Jak najlepiej promować bieliznę? Pokazując ją… i trochę ciała przy okazji.

Pisząc „ciała\” mamy na myśli wielkie piersi, których widokiem Melanie Brown uraczyła fotoreporterów.

Spicetka wyglądała na bardzo zadowoloną i pewną siebie. Chyba cel został osiągnięty.

\"Melanie

\"Melanie

\"Melanie