Magazyn Paper ogłosił scenę erotyczną z filmu Before The Devil Knows You’re Dead najgorszą w historii wszech czasów. Scena otwiera film – widzimy w niej głównie galaretowate pośladki aktora i prawdopodobnie stąd kiepska nota.

Oto pierwsza piątka:

1. Philip Seymour Hoffman – Before The Devil Knows You\’re Dead
2. Patrick Dempsey – Some Girls
3. Terry Bradshaw – Failure To Launch
4. Donald Sutherland – Space Cowboys
5. Kathy Bates – At Play In The Fields Of The Lord.