Wywiad

14-10-2018
Wszystko o: Wywiad - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Wywiad

 • Maria Czubaszek by砤 bita w dzieci駍twie!

  Felietonistka po raz kolejny opowiada o swojej przesz硂禼i. Maria Czubaszek mimo swojej 秝ietnej profesji w dziedzinie publicystki znana jest bardziej z g硂szenia swoich kontrowersyjnych pogl眃體, kt髍e nieraz wstrz眘n瓿y naszym krajem. Niedawno opowiedzia砤 o swoich relacjach rodzinnych: Wi陑y rodzinne s przereklamowane. Siostra jest mi ...

 • Jack Nicholson: 痽cie 縤golaka zawsze ko馽zy si 糽e

  Legendarny aktor w wyj眛kowym wywiadzie. Na 砤mach The Sun ukaza si niecodzienny wywiad z legendarnym aktorem. Jack Nicholson opowiada, co chcia砨y wiedzie w wieku 18 lat. - Wszystko. Od nauczenia si j陑yka obcego po umiej阾no舵 gotowania. Przez chwil by砮m kucharzem mi阣zy kolejnymi rolami. Pewnego dnia kobieta poprosi砤 mnie o nale秐iki,...

 • Anja Rubik z m昕em na ok砤dce Vivy! (FOTO)

  "Wola砤bym nie wiedzie o zdradzie." Anja Rubik od roku jest szcz甓liw m昕atk. Ze swoim wybrankiem Sash Knezevicem 秝ietnie si dogaduj i uzupe硁iaj. Para zdobi najnowsze wydanie magazynu Viva! W wywiadzie modelka opowiada o sobie, swoich planach i swoim zwi眤ku. Mimo 縠 razem z m昕em tworz udany zwi眤ek, jak ka縟ej parze zdarzaj im ...

 • Katie Melua w Kawie czy herbacie (FOTO)

  O p硑cie, 秎ubie i koncertach w Polsce. 3 marca sw premier b阣zie mia ju 5. album Katie Melua. Piosenkarka przyjecha砤 do nas mi阣zy innymi po to, by promowa nowe wydawnictwo. Przy okazji zdradzi砤, jak b阣zie wygl眃a jej 秎ub, kt髍y odb阣zie si niebawem. Gwiazda by砤 go禼iem Kawy czy herbaty. W rozmowie z Arturem Orzechem i ...

 • Ola Hamka硂: Nie mia砤m problemu ze scenami erotycznymi

  "Mam w sobie co z ekshibicjonisty". Widzieli禼ie ju Big Love z Ol Hamka硂 i Antonim Pawlickim w rolach g丑wnych? Film by reklamowany jako wielki hit, mo縩a go ju ogl眃a w kinach. Odtwarzaj眂a g丑wn rol aktorka zapewnia砤 w jednym z wywiad體, 縠 nie marzy o tym, by zosta "gwiazd" portali plotkarskich. Stwierdzi砤 r體nie, 縠 ...

 • Marta Grycan w Gali (FOTO)

  Jej pierwsza ok砤dka i wywiad dla magazynu. Budz emocje, bo jestem sob. Nie chc si zmienia, 縠by si komu przypodoba - informuje z ok砤dki Gali Marta Grycan. Celebrytka "zalicza" w砤秐ie wizyt w pierwszym kolorowym magazynie. Ubrana w czarn sukienk, w pe硁ym makija縰, seksownym manicure, w jednej r阠e trzyma ...

 • Socha i Prokop - najpi阫niejsi na ok砤dce Vivy! (FOTO)

  Zgadzacie si? Ma砱orzata Socha i Marcin Prokop zostali uznani przez czytelnik體 magazynu Viva! za najpi阫niejsze gwiazdy polskiego show-biznesu. Z tego powodu ozdobili najnowsze wydanie gazety, kt髍e ju jutro pojawi si w sprzeda縴. W rozmowie z Piotrem Najsztubem zwierzyli si ze swoich tajemnic i sekret體. Mi阣zy innymi przyznali, 縠 ...

