Kozaczek

14-10-2018
Wszystko o: Kozaczek - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Kozaczek

 • Kozaczek na pla縴 - na iPhone lub system Android

  Nie musisz kupowa dziesi眛ek gazet. Wystarczy telefon. Je秎i wybierasz si na wakacje i szukasz lekkiej, przyjemnej lektury, nie musisz kupowa dziesi眛ek gazet. Teraz Kozaczka mo縠sz czyta pod namiotem, na pla縴, w poci眊u lub autobusie. Wystarczy, 縠 masz iPhone'a lub telefon z systemem Android. Aplikacje, kt髍e ...

 • Kozaczek w telefonach z systemem Android

  Czytajcie nasze plotki w dowolnym miejscu! Od dzi kozaczkowe plotki, zdj阠ia i ciekawe newsy s dost阷ne dla u縴tkownik體 telefon體 z systemem Android. Z my秎 o Was stworzyli秏y aplikacj, kt髍a umo縧iwi czytanie Kozaczka w dowolnym miejscu. Starali秏y si, by aplikacja by砤 czytelna i fukcjonalna oraz przyjemna w obs硊dze. ...

 • Odle z Panem Kostk!

  Spos骲 na niedzieln nud. Zagraj razem z innymi Kozaczkami :) Na niedzieln nud przygotowali秏y dla Was banalnie prost gierk z panem Kostk w roli g丑wnej. Zapisujcie swoje najlepsze wyniki Waszymi loginami z Kozaczka. Gra do ambitnych nie nale縴, ale je縠li zdob阣ziecie powy縠j 120 punkt體, oznacza to, 縠 nie糽e sobie ...

 • Nowo禼i na Kozaczku

  Dodajemy filmiki: wywiady, teledyski, koncerty. Od jakiego ju czasu nasi zarejestrowani U縴tkownicy mog tworzy w砤sne albumy, w kt髍ych znajdziecie ciekawe zdj阠ia gwiazd. Teraz mamy dla Was kolejn opcj. Od dzisiaj mo縠cie dodawa (video album w g髍nym menu) i ogl眃a filmy video - teledyski, nagrania z koncert體 i wywiady z ...

 • Nowo禼i na Kozaczku

  Tylko dla zarejestrowanych u縴tkownik體. Dzisiaj pojawi砤 si nowa funkcjonalno舵 z kt髍ej mog korzysta zalogowani u縴tkownicy. Po zalogowaniu w g髍nym menu pojawi砤 si opcja Album Foto. Mo縠cie wgrywa tam swoje w砤sne zdj阠ia, czy te zdj阠ia gwiazd, kt髍e potem wykorzystywa b阣ziecie przy redagowaniu w砤snych news體: np. ...

 • Kozaczek.pl - Zajawka Roku 2007

  Dzi阫ujemy! Dzi阫ujemy podw骿nie - magazynowi Aktivist za nominacj, ale przede wszystkim Wam, czyli Czytelnikom, za wszystkie oddane g硂sy. W砤秐ie odebrali秏y pierwsz nagrod w naszej skromnej, rocznej dzia砤lno禼i. Z jakich powod體 kto wybra nas, chocia konkurencja ostra. Cieszy nas to, 縠 w砤秐ie od ...

 • Kozaczek ma ju roczek!

  Wystartowali秏y dok砤dnie rok temu. Dok砤dnie rok temu Kozaczek pojawi si w sieci. To dzi阫i Wam jeste秏y w dniu dzisiejszym serwisem z najwi阫sz baz plotek w Polsce. Pracujemy dla Was 24 godzin na dob - w 秝i阾a, czy na urlopie. Kilka ciekawych danych na temat Kozaczka: - redakcja napisa砤 5 540 news體, - ...

 • Zeberka.pl

  Startujemy! Jak zapewne zauwa縴li niekt髍zy, wystartowali秏y z nowym serwisem, b阣眂ym odpowiedzi na zami硂wania naszych Czytelnik體. Zeberka.pl to strona dla wszystkich, kt髍zy lubi zabawy z mod, niekoniecznie na serio. Znajdziecie na niej zdj阠ia gwiazd w mniej lub bardziej trafionych kreacjach, relacje z pokaz體 mody, ...

