielki Test o Polskim Filmie (FOTO)
Agnieszka Holland, Robert Biedroń

Gwiazdy rozwiązują Wielki Test o Polskim Filmie (FOTO)
Robert Więckiewicz

Gwiazdy rozwiązują Wielki Test o Polskim Filmie (FOTO)
Anna Głogowska

Gwiazdy rozwiązują Wielki Test o Polskim Filmie (FOTO)
Marysia Sadowska

Gwiazdy rozwiązują Wielki Test o Polskim Filmie (FOTO)
Renata Dancewicz

Gwiazdy rozwiązują Wielki Test o Polskim Filmie (FOTO)
Andrzej Łapicki – ogłoszony amantem polskiego kina

Gwiazdy rozwiązują Wielki Test o Polskim Filmie (FOTO)
Anna Dymna – ogłoszona amantką polskiego kina