Jury

14-10-2018
Wszystko o: Jury - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Jury

 • Okupnik jest za ma砤 na jurork

  W X-Factorze przyda si poduszka. Poprzedniej jurorce X-Factora, Mai Sablewskiej, brakowa硂 mo縠 kilku kilogram體, ale je秎i chodzi o wzrost, by硂 idealnie. Nieco inaczej ma si sytuacja z now jurork programu, Tatian Okupnik. Kr笨 plotki, 縠 piosenkarka b阣zie musia砤 siada przy jurorskim stole na poduszkach, poniewa jej niewielki ...

 • Jurorka Tylko taniec sko馽zy砤 73 lata (FOTO)

  Krystyna Mazur體na ma interesuj眂 biografi. Wiele os骲 zdziwi硂 si, gdy ogl眃aj眂 zdj阠ia z konferencji prasowej nowego show Polsatu, Tylko taniec, zobaczy硂 na nich drobn kobiet w mocnym makija縰, kopi眂 energicznie nogami i robi眂 szalone miny. Kobieta wygl眃a na dojrza潮 - i rzeczywi禼ie, kilkana禼ie dni temu sko馽zy砤 73 lata. ...

 • Poznajcie ekip Tylko taniec (FOTO)

  Czteroosobowe jury w komplecie. Wczoraj odby砤 si konferencja promuj眂a nowy show Polsatu, Tylko taniec. Obok Joanny Liszowskiej, kt髍a b阣zie niew眛pliwie gwiazd programu, usiedli pozostali jurorzy - Alan Andersz, Micha Malitowski oraz Krystyna Mazur體na. Ta ostatnia zapowiada si na najbardziej barwn posta show... Pojawi砤 si ...

 • Kasia K阷ka wygryz砤 Kasi Cichopek

  Ani Cichopek, ani Hakiel nie pojawi si w Tylko taniec. Jeszcze niedawno spekulowano, 縠 w nowym show Polsatu Tylko taniec zobaczymy par Cichopek - Hakiel. Oboje maj taneczne do秝iadczenie (m笨 celebrytki jest przecie tancerzem, ona wygra砤 TzG), poza tym Katarzyna mia砤 pono wr骳i do 砤sk szefostwa stacji po 秝ietnie poprowadzonej imprezie ...

 • Tatiana Okupnik zast眕i Sablewsk w X-Factor

  Dobry wyb髍? Portal tvn.pl poda, 縠 w kolejnej edycji X-Factora przy jurorskim stole obok Kuby Wojew骴zkiego i Czes砤wa Mozila usi眃zie Tatiana Okupnik. By砤 wokalistka zespo硊 Blue Cafe jaki czas temu przenios砤 si do Wielkiej Brytanii i tam zacz瓿a pracowa nad nowym materia砮m. Wyda砤 p硑t, o kt髍ej w Polsce m體i硂 si niewiele. ...

 • Mariah Carey zast眕i Scherzinger w X-Factor?

  Ma to zwi阫szy ogl眃alno舵 programu. Mariah Carey schud砤 14 kilogram體 i teraz ju mo縠 pokaza si 秝iatu. Najpierw by砤 reklama, a teraz... Jak donosz zagraniczne media Carey najprawdopodobniej zast眕i Nicole Scherzinger w ameryka駍kiej wersji programu X-Factor. Do潮cz do naszych fan體 na Facebooku! Kliknij Tutaj! Artystka w jury ...

 • Maja Sablewska nie wyst眕i w 2. edycji X-Factor

  S nowe kandydatki - Trzetrzelewska i Peszek. To ju oficjalne informacje, potwierdzone przez portal Wirtualne Media - Maja Sablewska nie wyst眕i w 2. edycji X-Factora. Fakt pisze, 縠 mened縠rka walczy砤 o miejsce w show do ko馽a. Jednak o tym, 縠 stacja poszuka nowej twarzy, zadecydowa mia pono Kuba Wojew骴zki, kt髍y by zdecydowanym ...

