Zabieg

14-10-2018
Wszystko o: Zabieg - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Zabieg

 • Maja Sablewska o kolorze swoich oczu

  "... mia砤m wszczepian t阠z體k". Ogl眃aj眂 zdj阠ia Mai Sablewskiej wielu z Was zwraca硂 uwag na jej oczy. Nie da si ukry, 縠 Sablewska ma t阠z體ki r罂nego koloru. Czasami to dzie硂 samej natury, jednak w przypadku Mai okazuje si, 縠 jako nastolatka przesz砤 skomplikowan operacj oka. - Kolory moich oczu to wynik operacji, kt髍 ...

 • Borys Szyc p骿dzie pod chirurgiczny skalpel?

  Chce to zrobi dla swej ukochanej. O chrapaniu Borysa Szyca powstaj ju legendy. O swej przykrej dolegliwo禼i aktor wspomina ostatnio w show Szymona Majewskiego. Podobno Borys bywa tak g硂秐y podczas snu, 縠 nie spos骲 wytrzyma z nim w sypialni! Fakt donosi, 縠 chrapanie Borysa sprzykrzy硂 si partnerce aktora, Kai 骴ce, kt髍a ...

 • Anna Karczmarczyk nie mog砤 podej舵 do matury

  Na dzie przed egzaminem trafi砤 do... ...szpitala! To si nazywa splot nieszcz甓liwych wypadk體 - na dzie przed pierwszym egzaminem maturalnym aktorka M jak Mi硂舵, Anna Karczmarczyk, trafi砤 do szpitala. Okaza硂 si, 縠 ma zapalenie wyrostka robaczkowego. - Dosta砤 wysokiej gor眂zki i zosta砤 przewieziona do szpitala. To by wyrostek. ...

 • Mila Kunis: By砤m 秎epa na jedno oko

  I przez lata bardzo niewiele os骲 o tym wiedzia硂! Ka縟a gwiazda ma sekrety - mniejsze czy wi阫sze, ale ma. Mila Kunis skrywa砤 przed 秝iatem fakt, 縠 jest 秎epa na jedno oko. A w砤禼iwie by砤, bo po niedawnej operacji 27-letnia gwiazda mo縠 cieszy si zdrowymi oczami. Gwiazda przez lata walczy砤 z zapaleniem t阠z體ki, kt髍e spowodowa硂 ...

 • Lisa Rinna nie mo縠 przesta powi阫sza ust (FOTO)

  Na tym tle dosz硂 niedawno do komplikacji. Ostatni rzecz, z kt髍 kojarzy si nam Lisa Rinna, aktorka znana z serialu Melrose Place, jest naturalno舵. Lisa jest fank zabieg體 koryguj眂ych wygl眃. Od lat nami阾nie poprawia sobie usta. Teraz w swoim reality show Harry Loves Lisa aktorka ods硂ni砤 kulisy ostatniej operacji ...

 • Tomasz Jacyk體 wstrzykuje sobie kwas (FOTO)

  "Uwielbiam poddawa si tym zabiegom". Tomasz Jacyk體 ju dawno pochwali si przed ca硑m 秝iatem, 縠 wstrzykuje sobie botoks. Stylista poddaje si zabiegowi regularnie - tym razem do gabinetu zaprosi fotoreporter體. Najpierw doktor wstrzykn瓿a Jacykowowi botoks w czo硂. Potem stylista podda uk硊ciom usta - za縴czy sobie bowiem ...

 • Szymon Majewski parodiuje Dod le勘c w szpitalu [VIDEO]

  Czy jest 秏ieszny? Pami阾acie filmik Dody, w kt髍ym le勘ca w szpitalnym 丑縦u piosenkarka pozdrawia砤 swoich fan體? Szymon Majewski, kt髍y chwilowo nie na秏iewa si z polityk體, a jak wiadomo z czego 秏ia si musi, postanowi sparodiowa "kr髄ow". W tym celu wpakowa si do 丑縦a, zrobi zbola潮 min i o秝iadczaj眂, 縠 czeka ...

 • Melanie Griffith ma raka sk髍y?

  Jest ju po zabiegu wyci阠ia kom髍ek nowotworowych. Melanie Griffith przesz砤 niedawno zabieg wyci阠ia kom髍ek nowotworowych ze sk髍y. 52-letnia aktorka zdecydowa砤 si na niego, by "unikn辨 komplikacji w przysz硂禼i". - Kiedy dowiedzia砤 si, 縠 to kom髍ki nowotworowe, bardzo si wystraszy砤 - opowiada informator. - Lekarz nam體i j na ...

 • Krzysztof Ibisz mia operacj plastyczn?

  Kaza sobie wyci辨 worki pod oczami? Specjali禼i nie maj w眛pliwo禼i - Krzysztof Ibisz wygl眃a tak, jakby niedawno podda si operacji plastycznej - pisze Fakt. Ekspert, kt髍ego gazeta poprosi砤 o opini stwierdzi: - Bez w眛pienia Ibisz podda si zabiegowi i trzeba przyzna, 縠 w jego przypadku by砤 to s硊szna decyzja. Ten pan ...

 • Gwyneth Paltrow pokaza砤 pier

  Majstrowa砤 przy biu禼ie? Przed miesi眂em pisali秏y, 縠 Gwyneth Paltrow prawdopodobnie podda砤 si zabiegowi powi阫szenia piersi. Takie plotki posz硑 w obieg, gdy fani aktorki zobaczyli j w jednej ze scen w najnowszym filmie Two Lovers. Teraz mo縩a samemu oceni, ile prawdy jest w tej pog硂sce. The Sun zamie禼i screen sceny, w kt髍ej ...