 • Adele: Nie chc by chud lask z cyckami na wierzchu

  "Uwielbiam przeklina." Adele jest "gruba" wed硊g Karla Lagerfelda, ale ona si nie przejmuje. Nie tylko dlatego, 縠 projektant ju przeprosi za swoje s硂wa, ale r體nie dlatego, 縠 piosenkarce zupe硁ie nie przeszkadza jej tusza. Ma硂 tego: ona nie chce by chuda. - Nigdy nie patrzy砤m na ok砤dki magazyn體 czy ...

 • Victoria Beckham w ID (FOTO)

  "Nie goni za mod". Uwielbiana przez fashionistki Victoria Beckham go禼i na ok砤dce nowego numeru magazynu I-D. W b硑szcz眂ym kaszkiecie, rozpuszczonych w硂sach, popija nap骿 przez s硂mk. Wystylizowana, ale tym razem jako bardziej ludzka. Cho zn體 si nie u秏iecha, ale do tego ju przywykli秏y. W rozmowie z magazynem Posh ...

 • Pazura z ci昕arn 縪n na ok砤dce Gali (FOTO)

  Trzy lata temu by砤 to Viva! Cezary i Edyta Pazurowie spodziewaj si swojego drugiego dziecka. Postanowili, podobnie jak trzy lata temu, uwieczni ten moment na ok砤dce magazynu. Wcze秐iej by砤 to Viva! a tym razem jest to ok砤dka Gali. Widzimy Edyt w ramionach m昕a, w obcis砮j sukience, kt髍a podkre秎a zaokr眊laj眂y si ju powoli ...

 • Chuck Norris w Polsce [VIDEO]

  Jak na 72-latka nie brak mu wigoru. Chuck Norris przylecia do Polski, by zagra w reklamie banku BZ WBK. Przy okazji udzieli wywiadu TVN-owi. Rozmowa przeprowadzona przez Bartosza W阦larczyka ukaza砤 si w internecie jeszcze przed emisj w Dzie Dobry TVN. Podczas kr髏kiego wywiadu Chuck zdradzi, dlaczego zgodzi si zagra w reklamie, ...

 • Marta i Wiktoria Grycan podziwiaj rodzin Kardashian體

  Za to, 縠 si kochaj, ci眊le s razem i s pi阫ni. Marta i Wiktoria Grycan bywaj u nas por體nywane do s硑nnych Kardashianek. Same zainteresowane nie maj nic przeciwko takiemu por體nywaniu. Ba! W rozmowie z Robertem Patolet Marta Grycan wyzna砤, 縠 podziwia matk Kardashianek (Kris Jenner), za to, 縠 udaje si jej prowadzi biznes i ...

 • Brodka m體i, dlaczego nie zata馽zy w Ta馽u z gwiazdami

  I kiedy zasi眃zie w jury jakiego programu. Monika Brodka jest ok砤dkow bohaterk najnowszego Twojego Stylu. W wywiadzie piosenkarka m體i mi阣zy innymi o tym, dlaczego nie zdecydowa砤 si na udzia w Ta馽u z gwiazdami, cho pada硑 takie propozycje: Pomijaj眂 estetyk tego programu, nie lubi chwyta za ogon kilku srok naraz. Nie mam na to ...

 • Justin Bieber: Nie b阣 秔iewa o seksie i o narkotykach

  Chce by jak Michael Jackson. Justin Bieber udzieli wywiadu magazynowi V. Na ok砤dce widzimy go nieco zas阷ionego. C罂 si dziwi - Justin o秝iadczy w砤秐ie, 縠 ju nie jest dzieckiem. A doros硂舵 lekka nie jest, wiadomo. Nie ma wi阠 ju z czego si 秏ia. W dodatku piosenkarz poczu na sobie ci昕ar odpowiedzialno禼i za swoich fan體. ...