 • Alicja Bachleda-Curu nie chce by jurork w X-Factor

  Nie skusi硑 jej du縠 pieni眃ze. Wed硊g nieoficjalnych informacji TVN na miejsce Mai Sablewskiej chcia w 2. edycji X-Factora postawi na Alicj Bachled-Curu. Aktorka pojawi砤 si w 1. edycji, gdy doradza砤 podczas doboru ekip do dom體 jurorskich. Fakt pisze jednak, 縠 Bachleda nie zgodzi砤 si na przyjazd do Polski i udzia w programie. ...

 • Kukulska nie dosta砤 propozycji wyst眕ienia w X-Factor

  Nie zast眕i Sablewskiej. Wczoraj pisali秏y, 縠 Natalia Kukulska rozwa縜 mo縧iwo舵 wyst眕ienia w 2. edycji X-Factora jako jurorka. Kr笨y硑 plotki, jakoby piosenkarka mia砤 zast眕i w tej roli Maj Sablewsk. Management Kukulskiej prostuje te informacje: Nowy wygl眃 Kozaczka - kliknij! Wr箧 do poprzedniej wersji strony. ...

 • Kukulska zast眕i Sablewsk w roli jurorki X-Factor?

  Dawna znajome mog si teraz okaza rywalkami. Trwaj spekulacje na temat obsady wiosennej edycji X-Factora. M體i si, 縠 TVN chce podzi阫owa za prac Mai Sablewskiej. Na li禼ie nazwisk os骲, kt髍e mog硑by zasili jury, znalaz硂 si w砤秐ie nazwisko by砮j kole縜nki i pracodawczyni Mai - Natalii Kukulskiej. Podobno Kukulska rozwa縜 mo縧iwo舵 ...

 • Edyta G髍niak dostanie 350 tysi阠y za udzia w show?

  Wielki powr髏 gwiazdy? O to, by Edyta G髍niak wyst眕i砤 jako jurorka Bitwy na g硂sy, TVP zabiega砤 ju przed pierwsz edycj. Piosenkarka nie mia砤 jednak wtedy czasu i serca - pracowa砤 nad p硑t. Nowy wygl眃 Kozaczka - kliknij! Wr箧 do poprzedniej wersji strony. Plotka g硂si, 縠 G髍niak zn體 dosta砤 propozycj....

 • Mai Sablewskiej ostatecznie nie zaproszono do X-Factora2?

  Sama celebrytka wypowiada si na ten temat zagadkowo. Dzi Fakt poda, 縠 Maja Sablewska nie pojawi si w 2. edycji X-Factora. Podobno producenci show zdecydowali si szuka innej gwiazdy. Do zerwania wsp蟪pracy z by潮 mened縠rk Dody dosz硂 podobno w zwi眤ku z nieporozumieniami na linii Sablewska-Wojew骴zki. Zamiast skupia si na wyst阷ach, ...

 • Weronika Marczuk wr骳i do You Can Dance?

  A co z Patrycj Kazadi? Ona jest tam "naj秝ie縮za". Oczyszczona z zarzut體 砤p體karstwa Weronika Marczuk wraca do obiegu. Jej udzia w Ta馽u z gwiazdami ma przypomnie o celebrytce, kt髍a - jak g硂si plotka - by mo縠 powr骳i na wiosn do You can Dance. Sprzymierze馽em by砮j jurorki by砨y z pewno禼i Agustin Egorrola, przyjaciel celebrytki. ...

 • Czy Maja Sablewska nie wyst眕i w 2. edycji X-Factor?

