Katie Holmes zdała się odnaleźć swój styl. Na kolejnych galach pojawia się coraz bardziej elegancka.

Niezupełnie jednak – żadna dama nie powinna się tak garbić. I można powiedzieć, że to o wiele ważniejsze, niż droga kreacja.