Scjentologia

14-10-2018
Wszystko o: Scjentologia - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Scjentologia

 • Ch硂pak Dakoty Johnson jest scjentologiem

  I namawia j na chodzenie do swojego "ko禼io砤". Z nowej roli Dakoty Johnson cieszy砤 si ca砤 jej rodzina, jednak jej ch硂pak, scjentolog, Jordan Masterson by przera縪ny. Jego dziewczyna w adaptacji ksi笨ki erotycznej? Czu si niekomfortowo. Sceny S&M z jego dziewczyn w roli g丑wnej obejrzy miliony os骲, dlatego doszed do wniosku, 縠 musi ...

 • Cruise dosta od scjentolog體 hojny prezent na otarcie 砮z

  Nigdy nie zgadniecie, co to takiego. Z硂縠nie przez Katie Holmes pozwu rozwodowego dla Toma Cruise'a by硂 pono ogromnym szokiem. Nic wi阠 dziwnego, 縠 aktor szuka teraz oparcia w gronie najbli縮zych, w kt髍ym z pewno禼i sporo miejsca zajmuj cz硂nkowie jego sekty. Scjentolodzy robi, co mog, aby w trudnych chwilach wesprze swojego ...

 • Co 潮czy te wszystkie dzieci? (FOTO)

  Nale勘 do pewnego "elitarnego" klubu. Suri Cruise, Willow Smith, Romeo, Cruz i Brooklym Beckham, co ich wszystkich 潮czy? Opr骳z tego, 縠 s dzie鎚i znanych rodzic體 to ca砤 pi眛ka nale縴 do Dzieci阠ego Klubu Scjentolog體. Ju od najm硂dszych lat ucz si w nim rygorystycznych regu tego kontrowersyjnego ko禼io砤. Podejrzewamy, 縠 w chwili ...

 • Katie Holmes zosta砤 zmuszona do zaj禼ia w ci笨!

  Wszystko dzieje si wbrew jej woli. Niedawno pisali秏y o tym, 縠 Katie Holmes chodzi na specjalnie seanse ze scjentologami, kt髍e maj j przygotowa na narodziny drugiego dziecka. Kilka dni temu w internecie pojawi硑 si zdj阠ia, na kt髍ym mo縩a by硂 zobaczy zaokr眊lony brzuszek aktorki. Oczywi禼ie mog硂 by to dzie硂 photoshopa. Jednak Tom ...

 • Katie Holmes przygotowuje si do dziecka nr 2

  Wszystko odbywa si pod kontrol scjentolog體. Czy ju nied硊go Suri b阣zie mia砤 ma砮go braciszka lub siostrzyczk? Jak donosz zagraniczne media, Katie Holmes i Tom Cruise staraj si o drugiego potomka. Aktorka chodzi na tzw. "auditing", czyli specjalne spotkanie z psychologiem z centrum scjentologicznego. Scjentolodzy ...

 • Nicole Kidman boi si m體i o Scjentologii?

  Nie chce czy nie mo縠? A dosz硂 do spi阠ia. Cho Nicole Kidman nie jest ju cz硂nkini ko禼io砤 scjentologicznego, ten temat wci笨 jest dla niej dra縧iwy - w ko馽u jej by硑 m笨, Tom Cruise, jest jednym z najbardziej 縜rliwych wyznawc體. Podczas promocji filmu Nine Kidman odm體i砤 udzielenia odpowiedzi odno秐ie Scjentologii. Dziennikarz ...

 • Ella Bleu jest teraz oczkiem w g硂wie Johna Travolty (FOTO)

  Po 秏ierci syna Jetta, rodzice przelewaj mi硂舵 na dziewczynk. Na pocz眛ku tego roku rodzin Johna Travolty dotkn瓿a wielka tragedia. Zmar syn aktora, 16-letni Jett. Wok蟪 秏ierci dziecka pojawi硂 si sporo w眛pliwo禼i, m體iono, 縠 scjentolodzy, do kt髍ych nale縴 aktor, zabronili mu leczy syna, a zaniedbania doprowadzi硑 do dramatu. ...

 • John Travolta rzuca Scjentologi!

  Ma za z砮 cz硂nkom sekty, 縠 zabraniali mu leczy syna. John Travolta, do niedawna 縜rliwy wyznawca Scjentologii, religii popularnej w秗骴 hollywoodzkich gwiazd, najprawdopodobniej odchodzi z sekty. Po 34 latach aktor przejrza na oczy. Dlaczego? Pono wsp蟪wyznawcy zabraniali mu leczy syna, Jetta, kt髍y p蟪 roku temu zmar maj眂 zaledwie 16 ...