 • Monika Jarosi駍ka cierpi jak Doda

  Czeka j operacja. Na pocz眛ku grudnia Monika Jarosi駍ka cierpia砤 na b髄 kr阦os硊pa. B髄 nasila si, a pewnego dnia dos硂wnie powali aktork. Jarosi駍ka upad砤 na pod硂g w 砤zience. Nie mog砤 si podnie舵 - pisze Twoje Imperium. - Le縜砤m sobie i le縜砤m a w przerwach krzycza砤m, tak ze cztery godziny, a przyjecha硂 pogotowie, moja ...

 • Gra縴na Wolszczak przesz砤 operacj

  Victoria Beckham si boi, ona nie. Gra縴na Wolszczak cierpia砤 z tego samego powodu, co Victoria Beckham. Aktorce dokucza硑 halluksy. Fakt donosi jednak, 縠 gwiazda przesz砤 niedawno operacj ich usuni阠ia. Jest ju na tyle dobrze, 縠 w karnawale b阣zie mog砤 za硂縴 szpilki. - Po to zrobi砤m sobie t operacj - m體i gazecie. ...

 • Koszmar! Krzycz jego dawne fanki (FOTO)

  Ten facet kiedy magnetyzowa, dzi straszy. I to nie tylko dlatego, 縠 czas mija i wszyscy si starzej. Niekt髍ym to nie przeszkadza a tak bardzo i nawet w zaawansowanym wieku potrafi wygl眃a nie糽e. Jednak Mickey Rourke od d硊縮zego ju czasu wygl眃a strasznie. Po dawnym idolu nie pozosta nawet 秎ad. Smutno si patrzy na faceta, kt髍y ...

 • Czy Ashlee Simpson jest fanatyczk botoksu?

  Ash dementuje plotki - nie 秔i z setk mi秌體. Kilka dni temu sie obieg砤 plotka, jakoby Ashlee Simpson by砤 fanatyczk botoksu i nie mog砤 si doczeka momentu, w kt髍ym zafunduje sobie kolejn jego dawk. Plotka g硂si砤, 縠 przysz砤 mama poprosi砤 swego lekarza o pozwolenie na zabieg ju teraz, b阣眂 w ko馽owym okresie ci笨y. Na ...

 • Hilary Swank zoperowano guza.

  Podobno to nic gro糿ego. 34-letnia Hilary Swank dochodzi do siebie po zabiegu wyci阠ia guza, jakiemu by砤 zmuszona si podda - donosi People. Aktorka z powodu "dyskomfortu", jaki odczuwa砤, wybra砤 si do swojego lekarza. Ten skierowa j do szpitala na zabieg usuni阠ia niewielkiego guza, na szcz甓cie 砤godnego. Jak ...

 • Angelina Jolie mia砤 zabieg in vitro?

  Podobno nie chcia砤 si stresowa. Pierwszy informacj zamie禼i u縴tkownik don-mich. Magazyn Us jeszcze raz uderzy w prywatno舵 Angeliny Jolie i Brada Pitta. Powo硊j眂 si na dobrze poinformowane 紃骴硂 z otoczenia pary doni髎, 縠 nowo narodzone dzieci zosta硑 pocz阾e metod in vitro. Informator magazynu powiedzia, 縠 oboje rodzice ...

 • Naomi Campbell hospitalizowana

  Z Londynu do Sao Paolo by usun辨 cyst. Naomi Campbell ma za sob niegro糿y zabieg - modelka by砤 hospitalizowana w Sao Paolo, gdzie wyci阾o jej niewielk cyst. Sk眃? Nie wiadomo. Personel szpitala nie ma prawa publicznie wypowiada si na temat zdrowia gwiazdy. Albo wi阠 chodzi o co powa縩iejszego, albo... to tylko kolejny ...

 • Prince p砤ci za seksowne ruchy

  Muzyk czeka na nowe biodro. 49-letni piosenkarz Prince czeka na operacj biodra. Zabieg polega b阣zie na wstawieniu tytanowego stawu. - Prince od miesi阠y narzeka na dotkliwy b髄 chocia縝y przy najmniejszym ruchu - m體i informator. - Jest ca砶owicie zdruzgotany, bo wie, 縠 po operacji ju nigdy nie b阣zie taki sam. Nie b阣zie ju ...

 • McCartney po operacji serca

  Wszystko by硂 utrzymane w tajemnicy. Sir Paul McCartney dochodzi do siebie po operacji serca. 65-letni muzyk ma za sob angioplastyk wie馽ow, czyli zabieg przezsk髍ny polegaj眂y na poszerzeniu naczy krwiono秐ych, kt髍e zosta硑 zw昕one lub zatkane w wyniku choroby naczyniowej serca, ko馽zyn dolnych lub narz眃體 wewn阾rznych. Z uwagi ...

 • Wi秐iewski unikn背 'rodzenia'

  Showmanowi si upiek硂. Micha Wi秐iewski unikn背 bardzo bolesnego zabiegu. A mianowicie rodzenia :) Gwiazdor mia mie usuwane kamienie nerkowe. Kiedy pojawi si u niego nag硑 b髄, Wi秐iewski biegiem uda si do przychodni. Diagnoza lekarska wskazywa砤 na konieczno舵 usuni阠ia kamieni. Dla m昕czyzn to przera縜j眂a perspektywa. ...