 • Grzegorz Miecugow: Nie by砮m pijany [VIDEO]

  We Wprost opowiada o raku i 縴ciu w szponach hazardu. Jaki czas temu u Grzegorza Miecugowa zdiagnozowano nowotw髍 p硊c. Dziennikarz - na硂gowy palacz - z dnia na dzie rozsta si z papierosami. Efektem jest poprawa stanu zdrowia - dzi Miecugow m體i, 縠 guz, kt髍y ma na p硊cu, zmniejsza si. To dow骴 na to, 縠 karmi si dymem - m體i prowadz眂y ...

 • Piotr Rubik z c髍k Helen w Gali (FOTO)

  "Nie zamierzam kreowa z niej zawodowej artystki." Piotr Rubik powoli wprowadza swoj 2,5-letni c髍eczk, Helenk, do 秝iata show-biznesu. Ma砤 podr罂uje z tat, a ostatnio za秔iewa砤 nawet na jego p硑cie. Jednak Rubik zapewnia, 縠 nie b阣zie robi z dziecka artystki na si酬: Jest zdecydowanie za wcze秐ie, aby stwierdzi, czy nasze ...

 • Ania Ba硂n chce kupi t-shirt ze swoim tekstem [VIDEO]

  Ma w nosie 縜rty na sw骿 temat? Od zako馽zenia programu Top Model wci笨 czekamy a Ania Ba硂n rozwinie skrzyd砤, poka縠 na co j sta i ujrzymy na przyk砤d sesj zdj阠iow z jej udzia砮m. Do潮cz do naszych fan體 na Facebooku! Kliknij Tutaj! To ju niebawem. W rozmowie z Robertem Patolet Ania opowiada o swoich najbli縮zych planach, ...

 • Woli駍ki nie mia砨y jedynek i trzyma si z b髄u za jaja...

  ...m體i Karolina Korwin Piotrowska. Woli駍ki ju zareagowa. Karolina Korwin-Piotrowska udzieli砤 wywiadu Newsweekowi. W wywiadzie tym skrytykowa砤 kilka os骲 (na przyk砤d o Dominice - Wodziance powiedzia砤: Moim zdaniem ma te wod zamiast m髗gu, a o Lechu Wa酬sie: Dla m硂dych Wa酬sa jest pierdzielem z telewizji). Dosta硂 si te ...

 • Edyta Olsz體ka schud砤, bo zn體 pali? [VIDEO]

  M體i, 縠 nie stosuje 縜dnej diety. Edyta Olsz體ka zaskoczy砤 nas niedawno swoj bardzo szczup潮 figur. Aktorka od pewnego czasu zacz瓿a dba o lini, jednak to, co zobaczyli秏y ostatnio, wzbudzi硂 nasze zdziwienie. Jak diet musi si katowa Olsz體ka, by wygl眃a tak, jak wygl眃a? - my秎eli秏y. Tymczasem pani Edyta twierdzi, 縠 nie ...

 • Magda Mielcarz w kolejnym magazynie (FOTO)

  Tym razem na ok砤dce Gali. M骿 m笨 bywa czasami twardy w stosunku do mnie. Nigdy 縜den m昕czyzna taki dla mnie nie by - m體i w rozmowie z Gal Magda Mielcarz. Aktorka, a od niedawna r體nie piosenkarka, jest ostatnio "na fali". Kr髄uje na ok砤dkach - po Twoim Stylu przyszed czas na Gal. O swoim m昕czy糿ie Mielcarz m體i sporo - ...

 • Timbaland zakocha si w Aaliyah, gdy ta mia砤 12 lat!

  "By砤 wtedy dzieckiem... O, ludzie! Jak ja walczy砮m ze sob!" To b阣zie ostatni raz, kiedy m體i, potem zn體 wejd w stan hibernacji - zapowiedzia Timbaland przed wywiadem dla kana硊 E! Muzyk, kt髍y od wielu lat jest guru na muzycznej scenie Ameryki, otworzy si i zdradzi kilka bolesnych sekret體 ze swej przesz硂禼i. Sporo ...