 • Nie pytaj Katie Holmes o jej religi

  Inaczej stracisz prac. Katie Holmes ma niebawem zacz辨 nowy film, Don't Be Afraid Of The Dark i ju czyni odpowiednie przygotowania do roli. Nie, nie b阣zie chud砤 ani ty砤. Katie, a raczej jej m笨 i jego scjentologiczni doradcy wpadli na pomys, by zakaza zadawania niewygodnych pyta. Ka縟y z cz硂n體 ekipy filmowej musia podpisa ...

 • Katie Holmes spowiada si m昕owi

  Na pi秏ie. Nie od dzi wiadomo, 縠 Katie Holmes jest wiern 縪n i raczej nie daje Tomowi Cruise'owi powod體 do zazdro禼i czy niepokoju. Je秎i jednak przysz硂by jej do g硂wy co niew砤禼iwego, kanon zasad obowi眤uj眂y w秗骴 scjentolog體 pozwoli jej to naprawi. Aktorka stosuje si bowiem do regu硑, kt髍a nakazuje informowanie ...

 • Suri Cruise idzie na kurs scjentologiczny

  Tu po trzecich urodzinach. Suri Cruise ko馽zy w砤秐ie trzy lata. Pisali秏y ju, 縠 w zwi眤ku z tym, jej tato postanowi zaj辨 si edukacj ma砮j. Na pocz眛ku by硂 wiadomo, 縠 Suri zamiast do przedszkola b阣zie chodzi na prywatne lekcje. Teraz wiemy wi阠ej - Suri nie trafi na zaj阠ia oboj阾ne 秝iatopogl眃owo. C髍k aktor體 zajm si ...

 • Jak Tom Cruise pozby si dysleksji?

  Pomog砤 mu wiara... Tom Cruise twierdzi, 縠 scjentologia pomog砤 mu pokona dysleksj. 46-letni aktor jako dziecko mia trudno禼i w pisaniu, czytaniu i wymowie s丑w. Dzisiaj jest przekonany, 縠 to kontrowersyjna religia dokona砤 niemo縧iwego. - Zastanawia砮m si, czy jestem idiot. Stara砮m si skupi, ale czu砮m niepewno舵, frustracj, ...

 • Cruise'owi i Holmes gro勘 秏ierci

  Ju powiadomiono FBI. Aktywi禼i wrogo nastawieni do wyznawc體 scjentologii nie daj spokoju Tomowi Cruise'owi i jego rodzinie. Jak podaje Mail on Sunday ca砤 rodzina 縴je ostatnio w rosn眂ym napi阠iu. Jest ono spowodowane gro糱ami 秏ierci kierowanymi pod adresem aktorskiej pary. S硂wne ataki na Cruise'a nasili硑 si jeszcze w ostatnich ...

 • Will Smith scjentologiem nie jest, ale kas 硂縴

  Naprawd nie ma co robi z pieni阣zmi? Will Smith, kt髍y przy ka縟ej okazji podkre秎a, 縠 nie jest scjentologiem, przeznaczy w 2008 roku 1,3 miliona na wszelkie cele charytatywne, z czego 122,500 dolar體 odda scjentologom. Oto, co wyci眊nie z cz硂wieka znajomo舵 z Tomem Cruisem. Oznacza to albo 縠 Will wstydzi si przynale縩o禼i do ...

 • Tom Cruise kaza wszystkim scjentologom ogl眃a Valkyrie

  Maj mu pom骳 zrobi z tego kinowy hit. Niepisany guru scjentolog體, Tom Cruise, zwr骳i si z pro禸 do wsp蟪wyznawc體, by pomogli mu zrobi hit z jego najnowszego filmu Vaklyrie. Na 秝iecie jest 8 milion體 scjentolog體 - Cruise nakaza, aby ka縟y z nich obejrza film. - Ta sekta rozprzestrzenia si na granicami Ameryki, a Tom ...

 • Scjentolodzy chc Miley Cyrus

  Czy m硂da gwiazdka zostanie zwerbowana? Scjentolodzy pragn powi阫szy swoje zacne grono o kolejne znane nazwisko. Sekta chce zwerbowa Miley Cyrus. Miley, chocia zgodnie z zapowiedzi Disneya znikn瓿a na razie z widoku, nie przestaje pracowa. M硂dziutka gwiazdka ma podk砤da g硂s w filmie animowanym "Bolt". Przy tej samej produkcji ...

 • Tom Cruise pragnie Davida Beckhama

  Pragnie w imi scjentologii. O tym, 縠 Tomowi Cruise'owi niezwykle zale縴 na tym, aby David i Victoria Beckham stali si cz硂nkami sekty scjentolog體, s硑cha by硂 ju od dawna - jeszcze przed przeprowadzk znanej pary do Ameryki. Przej禼iu na ten kontrowersyjny kult stanowczo sprzeciwi砤 si Victoria, jednak Tom nie poddaje si. Robi ...