 • Kto tym razem zgarn背 nagrody?

  Kolejny miesi眂 - kolejni zwyci陑cy. Min背 kolejny miesi眂 pisania przez Was ciekawych news體. Cz阺to zdarza硂 si tak, 縠 wyprzedzali禼ie samych redaktor體 i pojawi硑 si te jakie skargi i za縜lenia. Sam mia砮m wra縠nie, 縠 to na si酬 pisany news. W ka縟ym b眃 razie mog Was zapewni, 縠 redakcja w 縜den spos骲 z Wami nie rywalizuje i ...

 • Playa Barbie i Zen Znienacki...

  Jeste秏y Wam winni wyja秐ienie. Zauwa縴li禼ie mo縠, 縠 przez ostatni weekend by硂 mniej news體? Rzut oka na zdj阠ia i chyba ju widzicie, o co chodzi. Tak jest... Playa Barbie i Zen Znienacki s ju w tej chwili zwi眤ani nie tylko Kozaczkiem. :) Atmosfera by砤 gor眂a, a 32 stopnie w cieniu tylko ...

 • Kozaczki dostaj nagrody!

  Zobaczcie kto tym razem zgarn背 super nagrody! Przez ca硑 poprzedni miesi眂 wielu u縴tkownik體 dodawa硂 swoje newsy cz阺to wyprzedzaj眂 nasz redakcj, by硂 dla nas nie lada wyzwaniem :) Dzi阫i Wam jeste秏y w Polsce najwi阫szym tego typu serwisem, dostarczaj眂 kilkudziesi阠iu gor眂ych news體 dziennie. Zauwa縴li秏y r體nie, 縠 wielu ...

 • Rozdajemy nagrody!

  Pierwsi u縴tkownicy, kt髍zy zgarniaj odlotowe nagrody! Tak jak obiecali秏y jaki czas temu, chcemy nagrodzi czytelnik體, kt髍zy aktywnie uczestnicz w 縴ciu naszego portalu. A dok砤dniej pisz plotki. Udowodnili禼ie nam, 縠 jeste禼ie zdolni i czasem o wiele szybciej wynajdujecie wa縩e informacje. Postanowili秏y wyr罂ni na razie kilku z Was. ...

 • Jackson Blue Was pozdrawia!

  Specjalnie pozdrowienia dla Czytelnik體 od ameryka駍kiego reportera. Thanks Jackson! Jackson Blue, kt髍ego filmiki regularnie umieszczamy na naszej stronie, odwdzi阠zy si podzi阫owaniami dla Czytelnik體 Kozaczka. Od dzisiaj Jacksona mo縠cie nazywa Polish Power. ;) To, 縠 Jakcson jest zakr阠ony, wiedzieli秏y od dawna....

 • Majewski te nas czyta!

  Grono naszych vipowskich czytelnik體 poszerza si. Jak zauwa縴砤 Alfa, Szymon Majewski czyta Kozaczka (zobacz newsa Alfy). My teraz chcieli秏y si pochwali na forum publicznym. W dzisiejszym programie Szymon Majewski Show pojawi si screen newsa o Agnieszce Popielewicz (zobacz newsa: Mroczek zosta sam). Z ...

 • Kozaczki si rozkrecaj :)

  Co w trawie piszczy? Nasze kochane Kozaczki i Kozaki pisz coraz to ciekawsze newsy :) Wida, 縠 niekt髍zy potrafi by oryginalni i dodawa bardzo wiele ciekawostek. Na wyr罂nienie na pewno zas硊guje - Annica. To w jej newsach zobaczycie Cichopek w nowej bieli糿ie, czy super parodie gwiazd. Superp, Emi czy pussy_with_honey r體nie ...

 • Doda czyta Kozaczka!