 • Walters do Kardashianek: Nie macie 縜dnych talent體!

  W wywiadzie zbi砤 z tropu Kim wracaj眂 do jej sexta秏y. Weteranka dziennikarstwa, uznawana za guru nie tylko w USA, wybiera si na emerytur. Zanim jednak 82-letnia Barbara Walters wycofa si z zawodu, robi wywiady z najbardziej gor眂ymi nazwiskami Amerykami. S w秗骴 nich zar體no prezydent, jak i... rodzina Kardashian體. Kana ...

 • Pierwszy wywiad Paris Jackson [VIDEO]

  Promuj眂 film odwiedzi砤 Ellen DeGeneres. Ma zaledwie 13 lat. Ale jak na warunki ameryka駍kiego show-biznesu to i tak p蠹no na rozpoczynanie kariery. Cho gdy ma si takie nazwisko, ka縟y moment jest dobry. W ka縟ej chwili mo縩a 秏ia硂 wkroczy do gry i by pewnym ogromnego zainteresowania medi體 i widz體. Paris Jackson jest w takiej ...

 • Jaki b阣zie nowy program Majewskiego? [VIDEO]

  "Na pewno b阣 bawi..." - a co si stanie z Bilguunem? Jak wspominali秏y Wam ju jaki czas temu z wiosenn ram體k powr骳i program Szymona Majewskiego, cho w troch zmienionej formule. W rozmowie z Robertem Patolet Szymon opowiedzia, jak b阣zie wygl眃a硂 jego nowe show i co stanie si z Bilguunem Ariubaatarem, kt髍y by g丑wnym ...

 • Urba駍ka: To jest 秝ietne, jak kto ci trzyma mocn r阫

  Domy秎acie si, oczywi禼ie, kto. Zobaczcie wideo. Robert Patoleta zada Nataszy Urba駍kiej pytanie o najwi阫sz wpadk. Tancerka my秎a砤, my秎a砤, a przypomnia砤 sobie histori z rozpocz阠iem roku akademickiego, na kt髍e si sp蠹ni砤. Gorszej wpadki ju nie mo縩a by硂 sobie przypomnie - pomy秎eli秏y. A Patoleta zapyta: A wpadka ...

 • Ma砱orzata Foremniak ostro uczy si angielskiego (FOTO)

  I pr骲uje swoich si na zachodzie. W styczniu sko馽zy 45 lat. Ale nie czuje, 縠 powinna przystopowa i zacz辨 kontemplowa owoce swego sukcesu. Ma砱orzata Foremniak przemeblowuje swoje 縴cie. A o zmianach opowiada Gali. Aktorka niedawno zmieni砤 agenta. Postanowi砤, 縠 spr骲uje swoich si poza krajem. Szkoli angielski, je糳zi na castingi do ...

 • Angelina Jolie: Nigdy nie b阣 taka jak ona

  Aktorka o matce i tabloidach. Angelina Jolie by砤 niedawno go禼iem programu 60 Minutes emitowanego przez kana CBS. W wywiadzie aktorka m體i砤 mi阣zy innymi o tym, jak pokazuj j i jej 縴cie kolorowe magazyny: - Nie widz tego. Nie znam ich, a oni nie znaj mnie. Nie wiedz, kim jestem. Nie wiedz, jak sp阣zam czas, o co si troszcz. S眃z, ...

 • Michalina Manios: Planuj za硂縴 rodzin

  M體i, 縠 nie b阣zie d笨y do kariery w modelingu za wszelk cen. Michalina Manios dosz砤 do fina硂wej czw髍ki 2. edycji Top Model. Lada dzie przekonamy si czy uda si jej si阦n辨 po laur najlepszej modelki. Ale nawet je秎i nie wygra, Manios nie prze縴wa z tego powodu dramatu. Na czacie kandydatka na modelk powiedzia砤: ...