 • Madonna broni Toma Cruise'a

  Por體nuje go do sierot z Malawi... W jednym z ostatnich wywiad體 Madonna postanowi砤 broni Toma Cruise'a. O aktorze rzeczywi禼ie m體i si ostatnio du縪 i niezbyt pochlebnie. G丑wnie ze wzgl阣u na to, jak wygl眃aj jego sprawy rodzinne. Madonna, kt髍a jest od dawna zdeklarowan wyznawczyni kaba硑, chcia砤 chyba wyg硂si ...

 • Tom Cruise b阣zie ojcem chrzestnym...

  ... Bli糿iak體 Jennifer Lopez! Jeden z zachodnich portali plotkarskich donosi, 縠 Jennifer Lopez wybra砤 na ojca chrzestnego swoich dzieci Toma Cruise'a. Wbrew woli m昕a, Marca Anthony'ego. "Marc nie by przekonany co do tego pomys硊. On i Jennifer oboje s katolikami, a Tom jest scjentologiem. Ale Jennifer si upar砤 i Marc nie mia ...

 • Tom Cruise jest w禼iek硑

  Nazwano jego imieniem odmian marihuany. Tom Cruise Purple - tak nazw nosi odmiana marihuany, kt髍 mo縩a naby w klubach posiadaj眂ych licencj na sprzeda tej u縴wki. W Holandii oczywi禼ie. Konopie sprzedawane s w opakowaniu, na kt髍ym widnieje zdj阠ie histerycznie 秏iej眂ego si aktora. Tomowi i jego prawnikom jednak do 秏iechu nie ...

 • Pete Doherty scjentologiem?

  Zakocha si w religii Toma Cruise'a. Cho to nie Tom go z硂wi, to na pewno b阣zie si cieszy. Pete Doherty oszala bowiem na punkcie scjentologii. Wed硊g The Sun z tym kontrowersyjnym wyznaniem zapozna砤 muzyka Nadine Ruddy, z kt髍 obecnie si spotyka. The Sun twierdzi, 縠 Doherty zaopatrzy si w kilka solidnych ksi笨ek ...

 • Tom Cruise pragnie Willa Smitha

  Jest mu potrzebny. Scjentolodzy potrzebuj wi阠ej Afroamerykan體, a Tom Cruise ma pom骳 w zdobywaniu nowych, po勘danych wyznawc體. On i jego kolega, Will Smith. Sekta otworzy砤 秝i眛yni w Harlemie w 2003. Poluje obecnie na Willa i Kimor Lee Simmons, chocia obydwoje zaprzeczaj, jakby byli scjentologami. Zgodnie z tym, co m體i 紃骴丑 ...

 • Nawraca J.Lo na scjentologi?

  Leah Remini odwiedza piosenkark w szpitalu. Aktorka Leah Remini odwiedzi砤 w szpitalu piosenkark Jennifer Lopez, kt髍a niedawno urodzi砤 bli糿iaki. Wizyta gwiazdy u gwiazdy nie mog砤 przej舵 bez echa. Tym bardziej, 縠 Leah jest zapalon scjentolo縦. Tabloidy podejrzewaj wi阠, 縠 wizyta mia砤 na celu kolejn pr骲 nawr骳enia J.Lo na to ...

 • Zamkn阬i centra scjentologiczne

  Ale tylko na chwil. Dlaczego? Kilka centr體 scjentologicznych w po硊dniowej Kalifornii zosta硂 dzisiaj zamkni阾ych po tym, jak w plac體kach tych pojawi硑 si koperty zawieraj眂e tajemniczy bia硑 proszek. Takich przesy砮k by硂 razem dziewi阾na禼ie. Scjentolodzy natychmiast zawiadomili policj. Zarz眃zono ewakuacj budynk體 oraz zamkni阾o ...

 • Cruise o scjentologii (VIDEO)

  Pranie m髗gu w wykonaniu s砤wy. Tom Cruise opowiada o swojej wierze. Oni maj spos骲 na wszystko. Wiedz jak sprowadzi pok骿 i jak u砤twi Ci 縴cie na co dzie. On naprawd w to wierzy, wi阠 uwa縜j. Ty po obejrzeniu tego nagrania mo縠sz zmieni swoje 縴cie :)

 • Tom Cruise: b阣zie proces

  Chodzi o biografi aktora. Jak mo縩a si by硂 domy秎i, Tom Cruise zamierza pozwa do s眃u Andrew Mortona, autora nieautoryzowanej biografii gwiazdy. Jak ju powiedzia prawnik aktora, wszystkie informacje zamieszczone w ksi笨ce to "okrutne oszczerstwa". Jego klient domaga si b阣zie stu milion體 dolar體 zado舵uczynienia. - [Tom] ...

