OK! Magazine donosi, że Britney Spears nie dostała prawa do tego, aby dzieci spędzały u niej noce.

Prawnicy nie zdziałali wiele. Prosili również o to, aby to matka piosenkarki, Lynne Spears mogła czuwać nad przebiegiem wizyt, podpierając się stwierdzeniem, że „ich klientka ma problemy z obdarzaniem ludzi zaufaniem\”.