 • Magda Mielcarz: Jestem typem z jajami

  Krytyka jej nie zra縜. Kiedy Magda Mielcarz odchodzi砤 z Top Model t硊maczy砤, 縠 program poch砤nia zbyt du縪 czasu i nie zostaje go wiele dla rodziny. Teraz zn體 wr骳i砤 do pracy w TV. Ale - jak m體i - praca na planie The Voice nie jest tak absorbuj眂a: Teraz mam jasno ustalone ramy czasowe. Pracuj tygodniowo dwa dni przez siedem tygodni. ...

 • Mama Dody podziwia pup swojej c髍ki

  "Pi阫na, j阣rna, nab硑szczona pupa, wspania砤". A Doda m體i o dziecku. W wywiadzie, jaki Maryla Rodowicz przeprowadzi砤 z Dod (to raczej rozmowa, nie wywiad) pad硂 mi阣zy innymi pytanie na temat macierzy駍twa. Rabczewska stwierdzi砤, 縠 nie wyobra縜 sobie siebie w roli matki. Zw砤szcza, 縠 w jej 縴ciu nie by硂 i nie ma nadal m昕czyzny ...

 • Jopek i Kydry駍ki w Vivie (FOTO)

  Kydry駍ki: "w 10-stopniowej skali Kinseya m骿 wsp蟪czynnik homoseksualny to tylko 0,001." Anna Maria Jopek i Marcin Kydry駍ki przeprowadzili wywiad ze sob nawzajem. Opublikowa砤 go najnowsza Viva!. W sumie rozmowa bardzo d硊ga i ciekawa. Odsy砤j眂 Was do 紃骴e (news tutaj), zacytujemy jeden fragment, w kt髍ym Kydry駍ki rozprawia si z ...

 • Natasza Urba駍ka przyznaje: Lubi by najlepsza

  Piosenkarka w Twoim Stylu. Tak wiele razy musia砤 si zadowoli drugim miejscem, tymczasem Natasza Urba駍ka przyznaje, 縠 lubi by najlepsza. W rozmowie z Twoim Stylem tancerka m體i: [Lubi闿 by najlepsza. I lubi wysi砮k. W dzieci駍twie gimnastyka artystyczna nauczy砤 mnie, 縠 nigdy nie b阣 najlepsza "na zawsze". Nawet je秎i przed ...

 • Weronika Marczuk bardzo chce mie dziecko

  Daje sobie na to 5 lat. Weronika Marczuk, kt髍a pod koniec listopada sko馽zy 40 lat, udzieli砤 wywiadu Gali. W秗骴 poruszanych temat體 znalaz砤 si sprawa bardzo wa縩a dla celebrytki. Chodzi o macierzy駍two. Marczuk m體i, 縠 bardzo chce mie dziecko. I 縠 cho do tej pory nie uda硂 si jej zosta mam, daje sobie jeszcze 5 lat na ...

 • Maja Sablewska ciep硂 o Kukulskiej [VIDEO]

  "Natalia pomog砤 mi najbardziej". Ostatnio w wywiadzie dla Gali Natalia Kukulska wspomnia砤 o Mai Sablewskiej, kt髍a kilka lat temu dzia砤砤 w fan klubie artystki, a tak縠 pracowa砤 jako opiekunka jej dzieci. W mediach pojawi硑 si g硂sy, 縠 Kukulska m體i眂 o tym, i to media wykreowa硑 Maj na gwiazd, mia砤 na my秎i co z砮go. ...

 • Jerzy Stuhr czeka na diagnoz

  Jest ci昕ko chory. Pog硂ski o chorobie Jerzego Stuhra kr笨 po mediach od pewnego czasu. Teraz wywiad z aktorem, kt髍y opowiada o stanie, w jakim si znalaz, publikuje Wprost. Wywiad ze Stuhrem prowadzi Piotr Najsztub. Aktor przyznaje, 縠 ma powa縩e problemy ze zdrowiem i 縠 czeka na diagnoz. Aktor nie poddaje si: Tak sobie my秎:...