  "Ona nie zamierza walczy o miejsce w jury". Wkr髏ce rusz pierwsze przes硊chania do 2. edycji X-Factor. Oficjalnie TVN nie potwierdzi jeszcze sk砤du jury, w zwi眤ku z tym pojawi硑 si ju plotki, 縠 za sto砮m jurorskim zabraknie tym razem Mai Sablewskiej. Wyst阷owi w show Sablewska zawdzi阠za show-biznesowy "skok na bungee". Dzi阫i ...

 • Kora wcina jajka na planie Must be the music

  Dieta bia砶owa? Czy縝y sekret szczup砮j sylwetki Kory opiera si na diecie bia砶owej? Wed硊g informator體 Faktu na planie Must be the music gwiazda zazwyczaj zajada si... jajkami gotowanymi na twardo. Taki przysmak jest na 縴czenie piosenkarki szykowany podczas ka縟ego wydania show. Do tego Kora zamawia du縪 niegazowanej wody. zo nie ...

 • W grudniu precastingi do X Factor II

  W ekipie jury mog by zmiany. W marcu przysz砮go roku na antenie TVN pojawi si 2. edycja X-Factora. W grudniu b阣 organizowane pierwsze precastingi do show. Nie wezm w nich jeszcze udzia硊 jurorzy, lecz producenci programu. Przes硊chania odb阣 si w nast阷uj眂ych miastach: 2.12. Gda駍k - Hotel Mercure Heweliusz, ul. Heweliusza ...

 • Wodecki o nowym jury Ta馽a z gwiazdami

  "Co Beata, to Beata - nawet nie wypada por體nywa obu postaci". Zbigniew Wodecki, kt髍y przez 12 edycji by jurorem Ta馽a z gwiazdami, na pro禸 Faktu oceni nowych juror體. Ca砶iem pozytywnie wypowiedzia si na temat Janusza J髗efowicza: - My秎, 縠 panu J髗efowiczowi trzeba da jeszcze szans, bo mamy dopiero kilka odcink體. A ...

 • Piotr Krajewski jedzie po jury Top model

  "To, co widzia砮m, nadaje si do prokuratury." Nie tylko feministki denerwuj si ogl眃aj眂 castingi i eliminacje do Top model. Oburzony jest tak縠 przedstawiciel 秝iata mody, projektant Piotr Krajewski, kt髍y w rozmowie z Super Expressem nie zostawi suchej nitki na jurorach programu. Taki Marcin Tyszka. R阠e opadaj. Postawa tego ...

 • Nowe twarze w Ta馽u z gwiazdami (FOTO)

  Urba駍ka z m昕em i Fraszy駍ka. Jak si czuj w programie? 13. edycja Ta馽a z gwiazdami ma by inna - nowy sk砤d jury oraz nowa prowadz眂a maj wnie舵 do show powiew 秝ie縪禼i. I cho komentarze na temat zmian raczej nie brzmi dla producent體 programu zbyt optymistycznie, nowe osoby zaj瓿y swoje miejsca na dobre i - jak si wydaje - poczu硑 ...

 • Nergal b阣zie jurorem The Voice

  Opr骳z niego Kayah, D眀rowska i Piasek. Cho TVP nazwiska juror體 The Voice of Poland chce zdradzi dopiero 1. sierpnia, w sieci mo縩a ju przeczyta nieoficjalne informacje na ten temat - podajemy za muzyka.onet. Pewniakiem jest Nergal, kt髍y sw骿 udzia w show potwierdzi ju w rozmowie z brytyjskim magazynem Terrorizer: Nie ...

 • Jolanta Fraszy駍ka b阣zie jurork w Ta馽u z gwiazdami?

  Przyznacie, 縠 to nieoczekiwana propozycja. Fakt dowiedzia si, 縠 Beat Tyszkiewicz w Ta馽u z gwiazdami zast眕i 43-letnia aktorka, Jolanta Fraszy駍ka. Kiedy popularna, g丑wnie dzi阫i grze w serialu Na dobre i na z砮, dzi raczej rzadko wspominana, sporadycznie pojawiaj眂a si na salonach. Czy taniec w dzieci阠ym zespole taneczno-wokalnym, ...