 • Cruise wszechmog眂y

  Numer dwa w秗骴 Scjentolog體. Pikantne szczeg蟪y z 縴cia Toma. Troch ci昕ko w to uwierzy... Artyku opublikowany w Daily Mail jest nu勘co d硊gi, ale pe砮n sensacji. Postaramy si wyci眊n辨 z niego to, co najciekawsze. Wed硊g niego Tom Cruise to numer dwa scjentologicznego 秝iata, a jego c髍eczka Suri zosta砤 pocz阾a tak, jak w ...

 • Jennifer Lopez urodzi scjentologicznie

  Cichy por骴 gwiazdy. Kr笨 plotki, 縠 - podobnie jak Katie Holmes - Jennifer Lopez zdecydowa砤 si na cichy por骴 wed硊g scjentoligicznych zalece. Scjentolodzy wierz, 縠 dziecko przychodzi na 秝iat bezstresowo, gdy w trakcie porodu i przez nast阷ne siedem dni wszyscy dooko砤 staraj si zachowa cisz. Tylko jak tu nie krzycze?

 • Niemcy wyrzucaj scjentolog體

  Czy Tom Cruise si jeszcze tam pojawi? CNN poda硂 informacj, 縠 niemiecki rz眃 rozwa縜 mo縧iwo舵 zabronienia Scjentologom prowadzenia ko禼io砤 na terenie tego kraju. Jednym z wa縩iejszych argument體 jest "zagra縜nie demokratycznemu porz眃kowi w pa駍twie". Politycy, kt髍zy chc pozby si wyznawc體 tego kontrowersyjnego kultu, ...

 • Will Smith ju wpad w...

  Wejdzie jeszcze g酬biej? Scjentologia jest jak kobieta-bluszcz: raz w ni wpadniesz i nie masz szans si wydosta z tego przedziwnego zwi眤ku. Tom Cruise jako zapalony wyznawca pragnie werbowa coraz to nowych (i bogatszych) cz硂nk體 sekty. Will Smith przyzna niedawno w wywiadzie dla Men's Vogue, 縠 dzi阫i Cruisowi uczy si na temat ...

 • David Beckham szanuje scjentologi

  W ko馽u to religia jego "najlepszych przyjaci蟪". Scjentologia to religia do舵 specyficzna - wiemy, jak wp硑n瓿a na Toma Cruise'a, kt髍ego podobno uznano za "Chrystusa scjentologii". Chcia on mi阣zy innymi budowa bunkier, by schroni rodzin przed atakiem obcych. M體iono te, 縠 te wierzenia 糽e wp硑n瓿y na Katie Holmes, ale para ma si ...

 • Tom Cruise buduje bunkier

  Chce mie si gdzie schroni w dzie zag砤dy. Tom Cruise powa縩ie wierzy w nadej禼ie ko馽a 秝iata i ju planuje wybudowa bunkier. Gwiazdor planuje budow wartego 10 milion體 dolar體 bunkra na terenie swojej posiad硂禼i w Colorado. Budynek zaopatrzony ma by w najnowsze systemy wentylacyjne. Schronienie b阣zie w nim mog硂 znale兼 ...

 • Dzieci Toma na obozie scjentologicznym

  ...czyli jak wygl眃a wymarzone lato nastolatk體 wed硊g Cruise'a. Tom Cruise wys砤 dwoje swoich adoptowanych nastoletnich dzieci na letni ob髗 scjentologiczny, podczas gdy sam zaj阾y jest prac nad filmem Valkyrie w Berlinie. 14-letnia Isabella i 12-letni Connor, opiek nad kt髍ymi Cruise dzieli z by潮 縪n Nicole Kidman, ...

 • Kelly Preston po praniu m髗gu

  ...czyli co scjentologia robi z lud糾i. Kelly Preston powiedzia砤, 縠 ju jako 16-latka wiedzia砤, 縠 po秎ubi Johna Travolt. -Mia砤m swego rodzaju przeb硑sk. Wysz砤m z kina, zobaczy砤m plakat reklamowy Grease i wiedzia砤m, 縠 z nim b阣. Po prostu wiedzia砤m. Mia砤m oko硂 szesna禼ie lat. Naprawd to wiedzia砤m i zmieni硂 si to w ...

 • Tom Cruise kap砤nem

  Przechodzi na wy縮zy stopie wtajemniczenia + fotki z imprezy z Beckhamami. Tego jeszcze nie by硂. Najpierw Toma Cruise'a og硂szono jedn z najwa縩iejszych os骲 w kr阦ach scjentologicznych (swego rodzaju guru), a teraz b阣zie kap砤nem i... udzieli 秎ubu. Ekscentryczny aktor przeprowadzi ceremoni Jamesa Packera, kt髍y odziedziczy ostatnio ...