Wyprawa Paris Hilton do Rwandy została oficjalnie przełożona.

Ponoć organizatorzy postanowili wysłać dziedziczkę w innym terminie.

Nie podano żadnego konkretnego powodu ani przybliżonej daty wyprawy.

Fundacja Playing for Good wystosowała oficjalny list, z którego wynika, że dziedziczka jest bardzo „oddaną\” działaczką oraz że wycieczka musi zostać przełożona. I nic więcej.