 • Urba駍ka i J髗efowicz w Ta馽u z gwiazdami

  Wodecki i Tyszkiewicz ju nie pojawi si w programie. Producenci Ta馽a z gwiazdami robi, co zapowiadali, czyli zmieniaj obsad nowej edycji show. Jesieni programu nie poprowadzi ju Katarzyna Skrzynecka. Jej miejsce zajmie Natasza Urba駍ka - poinformowano oficjalnie na stronie TVN. Do潮cz do naszych fan體 na Facebooku! Kliknij Tutaj!...

 • Kukulska i Kayah w jury The Voice

  Usi眃 obok Nergala. W jesiennej ram體ce TVP2 znajdzie si nowy talent show, The Voice of Poland. Najlepszy g硂s. Dotychczas m體iono tylko o jednym jurorze, z kt髍ym telewizja podpisa砤 kontrakt. To Adam Darski. Pojawi硑 si plotki, 縠 producenci show chcieli zaprosi do wsp蟪pracy r體nie Dod, kt髍a jednak z oczywistych powod體 nie ...

 • Monika Brodka do潮czy do jury X-Factor?

  Czy Bachleda-Curu? Kt髍 z nich widzieliby禼ie w tej roli? Fakt donosi, 縠 nast阷na edycja X-Factora b阣zie si nieco r罂ni od pierwszej. Chodzi o ilo舵 juror體, kt髍ych w oryginalnym programie jest czterech. Pono i w polskiej edycji sk砤d jury zostanie poszerzony. Jako g丑wne kandydatki do jurorskiego sto硊 s brane pod uwag Alicja ...

 • Cheryl Cole zosta砤 jurork w ameryka駍kiej edycji X-Factor

  Teraz b阣zie podbija Stany. D硊go trwa硑 spekulacje na temat udzia硊 Cheryl Cole w ameryka駍kiej edycji X-Factor. Wczoraj piosenkarka ostatecznie potwierdzi砤, 縠 zasi眃zie w jury programu. Obok Cole wyst阷y uczestnik體 b阣 ocenia Simon Cowell i Antonio "LA" Reid. Jestem taka podekscytowana udzia砮m w ameryka駍kiej wersji X-Factor - ...

 • Poznajcie finalist體 X-Factor (FOTO)

  Z ka縟ego domu jurorskiego po trzech kandydat體. Dzi odby砤 si konferencja prasowa programu X-Factor, podczas kt髍ej przedstawiono wszystkich finalist體 show. Ka縟y z juror體 wytypowa troje wykonawc體 (lub trzy zespo硑 - jak to mia硂 miejsce w przypadku Mai Sablewskiej), kt髍ych b阣ziemy ogl眃a na 縴wo. A oto lista ...

 • J. Lo. nie potrafi rozsta si ze swoimi maluchami (FOTO)

  Zabiera je nawet na plan zdj阠iowy. Jennifer Lopez jako dumna mama dw骿ki uroczych bli糿iak體 wykorzystuje ka縟 sposobno舵, aby m骳 si nimi publicznie pochwali. Po tym jak Max i Emme zadebiutowali w roli modeli w jednej z ostatnich kampanii Gucci, nadszed czas, 縠by przyjrzeli si jak wygl眃a praca w telewizji od kuchni. S眃z眂 ...

 • Jessica Simpson b阣zie jurork ameryka駍kiego X-Factor?

  Podobno Simon Cowell ma na ni oko. Jesieni w USA ruszy pierwsza edycja X-Factor. Amerykanom spodoba si format, kt髍y zrobi furor w Wielkiej Brytanii. Teraz zaczynaj si spekulacje na temat obsady show. Plotki g硂sz, 縠 mocn kandydatk do roli jurorki jest Jessica Simpson. Piosenkarka, a tak縠 bizneswoman wydaje si idealna jako ...

