Tomasz Karolak i Paweł Deląg są niemal równolatkami. Pierwszy z nich urodził się w 1971, drugi w 1970 roku. Deląg ma już ugruntowaną pozycję amanta polskiego kina, gdy tymczasem Karolak dopiero wkrada się do naszej świadomości jako kandydat na rodzimego supermana.

Ostatnio obaj panowie pokazali się na jednej z promocyjnych imprez.

Który z nich, Waszym zdaniem, jest bardziej sexy?

\"tomasz

\"tomasz

\"tomasz