  Przynajmniej ekipa, kt髍a tworzy jej oficjaln stron :) Aktualizacja! Niby nic takiego, a cieszy :) Zajrzyjcie sobie tutaj i zwr箧cie uwag na FOTO, na kt髍ym wida logo Kozaczka :) Nie pozostaje nam nic innego jak tylko pozdrowi Dorotk :) P.S. Mo縠 tak Doda na swoim blogu pozdrowi wszystkich czytelnik體 ...

 • Promujemy Was na g丑wnej stronie

  Od dzisiaj plotki u縴tkownik體 na g丑wnej stronie Kozaczka! Tak jak obiecywali秏y Wasze plotki pojawia si b阣 na g丑wnej stronie - zak砤dka Plotki U縴tkownik體. Na chwil obecn promujemy wszystkie newsy, ale ju niebawem b阣ziemy tam prezentowa tylko najlepszych czyli u縴tkownik體, kt髍zy dbaj o styl, ortografi, wygl眃 newsa itp. ...

 • Kolejne mocne nowo禼i na Kozaczku!

  Ka縟y mo縠 by redaktorem! Panie i Panowie! Tak jak obiecywali秏y - mamy dla Was co niesamowitego! Tego nie ma 縜den serwis w Polsce! Ba, nawet na 秝iecie nie ma takich "bajerk體". Co tym razem? Ka縟y u縴tkownik na dzie dobry otrzymuje swoj w砤sn domenk: www.login.kozaczek.pl, kt髍a kieruje do Waszego profilu (osoby, ...

 • Kozaczek w TVP 2

  No to powoli stajemy si s砤wni! Jak donosi nasza sta砤 czytelniczka dzisiaj Kozaczek.pl mia swoje 10 sekund s砤wy w porannym programie TVP2 iadanie z Dw骿k. Nasze strony zosta硑 pokazane w zwi眤ku z tematem wok蟪 afery Piotr Rubika. Je縠li kto z Was ma jakie screeny lub video - b阣ziemy wdzi阠zny za podes砤nie :)

 • Kozaczek si rozwija!

  Kilka nowo禼i, kt髍e umil Wam 縴cie :) Nasza ekipa pracuje pe硁 par, po to, aby禼ie w ko馽u zmienili swoje upodobania i przebywali u Nas jak najd硊縠j :) W砤秐ie w tej chwili zako馽zy硑 si prace nad poszerzeniem funkcjonalno禼i ka縟ego zalogowanego u縴tkownika. Powy縮zy screen pokazuje profil danego u縴tkownika. Ka縟y kto si ...

 • Jak si robi plotk?

  Zobaczcie, jaki wp硑wowy sta si Kozaczek. Nasz 縜rt zrobi furor! ;) <br /> W radiu te ju o nim m體i. Ciekawe, czy gdyby秏y napisali, 縠 Paris Hilton jedzie na misje, a Angelina Jolie postanowi砤 odda swoje dzieci z powrotem do sieroci馽體, te by nam uwierzyli. Pami阾acie nasz primaaprilisowy 縜rt (zobacz newsa: ...

 • Co nowego na Kozaczku?

  Jak pewnie zauwa縴li禼ie, co jaki czas wprowadzamy jakie nowo禼i. Tak jest i tym razem Pracujemy pe硁 par w "秝i眛ek pi眛ek i niedziele". Ostatnimi czasy wprowadzili秏y rankingi u縴tkownik體 oraz mo縧iwo禼i podgl眃u ich komentarzy poprzez opcje - zobacz moje komentarze do innych plotek. Tym razem na Kozaczku debiutuje Galeria Fotek gwiazd....

 • Pierwszy sukces Kozaczka

  Pisze o nas "WPROST". Jest nam bardzo mi硂 poinformowa naszych czytelnik體, 縠 po zaledwie miesi眂u naszej aktywno禼i doczekali秏y si pierwszej wzmianki w polskiej prasie, dost阷nej TUTAJ. Skromnie, ale zawsze. Niestety, Kozaczek nie do ko&#241;ca zgadza si z por體naniem do Pudelka, ale z racji tej samej tematyki nie mo縠my ...