 • Jennifer Lopez w szortach pokazuje brzuszek (FOTO)

  Podczas party finalist體 American Idol. Jennifer Lopez zasiada w jury najnowszej edycji ameryka駍kiego Idola. Wraz ze Stevenem Tylerem i Randy Jacksonem wy硊skuje z t硊mu pere砶i, kt髍e - by mo縠 - uda si wypromowa. Mamy zdj阠ia jurorki z party, na kt髍ym pojawili si uczestnicy 10. edycji show. Lopez - jak ...

 • Sztaba, Zapendowska, zowski i Kora w jury Tylko Muzyka

  Polsat oficjalnie przedstawi ekip show. Polsat rozwia dzi wszelkie w眛pliwo禼i na temat ekipy, kt髍a b阣zie prowadzi show Must Be The Music - Tylko Muzyka. Przedstawi te juror體 nowego programu. I tak w gronie oceniaj眂ych wyst阷y znale糽i si Adam Sztaba, Wojciech zowski (z zespo硊 Afromental), El縝ieta Zapendowska i Kora. ...

 • Zapendowska i Sykut do潮cz do ekipy Must Be The Music

  Cichopek posz砤 w odstawk? Jak nieoficjalnie dowiedzia si portal Wirtualnemedia, do jury najnowszego show Polsatu - Must Be The Music - Tylko muzyka - do潮czy El縝ieta Zapendowska. Zasi眃zie obok Adama Sztaby. W jury nie pojawi si natomiast ani Dariusz Krupa, ani Robert Kozyra, kt髍ych wcze秐iej typowano na juror體. Fakt donosi z kolei, ...

 • Ju por體nuj Maj Sablewsk do Cheryl Cole (FOTO)

  Czy udzia w X-Factor b阣zie trampolin do kariery? Zaczyna si pi赕 minut Mai Sablewskiej. By砤 mened縠rka Dody i Edyty G髍niak ma szans sprawdzi si w nowej roli - jako jurorka X-Factor. Gazety ju zaczynaj por體nywa Sablewsk do brytyjskiej jurorki show - Cheryl Cole. Piosenkarka na udziale w programie zyska砤 wielk popularno舵, ...

 • Ile zarobi jurorzy X-Factor?

  Najwi阫sze honorarium dostanie Kuba Wojew骴zki. Wiadomo ju, kto zasi眃zie w jury nowego show TVN, X-Factor. Teraz przysz砤 pora na spekulacje dotycz眂e zarobk體 cz硂nk體 jury. Fakt poda, 縠 najwi阫sze honorarium dostanie Kuba Wojew骴zki. Dziennikarz zgarnie a 40 tysi阠y z硂tych... za ka縟y odcinek programu! Czes砤w Mozil musi si ...

 • Maja Sablewska w jury X-Factor

  Znany jest ju ca硑 sk砤d ekipy oceniaj眂ej. Wiadomo ju ostatecznie, kto zasi眃zie w jury programu X-Factor. Obok Kuby Wojew骴zkiego oraz Czes砤wa Mozila zobaczymy mened縠rk Edyty G髍niak i Mariny, Maj Sablewsk. T oficjaln wiadomo舵 poda portal Wirtualne Media. TVN zamkn背 ju etap pre-casting體. 24 stycznia w Zabrzu odb阣zie si ...

 • Czes砤w Mozil b阣zie jurorem w X-Factor

  Prawdopodobnie w jury zasi眃zie te Kuba Wojew骴zki. Portal Wirtualne Media poda, 縠 TVN podpisa ju umow z Czes砤wem Mozilem, kt髍y zasi眃zie w jury nowego talent-show X-Factor. W trzyosobowym jury znajdzie si tak縠 prawdopodobnie Kuba Wojew骴zki. Show by mo縠 poprowadzi Jaros砤w Ku糿iar z TVN 24.