Po głośnym liście Anny Paligi, Szkoła Filmowa w Łodzi i Akademia Teatralna w Warszawie wydały oświadczenie na Facebooku. Oskarżyła „filmówkę” o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad studentami. Z imienia i nazwiska wymieniła pedagogów, którzy dopuścili się do poniżania studentów. Sprawa może znowu byłaby zamieciona pod dywan, gdyby nie nagłośnienie sprawy przez znanych aktorów m.in. Vanessę Aleksander, Elizę Rycembel i Marię Dębską.

Pisaliśmy o tym TUTAJ. 

Anna Paliga oskarża szkołę filmową o znęcanie

Łódzka filmówka oskarżona o poniżanie studentów. Aktorzy ujawniają, co dzieje się za murami szkoły

Rektorka Szkoły Filmowej w Łodzi, dr hab. Milenia Fiedler wydała dzisiaj po południu oświadczenie. Podkreśla, że jako Rektorka, pełniąca funkcję od września 2020 roku, oświadcza, że w jej placówce niedopuszczalne są zachowania, które noszą znamiona molestowania czy przemocowego traktowania Studentów i Studentek, i nie będą tolerowane. Rektor już wcześniej wprowadzała zmiany poprawy komunikacji w szkole

Już w listopadzie 2020 roku powołaliśmy nieformalną Małą Radę Programową, która jest platformą dialogu ze Studentami i Studentkami. (…) Na spotkaniach Małej Rady każdy Student i Studentka ma prawo wypowiedzieć się nie tylko w sprawach związanych z procesami dydaktycznymi, ale również dotyczących funkcjonowania Szkoły. Dziękuję za zaufanie Annie Palidze, która miała odwagę przekazać nam swój list za pośrednictwem Małej Rady. Traktuję to jako kredyt zaufania do Władz Uczelni – czytamy.
Szkoła podjęła już pierwsze działania. Po pierwsze oświadczenie Anny Paligi zostało przekazane Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, w trybie pilnym zwołane zostało posiedzenie Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej, a 22 marca odbędzie się spotkanie członków i członkiń Komisji z Anną Paligą. Poza tym podjęte zostaną działania strategiczne:
• zbadanie skali problemu – planujemy anonimowe, profesjonalne badania jakościowe i sondaż CAWI z kwotowym doborem próby wśród Studentów i Studentek oraz Kadry
• analizę procedur i funkcjonowania Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej – znalezienie odpowiedzi na pytania, dlaczego te sprawy były do tej pory przemilczane, dlaczego Studentki i Studenci doświadczający tych zdarzeń nie wierzyli, że istnieje droga odwołania, nie mieli poczucia, że mogą liczyć na wsparcie i otoczenie opieką osób poszkodowanych
• wyciągnięcie konsekwencji wobec osób winnych
• edukację Kadry w obszarach niezbędnych do antyprzemocowego procesu dydaktycznego (lista szkoleń opracowana zostanie po wyżej wymienionych badaniach) – czytamy w oświadczeniu.

🔴 Rektorka Szkoły Filmowej w Łodzi, dr hab. Milenia Fiedler, wystosowała oficjalne oświadczenie w odpowiedzi na…

Opublikowany przez Szkoła Filmowa w Łodzi / PWSFTviT Czwartek, 18 marca 2021

Akademia Teatralna również wystosowała oświadczenie. Informuje, że szkoła w 2018 roku rozpoczęła proces zmiany, zmierzający do zapewnienia osobom studiującym bezpieczeństwa, do przeciwdziałania dyskryminacji oraz wszelkim nadużyciom władzy w relacjach w AT.

Proces ten objął zmiany strukturalne (m.in. stworzenie stanowiska Rzecznika Praw Studenckich); prawne (przyjęcie Kodeksu Etyki), organizacyjne (m.in. odwołanie tzw. fuksówki), programowe (wprowadzenie przedmiotu Etyka w teatrze prowadzonego przez Rzeczniczkę Praw Studenckich) i popularyzatorskie (konferencja „Zmiana – teraz!,” która odbiła się szerokim medialnym echem w Polsce ale i za granicą) – pisze AT.

Oświadczają, że są dopiero w procesie zmiany i może zająć to lata. Tłumaczą, że najtrudniejszym zadaniem jest zmiana mentalności.

W języku. W budowaniu relacji. Mityczna relacja „mistrz – uczeń”, która determinowała proces kształcenia, także w naszej Akademii, przez dziesięciolecia, jest obecnie poddawana głębokiej rewizji. Rozpoczęliśmy proces szkolenia kadry pedagogicznej, uwzględniający kwestie równego i podmiotowego traktowania, a także przeciwdziałania molestowaniu i mobbingowi. Wiemy też, że nie wszyscy członkowie i członkinie naszej społeczności podzielają przekonanie o konieczności zmian – czytamy w oświadczeniu.

Dodają, że komunikaty o przemocy w Akademii Teatralnej są zasłużone, ale trzy lata temu podjęli nad tym pracę. Podkreślają, że każdy z tych komunikatów jest dla nich ważnym sygnałem.

(…) Wiemy, że paraliżuje Państwa strach przed odwetem i zapewniamy, że na żaden odwet nie ma zgody władz Akademii Teatralnej. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy przed ujawnianiem swoich doświadczeń, wiedzcie, że zrobimy wszystko, żeby Was chronić – zapewnia Akademia.

 

🔴 W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej kolejnymi doniesieniami dotyczącymi przekroczeń oraz zachowań…

Opublikowany przez Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Czwartek, 18 marca 2021