Britney Spears, pomimo bycia dorosłą, nadal nie może podejmować istotnych decyzji odnośnie swoich pieniędzy czy kariery – jej opiekunem prawnym wciąż jest jej ojciec.

Sędzia stwierdził, że Brit pozostanie w ten sposób ubezwłasnowolniona na okres od sześciu do dwunastu miesięcy.

Jamie Spears za swoją „pracę\” otrzymywać będzie 16 tys. dolarów miesięcznie.